31. října 2010

Tantum ergo

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio.
Amen. Amen.
Laudate Dominum.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio.
Amen. Amen.
Laudate Dominum.

Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio.
Amen. Amen.
Laudate Dominum.
Laudate Dominum.

—St. Thomas Aquinas, O. P.: Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium 5 + 6a + 1

28. října 2010

Boss bojující demokracie o ČSSD

Boss bojující demokracie v ČR, František Kostlán, napsal: „Vážím si například senátorky Aleny Gajdůškové, která neváhá diskutovat s úředníky, policisty i s nevládními organizacemi a vždy má co k věci říci. Velká škoda, že není na předsedkyni Senátu navržena právě ona. Klub ČSSD prosazováním odborářského bosse Milana Štěcha do čela horní komory promarnil příležitost ukázat, že si váží tradičních sociálních demokratů více než odborářských bafuňářů, tedy že ČSSD je přeci jen něco víc než jen pouhou odborářskou buňkou.“

Co k tomu říci? Gajdůšková patří v ČSSD k křídlu, které aktivně prosazuje bojující demokracii, tj. omezování až zbavení lidských práv nepřátel régimu. Proto je bossovi bojující demokracie a aktivnímu potlačovateli lidských práv Kostlánovi sympathická. Nic jiného v tom není. Já se však domnívám, že není smyslem ČSSD persekuovat jinak smýšlející po vzoru 50. let. Smyslem činnosti ČSSD je hájit zájmy dělnické třídy.

Pokud ČSSD nebude ve své politice vycházet z kostlánovských nesmyslů typu: „Výše zmínění státní zaměstnanci mají bezpochyby více než dobré platy, které jsou – kromě zdravotních sester a učitelů základních škol – oproti celostátnímu průměru mnohdy násobné,“ kdy si plete manažery s referenty, a nebude plivat na historii socialistického hnutí, tím lépe.

Polemika Halík v. Hříbek

V Lidových novinách proběhla zajímavá polemika. Zde je její průběh:
 1. Modernistický katholický kněz Tomáš Halík napsal článek Zač křesťané vděčí atheistům.
 2. Reagoval scientista Tomáš Hříbek polemikou Zač mají být atheisté vděčni?
 3. Odpověděl mu opět Tomáš Halík článkem Předpoklad dialogu – ochota porozumět a
 4. reagoval bývalý lidovecký senátor a technik Jaroslav Šula.
 5. Zároveň se do polemiky zapojil Pavel S. Pokorný článkem Díky za Tomáše Halíka,
 6. bohemista Jiří Trávníček článkem Lekce „filosofického“ hochštaplerství,
 7. imunolog a pantheista Václav Hořejší článkem Tomáš Halík atheistou?,
 8. jesuita Milan Glaser článkem Nesnáze dialogu,
 9. integrista Michal Semín článkem Uzamčená Halíkova „laboratoř“,
 10. blogger Jaroslav A. „Kojot“ Polák článkem Předpokladem dialogu je ochota vyjasnit si, o čem to vlastně mluvíme,
 11. na což reagoval Tomáš Halík a Kojot odpověděl
 12. a doplnil o poslední příspěvky,
 13. které katholický psycholog Jeroným Klimeš následoval článkem Církev potřebuje pokání,
 14. lingvista František Štícha polemisoval s Václavem Hořejším článkem Kdo nebo co je Bůh?
 15. Mimo stojí úvaha Michaela Hausera Proč Češi nejsou atheisty?
 16. a rok starý dodatek Tomáše Hříbka Nový atheismus a jeho kritici, čímž se kruh uzavírá.
 17. Spíše výkřiky Filipa Tvrdého: 1, 2 a 3.
Updated.

