Zobrazují se příspěvky se štítkemFundamentalism. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemFundamentalism. Zobrazit všechny příspěvky

16. prosince 2014

Salafismus

V poslední době je hlavním druhem extrémismu stále více islamofobie. Příkladem je IVČRN a jeho představitel Martin Konvička. Tihle islamofobové nesmírně podceňují neobyčejnou různorodost islámu a chovají se tak, jako kdyby muslimové třeba dávali celou evropskou civilisaci do jednoho pytle, například by nedělali žádný rozdíl mezi křesťany a komunisty.

Nelze však zapomínat, že část muslimů skutečně nebezpečná je, a to nejen ve svých zemích, ale rovněž celosvětově. Tak se podívejme na to, jak tuto skupinu vymezit:

Předně se islám dělí na sunna a ší'a. Ačkoliv sunnité jsou příznivci establishmentu, zatímco ší'ité byli původně plebs, nebezpeční jsou právě sunnité, respektive jejich část: salafisté. Odhaduje se, že z 2 mld. muslimů je salafistů 10 až 20 milionů.

Salafismus je islámské puritánství. Označení je odvozeno od slova salaf (předchůdci), jimž jsou kolektivně označeny první 3 generace muslimů, tj. zhruba 7. století. Cílem salafistů je návrat k fundamentu islámu, tedy do těchto ideálních dob.

Ani salafismus není nějaký jednotný směr. Nyní mizejícím druhem je madchalismus, který je nyní zastoupen primárně v Evropě. Jeho cílem je maximální religionalisace světského života. Lze ho přirovnat ke křesťanskému kalvinismu.

Druhý, nejpočetnější směr salafismu, lze označit jako politický. Lze ho přirovnat ke křesťanskému lutheránství. Patří sem i vládnoucí ideologie KSA, která je pejorativně označována za wahhábismus. Nebýt státního převratu v Egyptě, salafismus by prostřednictvím Muslimského bratrstva vládl i v Egyptě.

A konečně poslední, jediný nebezpečný, je džihádismus, který čítá asi 100 000 bojovníků (PDF).  Lze ho přirovnat k evropskému extrémismu. Patří sem afghánský Tálibánal-Káida, i hrůza všech hrůz, Islámský stát (IS).

Co s tím? Domnívám, že salafismus nám už tak přerostl přes hlavu, že ho nelze potlačit. Měli bychom ho však zatlačovat: všemožně podporovat odchod od něj a salafisty otevřeně diskriminovat. V tomto rámci je IS nutno zlikvidovat všemi prostředky, včetně jeho nositelů. No a džihádismus je nutno vymýtit: primárně prostřednictvím bezpečnostních sborů.

Updated.

25. září 2014

Vznik ISIL

Podle Jana Zahradila za vznik ISIL může Asad: „ISIS vyrobil Asad. Ještě v roce 2011 seděli všichni tihle lidi v Sýrii v kriminále, kde se pěkně sčuchli. A pak je Asad, nikdo neví proč, pustil všechny ven.“ Vzhledem k tomu, že ISIL vznikl již v roce 1999, upřesněme jeho thesi na: Asad zavinil současný vzestup ISIL – vznik IS – tím, že v roce 2011 amnestoval vůdce ISIL. Tu můžeme snadno otestovat tím, že se podíváme na osudy vůdců IS (alternativní přehled):

Chalífa Ibráhím. Ten je na svobodě nejpozději od roku 2009 (spíše však od roku 2005), kdy byl propuštěn z US internace v Iráku. Abu Abdul Rahman al-Bilawi, člen vlády. Stejně jako Ibráhím byl v US internaci v Iráku. Nyní mrtev. Abu Ayman al-Iraqi. Stejně jako Ibráhím byl v US internaci v Iráku. Abu Ahmad al-AlwaniHaji Bakr. Stejně jako Ibráhím byl v US internaci v Iráku. Mrtev od ledna 2014. Abu Fatima al-Jaheishi.

