30. dubna 2011

Pseudonovinář Fabiano Golgo

Ačkoliv je Fabiano Golgo původem Brasilec, velice rychle se přizpůsobil českým standardům. Nedávno napsal: „Minulý týden chtěl Terry Jones zorganizovat protestní akci na Velký pátek před jednou mešitou v Michiganu. Jenže soudce ho nechal preventivně uvěznit po dobu několika hodin se slovy: „Říkat můžete, co chcete, ale ne kde chcete.“ Soudce svůj verdikt též zdůvodnil tím, že pastor Terry Jones odmítal zaplatit za nadstandardní policejní ochranu tohoto protestu.“

Kvalita této „informace“ je extrémně nízká i na české poměry. Napravme tedy selhání redakce Deníku Referendum: Ano, je pravda, že pastor Terry Jones chtěl před mešitou v Dearborn uspořádat shromáždění. Proto to oznámil dearbornským úřadům. (V originále podal žádost o permit to assemble. Anglosaské právo nerozlišuje mezi pouhým oznámením a žádostí o vydání povolení.)  Oznámené shromáždění bylo zakázáno (v originále: „odepřít povolení“ – deny the permit), protože by poškodilo veřejný mír (breach of the peace).

Jones se se odvolal k soudu. Porota potvrdila zákaz shromáždění a soudce navíc vydal usnesení o povinnosti složit kauci (peace bond) 1 dollar pro případ porušení zákazu. Když ji Jones odmítl z principiálního důvodu složit, byl poslán do vězení za neuposlechnutí úředního rozhodnutí. Tam si to po hodině rozmyslel a kauci složil. Proti uložení kauce se postavili ochránci lidských práv (ACLU).

Co se týká údajné platby za „nadstandardní policejní ochranu tohoto protestu“, ta je v USA protiústavní od Forsyth County v. Nationalist Movement (1992). A verdikt vynáší porota. Soudce vydává rozsudek.

Závěr: Čeští novináři opět potvrdili svou nevalnou úroveň. To, co píší o americkém právu, jsou často naprosté nesmysly.

Oslava formalismu

Václav Žák, jak má ve zvyku, napsal výtečnou analysu české společnosti. Tomáš Pecina si z ní vybral problém infantilismu, mne více zaujala oslava formalismu:
Ale formální vztahy jsou předpokladem vzniku řádu. Existují česká ministerstva, kde ministři nepodepisují dokumenty, které z ministerstva odcházejí. Jsou ministerstva, kde se nedělají zápisy z porad, kde nejsou písemně předávané úkoly a pokud ano, pak nejsou podepsané.

Že je vám to úplně jedno? Dovedu si představit. Ale pak se nedivte, že se vám chce zvracet z politiky. Ten chaos generují party lidí, které se nejdříve milují, pak se začnou nenávidět. A v příšeří, které se rozhostí všude tam, kde se nedodržují formální pravidla, se korupci daří jak v pařeništi.

* * *

K bláznivým paradoxům českého vnímání světa patří anarchistické nesnášení státu a současně podlézavé dovolávání se státní autority místo vlastního úsudku.
Ano, přesně. Faktické nerespektování formálních pravidel je velice orientální a znamená, že Češi patří na Západ jen napůl.

Updated.