24. října 2010

Obhajoba Ovadii Josefa

Ovadia Josef řekl: „Gójové se narodili jedině proto, aby sloužili nám. Jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají. K čemu jsou pohani potřební? Budou pracovat, orat a žnout. My budeme sedět jako páni a jíst. Pohani jsou jako ostatní – musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost. Proč? Představte si osla. Když uhyne, přijde člověk o peníze. Je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život, aby pro Žida mohl dlouho pracovat.“

Přiznám se, že když jsem poprvé četl odsudek ADL, tak mi přišel účelový: „It is disturbing to see any religious leader, and particularly Rabbi Ovadia Yosef, use their podium to preach such hateful and divisive ideas. His words echo far beyond the walls of his congregation and contribute to an atmosphere of hatred and a global trend of intolerance. In a world where bigotry and prejudice are prevalent, it is especially important for religious leaders to use their influence to teach respect and acceptance.“

Ale pak jsem si řekl, že nebudu jako ti fanatici bojující demokracie, kteří vždy ze zásady hledají, co člověk chtěl ve skutečnosti říci, nikoliv, co opravdu řekl. Takže na druhé čtení nemám pocit, že Foxman kritisuje Ovadiu Josefa proto, že řekl něco, co se k nepovolaným nemělo dostat, ale proto, že stejně jako třeba Věra Tydlitátová je zásadním nepřítelem svobody slova.

Ono je to vážně zajímavé. Ovadia Josef řekne, co si myslí, a hned přispěchají strážci politické korrektnosti, kteří ho označkují jako „kokota“, „přisírače“, „fanatika“, „blouznivce“, „hlupáka“ atd. atp. Takže z toho vyplývá jasný závěr: Antisemité lžou, když tvrdí, že Židé chtějí omezit naše svobody ve svůj prospěch. Ve skutečnosti chtějí někteří Židé omezit lidská práva všem, včetně Židům. A v jejich pojetí ani ocenění uměleckých zásluh není možné bez kádrování.

23. října 2010

Maturitní testy z češtiny

Na základě článku Tomáše Peciny jsem si stáhnul oba vzorové testy z češtiny – základní i vyšší. Základní test mi přišel spíš jako testování porozumění textu než češtiny, ale budiž. Soustředil jsem se na průzkum toho, co testy testují z literatury:

Základní test. Fascinovalo mne protežování jedné soudobé české autorky. R[adka] (úděsný český zvyk zkracovat křestní jméno na pouhou iniciálu) Denemarková a její Peníze od Hitlera jsou použity hned 2x. Proč? Pak je použit Z[deněk] Svěrák a jeho Povídky. Nic proti, ale patří tato kniha k tomu nejlepšímu, co soudobá literatura nabízí? Následuje klassik, H[onoré] de Balzac a jeho Gobseck. Chybějící hudební výchova se na středních školách dohání v češtině, zde Spirituál kvintetem. Přijde mi to podivné; proč se stejně nedohání třeba filmová věda?

Poznámka mimo literaturu: Vysvoveně mne irritovala otázka č. 29. V zadání byla věta: „Neznáte evropskou legislativu?“ a správná odpověď na: „Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam slova legislativu ve výchozím textu?“ má být: „platné zákony a jiné právní předpisy“. Proč se studentům vnucuje nesprávné použití odborných termínů? To je zločin.

Vyšší test. Začíná ostře: odbornou knihou The Maestro Myth (1991) a románem The Song of Names (2002) Normana Lebrechta. Chválím, to je soudobá kvalitní světová literatura. Následuje brutálně zkrácený M[arcus] T[ullius] Cicero (Ti ignoranti by měli vědět, že stejně jako ve španělštině je nedůležitější prostřední jméno, u Římanů nomen gentile. Nicméně je vidět, že neznalost římských reálií se šíří jako mor.) a jeho De officiis.

Další odbočka: Pikantností jsou nyní již neexistující webovské stránky Bertoni.cz. Holt by se to s těmi nejmodernějšími technologiemi nemělo přehánět.

