28. února 2010

Svoboda projevu v Rusku

Můj post o ruském officiosním videu Год молодежи vyvolal velkou diskussi. Tak přidávám další reakci – ruský hip hop.

JXD o Jiřím Károvi

Pendantem nejslavnějšího článku LW, Svatba Jiřího Káry, je smutný rozhovor JXD s protagonistou, který vyšel v Reflexu 8/2010. (Na Internetu je zatím jen informace.)

Další nezměrné hrdinství

motto: "Omlouváme se všem slušným čtenářům za to, že jsme zrušili diskusi pod článkem. Někteří jiní ji bohužel zneužívali k opakovaným antisemitským a vulgárním výpadům, které už nešlo mazat jednotlivě."

Kreutzfeld upozornil na další nezměrné hrdinství z rodu, jaké popisoval Василий Семенович Гроссман nebo יעקב ויירניק (Jankiel Wiernik):

"On one occasion a girl fell out of line. Nude as she was, she leaped over a barbed wire fence three meters high, and tried to escape in our direction. The Ukrainians noticed this and started to pursue her. One of them almost reached her but he was too close to her to shoot, and she wrenched the rifle from his hands. It wasn't easy to open fire since there were guards all around and there was the danger that one of the guards might be hit. But as the girl held the gun, it went off and killed one of the Ukrainians. The Ukrainians were furious. In her fury, the girl struggled with his comrades. She managed to fire another shot, which hit another Ukrainian, whose arm subsequently had to be amputated. At last they seized her. She paid dearly for her courage. She was beaten, bruised, spat upon, kicked and finally killed. She was our nameless' heroine."

Iveta Polochová v Mladé frontě v nejlepší tradici Blistů připravila výtah z Times. Když bylo Denisu Aveymu 90, tak si vzpomněl na starý příběh z války, neuvěřitelně podobný příběhu Charlieho Cowarda: "On one occasion a note was smuggled to him from a Jewish-British naval doctor who was being held in Monowitz. Coward determined to contact him directly and managed to swap clothes with an inmate on a work detail and spent the night in the Jewish camp, seeing at first hand the horrific conditions in which they were held." jak byl zachycen ve velkolepém filmu The Password Is Courage (1962): "Although the film claims that it is Based on a true story, it doesn't say how close (or distant) it is to that true story. The final escape in the film is obviously based on The "Great Escape" although Coward wasn't involved in that, he wasn't even in the same camp. People that served with him have claimed that a lot of the stories in his book actually happened to other people and it seems that the film has diverted from the truth even more by borrowing events that happened to other people." (trailer) A pak, že se historie neopakuje.

Avey si pamatuje úžasné detaily: "As we passed beneath the Arbeit Macht Frei [work makes you free] sign, everyone stood up straight and tried to look as healthy as they could. There was an SS officer there, weeding out the weaklings for the gas." a "the infirmary, which sent its patients to the gas after two weeks." Po právu nyní přednáší pro Chabad-Lubavitch Society.

A co na to Israel? Доверяй, но проверяй: ""Z pochopitelných důvodů tato pocta nemůže být založena jen na samotném Aveyho tvrzení," uvedla mluvčí Jad Vašem Susan Weisbergová."

Israelka, která se obětovala

Arec uvádí: ""Sometimes you have to do things," says Ben-Haim. "When she needed to maintain her cover she would break a commandment. She didn't say exactly what she did, but when she had to, she ate pork. Everything was for the sake of the cause, for the Land of Israel and the Jewish People.""

Konec US imperialismu

Článek Patricka J. Buchanana v českém překladu Aleše Drobka.

Poučení pro Vodníka: Transsubstanciace

Pravoslavný náhled na transsubstanciaci již zde byl diskutován; není tedy třeba ten samý text připomínat bez souvislosti znovu a znovu.

Poučení pro Vodníka: Год молодежи

Vodník neustále mluví o Rusku tak, jak si ho vysnil ve svých představách: Vyprojektoval promítnutí 19. století do současnosti, přičemž celé 20. století škrtnul jako nikdy neexistující. Fakta ignoruje, protože jen hloupě narušují krásný ideál.

Jak je to ve skutečnosti? Podívejte se na ruské vládní propagandistické video. To je pravé Rusko.

Update: Český překlad. JzP upozornil na prozápadní hodnocení této propagandy. Názor Rusů na Putinův régime + údernější Наш ответ Чемберлену. Zelená agitka.

27. února 2010

Oprava bludů s omluvou

V minulosti jsem se při debatách o proměnění chleba a vína na Tělo a Krev Páně při eucharistii z nedbalého studia dopustil hříchu hlásání bludův! Všem tehdejším účastníkům oněch debat se tímto hluboce omlouvám!

Při eucharistické proměně nedochází ke změně podstaty, "transsubstanciaci", při zachování akcidencií chlebu a vína. I podstata chlebu a vína zůstává nezměněna. Proměněním dary chleba a vína nic neztrácejí z toho, co měly, ale získávají něco, co neměly. Nepřestávají být chlebem a vínem, ale stávají k tomu ještě Tělem a Krví Kristovými. Stejně, jako se při Vtělení v lůně Panny sjednotila lidská podstata Krista s Božstvím, "neslitě, nezměnitelně, nerozdílně a nerozlučně" (dogma chalcedonského koncilu), tak se i při eucharistii sestoupením Ducha svatého chléb a víno stávají účastnými Božství Boha Slova tímtéž chalcedonským sjednocením.

Podrobná analysa zde.

Víra kontra ideologie: chvála caesaropapismu

Jak se stalo, že se na Západě víra proměnila v ideologii a je tedy mnohými moderními lidmi vnímána velmi negativně? Nový výživný text o. Jana uvádí jako jednu z příčin odklon od původního uspořádání v Římské říši, které přetrvalo v Byzanci:
Kde však západní církev učinila tu chybu, že se její věrouka začala překlápět do ideologie? Částečně je na vině typická západní vnějškovost. Jenže proč pronikla do církve v takové míře, až ovládla její způsob myšlení? Důvod není tak těžké najít - na Západě došlo k opuštění východního (a posléze byzantského) schématu vztahu mezi církevní a světskou mocí, podle něhož je církev podřízena moci státní (neboť duchovenstvo i věřící jsou občany impéria a podřízeni císaři), což je ve své podstatě prvokřesťanský princip uspořádání horizontály církevního života v tomto světě. Ano, Řím zavrhl to, co se dnes v západním křesťanstvu s odporem nazývá "byzantský caesaropapismus", a to mu zasadilo duchovní smrtelnou ránu. Žízeň po světské moci proměnila dogmata svaté víry na papistickou ideologii, a tím vymezila rámec pro vývoj Západu v druhém tisíciletí - vše, co se zde dělo, bylo s dotvořením papismu (viz "Dictatus papae" v době papeže Řehoře VII. /+ 1085/) vlastně nevyhnutelným následkem vykročení církve tímto směrem.
Článek obsahuje ještě řadu zajímavých postřehů, např.:
Význam anathemy tkví v duchovním církevním léčení nemoci lidského ducha, která způsobuje věčnou smrt. Smrt způsobují taková lidská učení, v nichž jsou obsaženy názory pocházející z falešného poznání, z tzv. "tělesného uvažování"...V českých Biblích tu větu (Řím 8,6), dobře známou všem asketům všech dob: "Tělesné myšlení je smrt, ale duchovní myšlení je život a pokoj," vůbec nenajdete. Bohužel jen jedna z verzí kralického překladu uvádí v listu Římanům správně "tělesné myšlení" (ostatní kralické verze a ekumenický překlad podávají tuto část učení ap. Pavla naprosto zcestně: buď místo "tělesné uvažování" je "opatrnost" nebo - ekum. překl. - "sobectví" apod.). Bible 21 se také přiblížila: hovoří o "tělesném smýšlení", jenže (stejně jako zmíněná nejlepší verze kralické bible) místo "duchovní myšlení" uvádí "myšlení Ducha" (Svatého), což je omyl. Ani s 8. veršem: "Proto ti, kteří žijí dle těla, se nemohou líbit Bohu," si čeští překladatelé nevěděli rady; ekum. překl. mluví (opět naprosto zcestně) o "těch, kteří žijí jen z vlastních sil", kraličtí zase o "těch, kteří jsou v těle", což je také omyl, stejně jako podobné vyjádření Bible 21 o "těch, kteří žijí v těle". To jsou momenty, kdy je zřetelně a bolestně patrné, jak nepravoslavný křesťan, protože není srostlý s apoštolskou a svatootcovskou tradicí Církve, nemůže porozumět Písmu jako celku a neodkrývá se mu plný význam biblického učení.