Lze tedy říci, že většina vedení IS jsou Iráčané. Obviňování Asada je jen propaganda FSA, jejímž cílem je zakrýt pakt o neútočení mezi IS a ostatními syrskými povstalci. Na druhou stranu, pokládám za jisté, že Asad chce nejprve vyřídit FSA, takže na IS příliš neútočí. Problém ale je, že Asadových ší'itů je v Sýrii pouze 3 000 000, zatímco povstaleckých sunnitů 17 000 000.

Dalším zdrojem toho tvrzení je nekonkrétní prohlášení britských tajných služeb, založené na chronicky nespolehlivých emigrantech – obdoba kachny se ZHN v Iráku: „Rebels and defectors say the regime also deliberately released militant prisoners to strengthen jihadist ranks at the expense of moderate rebel forces. The aim was to persuade the West that the uprising was sponsored by Islamist militants including al-Qaeda as a way of stopping Western support for it.“ + „It happened as part of an amnesty, said one Syrian activist who was released from Sednaya prison near Damascus at the same time.“ Toto tvrzení pak bez dalšího replikují media, která však za tím krokem vidí Asadův pokus utišit oposici na počátku občanské války, která začala 15. 3. 2011.

Lze tedy říci, že je sice možné, že Asad amnestoval některé budoucí bojovníky IS, nicméně zjevně to nebyl záměr, na rozdíl třeba od NDF. To už by na IS měli větší vinu Američané, kteří propustili většinu budoucích vůdců IS z „terroristické přípravky“, rovněž nezáměrně.

11. prosince 2011

Jsem pro rodinu a pro národ

motto: „Nezastávám ultraliberální názor „ať si každý říká, co chce“.“
—Martin C. Putna

Zásadní rozhovor Respektu s Martinem C. Putnou, kde je však přístupný pouze po zaplacení 15 Kč, přetiskla (doufejme, že legálně) Věra Tydlitátová.

Před závorku je nutno vytknout, že Putna je přední progressivista, a to, na rozdíl od Halíka, včetně homosexualismu: „Avšak v této věci se zkrátka [Duka] zachoval tak, jak mu velí současná oficiální homofobní rétorika římskokatolické církevní instituce. Jednou se za to jistě bude nějaký papež kát, jako se Karol Wojtyła kál za příkoří způsobená jinými historickými projevy katolické intolerance – za křižácké války, za inkvizici a podobně –, ale holt to bude ještě nějakou dobu trvat.“

Možné je všechno, ale odhaduji, že překrucovat jasná slova Písma ve prospěch módní ideologie homosexualismu neprojde nikdy. Faktem je, že Katholická církev nyní akceptuje evoluční theorii, ale doslovné čtení Genesis by bylo znakem fundamentalistů. Církev učí víru a mravy, nikoliv přírodovědu. Nicméně postoj k homosexualitě je součástí ethiky.

Putna je vzdělaný a umí uvažovat, nicméně někde své znalosti zahodí ve prospěch ideologie. Tvrdí, že zatímco za první a druhé republiky neměli konservativci vůdce, dnes ho mají (Klaus). Kramář a Gajda snad nebyli nic? Dávat na jednu hromadu Fica, Kaczyńské a Orbána jednoduše nemůže myslet vážně.

