31. července 2010

Levicoví nacisté a konservativní kommunisté

Jedním z nejhorších dědictví kommunismu je používání pojmů jako nálepek. Když je někdo pravicový demokrat, tak mu vadí, že nacisté jsou rovněž pravicoví. Proto je s klidem označí za levici, jako kdyby název "národní socialism" něco znamenal. Ivan Štampach se zase považuje za levicového, a proto mu vadí, že kommunisté jsou levicoví rovněž:
"S českými komunisty je to problematické. Byli v době své slávy vlevo nahoře, tedy levicově autoritativní? Mám s jejich zařazením doleva potíž. Být politicky vlevo znamená v ekonomické oblasti především více samosprávy, demokratičtější uspořádání pracovních vztahů, ale to za nich nebylo. A jejich dnešní nepřímí pokračovatelé mi připadají ekonomicky víc vlevo, ale zdaleka ne na okraji levé části spektra. Ale kulturně mi připadají konzervativní (s tendencí k nacionalismu, podezíraví k emancipačním snahám různých sociálních skupin, málo liberální)."
Při tom je to nesmysl. Znárodnění snad není levicový koncept? Anglické odbory odmítající průmyslovou demokracii snad nejsou levicové? Na druhou stranu je ale pravda, že kommunism měl vedle internacionálního (přesněji řečeno panruského) rovněž velice silné nacionalistické křídlo. Jenže, proč by měl být nacionalism pravicový? Jakobíni byli nalevo.

Zajímavý je původní Bártův článek. Bývalého senátora jsem si vždy velice vážil, a proto mne zklamalo, že se dal do služeb bojující demokracie. K akci DOST mám nesmírně daleko, ale voltairovsky nevidím jediný důvod, proč by nacionalističtí konservativci (jedná se o "Bahníka Petra (D.O.S.T.), Bartoše Adama B., Bátoru Ladislava (předsedu Akce D.O.S.T.), Bátoru Alexandra, Baxanta Jana (litoměřického biskupa), Bobošíkovou Janu (přesdedkyni Solidarity), Čejku Martina, Černého Víta, Červenku Františka (tajemníka Akce D.O.S.T.), Davida Václava, Duchana Pavla, Dědečkovou Janu (šéfredaktorka serveru Virtualy), Dundáčkovou Evu, Freiovou Michaelu (šéfredaktorku katolického periodika Res Claritatis), Hájka Petra (vicekancléře Pražského hradu), Haslingerovou Ivanu (šéfredaktorku kulturně-hospodářské revue Fragmenty), Hužvárovou Dominiku (miss vystupující proti feminismu), Jakla Ladislava (ředitele politického odboru KPR a osobního tajemníka prezidenta republiky), Janáčkovou Lianu (senátorku), Jocha Romana (ředitele Občanského institutu), Kalužu Radovana, Karase Jiřího, Kříže Jakuba, Klause Václava (presidenta republiky), Klausovou Livii (manželku pana presidenta), Kretschmera Michala, Kurase Benjamina, Landu Daniela, Laholu Henryka, Macha Petra (předsedu Svobodných), Malého Ladislava, Malého Radomíra, Myslína Josefa, Němcovou Miroslavu (výkonnou předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), Nepraše Tomáše, Pešekovou Máriu, Petříka Lukáše (šéfredaktora serveru Europotrál), Pospíšila Ignáce, Protivínského Vlastislava, Rybovou Zdeňku (předsedkyni Hnutí pro život), Řápkovou Ivanu, Semína Michala (předsedu iniciativy D.O.S.T.), Skřipského Marka, Stodolu Jiřího, Strejčka Ivu (europoslance), Šlechtu Ondřeje (šéfredaktora serveru Eurabia), Šojdrovou Michaelu, Tětivovou Lenku Kateřinu, Tobiáše Milana, Tomského Alexandra, Ucháčovou Kateřinu, Valentu Jakuba, Zimovou Dušicu, Zrna Matyáše (místopředsedu Občanského institutu)") nesměli veřejně hlásat své názory. Vtipně se s tím vypořádal Ladislav Jakl, který ukázal, do jakých absurdit bojující demokracie vede.

Pro jistotu dodávám, že Seznam klerofašistů, kleronacistů, lefebristů a příznivců diskriminace v ČR je provokace neznámé provenience, neboť identita "Radomíry Clément" není známa. Zcela určitě s tím nemá nic společného ani Věra Tydlitátová, ani Ludmila Hamplová, neboť to není jejich styl.

25. července 2010

Kdyby Američané věděli

Užitečný monitoring zaujatosti US medií přináší spolek If Americans Knew a jeho zakladatelka Alison Weirová.

Jan Fojtík v. Kamil Pixa

Střípek k dějinám normalisace poskytla Miroslava Filípková: "V březnu 1970 mě přijali v Krátkém filmu. Synovi Kamilovi o mně řekl Jaroslav Pixa, manžel Milady Pixové, kterou JF v Reportáži nařkl "z nedisciplinovanosti". Celý, skoro stoletý život usiloval Jaroslav Pixa o očistu své ženy. Zaručil se za mě Vladimír Vrána, u kterého JF nějaký čas za okupace bydlel a jenž byl vězněn na Pankráci. Vrána psal kvůli mně Husákovi iredakci Rudého práva. V dubnu 1970 měl vedoucí ideologického odd. ÚV KSČ Jan Fojtík krátký telefonát. Čestná předsedkyně Svazu žen, vysoká funkcionářka mírového hnutí Gusta Fučíková vznesla prostý dotaz: Jak je možné, že má Filípková práci? Fojtík volal generálnímu řediteli Čs. kinematografie. Generální volal řediteli Krátkého filmu. Kamil Pixa mě nevyhodil. Řekl, že by se nemohl podívat na fotografii své matky Milady. Miladu Pixovou zastřelil v Terezíně esesák Jäckl."

Zatímco Fojtík byl kamarád Fučíkové, Pixa kvůli své matce Fučíka nenáviděl. Nicméně to nijak neomlouvá jednoho z nejhorších příslušníků StB, které kdy měla, i když to byl umělec. To, že Just po něm chtěl pokání, je naivní: "Pixa je na tom podobně – dokonce ve své tehdejší činnosti vidí dodnes jakési kreativní prvky (Výslech – to je umění!), ve šmírování a shromažďování kompro-materiálů (operace Trpaslík) spatřuje jakési »nádherné dobrodružství« (My jsme se bavili, byla to ohromná hra)."

Nový a nový – absolutní a relativní

Francouzština je jeden z mála jazyků, která umí přímo rozlišit mezi absolutně novým (fr. neuf), tj. čerstvý, a relativně novým (fr. nouveau), tj. aktuální. Naproti tomu když se v češtině řekne nový, tak se tím automaticky myslí absolutně nový, s výjimkou idiomatických spojení typu: "Koupil jsem si nové auto," kde to nové auto klidně může být ojeté. Domnívám se, že je to další z neblahých důsledků antinominalismu, kdy nové může být nové jen absolutně, ačkoliv Nový zákon je nový již 2000 let, nové koření (angl. newspice) je nové 500 let a nový mešní řád (lat. Novus Ordo Missae, NOM) je nový 40 let. Tak proč 6 let starý nový správní řad, 4 roky starý nový zákoník práce a dokonce rok starý nový trestní zákoník najednou nové nejsou?

Tato absolutisace se promítá i do rodiny. V české rodině je například pojem babička absolutní, a to i pro její syny, vyjma oslovení, kde zůstává "mami". Pozor však na překlady. Třeba v angličtině by absolutní pojetí bylo nesmyslné a sousloví our grandmother ve většině kontextů nemožné.

24. července 2010

Juan Rodríguez Lozano

Známý katholický fundamentalista, Radomír Malý, na Semínově blogu napsal: "Lze snad čekat od socialisty Zapatera, který se chlubí tím, že jeho dědeček padl v boji proti Frankovi, tedy na straně komunistů, že bude vstřícný vůči obětem komunismu, tentokrát pro změnu kubánského?" Jak vyplývá ze španělské verse původní wikipedie, bylo to poněkud jinak.

Juan Rodríguez Lozano (1893–1936) byl z vojenské rodiny a celý život byl vojákem. Po vyhlášení II. španělské republiky se z něho stal tajný socialista: Voják tehdy musel být naprosto apolitický, a proto tajný. Přesto v únoru 1934 důvěrně nabídl své služby hlavním socialistickým novinám El Socialista. Dne 5. října 1934 však vypuklo na protest proti vstupu CEDA do vlády socialistické povstání. Armáda ho potlačila (Rodríguez se na tom take podílel), list El Socialista byl zastaven a jeho majetek zabaven. Tak byl zajištěn i Rodríguezův dopis.

Process s Rodríguezem skončil tak, že byl pro "jednání neslučitelné s postavením vojáka" uvolněn do záloh. V roce 1936 vyhrála volby Lidová fronta. Za 2 měsíce byl Rodríguez amnestován.

Jenže v noci z pátku 17. na sobotu 18. 7. 1936 začalo vojenské povstání.  Rodríguez byl ve své posádce v Leónu zatčen. Vojenský stanný soud ho odsoudil k smrti a dne 18. 8. 1936 byl popraven. Záznamy o jeho processu se nedochovaly, takže není známo odůvodnění rozsudku smrti. Lze se domnívat, že nějaké hlubší opodstatnění neměl, že šlo o typickou frankistickou brutalitu vůči nepřátelům povstaleckého régimu.