Poučení pro Peterse: blahodať

Text mi nešlo zkopírovat a proto pouze odkaz v pdf (str. 46).

Na řadě je KSČM

Výtečná analysa Tomáše Peciny. Stejně jako on se domnívám, že bojující demokracie neskončí jinak než zákonem proti obecně nebezpečným snahám sociální demokracie II, protože sociální demokraté jsou zloději, kteří své voliče uplácejí z výnosů státem organisované krádeže – daní.

Ernst von Salomon

Jedním z řady zapomenutých hrdinů německé konservativní revoluce je vrah Ernst von Salomon (1902–1972). Jak vzpomíná ve svém mistrovském díle Der Fragebogen (Dotazník, 1951) nestal se nacistou, protože "Hitler sometimes struck him as being loathsome and Goebbels and Goring as too ridiculous and vulgar".

O demokracii říká: "I do not know what it is ... But I fear that Hitler's assertion — that his ideological concept was the democratic concept — will prove a hard one to refute."

Falklandy

Česká pravice má nové engagement: podporuje Británii v jejím "boji o Falklandy" (nevím, jak to správně pojmenovat). Já moc dobře nevím, o co jde. Vzpomínám si, že v r.1982 jsem byl právě v N.Y.C. a tamní čeští ultrapravicoví skinheadi vyřvávali svoje nadšení nad tím, jak jim to Železná Maggie ukázala. Později mi psal jeden známý z Yorku (toho anglického, ne Nového), že kdyby byli tehdy všem britským obyvatelům Falkland dali v Británii práci a bydlení, tak by to bylo bývalo stálo míň peněz (o lidských životech nemluvě) než ta válka. Jestli to je pravda, tak se člověk těm dnešním mladým nemůže divit, že koketují s kommunismem...:-((

Srovnání

Profesionální nezaujatý moderátor Peter Lavelle a profláklý průhledný slouha propagandy Martin Veselovský.

26. února 2010

Je třeba zabít Sekala

Leon zahájil zajímavou debatu o filmu Je třeba zabít Sekala. Proč ten film považuji za špatný, k tomu jsem se již zevrubně vyjadřoval. Bohužel nemohu najít kdy a kde. Kdyby to někdo dokázal za mne, byl bych mu vděčný. :-)

Proto jen parafrasuji svůj tehdejší názor, na kterém nemám co měnit: Hlavním důvodem, proč je ten film špatný, jsou reálie. Film je svou podstatou kovbojka, ale zasazená do protektorátu, kam se nehodí, protože lidé se tak tehdy nechovali. Dalším důvodem je dušínovská postava faráře. Tak neživý člověk do realistického filmu nepatří. Na druhou stranu, Bogusław Linda hrál výtečně.

Alkibiadés

Báseň Věry Tydlitátové.

Kdo vládne v Praze?

Legitimní otázka, kterou si položil Štěpán Steiger.

25. února 2010

Nejerotičtější píseň všech dob

Mám patrně zvrácený smysl pro erotično. Z deseti prý nejerotičtějších písní všech dob mi přijde erotická tak leda ta Madonna (a IMHO zdaleka ne tak jako v Justify My Love). Nikde jsem tam nenašel Je T'aime... Moi Non Plus, kterou považuju já osobně za dosud nepřekonanou explicitní hudební erotiku, nic od Prince nebo George Michaela, ani slizké Color Me Badd, o všelijakých poloporno hip-hopech nebo ani nemluvě.

Každý to holt máme jinak. Erotika? Zde (na 3:00 a dále).

Armáda ČR - verbovací organisace soukromých agentur?

Zdá se, že česká armáda zverbovala pro soukromé bezpečnostní agentury dalšího zaměstnance. Člověka napadá, zda si tyto hony na zakuklené ultrazločince v řadách vojska neplatí ty agentury samy...

Zemanův nový bonmot

Rusko je součástí euroatlantické civilizace a jednou – v horizontu dvaceti let – vstoupí do EU, domnívá se Miloš Zeman. Podle George Robertsona je zase Rusko stále blíže vstupu do NATO. Nedivme se, že Doležalovi z toho šíbe. Ještě by se měli ozvat Fištejn, Klvaňa a Václav Havel, ve jménu západní superiorní civilisace! Jinak stepní poloopi učiní konec všemu lidskému, vyspělému, vše, za co jsme u Kábulu a Baghdadu bojovali!

24. února 2010

Kdo jsou sajanim?

Tým Kidon má k dispozici veškeré zpravodajské informace o případných objektech zájmu, jejich pohybu a činnostech, které dodávají špióni Mossadu po celém světě. Může se ovšem spolehnout na informace z řad tzv. sajanim neboli podpůrných dobrovolných agentů z řad Židů v zahraničí, připravených poskytnout na místě veškerou pomoc.

"Mohou být kdekoliv po světě. Každá země má síť z těchto lidí z židovské komunity,“ říká Thomas.

Každý sajan je schopen půjčit pro Kidon bez zbytečných otázek auto nebo dát peníze, najít nocleh, lékař z jejich řad ošetří zranění bez hlášení policii atd. „To vše usnadňuje komandu činnost,“ uzavírá expert.
Za šíření poplašné zprávy, šíření podezření a nevraživosti vůči skupině obyvatel, šíření spikleneckých theorií a podrývání naší jednoty v boji proti terrorismu navrhuji postavit deník Právo s okamžitou platností mimo zákon. Myslel jsem totiž, že nás ohrožují jenom agenti Al Kájdy nebo agenti ruští...

Kniha, která by měla být čtena

O knize Christophera Caldwella Reflections on the Revolution in Europe: Immigration, Islam and the West jsem četl již dříve.

Je dobré, že si v naší zemi aspoň Revue Politika klade zásadní otázku: „Can Europe be the same with different people in it?"

23. února 2010

Přituhuje

motto: "The postwar German government provided compensation to Jews who had been in ghettos or camps. Many Jews fabricated their pasts to meet this eligibility requirement. (See, for example, Segev, Seventh Million, 248.)"
—Norman G. Finkelstein

Když jsem na Blistech četl reklamu na seminář Normana G. Finkelsteina, tak jsem si říkal, že bych tam zašel, kdyby to bylo v rozumnějším čase. Chvilku jsem přemítal o tom, že bych si na to vzal dovolenou, ale pak jsem to pustil za hlavu.

Jaké bylo mé překvapení, když jsem se dozvěděl, že AV ČR jeho přednášku zrušila: "Akademie věd ČR jako programově apolitická instituce se s jednostranným zaměřením tohoto semináře neztotožňuje, nepodílí se ani na jeho přípravě, ani na výběru referujících účastníků. Z uvedených důvodů se vedení Akademie věd ČR rozhodlo neumožnit konání semináře v budově Akademie věd ČR na původně stanovené adrese (Praha 1, Národní 3)." Podle neověřené ŠOKovy zprávy na nátlak samotného premiéra Fischera.

Je mi líto, ale svoboda vědeckého bádání od pánů z akademii věd dostala pořádně na frak. Další důvod pro to, tohoto (post)kommunistického molocha rozprášit.

22. února 2010

21. února 2010

O genderu

V kostce od odbornice.

Zdravý názor Františka Kostlána

Když si člověk čte ŠOKovy primitivní kryptokommunistické manipulace (1 a 2), příjemně osvěží zdravý názor Františka Kostlána.

Iva Frühlingová - Jamais

20. února 2010

Protektorát nad Řeckem

Telegraph uvádí: "It if fails to do so, the EU will itself impose cuts under the draconian Article 126.9 of the Lisbon Treaty in what would amount to economic suzerainty." To je poněkud matoucí, ale nikoliv až tak, jak píše jiný blog: "I checked the Lisbon Treaty and could find no Article 126.9."