Kolik andělů se vejde na špičku jehly

Ve veřejném mínění má scholastika velice nízké postavení, protože se údajně zabývala otázkami typu, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Ve skutečnosti se scholastika touto otázkou nezabývala. Jak tento mýthus vznikl? Ačkoliv jsou doklady již ze 17. století, pramenem tohoto mému je kniha Isaaca D'Israeliho (1766–1848), otce premiéra Benjamina Disraeliho, Curiosities of Literature (Zajímavosti literatury, 1791). S typicky osvícenským výsměchem psal o tom, že se Akvinský zabýval otázkami, zda byl Kristus hermafrodit a zda jsou v ráji hovna. Ostatní scholastici prý řešili problémy, zda po Vzkříšení porostou vlasy a nehty a zda ke vzkříšení dojde v noci. D'Israeli doslova píše:
The reader desirous of being merry with Aquinas's angels may find them in Martinus Scriblerus, in Ch. VII who inquires if angels pass from one extreme to another without going through the middle? And if angels know things more clearly in a morning? How many angels can dance on the point of a very fine needle, without jostling one another?
Jenže ten údajný Martinus Scriblerus byl kollektivní pseudonym 5 anglických satiriků z roku 1741, kteří o počtu andělů na špičce jehly nepsali.

27. dubna 2011

25. dubna 2011

Analogie hodináře

William Paley (1743–1805): Natural Theology, or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity collected from the Appearances of Nature (1802):

IN crossing a heath, suppose I pitched my foot against a stone, and were asked how the stone came to be there; I might possibly answer, that, for any thing I knew to the contrary, it had lain there for ever: nor would it perhaps be very easy to show the absurdity of this answer. But suppose I had found a watch upon the ground, and it should be inquired how the watch happened to be in that place; I should hardly think of the answer which I had before given, that, for any thing I knew, the watch might have always been there.
p. 1

This mechanism being observed (it requires indeed an examination of the instrument, and perhaps some previous knowledge of the subject, to perceive and understand it; but being once, as we have said, observed and understood), the inference, we think, is inevitable, that the watch must have had a maker: that there must have existed, at some time, and at some place or other, an artificer or artificers who formed it for the purpose which we find it actually to answer; who comprehended its construction, and designed its use.
p. 3

THIS is atheism: for every indication of contrivance, every manifestation of design, which existed in the watch, exists in the works of nature; with the difference, on the side of nature, of being greater and more, and that in a degree which exceeds all computation.
pp. 17 a 18

Duchovní a exaktní vědy

Duše (heb. נפש, řec. ψυχή, lat. anima, angl. soul, fr. âme, něm. Seele) je individuální každému organismu. Je to čistě theologický koncept, který nemá žádný odraz v realitě. Naproti tomu duch/mysl (heb. רוח, řec. πνεῦμα/νοῦς, lat. spiritus/mens, angl. spirit/mind, fr. esprit, něm. Geist) vyjadřuje vědomí, tj. to, co přesahuje pouhé fysično. Není pochyb o jeho realitě, spor je toliko o dualism těla a mysli. Zatímco tradiční pojetí mezi nimi vidí bariéru, pro scientisty je mysl toliko funkcí těla. Pojem duch je vnímán jako zobecnění myslí. Je zajímavé, že zatímco duši a ducha odlišují všechny jazyky s abrahámovským náboženstvím, ducha a mysl francouzština a němčina odlišit nedokáže, leda členem.

Vulgární materialisté neumějí rozlišit mezi duší a duchem, a proto se brání pojmu duchovní vědy (něm. Geisteswissenschaften). Čeština však má veškerou odbornou terminologii z němčiny; nevidím důvod, proč neústrojně používat anglicismy jako jsou humanitní vědy (angl. humanities).

A konečně exaktní (doslova přesné) vědy. Patří sem všechny formální vědy (tj. jazyky vědy: logika, mathematika a informatika) a nepatří sem žádné duchovní vědy, např. typicky historiografie, ale i ekonomie. Přírodní vědy sem spíše patří (fysika, chemie, biologie), ale jejich části rovněž ne: Velký třesk, evoluční theorie. Podmínkou exaktnosti je totiž opakovatelnost zkoumaného a falsifikovatelnost theorie.

Updated.