Rozhovor je zvláště dobrý v tom, že ukazuje definiční znaky progessivistů: chybná argumentace pomocí šikmé plochy („Dnes je to úplně jinak, protože současná Evropa se poměrně hodně podobá Evropě pozdních dvacátých a raných třicátých let, kdy se všude vynořovaly nacionalistické proudy.“), nenávist k jinak smýšlejícím („Chtěl jsem to trošičku shodit, abych je zase nedémonizoval. Platí však, že co se tu děje, je odporné a nová vláda, kterou složí Václav Klaus, bude ještě daleko odpornější.“) a projektování sama sebe do svého nepřítele („Jako „ti zlí“ slouží dnes jiné skupiny – Romové, homosexuálové, ekologové a tak dále, ale tendence je stejná.“ Ve skutečnosti: „Jako „ti zlí“ slouží dnes jiné skupiny – paleokonservativci, tradiční katholíci, neonacisti, kommunisté, socialisté, ultraliberálové a tak dále, ale tendence je stejná.“  Dále: „zakazovat a likvidovat tihle lidé sice umějí, ale vyřešit reálné problémy neumějí, zkrátka až bude opravdu zle, tehdy se většinová veřejnost probudí“. Ano, persekuce neonacistů a omezování politických svobod progressivisty jsme už dnes svědky a lidé dali na Šluknovsku najevo, že mají progressivismu plné zuby.)

Fascinující je, jak se Putna nepokrytě hlásí k politické korrektnosti: „Slova jako „rodina“ a „národ“ se stala otrávenými, skoro sprostými slovy. Jakmile je totiž začali používat ultras jako svoje hesla, slušnému člověku se s nimi obtížně pracuje.“ Slova jako nálepky. Kdy už to konečně skončí? Kdy konečně i progressivisté začnou své opponenty vnímat jaké své bližní, nikoliv jako nepřátele, které je nutné převychovat?

Putna za vzory hodné následování označil Pekaře, Arne Nováka, Černého a Vaculíka. To je tedy směsice. Od Nováka jsem nic nečetl, tak se k němu vyjadřovat nebudu. Ale největšího českého historika všech dob, Pekaře, znám více než dobře. Jestli je něco definiční charakteristikou gaye Pekaře, tak je to nacionalism. Co si o tehdejší Pravdě a lásce myslel, jasně ukazují jeho věčné spory s progressivistou Masarykem. A označit socialistu Černého a kommunistu Vaculíka za konservativce, to už chce hodně odvahy nebo intelektuální nepoctivosti.

Dalším definičním znakem progressivistů je odtrženost od reality: „I v tomto smyslu se tedy bátorovci z D.O.S.T. pokusili tyto homofobní nálady přenést k nám.“ Putna asi nikdy neslyšel, co si myslí plebs o „teplouších“.

Na závěr se ukazuje, že progressivism není sekulární kalvinism jen tak pro nic za nic: „životní partnerství je věc veřejná“. To snad ne. Kde je nějaký veřejný zájem na tom, s kým Putna žije nebo nežije?

4. března 2011

Nový Stodolův blog

Před 2 dny, 2. března 2011, katholický positivista Jiří J. Stodola založil svůj nový blog: antiatheistický Magnus error. Zatím se zdá, že je to víceméně jen blog proti Filipu Tvrdému, ale uvidíme. Graficky je velice zdařilý, jen písmo by mohlo být větší – nové šablony pro Blogger vypadají opravdu pěkně.

18. února 2011

16. února 2011

Můj problém s atheismem

Ačkoliv se považuji za atheistu, české atheistické stránky považuji za mělké, ať již jde o Filipa Tvrdého Massive Error, nebo nový jednomužný blog Michala/Mefika i-Ateismus. Produkty vzdělaného Tvrdého a hledače Mefika se samozřejmě silně liší; společná je jim neochota ke skutečnému dialogu. Někdo může namítnout, že Mefik se o dialog u Cynika pokouší. Jenže tam, kde chybí erudice, tam vítězí i tak slabý filosof, jako je ultrapositivista Jiří J. Stodola.

Pokud podstatou atheistických webů nebudou analytické texty jako jsou Nerudovy, dále se nedostaneme.