V skutečnosti se jedná o dřívější čl. 104 odst. 9 TEC (PDF), který tam byl dávno před Lisabonem: al. 1 – "Nenásleduje-li členský stát ani poté doporučení Rady, může Rada rozhodnout o výzvě členskému státu, aby v určité lhůtě učinil opatření ke snížení schodku, která Rada považuje za nezbytná pro nápravu situace." al. 2 – "V takovém případě může Rada žádat dotyčný členský stát, aby podle zvláštního harmonogramu předkládal zprávy za účelem posouzení jeho úsilí o nápravu."

Přes tvrzení eurorealistů na tom Lisabonská smlouva (PDF) nezměnila ani čárku – výsledná TFEU (PDF; dřívější TEC).

Biologisující příměry

via Malý čtenář. VÚČaKo píše: "No není úžasné, že můžeme klidně spát, protože nad osudem demokracie neúnavně bdí giganti justičního ducha, kteří hlásané zásady dokáží podržet v paměti i několik hodin?"

17. února 2010

Vláda v. Dělnická strana II

Ačkoliv první rozbor rozsudku vláda v. Dělnická strana II již přinesl Tomáš Pecina, po mé úvodní poznámce na okraj si ten přelomový rozsudek zaslouží širší rozbor.

Předně musím poctivě přiznat, že jsem výsledek neodhadl. Myslel jsem, že většina bude liberální. Bohužel vinou českého zákonodárství se nedozvíme poměr hlasů v senátu a ani nebudou žádné dissenty. Na ty se můžeme těšit pouze v případě, že DS podá opravný prostředek k ústavnímu soudu.

Proč jsem se mýlil? NSS podlehl charmu Tomáše Sokola, což je u českých soudů pravidlem. Jeho nekvalitní podání bylo mentálním východiskem i celého rozsudku. Ten je na české poměry extrémně dlouhý. (Typický český rozsudek má 4 strany, tento má 122 stran a 669 odstavců. Nicméně, anglo-amerických poměrů přesto nedosahuje.)

Rozsudek nemá cenu číst celý. V §§ 1–195 je přebujelá rekapitulace, v §§ 237–612 je výtah ze spisu – dokazování skutkového stavu. Čtenáři bych tedy doporučil jen §§ 196–236 a §§ 613–667.

V první řadě je nutno pochválit formální úroveň rozsudku. Ušlechtilé písmo, číslované odstavce a citace kursivou. Tak má moderní rozsudek vypadat. Pouze drobnou chybou na kráse je chybná náhrada spojky "od" slovem "Odpůrce:" a anglo-americké legislativní zkratky s majuskulí na počátku slova: "Zákon", "Soud" apod.

Po právní stránce je rozsudek mizerný. Kromě nepřijatelného výroku, který zcela zbytečně omezuje demokracii a lidská práva v ČR, právní kvalita odůvodnění není tak vysoká, jak je člověk u NSS zvyklý. Celkem 375 odstavců je popis skutkového stavu (jako kdyby čtenáře nějak zvlášť zajímal) a pouze 94 odstavců je právní kvalifikace. Poměr měl být přesně opačný. Sice je dobře, že NSS nepodlehl literalismu, ale rozsudek jen málo cituje judikaturu ESLP a vůbec cizozemská či prvorepubliková rozhodnutí. Přitom články v monothematické Jurisprudenci 7/2009 byly dosti objevné a tamní výsledky komparace šly převzít.

Na druhou stranu je možné, že soudce Šimíček a jeho kollegové vycházeli z koncepce, že strana je pánem sporu. Vandasův výkon byl naprosto tristní, ale ve své sebestřednosti si to nejspíše neuvědomoval. Byl několikrát přistižen při lži, jeho výroky byly často zjevně účelové a nedokázané. Moderní soudci pak logicky takovou stranu nemohou nechat vyhrát.

Myslím, že si NSS mohl odpustit ideologisující passage typu "Soud ani nepochybuje, že některá z témat, jichž se Dělnická strana chopila, odráží skutečné a hluboké společenské problémy. Problémy, jejichž řešení, a mnohdy i jen diskuse o nich, jsou často vytěsňovány z veřejné debaty a haleny jazykem politické korektnosti až do ztráty jejich obrysů. Na tomto místě proto Soud zdůrazňuje, že pojmenování palčivých a bolestivých problémů společnosti je bytostným právem každého jednotlivce i politické strany. Limitem nemůže být ani používání politicky korektního jazyka, které může být vnímáno toliko jako dělítko mezi „společensky slušnými“ a „společensky neslušnými“, nikoliv však již jako kritérium určení protiprávnosti, tím méně pak kritérium pro rozpuštění politické strany." (§ 633) a více se věnovat právu. Takto přinesl jen hluboké zklamání z nepřesvědčivosti rozsudku, kdy přičitatelné bylo DS prakticky vše, kolem čeho se DS byť jen mihla.

Na rozdíl od Dánska tak v ČR opět zvítězila německá doktrína bojující demokracie. Je to překvapivé: V ČR málokdo umí německy a anglo-americké vzory byly v 90. letech určující. Nicméně, svoboda hlásat nepohodlné názory nám zjevně nevoní. Neonacism je tak na rozdíl od zemí s vyšší úrovní lidských práv (jako je třeba právě Dánsko) a priori postaven mimo zákon.

To jsem teda nečekal!

Jsem ztuhlý sérprajzem! No řekněte: čekal někdo z vás tohle?

A nábožensky zanícený Olšer nám chce tohle tahat do Evropy?!

Na okraj skandálního rozsudku vláda v. Dělnická strana II

NSS v § 332 rozsudku vláda v. Dělnická strana II (PDF) uvádí: "Dále program DS usiluje o právní vymezení etnických skupin, což byl první krok, kterým nacistický režim zahájil svůj diskriminační a později genocidní program." A kdyby jen to. Jediná demokracie na Středním východě na základě zákona o registru obyvatel z roku 1965 shromažďuje údaje o příslušnosti k ethnické skupině a náboženství. Jenže, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.

Překvapení pro Jezovce

Jezovec kommentoval mou domněnku, že ani všichni Řekové dohromady toho nenakradli tolik jako pár amerických bankéřů, odhadem, že tato zátěž bude pro naše peněženky srovnatelná. Zdá se ale, že největší světoví zloději mají prsty dokonce i v těch řeckých dluzích.

Jezovče, udělej mi tu radost a už nesrovnávej - i co se zlodějny týče - mé milované Řeky (ano, jsem helénofil) s odpornými bankéřskými parchanty.

16. února 2010

Evropa v roce 2029

Nádávno jsem na Youtube náhodou narazil na toto video:Nutno říst, že jeho autor či autoři si možná ve svých romantických představách neuvědomují, že něco velkého obvykle nekončí ohlušujícím výkřikem, ale mnohem častěji postupným každodenním vzdycháním.

Literární časopisy

Jiří T. Král poukázal na velký problém: České literární časopisy jsou z větší části dotovány ze státního rozpočtu, protože trh by je nezaplatil. Není to zase tak drahé (každý časopis dostane od státu cca million korun ročně), ale jde o princip. Když něco stát dotuje, měl by se rovněž starat o kvalitu. A ta mnohdy není největší.

Jsou zde i jiné zdroje. Literární noviny dotuje ČSSD, což je problematické, protože i to jsou státní peníze, byť nepřímo. Naproti tomu Respekt dotoval Schwarzenberg, nyní Bakala. A to je řešení. Literární časopisy by měly být dotovány nadacemi či mecenáši. Problém je v tom, že restituce se týkaly jen fysických osob; právnické osoby obnoveny nebyly. Pouze Hlávkova nadace nestačí.

Monty Python – TV soutěž

Slavné video (textový přepis)

14. února 2010

Nejslavnější Gottwaldův projev

Byla to jeho panenská řeč v Národním shromáždění, když byl v únoru 1929 zvolen předsedou KSČ. V sobotu 21. prosince 1929 (druhá část) promluvil k vládnímu programovému prohlášení.