24. dubna 2011

SCOTUS ochránil vulgarismy

The Onion už spletla kdekoho, protože píše seriosním stylem. V češtině bohužel podobnou humoristickou stránku nemáme. Tak si dovolím ocitovat ze zprávy o rozsudku Nejvyššího soudu USA o svobodě projevu: „"It is the opinion of this court that the right to speak without censorship or fear of intimidation is fundamental to a healthy democracy," Justice Ruth Bader Ginsburg wrote for the majority. "Furthermore, the court finds that the right to say whatever the hell you want, whenever the hell you want, is not only a founding tenet, but remains essential to the continued success of this nation." Added Ginsburg, "In short, freedom of speech means the freedom of fucking speech, you ignorant cocksuckers."“

Zákaz křesťanského shromáždění

V Kolíně zakázali křesťanské shromáždění. Oč jde? Ze zmatené zprávy iDNES lze rekonstruovat následující skutkový stav:

Apoštolská církev vždy na velikonoce organisuje čtení z Bible, tedy typické náboženské shromáždění, které nepodléhá oznámení. Poprvé tak učinila v roce 2009. Z pilnosti a pro jistotu toto náboženské shromáždění oznámila. Kolínský městský úřad však toto oznámení posoudil jako žádost o zábor veřejného prostranství, jak je pro územní samosprávu typické: „Pastor chtěl mít navíc akci ozvučenou, to už zábor veřejného prostranství je.“ Vím totiž, jaké neskutečné problémy měli organisátoři Queer Pride v Táboře. Pomohlo až to, když jsme jim poradili, že shromáždění není zvláštním užíváním pozemní kommunikace, nýbrž obecným.

Apoštolská církev však protiprávnímu výkladu ustoupila a o zábor veřejného prostranství požádala. To bylo povoleno, přičemž je více než zvláštní, že nebylo zpoplatněno. Až v roce 2011 kolínská městská rada žádost o zábor veřejného prostranství zamítla. Odůvodnění známo není, pouze jeden z radních se vyjádřil takto: „Hlasoval jsem proti. Podle mě Bible patří do prostor, které jsou k tomu vyhrazené.“

Právní ignorantství se nevyhnulo ani oznamovateli/žadateli: „Zákon o shromažďování nám ukládá pouze ohlašovací povinnost. Zakázat nám ji nemohou a beru to jako výrazný zásah do svobody projevu církví.“ Předně, náboženská shromáždění se oznamovat nemusí, zákon o shromažďování ohlašovací povinnost u náboženských shromáždění neukládá. Naproti tomu, oznámená náboženská shromáždění lze zakázat a probíhající náboženská shromáždění rozpustit, a to ze stejných důvodů jako ostatní shromáždění.

Poučení: Opět se ukázala totální nevzdělanost úředníků územní samosprávy. Žádost o zábor veřejného prostranství měli posoudit jako oznámení náboženského shromáždění. Ozvučení je právní nerozhodné. I pokud se však k oznámení chovali jako k žádosti, názor, že Bible patří do prostor, které jsou k tomu vyhrazené, je diskriminační a nemůže být odůvodněním zamítnutí žádosti o zábor veřejného prostranství.

Update: Ignác Pospíšil zjistil, že to bylo jinak, než jsem spekuloval na základě novinového „zpravodajství“.

19. dubna 2011

Nejstarší článek z Vrby

Nejstarší článek z Vrby, který je dostupný na Internetu, je z 2. prosince 2005.

17. dubna 2011

Maďarsko mění název

Jak informuje Jiné právo, v Maďarsku se právě schvaluje nová ústava. V současné době tam mají kommunistickou ústavu z roku 1949, což je pro ostudu.

Součástí ústavy je změna názvu státu. V současné době se jmenuje Magyar Köztársaság, Maďarská republika, doslova maďarský veřejný stát. Napříště se má jmenovat Magyarország, Maďarsko, doslova stát (země) Maďarů.

15. dubna 2011

Sv. Trojice

Anotace části monografie Syntéza dogmatické teologie I: Bůh v Trojici (Praha 2003), jejiž autorem je Jean-Hervé Nicolas (1910–2001).