17. ledna 2011

Jiří J. Stodola se po roce probudil

a musel přiznat svou trapnou neznalost latinských výrazů cognoscere (poznat), demonstrare (ukázat), testari (ověřit) a probare (dokázat). Kdyby četl LW, nemusel ho na jeho zahanbující ignoranci upozorňovat až Tomáš Halík: „Pokud ovšem odmítneme překládat „demonstratio“ jako „důkaz“ proto, že toto slovo dnes sugeruje zavádějící chápání důkazu jakožto důkazu ve smyslu matematickém a přírodovědeckém (proti tomu se několikrát výslovně ohrazuje Bededikt XVI., protože to by skutečně neposkytovalo místo pro víru a bylo heretické), k žádné kolizi nedochází. Že stvoření a rozum poukazují ke Stvořiteli, na tom jistě radostně trvám.“

7. listopadu 2010

Halík vrací úder

Ačkoliv se Tomáš Halík jinak polemice s fundamentalisty vyhýbá, teď už mu to nedalo a vrátil úder: „Katolickým tradicionalistům připomínám, že ovšem respektuji učení katolické církve – jimž se na 1. vatikánském koncilu vymezila proti biblickému fundamentalismu na jedné a idealistickému fideismu na druhé straně – že totiž je v kapacitě lidského rozumu dojít při úvaze o stvořených věcech k přesvědčení o existenci stvořitele; ovšem nezaměňoval bych tento úsudek s vírou, kterou teologie nepokládá za „přesvědčení“, nýbrž za ctnost, tedy setkání milosti s lidskou svobodou.“

Na to, jak fundamentalisté manipulují s pojmy, jsem tady upozorňoval několikrát, nejvýrazněji asi v článku Stodolovy bludy: „Pro Stodolu je cognoscere, demonstrare i testari to samé. Zaměňovat cognoscere (poznat) a demonstrare (ukázat) je svérázná úchylka šílených thomistů, kterou nemá cenu se zabývat. Ale záměně demonstrare (ukázat) a probare (dokázat) se nevyhnul ani jinak zdařilý překlad antimodernistické přísahy do češtiny. Tyto pojmy je totiž třeba rovněž lišit; to demonstrate (anglicky), démontrer (francouzsky), zu beweisen (německy) neznamená dokázat, nýbrž ukázat, projevit. To, že něco ukazuje, nasvědčuje, ještě neznamená, že je to dokázané, vyjma evidentního.“

Jsem rád, že Halík rozlišuje mezi vírou (angl. faith) a přesvědčením (angl. belief) naprosto stejně jako tomu bylo v dávné debatě před 5 lety.

25. září 2010

Vztah státu a církve

Uživatel Dobro, Pravda, Krása dále jen („DPK“) mne nepřímo vyzval, abych napsal o theologickém vztahu výtahu Syllabus Errorum (1864) a prohlášení Dignitatis Humanae (1965).

Předně, jak píše bl. Newman: „the Syllabus then has no dogmatic force; it addresses us, not in its separate portions, but as a whole, and is to be received from the Pope by an act of obedience, not of faith, that obedience being shown by having recourse to the original and authoritative documents, (Allocutions and the like,) to which it pointedly refers. Moreover, when we turn to those documents, which are authoritative, we find the Syllabus cannot even be called an echo of the Apostolic Voice; for, in matters in which wording is so important, it is not an exact transcript of the words of the Pope, in its account of the errors condemned,—just as is natural in what is professedly an index for reference.“

24. září 2010

Ignác Pospíšil se vybarvil

Dřív jsem si myslel, že právo na soukromí neuznávají pouze kalvinisté. Ale ukazuje se, že katholičtí fundamentalisté rovněž ne. Další věc, vedle popírání theorie evoluce, odporu k potratům a popírání práva na sebevraždu, kde si integristé a kalvinisté mohou podat ruce.

Oč jde? V rozsudku Schüth v. Německo (anglický výtah) z 23. 9. 2010, sp. zn. 1620/03, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zcela správně rozhodl, že pracovní smlouva nesmí regulovat soukromí zaměstnance, takže k ustanovením, které jsou s tímto principem rozporu, se nepřihlíží – jsou právě nevymahatelná.