Je vhodné ocitovat § 9 odst. 1 písm. m) jednacího řádu Národního shromáždění: "Plná schůze předsednictva usnáší se za předsednictví předsedy neb úřadujícího místopředsedy: o vyloučení projevů ukládajících o republiku, ohrožujících bezpečnost státu nebo hrubě urážlivých, projevů vybízejících k těmto trestným činům nebo činy takové schvalujících ze sněmovních spisů tiskem rozdávaných. O vyloučení takových projevů ze zápisů (záznamů) výborových a jejich příloh rozhoduje předseda a zapisovatel výboru". Necensurovaná, ale kommunisticky sestříhaná, řeč.

Z některých slov mrazí: "Konečně váš člověk sociálfašista Dundr ve své řeči v senátě obhajoval vaši třídní, buržoasní justici a prohlásil ji za pilíř státu, pilíř vašeho státu. (Posl. Jaksch [německy]: Co jest se žaláři v sovětském Rusku?) V žalářích v sovětském Rusku sedí protirevolucionáři, sedí vrahové, právě jako vy budete seděti v československých žalářích. (Výkřiky. - Místopředseda Roudnický zvoní.)" V roce 1957 umřel v kommunistickém kriminále.

Updated.

Příběh ze studené války

Dne 26. září 1983 málem došlo k III. světové válce. Rusové právě zavedli satellitní systém včasného hlášení, Oko. Byl však nedoladěný a trpěl falešně positivními poplachy, tj. hlásil, že USA útočí na Rusko, ačkoliv k žádnému útoku ve skutečnosti nedošlo.

Ten den Oko hlásilo, že na Rusko letí 5 jaderných hlavic. Podplukovník ruské armády, Станислав Евграфович Петров, naštěstí věděl, že kdyby USA zaútočily, tak všemi svými hlavicemi, nikoliv pouhými 5. Proto na svou odpovědnost nehlásil jaderné napadení Ruska nahoru. Kdyby tak učinil, bylo by vysoce pravděpodobné, že politbyro by v té době mezinárodně vyhrocené situace vydalo příkaz k massivnímu protiútoku. A pak už by se nedalo nic dělat.

Petrov se poté nervově zhroutil a byl přeřazen na méně odpovědný post. Nakonec odešel do předčasného důchodu. A proč to všechno povídám? Protože JK opět cosi blábolí o "
K čemu by bylo dobré vědět o útoku, když by jej nebylo možné odvrátit?!" Ve skutečnosti ještě i nyní antirakety SDI nefungují. Jediné řešení v případě jaderného útoku je tedy massivní odplata. A radar jako čistě obranné zařízení je prostředkem minimalisace podobně vyhrocených situací jako 26. září 1983.

Updated.

Policejní provokace?

Mezi agentem a provocateurem je někdy velice obtížně rozeznatelný rozdíl.
A právě postup policejního agenta napadl Uherčíkův obhájce Robert Kaše. „Šlo o provokaci. Agent naváděl obžalovaného k páchání trestné činnosti. Ve své výpovědi dokonce prohlásil, že Uherčíka poté, co od něho dostal nejprve nefunkční bombu, důrazně upozornil, aby to napravil. Dokonce připustil, že na něho i zvýšil hlas,“ řekl Kaše.

Podle soudu ale agentovo chování nevybočovalo ze zákonných mezí. „Policista hrál svoji roli a musel adekvátně reagovat na to, když mu obžalovaný přinesl nefunkční nálož. Aby byl věrohodný, musel sehrát rozčileného člověka, který si za velké peníze koupil nefunkční hračku. Těžko si můžeme představit, že by ho pohladil po hlavě a řekl, tady máš 30 tisíc jen tak. Navíc Uherčík se nijak nezdráhal to napravit a podruhé, když přinesl funkční systém a byl za to pochválen, naopak jásal, jak se mu to povedlo a byl se svojí prací spokojen,“ vysvětlil Vajgant.
Podle mne jsou podobné případy varováním, aby se s agenty co nejvíce šetřilo. Jinak se může stát, že stát bude sám hlavní organisátor těžkých zločinů.

Demagogie rusofilů

Na třetím blogu Tomáše Peciny vypukla další z nekonečných flame war o "radaru". Proč ty uvozovky? Protože ve skutečnosti ta "diskusse" není o radaru. Zručný manipulátor JK totiž vždy převede debatu o radaru na debatu o zbraňových systémech, jejichž radar může (ale nemusí) být součástí.

JK ztrátka míchá jablka a hrušky. Místo toho, aby konečně uznal, že radar je čistě obranné zařízení, protože nemá ničící účinek, tak pořád do debaty motá, že zbraňový systém, jehož je součástí, ničit a zabíjet může. Ale koho to zajímá? Bavíme se čistě o radaru.

JK by v analogii za dalekohled připevněný ke střelné zbrani (AKA zaměřovač) byl schopen prohlásit i školu, protože bez vzdělaného vojáka moderní útočný systém rovněž fungovat nemůže.

Jsem rád, že JK-ovy orwellovské manipulace typu "válka je mír" už nezaplevují LW.

13. února 2010

Bezpečnost v různých zemích

Jedním ze základních kritérií je počet vražd přepočítaný na 100 000 obyvatel. Za referenci můžeme vzít ČR, kde je to 1,33, což je plně srovnatelné se Slovenskem (1,31), Polskem (1,28), Anglií (1,37) či Srbskem (1,46).

USA mají 5,4, což je 4x více. Ukrajina 7,04, Gruzie 7,29, což je více než 5x více než ČR. Rusko má 14,9, tedy 2,76x více než USA. Irák 21, což je překvapivě jen 1,4x více než Rusko. Chávezova Venezuela s 52 a Honduras 58 tento smutný žebříček vedou. Ve Venezuele je 2,48x méně bezpečně než v Iráku, 9,63x méně bezpečně než v USA a 39x méně bezpečně než v ČR.

Proč je JK troll?

JK polemisuje s mým tvrzením, že je troll. Důkazů je pro to nespočet, ale nebaví mne se tím zabývat (jeden z podstatných důvodů mé ponorkové nemoci; chroničtí diskutéři se snaží LW vnucovat svou agendu). Tak si to ukážeme jen na odkazovaném příspěvku JK, což by normálně nebylo právě košer.

Vztahovačnost

Nikdo by ani na chvilku nemohl uvažovat o tom, že Tomáš Pecina parasitoval na Lucerně wikipedie. Pro LW byla pocta, že sem Tomáš Pecina psal, nikoliv že by pro T. P. bylo vyznamenání psát na Lucernu wikipedie. Proto, pokud píšu o diskutérech, je to samé jako když T. P. píše o soudcích, kde se jeho výroky explicitně nevztahují na soudce Ryšku.

Nicméně, ne každý diskutér je Tomáš Pecina. Jsou zde i trollové jako JK nebo Šťoural. JK měl velké ambice, které nedokázal naplnit. Bez parasitování na Britských listech by neznamenal vůbec nic, Sprcha by zůstal zcela neznámý okrajový server pro několik přátel à la Vrba, kterých jsou na Internetu tisíce. Šťoural by zase byl ničím bez parasitování na LW.

A pak jsou zde diskutéři jako Alex Juchelka či Kapitán. Ne, nepovažuji za nepřátele, ale jejich názory už znám natolik, že zde zkrátka (na mé straně) vypukla ponorková nemoc.

12. února 2010

Současný systém mazání článků na české Wikipedii

Současný systém mazání článků na české Wikipedii vystihl zcela přesně ŠJů, když napsal:

Závěr hlasování je (jako obvykle) zásadně ovlivněn tím, že dnes již o výsledku diskuse nerozhoduje ani komunita, ani objektivní síla argumentů, ani existence či neexistence konsensu, ale jen a pouze osobní názor jediného správce, který se odváží diskusi uzavřít. Třebaže tentokrát je zdůvodnění uzavíratele poměrně obsáhlé a jakožto osobní názor přijatelné, nemohu se zbavit dojmu, že není o nic přesvědčivější, než jak by bylo možno zdůvodnit opačné či jiné rozhodnutí. Bohužel AfD v dnešní podobě je (v lepším případě) generátorem náhodných výsledků. -- ŠJů 5. 2. 2010, 14:34 (UTC)

Názorový blog

Začnu dělostřeleckou přípravou:
A tak je dnes opět vhodná příležitost všem bojovníkům za svobodu slova a projevu připomenout: "Svoboda projevu neznamená právo vyjádřit se jakkoli a kdekoli, zvlášť pak ne na cizím pozemku. Každý si přece může založit svůj blog nebo své noviny a psát si tam, co chce. To snad dnes platí i ve východní Evropě, ne?"

