5. ledna 2022

Starý dashboard WordPress

Velké platformy, jako je Facebook a WordPress, v posledních letech změnily svůj dashboard. WordPress naštěstí má staré menu stále k disposici. Jsou tady uvedeny ty, na které jsem přišel a které fungují. Odkazy jsou pro SK, ale jednoduše je můžete změnit pro svůj projekt:

  1. dashboard
  2. příspěvky
  3. media
  4. stránky
  5. komentáře
  6. vzhled
  7. uživatelé
  8. nástroje
  9. nastavení