Zde šlo o pracovní řád Katholické církve: "Les collaborateurs (Mitarbeiterin und Mitarbeiter) catholiques sont tenus de respecter et de se conformer aux principes fondamentaux des prescriptions religieuses et morales catholiques." Schüth však katholickou morálku porušil: rozvedl se a žil na hromádce s jinou ženou. Katholická církev pak pošlapala svůj vlastní princip: Pokud nebudí veřejné pohoršení, don't ask don't tell a Schütha propustila. Ten ji žaloval u německého pracovního soudu. První stupeň mu dal za pravdu; ostatní nikoliv. Spravedlnosti proto musel učinit za dost až ESLP.

Cynik, který se plete porotu a panel (senát), je z toho nepříčetný. Jenže proč by měl mít zaměstnavatel oprávnění regulovat naše soukromí? Do něj mu nic není a opak je pouhé šmíráctví. Ačkoliv se nám Cynik snaží vsugerovat opak, varhaník žádné liturgické pravomoci nemá. Není to ani kněz, ani jáhen, ani akolyta, ani lektor – nemá svěcení. A ano, požadavek na výpis z trestního rejstříku by měl být trestným činem, s výjimkou extra citlivých zaměstnání, jako jsou policisté či soudci.

Poznámka: Ve věci Obst v. Německo se ESLP odlišil: Tento princip neplatí pro církevní funkcionáře (včetně kněží), na něž vzhledem k požadavku kredibility právnické osoby smějí být přísnější požadavky.

22. září 2010

Jiří J. Stodola zabloudil na pole práva

Ačkoliv se fundamentalista Jiří J. Stodola těší, že theologicky rozeberu jeho nejnovější článek, bohužel ho budu muset zklamat. Vše podstatné již přede mnou jasně a správně řekli Martin R. Čejka: "Prvním z nich vyplývá z chybého výkladu slov „spravedlivý veřejný řád“, kterým je ona svoboda podmíněna. Vždy se tím myslel světský veřejný pořádek, nicméně Jiří to chápe jinak. Tradiční nauka učí, že některá falešná náboženství, byť jim nepřísluší PRÁVA pravého náboženství, lze TOLEROVAT pokud nenarušují veřejný pořádek. Jiří tím, že chybně vykládá onen „spravedlivý pořádek“ dochází paradoxně k novému, ještě restriktivnějšímu závěru, že tyto falešné kulty nemohou být ani tolerovány, neboť vždy tento spravedlivý veřejný pořádek narušují." a Michal Semín: "Koncilový dokument jasně říká, že nekatolík má právo na veřejnou propagaci svého vyznání. Jediným omezením této svobody je pak „veřejný pořádek“. Z čeho plyne, že koncilem blíže nedefinovaný „veřejný pořádek“ tímže koncilem přiznané PŘIROZENÉ PRÁVO (nikoli jen občanské!) odnímá? To je přeci absurdní. A proč se asi s odvoláním se na DH po koncilu rušily konkordáty, v nichž stát uznával výhradnou podporu toliko katolickému vyznání?"

Ačkoliv pojem "veřejný pořádek" zná každý student právnické fakulty, Stodola raději marxisticky fantasíruje: "Spravedlivý společenský řád je takový, který zachovává spravedlnost, nakolik je to možné." Přitom § 2 al. 2 i. f. Dignitatis humanae o žádném společenském řádu nemluví, to má Stodola nejspíše z VUMLu. "Jejímu uplatňování se nesmí bránit, pokud se zachovává spravedlivý veřejný řád." Anglicky je to "public order", francouzsky "ordre public", německy "öffentliche Ordnung".

Tak skončí všichni, kteří přestanou být katholíci a stanou se fundamentalisty. Ševče, drž se svého kopyta.