Polemika s mimozemšťanem Stodolou

Jiří Johan Stodola je zatvrzelý heretik. Popírá Akvinského nauku o odložené inkarnaci duše a popírá pravověrnost křesťanských mystiků jako je sv. Juan de la Cruz, doktor Církve, nebo sv. Teresa de Jesús, doktorka Církve.

Nyní se marně pokouší obhájit neobhajitelné. Jak každý dobře ví, pokud se Tělo páně nezkonsumuje, tak shnije, a pokud se Krev páně nevypije, tak zkysne. Výstřední antinominalisté si proto vymyslili theorii: Ano, je pravda, že Tělo páně je chleba a Krev páně víno, ale pouhým akcidentem; svou podstatou je to Bůh.

Z toho jasně vyplývá: Když modloslužebník episkopalistů může chleba proměnit na Tělo a víno na Krev, přičemž Tělo svým případkem zůstává chlebem a Krev vínem, tak stejně dobře mohu já tvrdit, že J. J. Stodola, ačkoliv se jeví být člověkem, je to pouhý jeho akcident, protože ve skutečnosti vinou hlásání podobných nauk je svou podstatou mimozemšťan.

11. února 2010

Zhoubné dědictví antinominalismu II

motto: "Starý vtip o BDSM říká: Masochista nabízí sadistovi nůžky, aby ho mučil. Sadista si je vezme a … nic nedělá, protože tím masochistu mučí nejvíc. Tenhle vtip vymyslil nějaký realista. V praxi je totiž pár sadista – masochista to nejlepší, co může být, protože si navzájem uspokojují své potřeby: sadisty dominovat, masochisty být v područí. Odkud se tedy vzal ten vtip? Nepochopením funkce pojmů a dotažením logiky ad absurdum."
Zhoubné dědictví realismu I

Musím přiznat, že máloco mi jde tak nervy jako české antinominalistické myšlení. Setkávám se s tím doslova na každém kroku. Češi jsou schopni se hádat o pojmy doslova až do zblbnutí; ty nejhorší wikipedické války byly právě o ně.

Antinominalisté si něco usmyslí a kolem toho si vymyslí sofistikovanou theorii, jejíž podstatným znakem je, že není žádným způsobem verifikovatelná. 2 příklady:

Prvním je puncovaný heretik Jiří Stodola, který zastává výstřední formu thomismu. Podle něj má každá věc nehmotnou substanci (podstatu) a hmotný akcident (případek). Např. Boží tělo je svou substancí Bůh; chléb je to pouhým akcidentem. Stejně dobře lze říci, že Jiří Stodola je svou podstatou mimozemšťan; člověk je pouhým případkem.

Vodník se křečovitě snaží, doslova za každou cenu, dokázat, že SSSR není Rusko. Proč, to ví jen on sám, a nezviklá ho žádný argument. Osobně se domnívám, že odmítá připustit, že by pravoslavný národ mohl klesnout tak hluboko a stát se kommunistickým. Dokonce si kolem neruskosti SSSR vymyslel velice sofistikovanou theorii:

Každý národ, i Rusové a Židé, má své zdravé jádro, které je od přirozenosti kladné. Bohužel se může stát, že národ jako celek ovládnou cizí vetřelci s umnou zvrácenou ideologií, kommunismem nebo sionismem, čímž národ ztratí svou pravou podstatu (100% positivní ideologii pravoslaví nebo judaism) s kladným potenciálem a přestane být tímto národem (ruským nebo židovským).

Co na tom, že v realitě žádný národ neexistuje? Že je to fikce, kdy je za národ prohlášena skupina lidí, která žije uvnitř arbitrárně vymezených hranic, mluvící zpravidla jedním jazykem? Že příroda, včetně lidstva, obvykle není diskrétní, nýbrž spojitá, takže na hranicích žijí lidé, které je možné s klidem zařadit do obou národů na každé straně hranice? To naše chrabré realisty vůbec nezajímá, oni přemítají toliko o vyspekulovaných ideálních formách. Když je realita nerespektuje, tím hůř pro realitu: [Bolševické vedení] – "Rusové to byli hlavně později." Realita: "Ve 29členném 6. ÚV bylo 8 Židů, tj. 28 %. Ethnických Rusů bylo 14, tj. 49 %." Reakce? "To nic nemění na tom, že VŘSR nebyla revolucí Rusů." Zřejmě mimozemšťanů, jejichž akcidentem bylo, že jsou to Rusové.

Co na tom, že pravoslaví nebo judaism je stejná ideologie jako kommunism nebo sionism a že rovněž musela být nejprve recipována. Ne, pravoslaví je svou podstatou ruská ideologie, ačkoliv ho vymyslel Řek, a judaism židovská, zatímco kommunism svou podstatou ruská ideologie není, ačkoliv ho vymyslel Rus (a sionism Žid). Kommunism jako ruská ideologie toliko vypadá, ale to je falešné zdání.

Na podobné antinominalistické mýthy je nejlepší odpovědí obrazoborectví (revisionism). Na národy a tím spíš na zdravá jádra se vykašlat a zkoumat toliko fakta.

K problematice zvrhlého umění

Zajímavá reakce Jiří Stodoly na článek Branislava Michalky.

8. února 2010

Na Ukrajině vyhrálo Rusko

A to hned v prvním kole, jak uvádí ve střízlivé analyse Milan Vodička. Jediné, co na tom překvapí, je indolence Západu: "Petr Kratochvíl si myslí, že nastane posun od úzké spolupráce se Západem k balancování mezi EU a Ruskem. Jednoznačný příklon k Rusku je podle něj ale nepravděpodobný." Věř a víra tvá tě uzdraví. Janukovyč se jednoznačně nepřikloní k Rusku? Kam na tu naivitu chodí?

Balkánský řezník Milošević

Vodník z neznámého důvodu odkazuje na hlavní orgán českých spikleneckých theorií, Czech free press, ačkoliv článek, který ho tak ohromil, vyšel na Net Socanovi. Je to hanebná kombinace obhajoby vraha a spikleneckých theorií, takže ve výsledku smrtící cocktail. Je to podobné, jako kdyby někdo napsal podobný článek o Hitlerovi nebo Stalinovi.

Jaká jsou fakta? Balkánský řezník, který se nesmířil s koncem Velkého Srbska, rozpoutal celkem 4 války: se Slovinskem, s Chorvatskem, s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovou. (Tyto státy s nikým problém neměly, zato Srbsko za Miloševiće se všemi sousedy. Jasný důkaz, kdo je viník aggresse.) V Srbsku samotném udržoval odpornou diktaturu, nechal unést a zavraždit Ivana Stamboliće a pokusil se zavraždit Vuka Draškoviće. To vše stačí k tomu, aby takovou kreaturu žádný solidní člověk nehájil.

Co se týká údajné vraždy, je krevními testy dokázáno, že nebral léky, které měl brát. Stejně tak je dokázáno, že Milošević měl ve vězení značnou míru volnosti. Milošević se pokusil o vysokou hru: Chtěl si zhoršit zdravotní stav natolik, aby byl propuštěn do ošetřování v Rusku. To nezvádl a místo toho zemřel.

Jenže stoupence spikleneckých theorií (a. k. a. "podstatná část lidí, kteří se o problematiku aspoň minimálně zajímají") nepřesvědčí nikdy nic. Ti jsou schopni tvrdit, že Rusko v letech 1917–91 neexistovalo. Puncované vrahy typu Apise, Mikuláše II., Lenina či Miloševiće jsou schopni prohlásit za nevinné a ještě navíc tvrdit, že Západ takto notorickým vrahům nebyl schopen dokázat vinu. Ne, kdyby se Milošević sám nezabil, tak by dopadl jako Saddám, stejný výtečník jako on.

Proto debatovat se stoupenci spikleneckých theorií má asi tak stejný smysl jako vysvětlovat pravoslavnému význam slova "primát".