V úloze č. 23 jsem se snažil vygooglovat ukázky, ale A se nepodařilo. B je Příloha k daňovému přiznání od Jiřího Žáčka, C je Pantoum babího léta Jaroslava Vrchlického, D je Legenda o Jidášovi, E je 1964 (zima) Václava Hraběte z Blues v modré a bílé (1977). Následuje G[uillaume] Apollinaire a jeho La Loreley, Vergiliova Aeneis, V[áclav] Havel, Prosím stručně, Miloš Urban: Lord Mord. Ukázku č. 34 se mi nepodařilo identifikovat.

V ukázce č. 35 je výchozí text F. X. Šalda – České medailony, doplněný A) Vítězslavem Hálkem – Večerní písně 5, B) Jaroslav Seifert – Svatební cesta, C) Otokar Březina – Slyším v duši, D) Jan Skácel – Co zbylo z anděla. Následuje Charles Baudelaire: Sonnet d'automne. Otázkou je, proč byl zvolen překlad právě Svatopluka Kadlece. Odborný text z Úvodu do literární vědy pojednává o ruských formalistech. Následuje Christian Morgenstern a jeho Das Hemmed v překladu Egona Bondyho, V[ladislav] Vančura – Markéta Lazarová a Emily Dickinson[ová] 781 – To wait an Hour—is long v překladu Evy Klimentové.

Karel Jaromír Erben – Dceřina kletba – uvozuje okruh těchto básní: A) Karel Havlíček – Borovský: Král Lávra, B) Karel Jaromír Erben – Svatební košile, C) František Gellner – Po nás ať přijde potopa a D) François VillonLe Lais XXXII v překladu Otokara Fischera. Text ukončuje Karel Teige: Ultrafialové obrazy čili artificielismus. Poznámky k obrazům Štyrského & Toyen. In ReD — Revue Svazu moderní kultury „Devětsil“ I, č. 9, Praha, červen 1928, pp. 315–7.

Závěr: Názor Tomáše Peciny o ustrnutí českého školství v 50. letech nepotvrzuji. Bylo by ale dobré, kdyby maturita nebyla tak prostoupena reklamou (na Hospodářské noviny, na nakladatelství Bertoni).

Básně naučené nazpaměť

K zvláštním fenoménům české školy patřila (patří?) povinnost žáků naučit se některé vybrané básně nazpaměť. Člověk si je pak obvykle pamatuje celý život. Jedná se o dosti zvláštní směsici, která ze všeho nejvíce odráží vkus 50. let. Posuďte sami seznam básní, které dodnes umím odříkat:
 1. Karel Hynek Mácha: monolog odsouzence z Máje
 2. Karel Jaromír Erben: Kytice
 3. Karel Jaromír Erben: Polednice
 4. Vítězslav Hálek: Večerní písně 10
 5. Jan Neruda: Jak lvové bijem o mříže
 6. Petr Bezruč: Maryčka Magdónova
 7. Александр Пушкин: první strofa z К морю
 8. Николай Некрасов: úryvek z На Волге
 9. Иван Тургенев: Русский язык
 10. William Shakespeare: As You Like It 2.5.1 (Amiens)
Hálkova Večerní modlitba tam nezapadá. Tu jsme se museli naučit za trest z rozhodnutí učitelky.

To, že je dodnes umím odříkat, neplatí ale stoprocentně. Učil jsem se rovněž první dva zpěvy Erbenova Vodníka, ale ty už si nepamatuji, stejně tak úryvek z Čelakovského básně Toman a lesní panna.

Přiznám se, že tehdy mne více zaujaly tyto verše:
 1. William Shakespeare: Hamlet 3.1.64 (Hamlet)
 2. William Shakespeare: As You Like It 2.7.139 (Jaques)
 3. Jan Kollár: Předzpěv k Slávy dcera
 4. Александр Пушкин: Письмо Татьяны Онегину
 5. Karel Hynek Mácha: první zpěv Máje
 6. Максим Горький: Песня о буревестнике
Updated.

Песенка друзейМы едем, едем, едем в далёкие края,
Хорошие соседи, счастливые друзья!
Нам весело живётся, мы песенку поём,
А в песенке поётся о том, как мы живём!

Тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой кота,
Чижика, собаку, петьку – забияку,
Обезьяну, попугая, вот – компания какая!
Вот – компания какая!

Когда живётся дружно, что может лучше быть?
И ссориться не нужно, и можно всех любить!
А если нас увидит, иль встретит кто нибудь,
Друзей он не обидит, он скажет: “ В добрый путь!”

Тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой кота,
Чижика, собаку, петьку – забияку,
Обезьяну, попугая, вот – компания какая!
Вот – компания какая!

Мы ехали, мы пели и с песенкой смешной
Все вместе, как сумели, приехали домой!
Нам солнышко светило, нас ветер обвевал,
В пути не скучно было, и каждый напевал:

Тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой кота,
Чижика, собаку, петьку – забияку,
Обезьяну, попугая, вот – компания какая!
Вот – компания какая!

Křesťanství jako náboženství lásky

Je do značné míry mýthus. Kdo nevěří, ať si přečte 21. kapitolu Matouše. Jsou tam i takové perly:
Za svítání cestou zpět do města [Ježíš] dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy: „Ať se z tebe už navěky nerodí ovoce!“ A ten fíkovník hned uschl. Když to viděli učedníci, podivili se: „Jak to, že ten fíkovník tak rychle uschl?“

20. října 2010

Statečný Klaus

Řekl: „Výše trestů se mi zdá nečekaná, nečekaně vysoká.“ Pravda a láska se z toho může pominout. Názor Tomáše Peciny: „přiměřený by byl trest v polovině příslušné sazby, tedy podle závažnosti účasti jednotlivých aktérů na útoku od deseti do třinácti let vězení: přitěžuje jim zvlášť zavrženíhodná pohnutka a to, že způsobili újmu osobě mladší 15 let […] podmínečně propuštěni by mohli být až po dvou třetinách trestu“. Musím říci, že někdy je velice těžké odlišit Pravdu a lásku od aktivistů ČSM. A ještě dodávám, že naprosto nepřiměřené tresty byly společným znakem nacismu i kommunismu.

19. října 2010

Kupování hlasů

Tak už k nám ve velkém dorazilo kupování hlasů. Osobně mi tento způsob volebního boje přijde odporný, ale na druhou stranu jsem dostal od VV jojo, od ČSSD dvě knihy a od ODS triko a za neetické jsem to nepovažoval. Hranice je někdy velmi tenká a za její překročení lze dle mého názoru považovat loterie ve stylu volebních kampaní "Mostečané Mostu".

Марш дроздовского полка


Из Румынии походом
Шёл Дроздовский славный полк,
Для спасения народа
Исполняя тяжкий долг.

Много он ночей бессоных
И лишений выносил,
Но героев закаленных
Путь далекий не страшил.

Генерал Дроздовский смело
Шел с полком своим вперед
Как герой, он верил твердо,
Что он Родину спасет.

Видел он, что Русь святая
Погибает под ярмом,
И, как свечка восковая,
Угасает с каждым днём.

Верил он - настанет время,
И опомнится народ,
Сбросит варварское бремя
И за нами в бой пойдет.

Шли дроздовцы твёрдым шагом,
Враг под натиском бежал,
И с трёхцветным русским флагом
Славу полк себе стяжал.

Пусть вернёмся мы седые
От кровавого труда.
Над тобой взойдёт, Россия,
Солнце новое тогда.

Из Румынии походом
Шёл Дроздовский славный полк,
Для спасения народа
Исполняя тяжкий долг.