Co z toho vyplývá? Nepoučitelní pravičáci jako Malý dávají socialisty a kommunisty do jednoho pytle, jako kdyby mezi nimi nebyl zásadní rozdíl. Pak se diví tomu, že ostatní nerozlišují zase na ultrapravici.

Frankistická diktatura byl nelidský régime, který zavraždil desítky tisíc lidí jen proto, že měly jiný názor. Poučení pro dnešní bojující demokracii, která rovněž pronásleduje lidi s odlišným názorem: Skutečná demokracie je něco úplně jiného, jejím znakem je tolerance.

Jak začala Beatlemania v Americe

US nahrávací společnosti považovaly britské zpěváky a skupiny za lokální fenomén, který v USA nemůže uspět. Jako kuriositu CBS natočila reportage o britském šílenství fanynek Beatles a dne 22. 11. 1963 ji odvysílala v The CBS Evening News With Walter Cronkite.

Příští den 15letá školačka z 9. třídy, Marsha Albertová, napsala do radia WWDC: "Why can't we have music like that here in America?" A tím to začalo.

V úterý 17. prosince 1963: "Having received a copy of "I Want To Hold Your Hand" from England - Carroll James decides that its US premiere should be introduced by the young girl who had requested the record. He contacts Marsha Albert and invites her to the WWDC studios. She introduces the record with the words "Ladies and gentlemen for the first time on the air in the United States - here are the Beatles singing 'I Want To Hold Your Hand.'" (MP3)

The oft-used expression "the phones lit up" does not begin to describe the reaction that WWDC experiences. Listeners phone in repeatedly to request the song. Carroll James and the radio station react by placing their solitary copy of the record in heavy rotation. The frequent playing of the record elicits even more listener response.

Listeners start bombarding Washington record stores with requests for a record and artist that none of the stores have even heard of. The grassroots reaction has begun..."

Jochovy bláboly

Ačkoliv obvykle Roman Joch píše zajímavé články, bohužel je z nich příliš často cítit, že je bytostný ideolog. A jako každý ideolog dává přednost dogmatům před fakty. Tak i v článku Židobolševici? Klérofašisté?

Jednou ze zásadních Jochových vad je, že neví vůbec nic o islámu. A čím méně o něm ví, tím více ho nenávidí. Tak Joch bez skrupulí tvrdí: "Jen dvě náboženství znají  koncept Mesiáše – judaismus a křesťanství. Tato monoteistická náboženství říkají, že Bůh – Hospodin stvořil svět i člověka a zjevil mu Zákon, podle kterého má člověk žít." Ve skutečnosti má koncept Spasitele pochopitelně i islám. Říká se mu مهدي‎ (Mahdí).

Pro islamofoby je typické, že islámu upírají mnoho konceptů, které sdílí s se všemi abrahamovskými náboženstvími. Např. pojem Bůh – الله‎ (Allah) je v případě, že se mluví o islámu, z arabštiny zásadně nepřekládán, což je absurdní.

Dalším Jochovým nesmyslem je účelové nerozlišování mezi židy a Židy tam, kde se mu to hodí. Nikdo nikdy netvrdil, že kommunisty byli židé – to by bylo absurdní. Ale co disproporční počet Židů v SDDSR(b)? Opravdu není kommunism židovský výtvor?

23. července 2010

Pro-life fanatička

V roce 1988 byly zásluhou Scottovy kliniky (Toronto, Ontario) v Kanadě legalisovány interrupce. Tím se toto zdravotnické zařízení stalo trnem v oku pro-life fanatikům, kteří neustále obtěžovali jeho klientky. V roce 1994 s tím došla soudu trpělivost a vydal restraining order. Jeho neuposlechnutí není žádná legrace, takže se mu všichni podrobili, až na Lindu Gibbons. Ta podle svého vlastního vyjádření strávila ve vězení postupně 75 měsíců za jeho soustavné porušování, aby uchlácholila své svědomí, že v dikci pro-life fanatiků sama zavraždila své dítě.

Nyní je tato vražedkyně pro pro-life fanatiky vězněm svědomí. Jistě, ve srovnání se skutečnými vrahy je doba, kterou strávila ve vězení, nepřiměřeně dlouhá. Ale co jiného dělat s člověkem, který úmyslně ignoruje soudní příkaz?

V souvislosti se samolepkovým processem proti Vondrákovi a spol. nechci být špatným prorokem, ale domnívám se, že podobná kriminalisace v civilisovaných státech legálních aktivit povede ke stejnému výsledku: k radikalisaci neonacistů od občanské neposlušnosti až po terrorism.

22. července 2010

Veronika Kočová v. Obvodní soud pro Prahu 9

Příběh jedné justiční svévole. Naštěstí ji zastavil ústavní soud. Pěkný je zejména § 42 i. f.: "Nikoho nelze nutit, aby využíval všech výhod, které mu současná civilizační úroveň nabízí, přičemž zájem dítěte, aby mělo zajištěnu „kvalitní“ soudobou péči (z hlediska materiálního), nemůže bez dalšího převážit nad jeho zájmem a právem, aby bylo vychováváno vlastními rodiči. Jinými slovy řečeno, odnětí dítěte rodičům z důvodu ohrožení na životě nemůže být v demokratické společnosti založeno pouze na srovnání předpokládané životní úrovně dítěte s úrovní, kterou by v rámci společnosti mohlo dosáhnout jinde." Kamberský: "Ukrást matce dítě je lumpárna. Ale ukrást dítěti matku je zločin."

Těžká rána srbofilům

ICJ uznal legalitu vyhlášení nezávislosti Kosovy: "Addressing the court in The Hague, ICJ president Hisashi Owada said international law "contains no applicable prohibition" of Kosovo's declaration of independence. "Accordingly, [the court] concludes that the declaration of independence on 17 February 2008 did not violate general international law," he said." To zas bude keců fanatických srbofilů o maffiánském státu.

Ukázalo se, že se OS podstatně mýlil, když psal, že v případě Kosovy došlo k porušení mezinárodního práva.

21. července 2010

Bezmozci v Plzni

Plzeňský soud vyzval: „Adolf Weiner, nar. 18. 2. 1869, nechť se do 1 roku od vyvěšení vyhlášky přihlásí soudu.“ To není překlep, ale vážně míněná výzva: "Podle místopředsedy soudu Karla Svobody je výzva i vůči 131letému muži běžnou praxí, bez níž by soud nemohl jeho smrt fakticky uznat." Poznámka: Ve skutečnosti 141letému.

Pokud takovou bezmyšlenkovitou pitomost udělá správní úředník, je to smutné, ale dá se to snad ještě pochopit. Pokud soudce, je to známka toho, že na svém místě nemá co pohledávat. Jak chce spravedlivě rozhodovat, když není schopen zákon vyložit tak, aby to neuráželo zdravý rozum?

Tomáš Sobek: "Charles Montesquieu (1689-1755) ve svém díle De l’esprit des lois (1748) napsal, že zákony mají být uvažovány tak, aby nebyly v rozporu s povahou věcí, což je formulace, kterou převzal Portalis v tom smyslu, že obsah práva pramení z požadavků reality a výklad zákonů by to měl respektovat. Portalis prezentoval Code civil tak, že jeho funkcí je stanovit obecné maximy, které budou mít mnoho implikací, a že jeho účelem není detailní úprava, která odpoví na každou právní otázku. Zákon nemá být podrobný návod, ale má poskytnout soudci obecnou ideu, která ho nasměřuje ke konkrétní aplikaci. Portalis nechápal kodex jako revoluční dokument, v jeho koncepci právo nemá vytvářet novou společnost, ale má být v harmonii se stávající společností. Právo se má přizpůsobit lidem, jejich zvyklostem a potřebám, právo tu je pro lidi a ne lidé pro právo. Právo má respektovat zavedenou společenskou praxi, ovšem pokud není nemravná. Potřeby a zájmy lidí jsou ale tak rozmanité, proměnlivé a nepředvídatelné, a proto zákon nemá, ani nemůže nahradit právo jako přirozený rozum."

Česká cesta k magické společnosti

Další skvělý Stern. Na rozdíl od posledního blábolu Bělohradského napsal text, který od české levice očekávám a který má nějakou hodnotu. Cituji: "Polský antikomunismus je zcela jiný než český. Poláci svrhli komunismus jako cosi cizího. Jejich operace svržení byla definována takto: "Přišel sem cizorodý prvek, element cizí národnímu tělu a načas se zde uhnízdil. Nakonec jsme ho však dokázali vypudit." Tuto interpretaci - lhostejno nakolik legitimní - podporují dva "jakoby důkazy": 1) komunismus přeci rovná se Rusko, a to je náš odvěký nepřítel, 2) komunismus přeci znamená ateismus a my jsme národem nábožným." + "Antikomunismus nemůže být v České republice tak úspěšný jako v Polsku, protože by musel vystříhat miliony políček filmu ze všech těch Pyšných princezen, u nichž si každý rok na Vánoce Češi stvrzují svou existenci, svou podstatu. Kdyby se antikomunismus pokusil uhasit tuto elektronickou vatru, udusil by národní existenci samotnou. Musí být tedy velmi osobitým a vynalézavým. Anebo též zoufalým a hysterickým."

19. července 2010

Nekorrektní vtip

Předem se omlouvám.

Píše blondýna do nemocnice: Milý dárče, děkuji Ti za Tvé srdce. Moc mi pomohlo. Doufám, že i Ty se brzy uzdravíš.