Milošević pravděpodobně zavražděn

Málem jsem napsal, že tento fakt je jasný každému soudnému člověku, ale aby mne JK nenařkl z manipulace, tedy: podstatná část lidí, kteří se o problematiku aspoň minimálně zajímají, dospěla k názoru, že argumenty pro Miloševićovu sebevraždu ve vězení lze vcelku spolehlivě označit jako chabé, zatímco indicie, vedoucí k tom, že se jednalo o vraždu, jakožto vysoce pravděpodobné.
CFP dnes uvádí k věci nové a za přečtení stojící argumenty. Nepochybuji o tom, že srbobijci budou nadále tvrdit, že a) to je všechno nesmysl nebo b) je stejně dobře, když byl "balkánský řezník" zprovozen ze světa jakýmkoli způsobem, právo sem, právo tam.

7. února 2010

Astr propaguje tvrdý trh

Na Vrbě Astr propaguje tzv. základní příjem, což není nic jiného než jiné pojmenování negativní daně z příjmu jednoho z nejtvrdších amerických obhájců kapitalismu, Miltona Friedmana. Překvapujeme mne, že u Astra myšlenky libertarianismu tak úspěšně zapustily kořeny.

Z israelské kultury

Titulní píseň slavného seriálu חשופים. Co YouTube nezcensuroval.

La Consigna


Carlos Mejía Godoy

Hermano, dame tu mano
y unidos marchemos ya
hacia el sol de la victoria,
trayectoria de la libertad.

Hermano de la montaña,
hermano de la ciudad,
juntos unidos lucharemos
y unidos lograremos
llegar al final.

Ya nadie detiene la avalancha
de un pueblo que tomó su decisión ;
esta es la guerra desatada,
popular y prolongada contra el opresor.

¿ Cuál es la Consigna ?
El pueblo no se detiene.
¿ Cuál es la Consigna ?
F S L N

¡ F de Fuerza insobornable,
S de Sol de libertad,
L de Lucha inclaudicable,
N de No retroceder !

Updated.

Informace – kde je vzít

motto: "Na rozdíl od p. Peterse mě nějaké informační servery nezajímají. Informace si dnes každý může najít sám."
Alex Juchelka

JK k tomu dodává: "Je ale otázka, zda aktivismus bez ohlednu na orientaci (zde vícerozměrná veličina) je správný způsob jak dosáhnout respektu jako zdroj informací."

Někdo má rád holky, jiný vdolky. Někdo má rád ryze osobní výpovědi, jiný chladné informace. S tím nelze nic dělat, jen upozornit na to, že na LW ryze osobní výpovědi nenajde.

S JK je problém, že nerozumí ani základním pojmům a strukturám. Žijeme v informačním věku. Informací kolem nás je neuvěřitelné množství. Z toho jasně vyplývá, že bez vynaložení nepřiměřeného úsilí si každý sám informace nalézt nemůže.

Úkolem médií je informace filtrovat, aby se k nám dostaly ty podstatné. LW nemá ambice být deníkem, tj. úplným filtrem, který zajistí, že se k čtenáři dostatou všechny podstatné informace. Její ambice je mnohem menší. Informovat o tom, co považuje za zajímavé, přičemž výběr toho, o čem bude referováno, je spíše náhodný. Podstata je v tom referátu: Ten by měl být natolik kvalitní, že k té původní informaci přidá novou hodnotu.

Rozhodně LW nechce být zdrojem informací, jak si JK plete. Na genesi informací jsou naše prostředky příliš omezené a ani by mne jakási investigativní journalistika à la Tomáš Pecina nebo školení à la wikipedie zde nebavilo.

Statis Prusalis

Pro mnohé možná neslavně známá veličina, pro mě ale "objev roku"! Byl jsem zcela fascinován tím, že prorežimní normalisační zpěvák (byť s reklamou na Pepsi v pozadí a občas s řeckými elementy), nadšený agent StB, po revoluci úspěšný podnikatel s kontakty mj. na Zifčáka nebo do Severní Koreje, vystupuje na kommunistických slezinách ještě dnes:

Nerozumím...

Nerozumím, jak osoba, která píše takovéhle verše, může stát tam, kde stojí, myslet si, co si myslí, říkat, co říká. Po Bondym další případ, kdy neomylná básnická intuice dříme v inkarnaci, jež je její téměř dokonalou antihesí.

Bílí vlci

Na pravých informativních blozích najde člověk i informace, které by nečekal. Tak František Řeka napsal: "To je ten důvod, proč je hudba Metalliky, In Flames nebo Opeth ceněna víc než hudba Weisse Wölfe nebo Agrese 95, protože je vytvářena a poslouchána jako hudba, sama pro sebe, ne jako hlasatel ideologie."

O skupině Weisse Wölfe jsem v životě neslyšel, a proto jsem si je našel na You Tube. Poněkud standardisované, ale proč má někdo kvůli refrainu:
Vstaň a bojuj
za národ a stát.
Vstaň a bojuj
za naši krev.
Vstaň a bojuj
za národ a stát.
Vstaň a bojuj
bojuj, bojuj, bojuj za Boj A[dolf] H[itler].
chodit do vězení? To samé platí pro ruskou neonacistickou skupinu Коловрат:
Čest a krev
ochraň své svědomí.
Svoboda a láska
hleď, to je naše ruská hrdost.

Klobouk dolů před ruskými agenty!

Plíživí vrazi, vyslaní stepními hordami z Východu, plní své úkoly po stachanovsku na 1500%!! Ani stamilliony, které vyspělá demokracie nacpala do Klvani a do Juščenka, nedokázaly přesvědčit massy, zblblé ruskými propagandisty. V Česku 70% občanů trvá na tom, že bude bez radaru nadále ruskou gubernií a v Ukrajině zavrhli vůdce, který jim mohl zprostředkovat výdobytky superirorní anglosaské kalvínské megakultury; místo toho volí představitele výrobního způsobu mongolských opičáků a vládu nějaké inkarnace Ivana Hrozného.

Kdo chce kam pomozme mu tam. Já mám pro čtenáře námět k disskusi: je možné, že v krátkém období kolem zásadních společenských přeměn (pády sovětských diktatur, barevné revoluce), hraje celková orientace a nálada obyvatelstva tak důležitou roli, že loutkáři, kteří tyto akce řídí, k nim musí chca nechca přihlédnout?

Diskusse o umění

Text Branislava Michalky Zvrhlé umění vyvolal poměrně bouřlivou diskussi (i na zdi Facebooku Věry Tydlitátové), kterou jsme zaznamenali i na LW. Osobně nemám k svým 7 let starým příspěvkům co dodat, neboť se nechci rozmělňovat (od příspěvku č. 309 a od příspěvku č. 27).

Ruská měkká moc

Výtečný článek Tomáše Klvani: "Rusko by rádo takovou roli hrálo také [jako USA, poznámka G. P.], dvacáté století však zdecimovalo jeho přitažlivost. Moskva dnes v ničem není pro svět příkladem. Ruská kultura v širším smyslu prakticky neexistuje, omezuje se na úctyhodné umělecké dědictví a tradici. Umění však samo o sobě nestačí: Goebbelsovo Německo bylo také národem Goetha a Beethovena."