13. dubna 2011

Svůj k svému

Šafr má šéfovat Blesku. Konečně. Snad to Reflex ještě zachrání.

8. dubna 2011

Pseudoprávník Rychetský

To, že předseda českého ústavního soudu, JUDr. Pavel Rychetský, má jen nekvalitní kommunistické právní vzdělání, je obecně známo. Přesto míra jeho neznalostí někdy opravdu překvapí.

Rychetský se největší část svého professního života živil soukromým právem. Člověk by tedy očekával, že smlouvy zná, jako když bičem mrská. Jenže v pořadu České televise Hyde park dne 6. 4. 2011 (na začátku druhé části pořadu) výslovně prohlásil: „Stačilo ukázat smlouvu o půjčce, nebo je snad možné, že úspěšný podnikatel půjčuje částky bez řádné smlouvy?“

Jak je to doopravdy? Ustanovení § 40 odst. 1 občanského zákoníku zní: „Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný.“ Ustanovení § 657 občanského zákoníku zní: „Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.“ Zákon tedy u půjčky formu nestanoví a dohoda stran na formě zde nebyla. Ústní půjčka je proto naprosto řádná smlouva.

Autor nového občanského zákoníku, prof. Karel Eliáš, k tomu dodává: „Pokud jde o formu smluv a projevů vůle vůbec, poznamenává zdejší právo kult kogentních nařízení písemné formy v míře v evropském kulturním kontextu naprosto nebývalé. Osnova [NOZ] tuto přebujelost odklizuje a povinnost zachovat písemnou formu zachovává jen pro nejnutnější případy (např. zřizování věcných práv k nemovitým věcem, ručitelské prohlášení, uznání dluhu).“

Bývalí kommunisté by měli z justice odejít. Jejich erudice a morálka novým poměrům nestačí.

7. dubna 2011

Pravda o Kosově

Mistrovský článek Pavla Zahradníka. Výňatky:

„Vznik samostatného Kosova je jenom logickým dovršením tohoto boje nesrbských národů bývalé Jugoslávie za svobodu, jehož se ostatně četní kosovští dobrovolníci v řadách chorvatské armády zúčastnili (byl mezi nimi i bývalý kosovský premiér Agim Çeku, jemuž Srbové na oplátku zavraždili otce, bratra a spolu s nimi ještě několik desítek obyvatel jeho rodné vesnice). U sebe doma však kosovští Albánci poněkud zaváhali a dlouho dávali přednost jakési mírové, „gándhíovské“ rezistenci; ozbrojené povstalecké akce proti srbským ozbrojeným silám vypukly až o několik let později. A znovu to byli stále nepoučitelní srbští politici, jejichž brutalita přivolala na jejich zemi v roce 1999 nálety NATO a následující svěření Kosova pod správu OSN, odkud logicky vedla již jen jedna cesta, totiž cesta k nezávislosti Kosova. I tentokrát tedy můžeme říci, že Washington i Brusel, byly k podpoře kosovských Albánců a k následnému souhlasu se vznikem samostatného Kosova přímo dotlačeny, a to zcela absurdním chováním srbské politické reprezentace, která chtěla všechno, ale nakonec nebude mít téměř nic. Nejen dějiny Kosova, ale i metody, jichž jeho dosavadní vládci užívali k udržení své nadvlády, hovoří tedy spíše pro to, aby nešťastní obyvatelé Kosova byli z jejich péče odebráni.
* * *
Mezi Srby (v Srbsku i v Kosovu) je ovšem náboženská situace mnohem jednodušší – zde bezkonkurenčně vládne schizmatické pravoslaví, jehož „vyznavači“ jsou však z naprosté většiny nevěřící a pravoslaví jim (obdobně jako je tomu v Rusku) slouží pouze jako ideologie, podepírající jejich nacionalismus. U roduvěrného srbského nacionalisty je pak toto „pravoslaví“ spojeno s takřka zoologickou protikatolickou nenávistí, takže postižený touto chorobou nám připomíná Miroslava Grebeníčka, zkříženého se Zdeňkem Mahlerem, přičemž výsledek je ještě obohacen o jistá schizmatická specifika. Tak tomu není jen v dnešní době – připomeňme si například hysterii, rozpoutanou rozkolnickým patriarchou Varnavou v roce 1937, v době, kdy jugoslávský parlament jednal o schválení konkordátu s Vatikánem, jenž měl alespoň trochu zlepšit postavení utlačovaných chorvatských a slovinských katolíků v zemi.
* * *
Samy islámské státy se navíc s Kosovem nijak příliš nepřátelí – ze čtyřiceti států, které do dnešního dne Kosovo uznaly, jsou jen dva (!) státy muslimské, totiž Turecko a Afghánistán.
* * *
Kosovští politici jsou pak samozřejmě spjati s „narkomafií“, na rozdíl od srbských, černohorských či jiných balkánských ministrů, kteří jsou zřejmě zbožnými františkánskými terciáři. Tato i jiná kliše vzbuzují podezření, že autor své informace čerpá, ať již přímo, nebo nepřímo, z četných webových stránek, obsahujících ve svých názvech slovíčka „pravoslav“ či „orthodox“, což je vždy pro čtenáře neomylnou známkou toho, že při jejich četbě bude zaplaven (ať už jde o kosovskou otázku, anebo o libovolný jiný problém) mnohem větším množstvím nestoudných, vpravdě orientálních lží, než bývá v civilizované společnosti zvykem.“