18. července 2010

VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava

Soutěž o nejabsurdnější zkratku všech dob vyhrává VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava, který je ale na Internetu jen pod cudným VÚDDŠ.

Privatisace trestní justice

Troll "IMHO" JK "IMHO" a další se nesmírně pohoršovali, když jsem napsal: "Pokud se poškozený s pachatelem vyrovná, tak státu do toho nic není – zde pachatel poskytl million dollarů, což není právě málo. To věděli už ve středověku, až hrabivý absolutistický stát, který chtěl pomocí prokurátorů pokutovat zločince a vydělat tak na zločinu, to změnil. A nakonec se žaloba změnila v obžalobu, jenže do vědomí dilettantů to dosud neproniklo." Jak to může fungovat v praxi.

Updated.

Vypínání horké vody během léta

Vypínání horké vody během léta je dědictví kommunismu. Míra postkommunismu se pozná podle toho, na jak dlouho: "Switching off hot water for a while is not too surprising. Many parts of Europe still do this, including the Czech Republic. In my district of Prague, we get our hot water switched off in July for about 4-6 days. We know about a month in advance, so it is pretty easy to deal (my trick - hit the gym or pool and take a shower there). But three weeks???"

Normální je pravidelné plánované letní odstávky zrušit úplně. Někde si vypínání nenechají líbit, takže Západ o tom točí udivené reportage.

Manifest kryptokommunismu

Texty Štěpána Kotrby nemá cenu číst kvůli tomu, co sděluje, ale metakriticky – kvůli tomu, co je za nimi. Nyní vydal text Pravici nebo levici? Není to jedno?, který je úžasný tím, že je to dokonalý manifest kryptokommunismu. Kotrba sice není takový demagog jako vůdce českých kryptokommunistů a nejobratnější manipulátor dneška, Jan Keller, ale tím lépe, protože je pak kryptokommunism více vidět na první pohled, bez nějaké složité dekonstrukce. Zároveň je ale třeba upozornit na to, že Kotrba je jako trockista etatistou, což ale není definiční znak kryptokommunismu. Naopak se potvrdilo, že definičním znakem každého (krypto)kommunisty je rusofilie.

Obama Bumper Sticker Removal Kit

Jak se dělá politický humor v USA. Máme se ještě hodně co učit. Nejlepší je využití hesla "Yes You Can!" pro alternativní methody odstranění nálepky.

Právo je jen jedno

Zaujala mne Kapitánova kritika: "Velmi mne zaujal Petersův článek o Westermarckově jevu. A to nejen proto, že bravurně popřel svou vlastní tezi o "jediném právu"". Nějdřív jsem nechápal, co tím vlastně chce říci. Pak mi došlo, že naráží na tuto mou větu: "V pokrokových státech (Francie, Belgie, Nizozemsko, Turecko, Brazílie a Japonsko) proto na základě genetické sexuální přitažlivosti není incest trestný."

No, Kapitán si popletl právo a právní řád. To je banalita, to neumějí rozlišit nejen novináři, ale často dokonce i právníci, jako kdyby to bylo nějak zvlášť obtížné. Zajímavější je otázka, proč je právo jen jedno, ačkoliv se právní řády od sebe liší. Na to jsou dvě odpovědi:
  1. přirozenoprávní. Podle ní nespravedlivé "právo" (zde konkrétní "právní" normy, tedy přesněji řečeno ustanovení právního předpisu daného právního řádu) není právem. Stíhat za zločin krvesmilstva ty příbuzné, které nechrání Westermarckův jev, je nespravedlivé, protože jde o zvláštní druh nepříčetnosti. Proto ani právní.
  2. positivistická. Podle ní je nespravedlivé právo špatné, ale pořád právo, tedy formální součástí právního řádu. Protože je však špatné, nemělo by se applikovat, tedy de facto (v konkrétní věci) právem (tj. applikovatelnou právní normou) není. Tedy důsledek je stejný jako u přirozenoprávního pojetí.
Stejně jako většina českých právníků jsem zastánce přirozenoprávní koncepce, ačkoliv na Západě převažuje positivistická.

Teď může někdo namítnout, co incest těch, které chrání Westermarckův jev, a přesto spolu ze zvrhlosti souloží? To je evidentní delikt a právní řád by ho stíhat měl. Pokud tak nečiní, je to z legislativní ekonomie, protože takových případů (oba milenci zletitilí nebo (v případě sourozenců) dospělí) bude minimum a de minimis non curat praetor.

Politici a novináři

Jan Němec: "Jenomže veřejnost i v přímých přenosech byla svědky, jak ostatní opravovali Radka Johna - např. že ústavní zákon nemůže začít platit hned, záměny Pandurů za Gripeny a pod. Nevadilo vám to střílení od boku?"

Miroslav Kalousek: "No, každý z nás, kdo jsme vstoupili do politiky, jsme byli ještě chvilku v zajetí bývalého povolání. Někteří jsme měli to štěstí, že jsme předtím dělali seriozní práci, někteří předtím byli publicisté, kteří stříleli od boku. Myslím, že to je otázka několika týdnů."

Trollovi se nezavděčíš

Vodník mi pořád nevěří, že JK je troll. Tak to dokažme na nejnovějším výplodu JK, který pro jistotu, kdyby snad jeho zvratky někdo přehlédl, postoval rovněž jako "diskussi" k naprosto nesouvisejícímu článku. Této trollistické technice se říká tapetování.

Napsal jsem poměrně komplikovaný článek, který mne odhadem stál tak 4 hodiny času (nejen psaní, ale zejména shánění podkladů). Přitom mne psaní příliš nebavilo, udělal jsem to hlavně proto, aby si JzP dal pozor na trolly, když už dopustil, že se z jeho blogu stalo jejich semeniště, od čehož se i Vodník distancoval.

Troll každou vaši vlastnost, každou vaši větu obrátí proti vám. Na wiki mají pravidlo AGF – předpokládejte dobrou víru. Troll se vždy řídí pravým opakem: předpokládejte špatnou víru. Tak mou nechuť k vágním kvantifikátorům ve výpovědích o objektivních skutečnostech (Kolik je "most U. S. states"? 30? 40?) obrátí proti mně. Přitom to podstatou článku vůbec nebylo. Tou bylo, že Lieblingovo extradiční řízení nebylo o útěku z vězení, nýbrž o pohlavním zneužití.

Chápu, mohl jsem mu věnovat i 5 hodin a zjistit si, jak je to v Kalifornii s trestností útěku z vězení přesně. Místo toho jsem měl tu drzost a pouze to předpokládal. A stalo se, že blbě. Inu, předpoklad je pouze předpoklad, nikde není zaručeno, že je správný. Ale to trolla nezajímá. Zjistil nepravdivost předpokladu a jásá. Slušný člověk by napsal, že předpoklad ověřil a že je mylný. Jenže troll je hnán jinými motivy – nenávistí ke své oběti. Přitom si ale tento parasit neuvědomuje, že když svou nenávist přežene, svou oběť ztratí. Nutí mne někdo psát LW? Nenutí. A stejně jako na wiki už nejsem téměř aktivní, tak ani na LW nemusím být tolik. JK si pak bude muset po Čulíkovi a mně najít další oběť, kterou bude obtěžovat. Kdo to asi bude?

Bzdít na náměstí

Starší příspěvek Tomáše Klvani k smysluplnosti diskussí.

17. července 2010

Antisemitský sionism

Známý kalvinistický fundamentalista, Pat Robertson, v roce 1991 napsal knihu The New World Order, kde obvinil Židy z celosvětového spiknutí: "A summary of Robertson’s book is found on page 177 of the writing in which Pat says a conspiracy has existed in the world working through Freemasonry and a secret Order of the Illumaniti, a group combining Masons and Jewish Bankers." To však nijak nebránilo, aby dostal sionistickou cenu: "Pat Robertson will be honored by the Chicago chapter of the ZOA for his consistent support of Israel with the State of Israel Friendship Award on Sunday, July 14 [2002]."

Polanski – The Pianist

Úryvek:
—I blame the Americans.
—For what? For my tie?
—American Jews, and there are a lots of them, what have they done for us, hey? People here are dying, haven't got a bite to eat. The Jewish bankers over there should be persuading America to declare war on Germany.

Proč Carter nemohl promluvit na sjezdu Demokratů

Dershowitz vysvětluje: "The Democratic Party, and its leaders, made a deliberate decision not to invite Jimmy Carter precisely because they so fundamentally disagree with the bigotry toward Israel and its Jewish supporters that he displayed both in his mendacious book Palestine: Peace Not Apartheid and in his subsequent television appearances. They decided that they, as a party, did not want to be associated with Jimmy Carter's despicable views. This took courage, more courage than the Republican Party showed in 1992 when they invited Pat Buchanan, to deliver a prime time speech at its convention."