Zrušení diskussí se osvědčilo

I když si člověk odmyslí grafomanské příspěvky Astra s absencí diakritiky (a je nutno poctivě přiznat, že Astr vyhověl mému přání a odešel z LW již před zrušením diskussí) nebo trolling JK, v praxi se jasně ukázalo, že blog bez diskussí (ve skutečnosti chat; thematu článku se obvykle vůbec netýká) je lepší než s nimi.
 1. Diskutéři jsou z principu vždy chytřejší než autor článku. Tak se Wu podivuje, že "Co mě fascinuje je, že Guy Peters diskuze zrušil, ale pak je tady sleduje (a tudíž ho přece jen názory ostatních zajímají". Copak jsem někdy řekl, že diskusse nesleduji? Copak bych dával odkaz na diskusse, kdybych je chtěl boycottovat? Chce to jen trochu uvažovat, než něco napíšu.
 2. Diskusse spočívá v tom, že komentátor si něco vyspekuluje, autor to uvede na pravou míru, ale komentátor pro jistotu stejně trvá na svém. Znovu tedy opakuji, že na NP diskusse k článkům původně nebyly a nikdy jsem netvrdil opak. Všeobecná diskusse je i na LW, diskutovat tam k článkům může rovněž každý. To, že to nikdo nedělá, je vaše věc. Proč bych se měl diskutéra na něco ptát? Je to čistě jeho chyba, když si autorovu větu vyloží jako chybnou, ačkoliv umožňuje i správný výklad.
Mohu uzavřít, že proti chatu u Tomáše Peciny nic nemám, ale jsem rád, že není součástí LW. Nemám totiž morální povinnost se o tamní "diskussi" jakkoliv starat, uvádět tamní nesmysly na pravou míru. Dokonce ani Vodník, jako nejhorlivější stoupenec diskussí, si o svých článcích nepřeje diskutovat (1, 2 a 3; plkání u TP za diskussi nepovažuji), ač mu nic nebrání. Lucerna wikipedie není nepovedenou alternativou Vrby, ale novými a skromnějšími, liberálními a proamerickými Britskými listy.

Updated.

6. února 2010

Windows zdarma

Jmenují se ReactOS (video).

Heretik Stodola popírá Akvinského

Je známým faktem, že fanatici si ze svých guru vybírají jen to, co se jim hodí. Tak i Stodola, který píše: "V zygotě lidská duše musí být přítomna, protože zygota je lidským tělem, které však musí být formováno, a formou těla je právě duše." Zygota je oplodněná buňka.

Tomáš Akvinský naproti tomu zastával názor, že duše vchází až do plodu (fetu): 40 dní od oplodnění u mužů a 90 dní od oplodnění u žen (Kommentář ke Knize sentencí Petra Lombardského III, d. 3, q. 5, a. 2, Responsio). Jak uvádí Katholická encyklopedie: "the rational soul is produced by special creation at the moment when the organism is sufficiently developed to receive it. In the first stage of embryonic development, the vital principle has merely vegetative powers; then a sensitivesoul comes into being, educed from the evolving potencies of the organism — later yet, this is replaced by the perfect rational soul, which is essentially immaterial and so postulates a special creative act."

Jedná se tedy o další nezvratný důkaz Stodolovy herese. Na jeho místě bych se vážně zamyslil, zda neučinit hluboké pokání.

Oběť katholického fanatismu

Sv. Gianna Beretta Molla je patronka hnutí pro život. Když v roce 1961 čekala své 4. dítě, dostala rakovinu dělohy. Lékaři jí dali na výběr: potrat, vynětí dělohy nebo odoperování nádoru. V posledním případě byla prognosa chabá; lepší řešení bylo odnětí dělohy. Mollaová se, aby "nezavraždila" dítě, které čekala, rozhodla pro operaci nádoru.

Operace sice byla úspěšná, ale dítě pak muselo být porozeno císařským řezem. Mollaová z něj dostala zánět pobřišnice, na který do týdne zemřela. V roce 2004 byla svatořečena (na snímku její dcera–pohrobek).

Zvláštní zpětný odkaz

Stále se mi nedaří rozchodit zpětné odkazy. Při pátrání po příčinách jsem objevil, že na LW odkazuje Tzvee's Talmudic Blog. Bylo mi to záhadou, protože jsem si nepamatoval, že bych na něj kdy odkazoval a tamní článek neuváděl ani dotčený náš, ani svůj článek. Nakonec se ukázalo, je tam třeba najít tamní nejpopulárnější článek – o Timothy Geithnerovi – na který kdysi odkázal Vodník 007. Pro různé antisemity by tamní blog mohl být populární, protože seriosně diskutuje o tom, kdo je či není Žid.

Mít nebo být

Kniha Ericha Fromma, kterou vydal 20 let po Umění milovat, mne oslovila už mnohem víc. Přesto i zde můžeme pozorovat jasné příznaky zastaralosti, v těch částech, kdy se autor zabývá konkrétními jevy ze své současnosti. Nejsmutnější je naděje, kterou vkládá do alternativních hnutí mládeže (hippies), i přes četná zklamání jednotlivců a skupin. Nemohl tušit, že následná léta 80. a jejich yuppies přinesou naprostou antithesi ideálu hippies a nevídanou exacerbaci modu "mít". Kapitola VIII a IX (výhledy do budoucna) mi přišly jako pouhé nahromadění truismů a obecností (typu "musí zavládnout spravedlnost" apod.). Pasáže o humanismu a marxismu jsou pro mne osobně z větší části rovněž nepřijatelné.

Zdeněk Janík správně píše v Doslovu, že rozdíl mezi filosofií založenou na směřování k "být" a "mít" není totožný s rozdílem mezi orientálním a evropským myšlením. Není totožný ani s rozdílem mezi mentalitou kočovníků a usedlých zemědělců, ačkoli se jí blíží a já mám za to, že v této "první společenské dělbě práce" má svoje počátky. Každopádně obě tyto skupiny podle perennialistů představují Abela a Kaina a vražda Abela Kainem se dokonává v těchto dobách před našima očima tím, že mizí poslední zbytky možností kočovného způsobu existování. Nelze vyloučit, že tato vražda bude dokonána naprostým převládnutím modu "mít", který, jak správně uvádí E. Fromm, nutně vede ke globální katastrofě.

"Zvrhlé umění" stále živé

Michal Semín na svém blogu uveřejnil článek proti modernímu umění, k jehož názvu provokativně použil kodifikovaný satanský termín "zvrhlé umění". Tak se totiž o moderním umění vyjadřovali nacisté a proto je užití tohoto termínu nebezpečným indikátorem affinity s nacismem a potenciální přípravou nového Holokaustu. Všichni máme jistě v živé paměti nedávnou affairu kardinála Meisnera.

Ač s některými momenty v Semínově článku musím zcela souhlasit, celkově nemám rád velkorysé tažení proti nějakému umění jako takovému, pouze v extrémně nevkusných nebo urážlivých konnotacích, jako dříve zmíněné kundy. Nicméně užití nacistického a antisemitského termínu p. Semínem probudilo - zcela nepřekvapivě - skryté vášně ohnivé strážkyně čistoty veřejného prostoru, která explodovala erupcí hodnou menšího vulkánu: kromě Semína si to odskákala - opět zcela nepřekvapivě - i Lucka Šlégrová, která měla tolik neprozřetelnosti a napsala do listu Dělnické strany něco o moderním umění. Semína i Šlégrovou smetla s brissancí vodíkové pumy a svůj výstup zakončila ukázkou Hitlerova kýčovitého produktu jakožto pravděpodobně oblíbeného umění dotyčných kacířů.

Aby bylo jasno: i v článku paní Tydlitátové jsou momenty, se kterými beze zbytku souhlasím. S tím, že její charakteristiku pana Semína "Nyní víme, že je to ... člověk, jemuž by neměla být svěřena žádná politická moc." bych applikoval stejně tak na ni samotnou.

Censura v ČR dnes

Zpráva o stavu censury v České republice 20 let po pádu totality. Tedy o té nápadnější versi. Méně nápadná verse (například zamítnutí rozhovoru s bývalým vězněm v Dachau o plynových komorách) se na veřejnost vůbec nedostane.

5. února 2010

Chřipka a spiklenecké theorie

Pandemie byla vždy definována jako choroba s velkou virulencí, mortalitou a prevalencí. V zimě 1968–9 zemřelo na hongkongskou chřipku million lidí. Naproti tomu na prasečí chřipku zatím zemřelo 14 711 lidí, což je 100x méně.

Pandemie chřipky se očekává již 7 let. Ptačí chřipka ji nezpůsobila, protože ač má vysokou mortalitu, není virulentní. Sociální demokrat Wolfgang Wodarg zjistil, že WHO změnila definici pandemie, aby za ni mohla prohlásit prasečí chřipku, která přes vyšší virulenci má zanedbatelnou mortalitu.

Důvod? Logika státní správy. Žádný úředník není postižen za předimensování opatření, ale jejich zanedbání ho stojí professní smrt. Proto v Praze nyní máme barriéry proti 1000leté vodě, ačkoliv pravděpobnost takových povodní je mizivá. Jde o peníze vyhozené do vzduchu. Stejně jako zbytečné očkování nikoho netrápí, zatímco milliony neočkovaných mrtvých by hygieniky stály professní krk.