3. dubna 2011

Další manifest nominalismu

František Štícha: „Uvědomme si proto a pamatujme na to, že slova atom, gen, pravda či jalovice jsou jen slova, jež my lidé obdařujeme tím či oním významem. Že je obdařujeme často významy různými, podle toho, jaké související, avšak různé pojmy se nám právě rodí v hlavách.“

Rozhovor nebo rozprava

Základním problémem českého Internetu je proliferace žvanění. Vyplývá z nepochopení rozdílu mezi mluveným a psaným slovem, což je pro české protředí typické (cf. otázky pravopisu). Zatímco v hospodě, když na otázku nedostanete hodinu odpověď, tak rozhovor končí, rozprava není vůbec nijak časově omezena. Vodník naprosto výjimečně položil konkrétní argumenty na stůl. Já jsem se k nim doposud nedostal. A co se stalo? Naprosto nic. Rozprava nikam neuteče.

Rozprava se skutečně ničím zásadním neliší od vědecké práce. V každé smysluplné diskussi má každý účastník 2 povinnosti:

a) břemeno tvrzení a
b) břemeno důkazní.

Vodník se proti tomu opakovaně prohřešil. Cituji ze smazaných textů: „Na kommentování tolika nesmyslů nemám čas. A tam bych se musel pustit opravdu do obsáhlých analys. Opakuji, pokud Vás to skutečně zajímá, musíte to studovat soukromně, nikoli prostřednictvím internetových diskusí. Ty Vám mohou leda ukázat směr. Nechcete-li, Váš výběr.“
Nesmysl se nestává nesmyslem tím, že ho Vodník jako Bůh za nesmysl označí. Nesmysl se stane nesmyslem, pokud je konkrétní tvrzení za takové označeno a jeho nesmyslnost dokázána.

„Vyvracení právě takových blbostí vyžaduje obsáhlou polemiku, na kterou nemám čas. Jsou mraky svědectví, že tomu tak nebylo, mraky jsem Vám už jich uvedl a odmítám se opakovat.“
Vodník se zde opět prohřešil proti povinnosti tvrzení. Důkaz slovy „mraky svědectví“ a odkaz pomocí „mraky jsem Vám už jich uvedl“ má nullovou hodnotu. Prohřešek proti morálce diskusse: „odmítám se opakovat“ si nezaslouží nic jiného než smazání příspěvku.