16. září 2010

Tmář o masturbaci

David Loula: "Onanie je neškodná pohlavní aktivita. Ano, pokud jde o škodu na těle v podobě těhotenství nebo pohlavně šiřitelných chorob, má autor pravdu. Pokud jde o duši, to už pravdu nemá. Onanie přináší tělesnou rozkoš a dnes žijeme v době potěšení a rozkoší, to je cíl našich životů. Mít stále silnější zážitky a rozkoš je přínosem postmodernismu. Jenže má to háček. K tomu, aby ten zážitek stál za to, je třeba stimulace. Tu nám poskytne například zajímavý film nebo obrázky. Ženy to mají rády více romantické, mužům to vyhovuje i bez milostné zápletky. A poté přijde očekávané uspokojení. Podle Weisse to má léčivé účinky. Ovšem za čas nám již neškodný film nestačí. Je třeba přitvrdit. Tak jsme se dostali k pornografii, nejprve měkké a pak té tvrdší. No, ne že by se člověk cítil jako nějaký šlechetník, ale co, hlavně, že to přinese tu úlevu. Ale když jsem byl stvořen k obrazu a ne pod obraz, neměl bych tomu takto zvířecky otročit, zkusím toho nechat. Ále, ejhle, ono to nejde. Tak v tom jedu dál."

14. září 2010

Stodola v. Cvek

motto„křesťanské ctnosti jako víra, naděje a láska jsou ve své podstatě tak nerozumné, jak jen možno“
—Gilberth Keith Chesterton

Známý heretik Stodola vždy vyskočí jako čertík z krabičky, kdykoliv někdo napíše něco jako „Zde bych hned dodal, že v křesťanské tradici je zcela nemožné chápat víru jako něco, k čemu dospějete rozumem, co neprocítíte a zejména neprožijete.“ Tak i starokatholík Cvek se díky tomu pro něj stal „legrační polyhistor“.

Stodola neváhal si dokonce vymyslet tvrzení: „Křesťanská tradice chápe sice víru jako rozumovou ctnost“. Ve skutečnosti kesťanská tradice nikdy nechápala víru jako rozumovou ctnost, nýbrž jako ctnost theologickou, tedy vyšší, což je třetí kategorie k Aristotelovým ctnostem mravním (Ἠθικὰ Νικομάχεια II.7) a rozumovým (Ἠθικὰ Νικομάχεια VI.3).

Chesterton říká: „A víra znamená uvěřit neuvěřitelnému, jinak to není žádná ctnost.“ Ano, jenže Stodola si plete ratio a mens. Víra je přirozeně mentální (v mysli), ale není racionální (rozumová). To jen zastydlí positivisté nedokáží tyto 2 pojmy rozlišit.

Ještě bych dodal, že Ježíš a Pavel měli výroky státotvorné i buřičské. Protože měli rovněž ty druhé, je zcela legitimní tvrdit: „Já bych „chestertonismus“ přirovnal k římskému státnímu náboženství, které se muselo ctít a udržovat jen z politických a společenských důvodů. Kristus a sv. Pavel jsou z tohoto pohledu nebezpeční blouznivci.“

9. září 2010

Jako Pilát do kréda

se dostala euthanasie do majora Zemana v podání heretika Stodoly. Co na tom, že kdybych chtěl, mohl bych najít podobné paralely mezi lefébristy a StB. Co na tom, že mezi apoštoly a ṣaḥābeh, nebo přesněji al-`Ashara al-Mubasharîn fi-l-Janna, prakticky není rozdílu. Fundamentalistické propagandě to posloužilo.

Ale co. Mně přijde varovnější, když integrista oslavuje takové postavy jako je filmový Renaud de Châtillon (který ale s reálným nemá mnoho společného). Jako oříšek na dortu připomínám, že si Hamish spetl johanity a templáře.