Nicméně takové vysvětlení by pro fanatické zastánce spikleneckých theorií bylo příliš prosté. Obskurní spolek OK Team na všechny strany posílá spam, kde nejspíše s ukradeným hudebným podkresem Enyi na 22 slides s hrubkami uvádí počet mrtvých, kterých je 100x méně než jsou aktuální data, a že příčinou je zkorumpovanost WHO. Virus s největší mortalitou v historii, zairská ebola (ZEBOV) v roce 1976 a 2003, má mortalitu 88,5 %. Spamem definovaný údajný "smrtící virus" tedy ve skutečnosti vůbec neexistuje.

Chřipka typu A je vysoce mutabilní. Nynější prasečí chřipka je výsledkem rekombinace dvou běžných typů prasečí chřipky. Pro okultisty je to však uměle vytvořená biologická zbraň. Poté spam pokračuje v popisu toho, jak jsou chemické látky jedovaté, aniž by se namáhal uvést, že vždy záleží na množství. Otrávit je totiž možné i čistou vodou.

Co k tomu říci? Stoupenci spikleneckých theorií tady byli vždy, jen s Internetem je na ně více vidět. Ten, kdo podobné zprávy rozšiřuje, aniž by se namáhal je ověřit, se dopouští informačního smogu. Je to na úrovni toho, jako kdyby vyhazoval odpadky na silnici.

Vychytávka pro MS Word

V MS Word se velice jednoduše píší jednoduché texty. Když však chcete používat něco složitějšího, je to složité. Např. pole. Je téměř nemožné je všechny najednou aktualisovat. Lze to obejít takto:
 1. zapnout si aktualisaci polí při tisku
 2. dát náhled tisku (pravý Alt-I) a zase zpět (opět pravý Alt-I)

4. února 2010

Мельница – Травушка

Velmocenské hřiště EU

S Ruskem prohráváme na body.

2. února 2010

Proroctví slepého mládence

Gogo napsal: "Proto si myslím, že zrušení diskusí by pohřbilo návštěvnost tohoto blogu". Co říkají fakta?
 1. 17. ledna: 463
 2. 18. ledna: 381
 3. 19. ledna: 377
 4. 20. ledna: 377
 5. 21. ledna: 331
 6. 22. ledna: 326
 7. 23. ledna: 283
 8. 24. ledna: 333
S diskussemi byla průměrná denní návštěvnost 359.
 1. 25. ledna: 387
 2. 26. ledna: 319
 3. 27. ledna: 335
 4. 28. ledna: 291
 5. 29. ledna: 263
 6. 30. ledna: 259
 7. 31. ledna: 273
 8. 1. února: 320
Bez diskussí je průměrná denní návštěvnost 306. To je sice pokles, ale nikoliv tragický. Gogo je tak úspěšným autorem dalšího proroctví slepého mládence.

Chce to číst pořádně

motto: "Milý Monthy, rád bych s Vámi diskutoval, ale musel byste uvést svoje jméno a/nebo email adresu. Anonymní dopisy se v civilizovaných zemích hází do koše."
Tomáš Pecina

Jeden z důvodů, proč jsou diskusse na nic, je ten, že někteří kommentátoři neumějí pořádně číst a svou neschopnost ještě rozpitvávají.

Napsal jsem: "Praotcové českého bloggingu (1996–2000), Ondřej Neff a jeho Neviditelný pes, Milan Šmíd a jeho Louč, Miroslav Macek a jeho Viditelný Macek, ani Bohumil Doležal a jeho Události, nikdy diskusse u svých článků neměli a ani je do svých individuálních redakčních systémů nechystali." Důraz byl na roce 2000 a slovech "u svých článků". Samozřejmě, že vím, že Neff měl na NP všeobecnou diskussi, vždyť jsem tehdy četl NP denně. Nicméně až do změny layoutu v roce 2000 neměl diskussi u svých článků.

Přesto Astr píše: "v pripade Neffa vsam vim ze GP nepopisuje situaci pravdive." Jonáš dodává: "Neffův Pes samozřejmě diskusi od začátku měl, jednu kontinuální, teprve později došlo k rozdrobení ke článkům a tim rozmělnění jakýchkoli souvislých myšlenek." Má cenu se tím nějak hlouběji zabývat? Ne, ať si ti lidé chatují sami mezi sebou.

Poučení pro Vodníka

V sérii poučení (12. června 2006 Fuky, 29. června 2006 Kapitána, 4. září 2006 opět Kapitána, 19. června 2007 Cynika, 3. srpna 2007 opět Cynika, 10. října 2007 Maxe, 1. ledna 2008 p. Zemana, 30. srpna 2008 Boutrose) nyní došlo i na Vodníka.

Vodník píše: "Tohle je takový článek, kvůli kterým mám dojem Peters ty diskusse zrušil: jednoznačně manipulativní titulek - Pravoslavné Řecko bankrotuje (rozuměj: pravoslaví = zaostalost, tupost, bída, svrab, neštovice, Rusko, kommunism...) Samozřejmě, že situace 40 učitelů vs. 10 žáků je nepřijatelná, ale vsadím obě své kulky na to, že ti učitelé dohromady nenakradli na nezasloužených platech ani polovinu toho, co Goldman Sachs, Henk Paulson nebo Bernie Madoff!"

Předně jsem nenapsal ani slovo o bankrotu. Pouze jsem ocitoval názor jednoho Řeka. Nicméně Vodník má pravdu. Každý, kdo má oči k vidění a uši k slyšení, tak ví, že kalvinistické státy (USA, Skotsko, Nizozemí, Švýcarsko) jsou nejvyspělejší, lutheránské (Švédsko, Dánsko, Finsko, Norsko, severní Německo) méně, katholické (Španělsko, Francie, Itálie, Belgie, jižní Německo, Rakousko, Česká republika) ještě méně a pravoslavné (Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko) úplně nejméně. Manipulativního na tom není nic. I sám Vodník hlasoval nohama: Místo v pravoslavném Řecku raději žije v kalvinistickém Nizozemí. Příčina je totiž jasná. I když všichni ruští a řečtí obyčejní zloději toho nakradli mnohem méně než samotný Madoff, přesto to na celkový stav USA v porovnání s Řeckem nebo Ruskem má pramalý vliv. Výsledek kalvinistické v. pravoslavné kultury v praxi. "Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce." (Mt 7, 18)

Jistě, Vodník může namítnout, že pravoslavné státy byly obětí Tatarů nebo Turků. Jenže by neměl zapomenout, že Rurikovci byli Germáni a že Rusové se sami hlásí k euroasijské civilisaci. Řekové jsou zase známí výrokem: "κρειττότερον εστίν ειδέναι εν τη μέση τη πόλει φακίολον βασιλεύον Τούρκων ή καλύπτραν Λατινικήν."

Každý, kdo vytvoří tolerantní platformu, je dříve nebo později postaven před otázku, kam až jeho tolerance sahá, když se minoritního názoru stane běžný, nebo dokonce většinový. Nezastírám, že mi lezlo na nervy, když se pro přílišný antiamerikanism, srbofilství a rusofilství stával z LW druhý Zvědavec nebo Altermedia. Čeho je moc, toho je příliš. Co má být kořením, nemůže být denní stravou; to pak zhořkne.

1. února 2010

Vzpomínky na vězení

Vynikající pohled Petrušky Šustrové (mp3).

Propaganda SSO na Délském potápěči

Zásadní rozdíl mezi pluralitním médiem a propagandistickým spočívá v tom, že to první má elementární redakční politiku. Proto Britské listy pluralitním médiem nejsou, protože tisknou v zásadě vše, pokud je dostatečně ultralevicové.

K pododobnému úletu nyní došlo na Délském potápěči, který přetiskl propagandu Strany svobodných občanů, neznámého původu. Obsahuje neuvěřitelné množství blábolů, od anarchismu jako pravicovém politickém směru počínaje až po zákon 12 desek jako zakotvení římské republiky. Podobné materiály proto na solidní medium patří jen jako jejich kritika.