Horší než za kommunismu

Boj s extrémisty se nyní v ČR dostal do stádia, kdy je zde větší bezpráví než za normalisace, jak píše Tomáš Pecina. Za kommunismu: "Přesto bylo těsně před počátkem líčení oznámeno, že přístup mají pouze osoby se vstupenkami a osm přímých rodinných příslušníků obžalovaných. Poté se skutečně dostavilo asi třicet osob, vesměs příslušníků StB, které se vykázaly vstupenkami a zaplnily soudní síň. Přímí příbuzní byli též vpuštěni, když se nejprve legitimovaly a byli zapsáni." Nyní: "Jak stěžovatel, resp. jeho obhájce, zjistil, v jednací síni bylo již před vyvoláním věci v části určené pro veřejnost přítomno cca 10 osob, mezi nimiž poznal občanského aktivistu Marka Papeho a několik příslušníků Policie České republiky v civilu. Veřejnost, která měla o účast na hlavním líčení velký zájem, nebyla do jednací síně vpuštěna s výjimkou několika novinářů vůbec, a to včetně rodinných příslušníků obžalovaných."

Westermarckův jev

Vodník poukázal na to, jak pánové kalvinisté opět zapomněli na biologii, na 120 let známý Westermarckův jev. Oč jde? Aimee Louise Sword (na fotce se synem) "dala svého syna k adopci hned po narození. Až do čtrnácti let jí jeho adoptivní rodiče rok co rok posílali fotografie. Ve čtrnácti s tím přestali. Údajně se obávali, že by se mezi matkou a synem mohl vytvořit sexuální vztah. Matka se ale kontaktu nevzdávala a syna vyhledala přes Facebook. Když se s ním sešla, vyspala se s ním." Za tento skutek dostala (nikoliv, jak píší Novinky, že teprve dostane) trest 9 až 30 let (US zvláštnost, že nedostanete přesnou sazbu), což se v ČR nedává ani za brutální vraždu.

Přitom měl soudce přihlédnout právě k Westermarckově jevu. V pokrokových státech (Francie, Belgie, Nizozemsko, Turecko, Brazílie a Japonsko) proto na základě genetické sexuální přitažlivosti není incest trestný. Jenže to bychom nesměli být v USA, kde berou příliš vážně 6. přikázání (na rozdíl od katholictví) a na biologii kašlou. Ale můžeme jim vyčítat, že pro ně Desatero není cár papíru? Myslím, že nikoliv, pouze je to jasný důkaz, jak špatný morální kodex Desatero je.

Útěk před spravedlností

Na DS se rozmáhá to, co mne pokaždé dokáže vytočit: Trollové typu "Daniely", JK či "anonyma" píší neuvěřitelné pitomosti a různí naivkové jim sedají na lep. Byl to jeden z důvodů, proč jsem na LW zrušil diskusse, a pokud se bude opakovat pokus takovou žvanírnu exportovat sem, je možné, že k tomu znovu přistoupím. Chápu, že ne každý je odborník, ale když už chce diskutovat, tak by měl alespoň odbornost rozpoznat. To se JzP nepodařilo. Žádám ho proto, aby nikdy nediskutoval o žádné spiklenecké theorii, protože když je schopen skočit na špek jen trochu přesvědčivě psanému blábolu anonymního trolla, jak chce rozpoznat úskalí mnohem složitějšího problému jako je spiklenecká theorie?

Ale anonymního… Ve skutečnosti je identita toho trolla zjevná každému, kdo umí do 5 počítat a kdo si přečte původní diskussi, aby se podíval, kdo se tam vytahoval znalostí okolností počátku nynějšího extradičního řízení. Ty nyní použil znovu, zřejmě mu jednou pracně nabyté znalosti nedávají spát, aby se s nimi nechlubil při každé příležitosti. Troll zůstane trollem, jak svou geniální intuicí rozpoznal Vodník. Jen mne zaráží, že ho na svém blogu toleruje, když ho na LW hubil při každé příležitosti.

Proč mne vlastně tento způsob trollingu vytáčí více než nadávky? Je to z mnoha důvodů. Předně je to amorální bohorovnost trolla. O problematice neví vůbec nic a přesto pindá neuvěřitelné kraviny. Expert to sice pozná na první pohled, ale co lidé typu JzP? To je přeci čestný člověk. Má ho odborník nechávat v omylu, protože si za to, že uvěřil žvanilovi, může sám? Velké morální dilemma. Myslím, že se do budoucna budu spíše řídit heslem: Komu není rady, tomu není pomoci, ale nyní jsem se ještě rozhodl věci uvést na pravou míru. Expert sice nesmysl pozná na první pohled, ale napsat článek, který přesvědčí i naivky, trvá hodiny. K čemu taková námaha? Blábol smazat a kdo uvěřil, jeho blbost.

"Anonymovo" tvrzení, že USA chtěly vydat Lieblinga pro skutek, který je v českém právním řádu klassifikován jako maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337 NTZ, v 1. odstavci trest až 3 roky; za útěk z vězení trest až 5 let) je lež. BBC: "He is facing a US arrest warrant over his conviction for unlawful sex with a 13-year-old girl in 1977." Čl. II smlouvy č. 48/1926 Sb. z. a n. ze dne 2. července 1925, mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými o vzájemném vydávání zločinců (všimněte si bodu 2):
Čl. II

Podle ustanovení této smlouvy budou vydány osoby, které budou obviněny anebo odsouzeny pro některý z níže uvedených trestných činů:

1. Vraždu, v to zahrnujíc otcovraždu, vraždu úkladnou, úmyslné zabití, otrávení anebo vraždu dítěte;
2. násilné smilstvo, vyhnání plodu, soulož s děvčetem mladším čtrnácti let;
3. únos nebo bezprávné zadržování osob ženských nebo děvčat k smilným účelům;
4. dvojženství;
5. žhářství;
6. úmyslné a bezprávné zničení nebo poškození zařízení železnic, bylo-li tím způsobeno nebezpečí pro život lidský;
7. trestné činy spáchané na moři:
a) námořní lupičství v rozsahu obecně uznaném a stanoveném mezinárodním právem nebo psanými předpisy;
b) bezprávné potopení nebo zničení lodi na moři;
c) vzpoura nebo spiknutí dvou či více členů posádky lodní anebo jiných osob na lodi na širém moři, má-li býti činěn odpor proti opatřením kapitána nebo velitele lodi anebo stalo-li se za účelem zmocnění se lodi lstí nebo násilím;
d) útok na osobu na palubě lodi na širém moři s úmyslem způsobiti poškození na těle;
8. vloupání se a násilné vniknutí do cizího obydlí v noci s úmyslem spáchati tam trestný čin (burglary);
9. vloupání se a násilné vniknutí do úředních místností vládních a veřejných úřadů anebo do úředních místností bank, bankovních závodů, spořitelen, schovacích ústavů, pojišťoven a jiných společností, nebo do jiných nikoliv obytných budov s úmyslem spáchati tam trestný čin;
10. loupež, t.j. úmyslné a násilné odnětí cizích věcí nebo peněz buď násilím proti osobě nebo uvedením jí ve strach a nepokoj;
11. padělání listin anebo uvádění v oběh nebo použití padělaných listin;
12. padělání nebo falšování úředních listin vládních nebo listin veřejných úřadů, v to zahrnujíc i soudy, jich rozšiřování anebo podvodné použití takových listin;
13. padělání peněz ať kovových nebo papírových, padělání cenných papírů nebo kuponů veřejných dlužních listin, jež vydány byly správou veřejnou (státní, zemskou, župní, okresní nebo obecní), bankovek anebo jiných prostředků veřejného úvěru, padělání pečetí, kolků, razítek nebo známek správy státní či jiné jich rozšiřování a podvodné uvádění výše zmíněných předmětů v oběh nebo jich použití;
14. zpronevěra v úřadě nebo zlé užití moci úřední, bylo-li spácháno na území podrobeném pravomoci jedné z obou smluvních stran buď veřejným úředníkem nebo uschovatelem, přesahuje-li cena zpronevěřených věcí jedno sto dolarů anebo jich hodnotu v československé měně;
15. zpronevěra spáchaná kteroukoli osobou i najatou, buď stále placenou anebo jen zaměstnanou, ku škodě zaměstnavatelů nebo představených, jde-li o trestný čin, na který jest podle zákonů obou smluvních stran stanoven trest žaláře anebo jiný trest na svobodě, a přesahuje-li cena zpronevěřených věcí jedno sto dolarů anebo jich hodnotu v československé měně;
16. únos osob nezletilých nebo dospělých, t.j. unesení nebo zadržování osoby či osob s úmyslem vynutiti na nich nebo na jich rodinách nebo třetí osobě či osobách peníze anebo s jiným bezprávným úmyslem;
17. krádež, t.j. bezprávné odnětí věcí, osobního majetku nebo peněz v ceně dvaceti pěti dolarů nebo vyšší anebo jich hodnoty v československé měně;
18. nabytí peněz, cenných záruk anebo jiného majetku lstivým předstíráním; převedení na se peněz, cenných záruk anebo jiného majetku u vědomí, že byl bezprávně nabyt, přesahuje-li částka peněz anebo cena takto nabytého nebo na se převedeného majetku jedno sto dolarů anebo jich hodnotu v československé měně;
19. křivou přísahu nebo svádění k ní;
20. podvod nebo nevěrnou správu schovatele, bankéře, agenta (komisionáře), jednatele, t.zv. trustee, vykonavatele, administrátora, poručníka, správce, ředitele nebo úředníka některé společnosti nebo společenstva nebo jakékoliv osoby, jež má postavení vyžadující důvěry, přesahuje-li částka peněžitá anebo cena majetku, jenž byl předmětem trestného činu, jedno sto dolarů nebo jich hodnotu v československé měně;
21. činy trestné podle zákonů obou států o potlačení otroctví a o obchodování otroky;
22. úmyslné opuštění nebo úmyslné zanedbání výživy dětí nezletilých nebo na cizí pomoci závislých.