„Katholictví universální je, ale to, jak už jsem uvedl, v Římě nevyznávají.“
Zde Vodník použil methodu úporných tvrzení. V Římě nejsou katholíci, protože proto. V Římě nejsou katholíci, ale jsou tam římští katholíci, což je prohřešek proti jakékoliv smysluplné nomenklatuře, protože každá množina musí zahrnovat své podmnožiny. Tento nehodnotný příspěvek jsem proto rovněž smazal.

„Nemáte pravdu, ale protože kdykoli Vám to dokážu, tak mažete, nebudu Vám na to odpovídat.“
Opět soubor klassických vodníkovských diskussních chyb. Methoda úporných tvrzení + neunesení břemene tvrzení: „Nemáte pravdu“. V čem? „kdykoli Vám to dokážu“ Kde? Jak? Trest už je automatický.

K tomu ještě dodávám, že obdobně netolerovatelný je off topic. Diskussi o české pravici Vodník změnil na x-tou diskussi o pravoslaví. To už napříště nebudu tolerovat. Stejně jako se úroveň kommentářů zlepšila zákazem anonymů (Kdo chce postovat něco hodnotného, jistě pro něj není nepřekonatelný problém se zaregistrovat. Skvěle to funguje na Iuridictu. Ačkoliv jsou tam odemčené úplně všechny stránky, klassičtí vandalové se tam nevyskytují. Problém byl toliko s úmyslným škodičem, což je problém jiného druhu než nudící se školáci.), tak se úroveň kommentářů ještě více zlepší důsledným vynucováním pravidel.

Pravidla kommentování jsou na LW stejně přísná jako na blogu Massive Error. Jinak dopadneme jako Jiné právo či blogy Tomáše Peciny, kam se nahrnuli žvanilové, takže diskusse do značné míry ztratilo cenu číst. Ti, kterým to nevyhovuje, mohou diskutovat na chatovacích blozích jako je Discussion Speed nebo iAtheism.

2. dubna 2011

Válka mezi ruskopravoslavnými a řeckopravoslavnými

Základní rozdíl mezi ruskopravoslavnými a řeckopravoslavnými jsem vymezil již dříve. Nyní se podívejme, jak se projevuje v praxi.

Ačkoliv Vodník popírá, že nějací ruskopravoslavní a řeckopravoslavní vůbec existují, je to jen příznak jeho ignorance. Hlava ruskopravoslavných poslala hlavě řeckopravoslavných neuvěřitelně sprostý dopis. V něm ruskopravoslavné a řeckopravoslavné jasně vyčleňuje: „The Greek Orthodox [tj. doslova „řeckopravoslavní“] were among them, receiving antimensia for their parishes from the Russian bishops. This situation was recognised by all the local Churches, who released clergy for the American parishes into the jurisdiction of the Russian Orthodox Church [tj. doslova „ruskopravoslavná církev“].“

Dopis je pozruhodný rovněž tím, že pravdivě popisuje „blahodárnost“ caesaropapismu: „Thus the provinces mentioned by Your Holiness -- Illyria, Southern Italy and Sicily -- did not belong 'always' to the jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople, but were taken by force from the Roman Church and given to the Church of Constantinople by the iconoclast Emperor Leo the Isaurian, without reference to Canon 28. One of the most important reasons for this action on the part of Leo the Isaurian was that the Church of Rome was opposed to the iconoclastic policies of the Byzantine Emperor, whose political power extended to those territories at that time.“

Dopis jde dokonce tak daleko, že otevřeně popisuje typicky pravoslavný bordel a porušování božského řádu: 'In spite of the Holy Canons, the Orthodox, in particular those who live in Western countries, are divided into ethnic groups. Their Churches have at their head bishops chosen on ethnic grounds. Often they are not the only bishops of their cities, and sometimes they are not on good terms with one another and fight among themselves', something that is 'a source of shame for all Orthodoxy and the cause of unfavourable reactions that have negative results for the Orthodox Church'.