10. října 2010

Halíkovo varování

Tomáš Halík napsal: „Tam, kde lidé začínají používat v politických a názorových sporech náboženskou rétoriku, kde ve svých protivnících vidí démony (Velkého satana, Říši zla apod.), kde často na své odpůrce promítají své vlastní démony, své „stíny“, své nepřiznané negativní vlastnosti, tam názorové střety hrozí přerůst v opravdu ničivé konflikty. S „velkým satanem“ se nelze rozumně dohodnout, toho je třeba zničit. Právě moderní svět, podceňující náboženství (včetně jeho potenciálních ničivých sil), si příliš lehkovážně zahrává s náboženskou rétorikou a náboženskými symboly, zejména pokud je používá jako „jen metafory“ v politických sporech. Ten, kdo něco ví o moci náboženství, jazyka a symbolů, by měl i zaprášené a zdánlivě nevinné náboženské pojmy opatřit varovnými nápisy, jaké najdeme na sloupech elektrického vedení: Nedotýkejte se ani drátů na zem spadlých.“

9. října 2010

Kristýna Kočí neumí počítat

V jinak zajímavém rozhovoru říká: „Margaret Thatcherovou. Když mi někdo předhazuje můj věk, tak připomenu, že ona se stala poslankyní ve čtyřiadvaceti.“ Jak to bylo ve skutečnosti?

Margaret Thatcher se narodila v roce 1925 a poslankyní se stala v roce 1959, těsně před 34. narozeninami. Je sice pravdou, že kandidovala už v roce 1950, tedy v 25, ale to bylo formální, protože se jednalo o bezpečné labouristické místo.

Věda a ideologie, KSČ a dobro

Zajímavá diskusse se rozhostila nad thematem, zdá má ČMKOS odmítat podporu od KSČM jako parasitism. Osobně se domnívám, že musí, nechce-li ČMKOS spáchat společenskou sebevraždu. Otázkou druhou je, zda má. Nejsem zuřivý antikommunista, a proto považuji za validní argumenty Martina Škabrahy: „Máte jen staré války. Mě vaše staré války nezajímají, vyrovnejte se s nimi sami.“

S tím korreluje představa neideologické (humanitní) vědy. František Kostlán, který spolupráci s KSČM naprosto odmítá, píše: „Vědec se buď věnuje vědě, nebo se stává hlásnou troubou té které ideologie. Ideologie nemá objektivní charakter, což je pro vědu jedna z nezbytných charakteristik. Ideologie podává subjektivní výklad světa spojený s receptem na "spásu lidstva".“

Je pozoruhodné, jak ideologové bránící se demokracie odmítají závěry postmoderní analysy: „Každý pojem je hodnocení, protože ustavuje priority, každy popis je předpis, protože vybíra, každa analýza je sociální hnutí.“ Jenže argumenty nemají.

A z jiné diskusse: „Ale v dnešním diskursu je běžné, že kolaboranti jsou vydáváni za rozumné a zásadovost za fanatismus.“

Poturčenec horší Turka

motto: „It has been argued that because the majority of Americans have had no personal experience with the legal system, and because the majority of Americans get their information about the world solely from television, the portrayal of justice on television is extremely important to the continued viability of the legal system and to the individual's understanding of that system.“

Na Janu Čulíkovi je nejhorší jeho omezené vzdělání a rozhled, kombinované s povýšenectvím. Praxe Anglie je posvátná a to, co píše Gurdian, je ztělesněná pravda. Co na tom, že v Anglii jsou někdy těžko pochopitelné zvláštnosti, které mají krajně negativní důsledky, a že Gurdian je levicový deník, takže jeho socialistické názory nejsou jediné možné. Nepochybuji o tom, že Čulík hájil last orders v době, kdy byly zavedeny (jejichž krajně negativním důsledkem je binge drinking) a nyní stejně vehementně hájí pravý opak.

Tak nyní píše: „V Británii má televize zákaz vstupu do soudní místnosti, a případ Natálka ukazuje, že naprosto právem. […] Zajímavé, že tento princip férovosti, tak přísně dodržovaný v jiných zemích, nikomu v ČR ani nepřijde na mysl.“ Jak je to doopravdy?

Absurdní anglický (ve Skotsku neplatí) zákaz fotografovat (a tedy logicky i filmovat) soudní jednání byl v Anglii zaveden v roce 1925. Důsledkem je, že media si najímají zručné hyperrealistické kreslíře. Smysl v tom žádný nevidím.