Vydání bude povoleno i pro spoluvinu na kterémkoli z výše vypočtených trestných činů, jakož i pro účastenství ať před činem trestným nebo po jeho spáchání, jakož i pro pokus některého z nich, je-li taková spoluvina, účastenství nebo pokus ohrožena trestem na svobodě podle zákonů obou Vysokých smluvních stran.
Co je za tím, proč se nevydává a nežádá o vydání za útěk z vězení? Je to proto, že útěk z vězení se považuje za přirozené právo každého vězně: "In other jurisdictions, the philosophy of the law holds that it is human nature to want to escape." Positivní právo sice může toto přirozené právo zvrátit (např. v ČR), neboť nepatří do katalogu lidských práv, ale jsou státy, kde se honoruje (např. Německo, Mexiko a možná též Kalifornie (Předpoklad se nepotvrdil, v Kalifornii je útěk z vězení trestný.)). Známá je kodifikace práva na útěk pro válečné zajatce.

Ještě je k tomu možné z hlediska komparativního práva dodat, že evropské právo tenduje k abstraktním skutkovým podstatám (maření výkonu úředního rozhodnutí), zatímco americké ke konkrétním (absconding, resisting arrest, prison escape etc.) Ale to je známá trivialita.

On by stačil zdravý rozum a jednoduchá úvaha: Je absurdní se domnívat, že zatímco trestné činy se promlčují, plea barganing by se promlčovat nemělo. US právní řád sice plea barganing toleruje, ale šťastný z něj není.

A k deliktu, z něhož je Liebling obviněn. Zdivočelí antinominalisté někdy nejsou s to pochopit, že vlivem odlišné kultury nelze někdy pojem pouze převést (přeložit doslova), ale je nutné použít pojem, který se názvem liší. Tak Táborský nikdy nebyl schopen pochopit, že nationality není národnost, nýbrž státní příslušnost, ačkoliv nation je národ. Jenže on je to národ specifický, státní či svrchovaný. Na západ od Rýna totiž více dají na stát než na ethnicitu, takže un Français není v první řadě Francouz, nýbrž občan/obyvatel Francie. Naproti tomu Čech v první řadě označuje ethnikum, i když má dotyčný třeba kanadské občanství. Přitom české národní menšiny tendují k západnímu pojetí. Čeští Romové se považují za Čechy, zatímco xenofobové jim češství upírají. Stejně tak government nelze "překládat" jako vláda, nýbrž jako státní správa. Vláda je anglicky the Cabinet. Konec exkursu.

Statutory rape není rape, i když je to matoucí. Už extradiční smlouva lišila mezi "násilným smilstvem" (dnešní znásilnění) a "souloží s děvčetem mladším čtrnácti let" (dnešní pohlavní zneužití). V Kalifornii se navíc pohlavní zneužití officiálně nazývá unlawful sexual intercourse. Nicméně vinou svého názvu i kulturních tradic není (na rozdíl od ČR) US veřejnost mnohdy schopna rozlišit mezi znásilněním a pohlavním zneužitím. Např. Kirstie Alley, známá z filmů Look Who's Talking s Travoltou, napsala: "When U wrote "for the record,Polanski copped to unlawful intercourse with a minor (as opposed to rape)..." did u mean we should think that it's LESSER than RAPE?" Přitom je naprosto jasné, že násilí je vždy více než nenásilí. A k tomu kalvinism popírající biologii: "THERE is NO SUCH THING AS CONSENSUAL SEX with a 13 year old girl".

A zbabělec lže i podruhé: "V pripade Romana Polanskeho se nejedna o moralni otazku, tu jiz pred 33 lety vyresil soud v LA a RP odsoudil." Ve skutečnosti: "Upon learning of the judge's plans Polanski fled to France on 1 February 1978, hours before he was to be formally sentenced." Ale co od trolla čekat jiného než lhaní? Všechny jeho bláboly patří smazat, aby nemátly naivky.

A poslední věc. Rozhodně nejsem ten, který by pohlavní zneužití nějak omlouval. Nicméně Liebling traumatisovaný vraždou své ženy skutečně byl a pohlavní zneužití je méně závažný delikt než znásilnění. I když… V ovzduší morální paniky z pedofilie je znásilnění v prvním odstavci méně trestné než pohlavní zneužití, což je morálně pochybné.

Updated.

14. července 2010

České právo a jiné mýthy

Neexistuje nic jako "české právo", stejně jako neexistuje "česká mathematika" nebo "česká chemie". Právo je jen jedno.

Pro jednoduchost jsem napsal, jak se na věc dívá český právní řád, ale kalifornský se na to bude dívat obdobně. Znásilnění a pohlavní zneužívání jsou z hmotněprávního hlediska triviální delikty, které jsou všude na světě upraveny plus minus stejně. Otázkou je, jak to mají v Kalifornii s promlčením, ale to bych musel celou záležitost studovat více do hloubky, což se mi nechce.

Zarážející na celém příběhu je něco jiného. Nesmiřitelnost fundamentalistů (Vodníka & Cynika). Oběť se s pachatelem smíří, odpustí mu, ale fundamentalisté by přesto chtěli pachatele zavřít, až zčerná. Proč? Co je tedy křesťanské odpuštění, když ne to, že oběť nechce pronásledovat člověka, který ji kdysi ublížil? Ono taky mstít se po 33 letech může jen šílenec nebo fundamentalista, který neodpustí nikdy nic nikomu.

Stejně je zarážející etatism člověka, který tak dlouho žije ve svobodném světě. Předně nejde o žádné znásilnění, protože k žádnému násilí nedošlo. Stejně tak stát nikoho nežaluje (nejde o civilní process), nýbrž obžalovává, protože cílem obžaloby není peněžité nebo jiné obdobné plnění, nýbrž snaha uvrhnout někoho do žaláře. Zde 33 let od skutku. Každý moderní právní řád má diversion & mediation, tak věřím, že i kalifornský. Pokud se poškozený s pachatelem vyrovná, tak státu do toho nic není – zde pachatel poskytl million dollarů, což není právě málo. To věděli už ve středověku, až hrabivý absolutistický stát, který chtěl pomocí prokurátorů pokutovat zločince a vydělat tak na zločinu, to změnil. A nakonec se žaloba změnila v obžalobu, jenže do vědomí dilettantů to dosud neproniklo.

Důležitost náboženství ve vašem životě

ČR vyhrála.

Visací zámek - Traktor II

Hudba + text. Nebo původní post bez textu.

Patří Polanski do basy?

Jak má Cynik ve zvyku, napsal velice emotivní článek Polanski patří do basy, jehož základním sdělením je: "Polanski v USA před 33 lety omámil a znásilnil tehdy 13letou dívku." Jak to bylo ve skutečnosti?

Rajmund Liebling, známější pod svým pseudonymem Roman Polanski, byl traumatisovaný brutální vraždou své manželky Sharon Tate. Dne 10. března 1977 fotil akty 13leté, tedy dávno dospělé, Samanthy Gailey. Aby ji uvolnil, tak ji naléval sektem a dal jí methaqualon, sedativum posilující sexuální vzrušivost.

Co bylo dál, vylíčila Gailey sama: "We were alone and I didn’t know what else would happen if I made a scene. So I was just scared, and after giving some resistance, I figured well, I guess I’ll get to come home after this."

Podle českého nového trestního zákoníku znásilní ten, "kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti" (§ 185 NTZ). O násilí evidentně nešlo, prostý nesouhlas neznamená, že jeho překonání je násilí. Co se týká bezbrannosti, Gailey opilá nebyla, ani neusnula a methaqualon nemá omamné účinky. O znásilnění se nade vší pochybnost nejednalo.

Podle českého práva se Liebling dopustil pohlavního zneužití (§ 187 NTZ), neboť vykonal soulož s dítětem mladším čtrnácti let. V US právu je tento zločin označen matoucím názvem statutory rape (zákonné znásilnění), neboť podle americké právní fikce nemůže nedospělý ze zákona dát svobodný a informovaný souhlas k souloži.

Podle českého práva se znásilnění v prvním odstavci a pohlavní zneužití promlčuje (§ 34 NTZ, v angloamerickém světě mu odpovídá statute of limitations) v 10 letech, tedy v roce 1987, přičemž však podle starého TZ se promlčecí doba stavěla, pokud pachatel pobýval v cizině. Stíhat Lieblinga po 33 letech je absurdní, po 20 letech se promlčuje i vražda.

V roce 1993 se Liebling a Geimerová civilně narovnali. Liebling jí jako odškodnění zřejmě zaplatil 600 000 dollarů. V roce 2000 Geimerová prohlásila: "the event had been blown all out of proportion".

Ale je tady Cynik, který by se mstil až za hrob. Kde je křesťanské odpuštění člověku, který se 33 let choval řádně a nyní je před hrobem? Kde je ochota ponechat řešení případu soukromé dohodě pachatele a oběti? Nikde. Cynik se totiž nakazil fundamentalismem US kalvinistů. Je to vidět nejen zde, ale rovněž na přístupu k potratům a evoluci. Proto si jeho skupina nadále nezaslouží označení "tradicionalisté" (nejde jim pouze o tridentskou dogmatiku), ale "fundamentalisté", byť obvykle je toto označení vyhrazeno pouze pro kalvinisty.

Updated.