Rovněž tak jiné pravoslavné weby ruskopravoslavé a řeckopravoslavné jasně vymezují: „There is, however, a good deal more historical evidence to suggest that Constantinople has a sort of missionary authority [zdůrazněno mnou, Vodník vždy její existenci popíral] in the areas outside those territories which have been explicitly defined by pan-Orthodox synods to constitute autocephalous churches. This claim is disputed particularly by the Church of Russia and its daughter and dependency churches [zdůrazněno mnou], sometimes as an expression of the idea that Moscow is the Third Rome.“

Papež jako strážce pravověří

V debatě o „čestném“ papežském primátu je nejlepší nechat zaznít fakta. Byzantský učenec Σωκράτης Σχολαστικός (380–440) napsal Η εκκλησιαστική ιστορία (církevní dějiny let 305–439). V nich doslova uvádí: „an ecclesiastical canon commands that the churches shall not make any ordinances against the opinion of the bishop of Rome.“ A s tím ani žádný pravoslavný sektář nehne.

Jak vlastně pravoslaví vzniklo? Založil ho 23. října 858 císař Michael III. Opilec, když sesadil posledního nezpochybnitelně katholického patriarchu Cařihradu, sv. Ignáce, a na patriarchu pak na vánoce během 3 dnů povýšil laika Photia. Není bez zajímavosti, že Opilec se pokusil o imperiální expansi, když na Velkou Moravu poslal Cyrila a Methoděje, aby tam vybudovali pevnější církevní struktury. (Morava již dávno před tím byla katholická.) Photius se pak po Opilcově zavraždění stal vůdcem caesaropapistické sekty, která po jistém intermezzu po roce 867 na Východě zvítězila. Příčiny byly strukturální: Cařihrad byl po 150 letech prakticky nepřetržité herese (s výjimkou let 787–814) věroučně oslaben. Po roce 1453 ztratila pravoslavná sekta raison d'être. Nový si našla ve zdůrazňování rozdílů od katholictví.

Update: Opraven chybný odkaz.

Oprávce poklésků pravopisných

František Bačkovský (1854–1909): druhé vydání (1880) a čtvrté vydání (1894).

Brusy: Prasekův (1874), Hattalův (1877) a matiční (1894).

Další jazykovědné příručky: první část a druhá část. Příruční slovník jazyka českého (1935–1957).

1. dubna 2011

Biskup Hilarion o římském primátu

Biskup Hilarion doslova řekl: The bishop of Rome did not exercise any direct jurisdiction [Z toho jasně vyplývá, že nepřímou ano a katholíci nic jiného ani nikdy netvrdili. Poznámka G. P.] in the East in spite of the fact that in some cases Eastern hierarchs appealed to him as arbiter in theological disputes. [Vida. Toto ruskopravoslavní sektáři vždy popírali. Je vidět, že Moskva má více rozumu, nebo spíše znalostí, než oni. Poznámka G. P.] These appeals were not systematic [Nikdo netvrdil opak. Poznámka G. P.] and can in no way be interpreted in the sense that the bishop of Rome was seen in the East as the supreme authority in the whole Universal Church. [Zase ten typicky ruskopravoslavný nedostatek logiky. Východní biskupové se odvolávají k papeži, ale ten v pozemské církvi údajně nemá nejvyšší moc. Contradictio in adiecto. G. P.] It is hoped that at the next meetings of the Commission, the Catholic side will agree with this position which is confirmed by numerous historical evidence.”

Klassifikace současné české pravice

Vodník napsal článek, jímž se pokouší klassifikovat současnou českou pravici. Proč přitom ignoruje můj starší článek, nechápu. Takhle je jako věčný strýc František: Neustále objevuje Ameriku. Typická vada českého discoursu – ignorance faktu, že vědění je inkrementální. Místo kritiky dosavadního poznání pouhé tlachání. Někomu to asi vyhovuje.