Advokátka Monica Bhogal svůj článek uzavírá: „The blanket ban that has stood since 1925 contravenes the concept of open justice and fails to take into account that television is now relied on as the source of much information.“ S tím by se měl seznámit i Jan Čulík, aby neprosazoval bigotní neinformované pitomosti. V ČR, kde je obecné právní vědomí prakticky nullové, ho každý televisní process zvyšuje.

J. B-ová v. Büroprofi

Pracovněprávní frontou nyní cloumá rozpolcenost názorů na rozsudek NS ČR J. B-ová v. Büroprofi z 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2362/2009. Oč jde? Ačkoliv rekapitulace je opět přebujelá, rozhodné skutkové okolnosti jsou tyto: J. B-ová s Büroprofi uzavřela konkurrenční doložku na rok s nullovou kompensací a se smluvní pokutou 6 platů. Protože kompensace je podstatnou náležitostí konkurrenční doložky, J. B-ová žalovala o 25 219 Kč s úroky z prodlení.

Okresní soud žalobkyni kompensaci přiznal; krajský soud nikoliv a NS ČR rovněž ne. Jak NS ČR odůvodnil tento svůj nespravedlivý rozsudek? Kompensace je sice podstatnou součástí náležitostí konkurrenční doložky, avšak je stíhána toliko relativní neplatností. Vzhledem k tomu, že J. B-ová trvala na tom, že konkurrenční doložka je platná, musí ji soud považovat za platnou tak, jak je, takže žalobkyni kompensace nepřísluší.

Tento právní názor je absurdní. Kdyby J. B-ová tvrdila, že konkurrenční doložka je neplatná, tak by se zbavila právního podkladu pro kompensaci. Ve skutečnosti měl soud vycházet z toho, že v § 310 odst. 1 věta první NZP: „Byla-li sjednána dohoda, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí dohody závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku,“ je tučně označená část kogentní. Pokud se strany na kompensaci nedohodly, nahrazuje plně tuto chybějící část dohody zákon.

K námitce KS: „Ustanovení § 310 odst. 1 zák. práce nemá za cíl ex lege nahrazovat chybějící část dohody – konkurenční doložky,“ dodávám, že zákonná formulace je krajně nevhodná. Jedná se o fikci dohody, kterou se suppluje chybějící skutečná. Místo toho by bylo mnohem lepší normovat přímo, že bývalému zaměstnanci přísluší tato kompensace vždy, i bez výslovné dohody.

Závěr: Konkurenční doložka byla uzavřena platně. Vzhledem k ius cogens byla její implicitní součástí kompensace v zákonné výši. Protože NS ČR žalobkyni zákonný nárok upřel, rozhodl nezákonně a protiústavně ji zbavil práva na majetek.

K tomu si dovolím spekulovat, že NS ČR (stejně jako krajský soud) nevstřebal změnu koncepce z presumpce absolutní neplatnosti na presumpci relativní neplatnosti. V dřívější koncepci bylo všechno neplatné a poškozený se musel domáhat nároků z bezdůvodného obohacení. Nyní je všechno platné a poškozený se musí domáhat spravedlivého plnění přímo ze smluvního právního poměru. To NS ČR žalobkyni upřel, protože se domníval, že když je tady neplatný právní vztah, nelze z něho požadovat plnění jím založené. Jenže v systému relativní neplatnosti mají tyto nároky podklad přímo v smluvním právním vztahu, neboť jak by mohlo být neplatné chybějící ustanovení smlouvy, nikoliv v odpovědnostním jako v systému absolutní neplatnosti.

8. října 2010

No pressure

Jak se ekologisté a jiní levičáci chovají k těm, kteří nesouhlasí. No pressure.

Role obhajoby podle Borise Cveka

Uvedl: „Obhajoba měla být postavena na kajícnosti a na plném uznání a pochopení zrůdnosti takového skutku.“ Vyšinskij hadr.