13. července 2010

Poučení pro Vodníka: Jedna vlaštovka jaro nedělá

Vodníka se nemile osobně dotklo, když jsem mu připomněl starou pravoslavnou tradici zabíjení dětí jejich rodiči. Proto neustal a našel jednoho katholíka, Filipa II., který se ke svému synovi zachoval po vzoru pravoslavných, s tou výjimkou, že don Carlos byl šílenec, jak bylo u Habsburgů časté (chorobu do rodu zavlekla Johana Šílená), a blázince tehdy ještě neexistovaly, takže ho jinam zavřít nemohl. Filip II. měl sám vážné duševní problémy: V celém svém životě se nikdy nesmál, s jedinou výjimkou – když se dozvěděl o bartolomějské noci. Naproti tomu pravoslavné oběti byly mentálně v pořádku. Jedna vlaštovka jaro nedělá. Navíc katholické země jsem nikdy za vzorové nepovažoval.

Ale ve skutečnosti o tuto význačnou pravoslavnou tradici nejde. Jde o životní úroveň obyčejného člověka. Představa, že mužici v láptích jsou naplnění a ve volném čase přemítají o theologii, je naivní. To, že na Západě byla vždy největší svoboda a největší materiální dostatek, je důvodem toho, že věda, filosofie i theologie je zde rovněž nejrozvinutější. Pravoslaví se od hésychasmu (14. století) před 650 lety nezmohlo na nic a opisovalo tu od kalvinismu (Lucaris, který byl 6x (sic!) cařihradským patriarchou), tu od kommunismu (sovětský agent Maximus V.), tu od ekumenismu (Athenagoras I.).

Vodník píše, že před 150 lety to bylo v Rusku lepší. Ano, tehdy ještě nebylo zrušeno nevolnictví (přesněji řečeno: otroctví) – 1861 a neexistoval právní stát a poroty – 1864. Tím zmizely ty skutečné hodnoty: mužictví a bezpráví.

Černá vlajka v. Smajlík

Nejnovější blbostí, která se šíří po Facebooku jako mor, je zápas Černá vlajka v. Smajlík. Černou vlajku si dávají odpůrci vlády: "Na protest proti jmenování nové vlády,navrhuji na tento týden místo profilové fotky černou vlajku.Tento čin je symbolický ,leč potřebný.Prosím o vaši účast.Děkuji" Smajlíka její stoupenci: "Pan president jmenoval novou vládu. A to je snad důvod, hodit na profilovku smajlíka ne??"

Přijde mi to dětinské. Černá vlajka má momentálně 326 stoupenců, Smajlík 41. Je vidět, že v postkommunistickém prostředí má negativism vždy převahu. Z mých 330 "přátel" (lépe: kontaktů) má černou vlajku 16 lidí, smajíka 2. Je vidět, že stoupenců levice mám v kontaktech více.

Můj názor?
Den vychvaluj až navečer,
ženu až bude po smrti,
meč po bitvě,
led až když po něm přejdeš řeku,
svět nevychvaluj dřív, než vystřízlivíš.
překlad Ivan Wernisch

12. července 2010

Martini - Plaisir d'amour (1780)

Hudba + článek o skladbě.

Czenglish ve Varech

Jan Čulík a jeho dcera napsali bystrý článek o jednom velkém českém problému: Když se Češi v angličtině posunou za pouhé slabikování, tak mají pocit, že umí anglicky. Ale neumí.

A problém zhoršuje úděsný sloh i v původním jazyce – češtině: "A potom to překládání těch typických českých "keců". Jestliže autor v češtině namísto "vyučování" použije termínu "vzdělávací aktivity", do angličtiny se to prostě nedá přeložit jako "educational activities" (str. 16) - to má být něco jako, že se vyjde před školu a žáci a učitel se před vyučováním chvíli drží za ruce? :)" S těmito byrokratismy se snažím bojovat celý život, ale marně. Tento způsob vyjadřování je nevymýtitelný.

11. července 2010

Co bude s lidovou stranou?

Tomáš Halík: "Tradiční lidovci nebyli schopni myslet sociologicky: spoléhali na „moravský venkov“ a nevzali na vědomí, že se pronikavě a nezvratitelně mění struktura a společensko-kulturní profil věřících lidí. Ať se to komu líbí či nelíbí, jako ve většině evropských zemí už i u nás přestali být věřící jednotnou socio-kulturní skupinou, která by mohla mít jedinou politickou reprezentaci. To bylo možné před cca půl stoletím (konfesionální strany vznikly z tendence vytvářet „paralelní katolický svět“), ale teď už nejde obrátit celoevropský trend: Víra se individualizuje, entita věřících se názorově i sociálně pluralizuje, náboženství hraje úplně jinou roli v životě většiny dnešních věřících, než hraje třeba v islámu a než hrálo v premoderní společnosti: není už nositelem skupinové identity, nýbrž odpovědí na osobní existenciální a spirituální otázky."

* * *

"Lidé – i věřící – se při volbách řídí jinými kritérii, zajímá je dopad politiky na jejich konkrétní situaci, harašení „morálními hodnotami“ (zvláště pokud nejsou jasně vtěleny do příkladu výrazných křesťanských osobností) vnímají jako pusté propagandistické fráze. „Světonázorové strany“ (to platí i o komunistech) vymírají s tou vrstvou, která se silně identifikovala s ideologiemi a institucemi, mladá generace smýšlí zcela jinak."

* * *

"Křesťanství už nebude „masou“ (a bude-li si na ni hrát, zesměšní se), ale může mít významný vliv jako kompetentní hlas v celospolečenské diskusi, schopný komunikace s ostatními. Tuto podobu ovšem dnešní český „katolický svět“ má velmi, velmi sporadicky."

Rihanna - Hard

V mimořádné technické kvalitě – na VEVO. Vyžaduje však rychlý Internet – alespoň 2megabitovou linku, jinak obraz není plynulý.

Příčiny dnešní krise

Liberál Frits Bolkestein: "V Nizozemsku i jinde lidé říkají, že příčinou je nepodložená víra v trhy. Podle mého názoru nesou na prvním místě odpovědnost vlády. Zaprvé má být předmětem zájmu vlád takový zdroj mezinárodní nerovnováhy, jako je dvojí deficit v USA (fiskální a obchodní – pozn. red.). Zadruhé americká centrální banka snížila úrokové sazby na jedno procento, když měla být čtyři procenta, a vytvořil nadměrnou likviditu. Zatřetí americká legislativa nařizovala bankám, aby půjčovaly peníze lidem, kteří si chtějí koupit dům, přestože třeba nepředstavovali dobré úvěrové riziko. Takže vláda intervenovala na realitních a úvěrových trzích. A samozřejmě bankéři se chovali špatně – státní orgány jim to umožnily. Takže myslím, že tvrdit, že za to může nepřiměřená důvěra v trh, je nesprávné a krátkozraké."

10. července 2010

Vzestup a pád Stage 6

Videa na YouTube měla dlouhou dobu mizernou technickou kvalitu. Proto v roce 2006 vznikl konkurrenční projekt DivX Stage6, o němž informoval Jilm a který umožňoval tehdy nevídaných 1080 řádků neprokládaně neboli Full HD. To bylo velice nákladné na úložný prostor, server nikdy nebyl moc populární, a proto 29. února 2008 zkrachoval.

V rámci propagační akce byl ve své době na Stage6 umístěn dokonce i celý film Four Eyed Monsters (2005). Umělecky nebyl nic moc, byl to jen z další z nekonečné série filmů řešící vztahy adolescentů, zde navíc komplikované kalvinistickou mentalitou, ale technický dojem byl vynikající. Zajímavý článek z blogu autorky. Symptomaticky je nyní film umístěn na YouTube, který mezitím technickou kvalitu videí podstatně zlepšil. K nejlepším patří VEVO.

Dne 9. 7. 2010 YouTube oznámilo, že je možné sledovat videa ve formátu 4K. Potvrdil to i GUG.

Pyšná princessna a jiné filmy

Malý čtenář mne kdysi upozornil na blog Antonína Kostlána, který je nyní v blogrollu LW. Hned první Kostlánův post se týkal filmu – Untergang (2004). Na rozdíl od snad všech ostatních kritiků jej odsoudil, ale rozbor proč, by si zasloužil zvláštní post.

Za zvlášť povedenou považuji kritiku filmu Pyšná princessna (1952).

Náboženská mapa USA

Je k disposici na Valparaiso University. Pokud by Vás zajímaly podrobnější statistiky, jsou tam rovněž.

Náhradní táta a máma

Klokánky (jakési zotavovny, nikoliv tety) nebo SOS vesničky jsou jistě oproti dětským domovům pokrok, ale úplně ideální to není. Proto vznikl Institut náhradní rodinné péče Natama, jehož představitelkou je Petra Vrtbovská. Úvod do problematiky přinesl Reflex.

Stanice Praha dne 17. 1. 2007 uskutečnila rozhovor s Vodičkovou a Vrtbovskou (MP3). K tomu též poněkud paranoidní antiestablishmentová socialistická diskusse.

Zajímavý Gándhího příspěvek

Indové stejně jako Peršané jsou zajímaví tím, že ač árijci a s mnoha vazbami na Evropu, netrpí mnohými evropskými předsudky a stereotypy. Arun Gándhí ve svém příspěvku Židovská identita nemůže záviset na násilí napsal: "Národ, který odmítá odpustit, mění lítost na zlost." Tuto thesi potvrdil i ve své omluvě: "I do believe that when a people hold on to historic grievances too firmly it can lead to bitterness and the loss of support from those who would be friends." Já s ním souhlasím. Nenávist neokonservativců nikam nevede.

