4. června 2016

Normativní ethika

Normativní ethika rozlišuje 3 základní druhy morálky:
  1. morálka ctnosti (lat. virtus) - hlavně Aristotelés.
  2. morálka povinnosti (řec. δέον) - hlavně Immanuel Kant.
  3. morálka následku (lat. consequentia) - hlavně Jeremy Bentham a John Stuart Mill.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>