Paranoia a zmatení hodnot je zřejmě všeobecné. Boris Cvek dále napsal: „Oproti těm lidem, kteří chtěli zavraždit Natálku, je Kajínek (a to říkám jako člověk, který si nepřeje revizi jeho procesu) slušný člověk.“ Kajínek byl odsouzen za nájemnou vraždu 2 lidí a pokus třetí. Jak může být slušnější dvojnásobný nájemný vrah než lidé, kteří se o vraždu toliko pokusili? To je totální zmatení hodnot.

Update: Protože Věra Tydlitátová neumí řádně označit citaci, mylně jsem  Cvekův stalinský výrok přisoudil jí. Za tuto mýlku se jí omlouvám.

Neuvěřitelné bláboly

Jakýsi policejní úředník do interního materiálu napsal: „Vazba Pechan a advokát Tomáš Sokol, kdy oba mají být Židé, informace o jejich podpoře financování společnosti Charouze - bývalého automobilového závodníka, dnes podnikatel.“

Nechme stranou, co si o těchto osobních údajích myslí Sokol. Zaujaly mne tyto paranoidní reakce: „použité označení je v podstatě významovou a výrazovou zkratkou, aby pisatel nemusel složitými opisy charakterizovat negativní vlastnosti sledovaných osob. Svědčí to nejen o Sokolově antisemitismu,  ale především o Kubiceho antisemitismu (jeho zažrané mentální stereotypy).“ a rovněž: „Pokud se o nás někdo zmiňuje pejorativně, nelichotivě a se zjevným despektem (byť způsobem neveřejným ve zprávě označené stupněm utajení – což je v Česku zárukou spolehlivého zveřejnění), můžeme to považovat minimálně za rozpor s požadavkem na zachování lidské důstojnosti. To platí jak o Kubicem, pro kterého pojem „žid“ rovná se KZO (za bolševika zhusta používaný terminus technicus – kriminálně závadná osoba – eo ipso „politisch verdächtig“)“

Situační zpráva není žádná analysa. Shrnuje pouze fakta a nemá žádné složité výkladové zkratky, např. Žid = komplexní negativní vlastnost. Navíc policejní analysa není essay, takže není psána, aby ji čtenář musel složitě dešifrovat.

Představa, že v policejním jargonu je „žid“ zkratka za „kriminálně závadná osoba“, je čistá paranoia. Předně, v policejním jargonu se říká „závadová osoba“. Adverbiale tam není, je zbytečné. Logika toho, proč by k tomuto pojmu bylo zaváděno ještě kryptické a politicky citlivé synonym „žid“, mi uniká. Navíc Gvodrazka s bohorovným klidem přehlédl, že se v policejní zprávě nehovoří o náboženství (tj. „žid“), nýbrž o ethnicitě (tj. „Žid“).

Jak policie pošlápává lidská práva

Jakub Moc informoval o tom, že naše úžasná policie obvinila 3 lidi z porušení § 403 NTZ: „Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let,“ neboť na „středečním mítinku Dělnické strany sociální spravedlnosti v Mostě. Na místo dorazili s vlajkou předchůdkyně této strany, zakázané Dělnické strany. Dělnická strana byla zakázána, trestné je proto používat i její vlajku a symboly.“

Když něco podobného člověk čte, tak ho napadá jediné možné řešení: Odebrat „policejnímu orgánu“ pravomoc zahajovat trestní stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu a svěřit ji státnímu zástupci. Ten by snad věděl, že
 1. Dělnická strana nebyla zakázána. NSS rozhodl: „Politická strana Dělnická strana se rozpouští.“ Jen blbec si to „překládá“ jako „se zakazuje“.
 2. Zakázané jsou symboly propagující protiprávní hnutí, nikoliv symboly DS per se.
A to nemluvím o tom, že podle § 12 odst. 2 NTZ lze stíhat jen „společensky škodlivé“ jednání.