Západní establishment si to však nenechal líbit. Inkvisitorka Lipstadtová ho promptně označila za antisemitu. V takových chvílích začínám pochybovat, že západní civilisace je nadřazena ostatním, když nedokáže respektovat ani své vlastní standardy, jako je svoboda slova. S pokrytectvím a dvojím měřítkem to daleko nedotáhneme.

498 španělských mučedníků

Dne 28. října 2007 Benedikt XVI. blahořečil 498 španělských mučedníků zavražděných ultralevičáky. To přirozeně vyvolalo nevoli ultralevičáků.

Polepšení šílence

Ještě v roce 2008 srbský chauvinista a možný srbský president, Tomislav Nikolić, vážně ohrožoval positivní vývoj v Srbsku po 5. říjnu 2000. Byl to odpůrce Západu a válečný štváč. Místo EU chtěl, aby se Srbsko stalo součástí Ruska, neuznával oprávnění Albánců na sebeurčení a byl mu ochoten bránit i vojensky.

Nicméně čas oponou trhnul. V září 2008 odešel z fascistické Srbské radikální strany a založil Srbskou pokrokovou stranu, která stojí na posicích Edvarda Beneše: Chce být mostem mezi Ruskem a Západem. Je vidět, že demokracie má positivní vliv i na vrahy: Není z něho sice nice guy, ale lze ho tolerovat.

Milliyetçi Hareket Partisi


Šedí vlci (Bozkurtlar)

Nostratština

Nostratický jazyk je sice kontroversní theorie, ale přináší i výsledky. llič Svityč vytvořil celou báseň:

K̥elHä wet̥ei ʕaK̥un kähla
k̥aλai palhʌ-k̥ʌ na wetä
śa da ʔa-k̥ʌ ʔeja ʔälä
ja-k̥o pele t̥uba wete

Language is a ford through the river of time,
it leads us to the dwelling of the dead;
but he cannot arrive there,
who fears deep water.

Dylan and Hayden Whitbreadovi

Když si odmyslíme modrou krev a medicínské zákroky, nejmladšími lidmi, kteří pronikli do encyklopedie, byli Dylan and Hayden Whitbreadovi, herci v nejslavnějším anglickém seriálu Coronation Street, ale už byli smazáni.

8. července 2010

Pracovní skupina

O vyjednávání Židů s nacisty se moc nemluví. Radši. Ne, že by to bylo zakázáno, nežijeme za Stalina, ale do officiální verse to příliš nezapadá. Proto je vždy malý zázrak, když vznikne dílo, které toto mlčení prolomí.

Jedním z nich je dokument Mezi zaslepenými blázny, který pojednává o bratislavské Pracovní skupině, předchůdkyni aktivit Rudolfa Kastnera. Hlavním organisátorem Pracovní skupiny, který přežil válku, byl rabín Chaim Michael Dov Weissmandl (1903–1957), který se spojil se socialistou Nathanem Schwalbem (1908–2004). Toto spojenectví však nebylo bez konfliktů a po válce Weissmandl dokonce sionisty obvinil, že pro záchranu Židů před holocaustem udělali jen velice málo.

Není proto divu, že o Pracovní skupině se šířeji zmiňují jen alternativní, tj. antisionistické, práce o holocaustu. Citaci z ní si můžete přečíst ve společném překladu Zvědavce a CFP.

7. července 2010

Struktura jednoho druhu katholického myšlení

Cynik vydal nový článek. Na tom by nebylo nic divného, píše jich spoustu. Ale protože je o jeho životním thematu – o potratech – stojí za to si ho rozebrat hlouběji, podívat se, co je za ním.

Vražda je definována jako protiprávní úmyslné usmrcení jiného člověka. Co je protiprávní, je jasné. Existují okolnosti vylučující protiprávnost, jako je nutná obrana či krajní nouze, díky nimž úmyslné usmrcení jiného člověka vraždou není. O úmyslu také není pochyb, právo jej vymezilo poměrně dokonale. Usmrcení je ukončení života, biologický fakt. Problematická tak zůstává poslední část definice: člověk.

Podle pro–life fanatiků člověk vzniká, když splyne spermie a vajíčko. Kdo usmrtí tuto jednu buňku, je podle pro–life fanatiků vrah. Přitom musí sami intuitivně cítit, že mezi zárodkem (embryem) a třeba 5letým dítětem je zásadní rozdíl. Jenže to v sobě potlačují: Ideologie je více než pochyby, vede nás správným směrem.

Cynik cituje Jana Pavla II. a Thomase Jeffersona v právu na život. Ale mají 2 nebo 3 buňky opravdu právo na život? Cynik, který nikdy o ničem nepochybuje, má jasno: Usmrtit 4 buňky je "nejodpornější druh vraždy". V čem je ale odpornější zničit několik buňek, které nic necítí, než zabít starce? Křesťanství tak stále zápasí s manicheismem, s nímž se nikdy doopravdy nevyrovnalo.

Cynik říká: "Žádný stát nemá právo potraty povolit". A já se ptám: Co je tak špatného na pilulce RU-486? Ta funguje na podobném principu, jako když je žena nemocná a samovolně potratí. Opravdu se usmrcení zárodku podobá popravě člověka v plynové komoře?

Všechna ta silná slova o demoralisaci lidstva povolením usmrcovat buňky jsou jen do důsledků dotaženou úvahou z dob antimodernistického katholictví (1864–1914), jehož manifestem je Syllabus errorum. Ačkoliv antimodernisté údajně bojovali s přílišným racionalismem positivistů, duch doby překonat nedokázali. I jejich nauka je přehnaně racionalistická.

Dějiny Církve, např. christologické debaty, nás učí, že myslitelné je prakticky vše. Je to pýcha rozumu – důslednost ad absurdum – která vede k tomu prohlásit několik buněk za člověka, ačkoliv in natura by si nikdo embryo s člověkem nespletl. A když se k tomu přidá savonarolavský fanatism o povinnosti boje se zlem, zde za práva buněk (v dikci fanatiků "člověka"), na neštěstí je zaděláno.

4. července 2010

Polemika s Vodníkem II

Vodník na svém blogu zveřejnil reakce na mé texty, jimiž jsem ho poučil, jak se věci mají. Proto nezbývá než pokračovat v polemice s ním.

Lidskost Byzance. Oč tu vždy běželo, byla Εκλογή. Iuridictum o ní píše: "Reformováno bylo i trestní právo, kdy se u mnoha trestných činů ruší trest smrti a nově se zavádějí tresty mrzačící (nejčastěji uřezání nosu či uší nebo oslepení)." Encyclopædia Britannica: "Though the Ecloga continued to be based on Roman law, Leo revised it in the spirit of “greater humanity” and on the basis of Christian principles … The code eliminated the death penalty for many crimes previously considered capital offenses, often substituting mutilation." A wiki: "The penalties of amputation and blindness, not in step, of course, with the Christian character of the enactment, were introduced, most likely, due to the customs of the East, reflecting the Byzantine concept in this period of changes." Zda je zmrzačení místo smrti výrazem humanismu, je věcí názoru, takže jakákoliv polemika je naprosto zbytečná. Vaše slabost pro orientální tresty jako je useknutí ruky nebo oslepení, je mi známa. Osobně bych dal přednost smrti, než aby mi nějaký Byzantinec vypíchl obě oči.

Konstantin VI. Vaše nenávist k 1200 let mrtvému císaři je až fanatická. Nenávidíte ho jen proto, že to byl obrazoborec. Trochu málo. Zároveň je obrazoborectví empirickým vyvrácením prospěšnosti caesaropapismu. Císaři byli 100 kacíři a Církev s tím nemohla vůbec nic dělat.

Pravoslavná tradice vraždění dětí rodiči. Výrok: "Vy buďte rád, že nemám čas hrabat se v evropské historii, kolik podobných případů bych tam možná našel!" je prázdné žvanění. Pokud nemáte čas, tak nepolemisujte; není to povinné.

Pokrokovost. Zda je lepší chodit v láptích a přemýšlet o nesmrtelnosti chrousta a o počtu andělů, kteří se vejdou na špičku jehly, nebo zda je lepší žít v materiálním dostatku, eliminovat hladomory a hlad a mít Internet, je věcí názoru, takže veškerá polemika je naprosto zbytečná. Lidé svůj názor vyjadřují tak, že hlasují nohama, včetně Vodníka, který dal přednost životu v kalvinistickém Nizozemí před životem v zaostalém pravoslavném Řecku. "Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků." (Zj 2, 23)

Hodnocení textu. Ano, pokud je text aspoň trochu hodnotný, má význam odhlížet od toho, kdo jej napsal. Pokud je to taková sračka jako starý text ruského papaláše, který žádnou hodnotu nemá, tak má význam toliko se podívat, proč ho Putinovi propagandisté po 6 letech od jeho publikace opět vyštrachali.

9/11. Všechny spiklenecké theorie prohrávají v Occamově břitvě. Proto nám nezbývá nic jiného, než věřit officiální. Až bude nějaká lepší, tak officiální s klidem opustím. Zatím výrony nenávisti k USA nebo nenávisti k establishmentu Occamovým testem neprošly.