Já takto postupovat odmítám. Proto má nová klassifikace bude synthésou Vodníkova i mého staršího přístupu. Od Vodníka převezmu jednoduchost, z mého staršího pojetí přesnost.

S Vodníkem souhlasím v tom, že politické skupiny nejsou disjunktní. Naproti tomu odmítám jeho snižující pojetí: „malý český člověk“. „[D]ebilní kovboje“ si vycucal z prstu. Druhá jeho mýlka je these o extremisaci postojů. To, že se levicovým Blistů skoro vše pravicové jeví jako extrémní, ještě neznamená, že to extrémní opravdu je. Na uznávání Reagana, Strausse nebo Thatcherové není vůbec nic špatného, i když v Guardianu (Strážci) si myslí opak. Chtělo by to méně strážit myšlení a být více tolerantní.
  1. Neoliberálové. Podle Vodníka hanlivě ekonomičtí extremisté. Já jsem je dříve dělil na 2 skupiny: sekulární neokonservativce (mainstream Mladé fronty. Propagátoři bránící se demokracie) a eurorealisty (Klaus. Strana svobodných občanů. Germanofobní, rusofilští). Dnes bych upřesnil: Hlavním jejich spolkem je Strana svobodných občanů a lze sem řadit i pravici Pravdy a lásky (Hospodářské noviny, Respekt za Schwarzenberga). Klaus se sem formálně řadil v 90. letech, ale nyní je jasně v řadách paleokonservativců, takže sem naprosto nepatří. Odtud i vlažný vztah mezi Klausem a Machem.
  2. Neokonservativci. Podle Vodníka nepřijatelně hanlivě fascisující extrémisté (Vodník je nenávidí, a proto tato pouhá nálepka nemá žádný deskriptivní význam.) Já jsem sem řadil věřící neokonservativce, obecné lidovce a antikommunisty.
  3. Paleokonservativci. (Dříve u mne klassičtí konservativci.) Vodník je z neznámého důvodu vynechal, zřejmě proto, že se k nim sám řadí a za extrémistu se nepovažuje. Jenže jeho neustálé koketování s marxismem paleokonservativism dost vylučuje. Patří sem Václav Klaus, Akce DOST, Délský potápěč apod. Na okraji paleokonservativců působí neofascisté, což je marginální skupina, neboť její niku zabrali integristé. Jejich vzorem je Primo de Rivera a Falanga.
  4. Nacionalisté. (Dříve u mne nacionalističtí autoritáři.) Tato rozplizlá skupina může být součástí i ostatních skupin. Bývalá Národní strana. Jejich vzorem je Gajda, Kramář apod.
  5. Integristé, pejorativně (zřejmě marxisticky) klerofascisté. (Dříve u mne autoritářští ultrakatholíci a demokratičtí ultrakatholíci.) Vodník je označuje jako náboženské extremisty. Neuvědomuje si, že Joch sem nepatří, protože u něj má politika přednost před náboženstvím stejně jako u ostatních neokonservativců. Jejich vzorem je Franco a Salazar.
  6. Neonacisté. Vodník po vzoru nepřátel svobody (Věra Tydlitátová) zpochybňuje předponu neo-. Přitom rozdíly mezi nacisty a neonacisty nevidí jedině slepý.
Jedinými extrémisty jsou neonacisté, protože pouze ti jsou persekvováni. Neofascisté, integristé, nacionalisté a místy též paleokonservativci jsou ostrakisováni.

Update 1: Rozpustil jsem nacionalisty pro vágnost a neofascisty pro marginálnost.

Update 2: Škrtnul jsem Prchalu jako vzor paleokonservativců, protože to bylo krajně sporné.

Update 3: Nacionalisté vráceni zpátky; s paleokonservativci se nesnesou.