Interpretace dat. Anketní otázku typu: "V režimu před rokem 1989/po roce 1989 byl/je občan politicky negramotný," si může vymyslet jedině Kotrba a odpovědi interpretovat jako „voliči ODS jsou komunisty dneška“ také jen on. Na to mu může skočit jedině naivka nebo Vodník. Graf sice nelže, ale vypovídá o hovně.

Ukrajina v. Rusko. Jejich spory jsou mi poměrně ukradené, ale za symptomatické považuji, že jste na straně Ruska. Tak Vám asi o pravoslaví ani moc nejde, jako spíš o rusofilii.

Hrdinný Kapitán

Hrdinný Kapitán sám o sobě napsal: "kritizuji ideologicky zaslepené chování". Ta kritika spočívá v tom, že podle Kapitána je kommunistou pouze ten, kdo je v KSČ nebo KSČM. Podle tohoto mustru tedy Jakeš do roku 1989 kommunistou byl, od roku 1989 kommunistou není. Blahopřeji mu k tomu hrdinství, nicméně jak je to ve skutečnosti?

Pro Kapitánovy účely má čeština výraz "člen KSČ" nebo "člen KSČM". Stačí se podívat do libovolného slovníku. Kapitánova inženýrská duše se holt musí smířit s tím, že na rozdíl od objektivního faktu členství v KSČ/KSČM, pojem kommunista vyjadřuje politické předsvědčení, tedy subjektivní názor. To může hodnotit skutečně každý, dokonce včetně členů KSČ samotných. (Kapitánovo krajně neoblíbené "MY", kdy se dokonce i prosťáčkové tlačí do této kategorie, která by jinak, za jiných okolností, zůstala vyhrazena inženýrům či jiným expertům.) Pokud byl někdo kommunistou nedostatečným, tak ho z KSČ vyloučili, např. když odsuzoval okupaci Československa Ruskem a dalšími státy Varšavského paktu. Kommunisté měli pro tyto pseudokommunisty označení "ředkvička" (navrch rudý, vevnitř bílý), normální lidé rozlišovali mezi tím, kdo je kommunista a kdo je u kommunistů.

Nicméně se zdá, že vzhledem k tomu, že Kapitán označuje Štětinu za "superbolševika" (tedy za superkommunistu), že považuje za kommunistu každého, kdo kdy vstoupil do KSČ, bez ohledu na jeho další osudy i přesvědčení. Vstup do KSČ byl tedy něco jako křest: Toho se, jak známo, taky nelze nijak zbavit. Zdá se tak, že Kapitánovi jeho proticírkevní fanatism nějak stoupl na mozek. Proč by měl být kommunistou Rychetský, který není členem KSČ od okupace Československa Ruskem a v důsledku přepadení Československa změnil i své názory? Co je na Štětinovi tak "superbolševického"? Vždyť není známo, že by se v KSČ nějak výrazněji engagoval.

A konečně, aby zmatení bylo úplné, tak svůj článek Kapitán illustruje průkazem SSM, zřejmě vlastním. Jenže pojem "svazák" žádné přesvědčení neoznačuje, nýbrž skutečně jen členství. Stejně jako pojem "svazarmovec" neoznačuje nějakou ideologii svazarmovství.

Na závěr bych chtěl říci, že zřejmě ke Kapitánově lítosti neexistuje nějaká officiální postkommunistická strana, která by měla slovo "postkommunism" v názvu. Kapitánova snaha o překroucení slov tak selhala v samotném začátku. Gogo není postkommunista proto, že by byl členem nějaké strany, ale protože se tak chová. "Když něco vypadá jako koza, mečí jako koza, tak je to koza."

Update: Kapitánovo pojetí odmítl jako příliš zjednodušující i Gogo. Jeho úvaha však trpí adhocismem.

3. července 2010

Poučení pro Vodníka: regicidum

Vodník poukazuje na to, že tresty za královraždu nebo velezradu se v Anglii nijak nelišily od těch, které byly ukládány v jiných zemích, včetně Ruska. A co má být? O tom nebyl nikdy spor. Vodník se jen snaží resuscitovat 7 let starou debatu. Zbytečně. Jestli je něco pro Byzanc a Rusko typické, tak je to pravoslavná tradice vražd dětí jejich rodiči. Za všechny si připoměňme císařovnu Irenu a jejího syna, císaře Konstantina VI., cara Ivana Hrozného a jeho syna, careviče Ivana, a cara Petra Velikého a jeho syna, careviče Alexeje.

Poučení pro Vodníka: Strategic Culture Foundation a jeho analysa

V záchvatu morbidní anglofobie Vodník odkázal na 6 let starý článek ruského atomového fysika, propagandisty a papaláše, jímž je Иван Васильевич Зорин. Článek nedávno recykloval Putinův propagandistický institut, Фонд стратегической культуры.

Článkem samým nemá význam se zabývat. Je to výraz komplexu méněcennosti z toho, že Anglosasové nedumají o nesmrtelnosti chrousta a místo toho jednají: "Tím, že se Anglie vyčlenila z římskokatolické církve, vyvinul se u Angličanů rychleji postoj "tady a teď" a stále častěji měnili "proč" na "jak", tedy hloubku metafyziky na povrchnst přírodní filozofie. Jejich aktivita byla druhou stránkou zjednodušení, kdy spolu s hudbou, která je nejcitovějším druhem umění, zavrhl anglický protestantismus intuitivní vnímání světa, které podřídil suchopárnému intelektu." Důsledek je jasný: Zatímco protestantské státy jsou nejvyspělejší na světě, pravoslavné patří k těm nezaostalejším. Lidé pak o ruské kultuře hlasují nohama: Massově emigrují do evropských států, zatímco z atlantických států nepřichází do Ruska prakticky nikdo (s výjimkou manažerů a sportovců, kteří si tam odkroutí několik let a pak se rádi vrátí do civilisace. Všudypřítomný pravoslavný vztah věrchuška – mužik je totiž nesnesitelný.)

Zajímavější je se podívat na Фонд стратегической культуры, což Vodník neudělal a jeho propadandu nám předložil, jako kdyby to byl text jako každý jiný. Jedním z jeho hlavních autorů je generálplukovník Леонид Ивашов, starý sovětský voják. V Rusku patří k předním zastáncům spiklenecké theorie o 9/11.

K hlavním cílům FSK patří rusifikace Ukrajiny. K tomu účelu má FSK ukrajinskou versi Jedna vlast.

Exceptio probat regulam de rebus non exceptis

Toto úsloví se obvykle překládá jako Výjimka potvrzuje pravidlo. Jak však správně upozorňuje M. T. na Facebooku, potvrzovat je latinsky confirmare. Sloveso probare znamená dokazovat, ověřovat; význam úsloví je tedy právě opačný: Výjimka ověřuje pravidlo.

Britské listy přistiženy při lži

Vodník na svém blogu zveřejnil nesmyslný kommentář Statistická věda odhaluje podobnost kommunistů s ODS. Protože je známo, že Vodník není schopen odstupu od psaného textu, o kterém se předem rozhodl, že mu bude věřit, učinil jsem analysu za něj.

Čulík ve svém článku neústrojně míchá výsledky demoskopického šetření STEM (Žádná statistická věda, nýbrž sociologický průzkum, Vodníku! Vaše falšování slov je již poněkud únavné.) a ankety Britských listů. Nebyl by to Kotrba, aby výsledky své vlastní ankety nezmanipuloval.

Podívejme se na tabulku Politický profil respondentů Britských listů z května 2010 - Podpora pro české politické strany. Na první pohled to vypadá, že Kotrba neumí sčítat. Kdo si totiž sečte procenta v sloupci Výsledky parlamentních voleb, květen 2010, tak mu vyjde "pěkných" 114,82 %. Je to tím, že Kotrba v ní míchá jablka s hruškami. Zatímco všechny ostatní řádky uvádějí volební výsledek jednotlivých stran, v posledním řádku není dopočet do jedné (4,01 %), nýbrž mezisoučet "nezvolených" stran a dopočtu do jedné.

Horší je manipulace, kterou Kotrba předvádí v politickém složení čtenářů Blistů. Zde si za základ vzal pouze 85,50 % čtenářů, jako kdyby se snad Sněmovna volila z 85,50 %, jako kdyby tito čtenáři neměli politickou orientaci.

Tak jsem mu výsledky jeho ankety přepočetl na skutečné výsledky sněmovních voleb:

Strana Výsledek voleb Kotrbův výsledek Skutečný výsledek
ČSSD 22,09% 27,00% 31,58%
KSČM 11,27% 22,60% 26,43%
Strana zelených 2,44% 4,30% 5,03%
KDU-ČSL 4,39% 2,60% 3,04%
TOP 09 16,71% 5,00% 5,85%
ODS 20,22% 2,60% 3,04%
Suverenita  3,67% 4,70% 5,50%
Věci veřejné 10,88% 4,00% 4,68%
SPOZ  4,33%

Jiné strany 3,99% 12,70% 14,85%
Součet 100,00% 85,50% 100,00%

Ačkoliv levici v ČR volí jen 37,69 % voličů, Kotrba se snaží předstírat, že čtenáři Blistů volí levici pouze z 49,60 %. Ve skutečnosti ji volí nejméně 58,01 % čtenářů Britských listů, z toho téměř 3x tolik kommunistů než jich je v reálném světě. A to ještě vinou neprozíravosti při tvorbě ankety vynechal SPOZ, kterou je tam také nutné započítat. Na závěru, že Blisty jsou ultralevicový plátek, se tedy nic nemění.