6. září 2010

FSSPX v. FSSP

Ačkoliv tradicionalism se navenek jeví jako jednotný, ve skutečnosti je mezi tradicionalisty těžký rozpor v postoji k Římu. Zatímco +T+ je v zásadě sedisvakantistické, Stodola odmítá být novým Husem a je tak blízko FSSP. Tradicionalisty označil za gnostiky a Williamsona za nového Luthera (dosti pochybné přirovnání).

Stodola se v této situaci pokusil vrátit k modernistům na Signály. Ale ti neodpouštějí – katholická morálka v praxi: "Důvody zrušení vašeho účtu jsme vám zaslali před necelým rokem a dále trvají."

Protože znám tyhle animosity z vlastní kůže (Sprcha, wiki), mohu říci, že schopnost udělat tlustou čáru je znakem dospělosti.

5. září 2010

Zavádějící Stodola

Tomáš Jiří J. Stodola napsal:
Lidskou sexualitu určují tyto cíle:

1. slouží k rozmnožování lidského rodu;

2. je naplněním vztahu dvou partnerů;

3. působí fyzickou i psychickou libost a snižuje napětí.

Tyto cíle jsou v hierarchickém vztahu – třetí předpokládá první a druhý, druhý první, první je cílem primárním.

Přirozenost pohlavního styku spočívá v tom, že je schopen naplnit cíl daný první podmínkou. Tedy první podmínka je nutná a postačující, aby pohlavní styk mohl být považován za přirozený. Není-li splněna první podmínka, hovoříme o nepřirozeném neboli perverzním sexuálním chování. Nepřirozený styk je takový, který technicky vylučuje rozmnožování.

První dvě podmínky jsou nutné, aby mohl být sexuální styk mohl být mravně přijatelný. Dohromady tvoří podmínku nutnou a postačující pro mravní přijatelnost sexuálního chování. Nejsou-li splněny podmínky první a druhá zároveň, je styk mravně nepřijatelný, i když může být po technické stránce přirozený.
Protože se Stodola vyjádřil nesrozumitelně, krajně zavádějícím způsobem, dá se podle mého názoru z jeho slov dovodit, že kdykoliv pohlavní styk nemůže vést k oplodnění, je hříšný. A je lhostejné, zda ta neplodnost je dočasná (neplodné dny) či trvalá (např. po menopause).

Jak jsem však správně odhadl, takovouto nesmyslnou doktrínu Katholická církev nemá. Církev učí toliko, že hříšná je antikoncepce, tj. technický prostředek zabránění (aktivní) otěhotnění, včetně přirozeného, jako je přerušovaná soulož. Passivní "antikoncepce", tj. soulož při vědomí neplodnosti (dočasné i trvalé), včetně nastolení stavu neplodnosti (např. soulož při menstruaci), hříšná není.

1. září 2010

Fundamentalistický pohled na pornografii

Jiří J. Stodola trpí obsessí z P. Halíka. Nyní zneužil pro svou Hassliebe jeho věty: „Přiznám se vám, že i já jsem si ve fantazii mnohokrát představoval tuto scénu, když jsem viděl davy turistů v chrámech nebo když na poutních místech vidím stánky s tím strašlivým katolickým kýčem, s příšernými nasládlými soškami, s pobožnými časopisy a brožurkami, které obsahují třaskavé koktejly z naivity, hloupé pověrčivosti a zapšklé bigotnosti. [...] Jsem přesvědčen, že nemáme žádné právo kázat proti pornografii, pokud takové pobožné nestydatosti strpíme ve stínu našich chrámů.“

Stodola se nejprve pokusil definovat kitsch převzetím neumělé definice Tomáše Kulky. Problém je, že pod takovou definice se vejde i každé logo. Ale nechme kitsch kitschem. Vymezení pornografie by mělo být jednodušší. Jenže pro Stodolu je pornografií jakékoliv zobrazení pohlavního styku, které neslouží k výuce. Ačkoliv nepopírá existenci erotiky jako umění, ve skutečnosti je pro něj prázdnou množinou, vyjma aktů. Popis milostného aktu je pro něj (mimo edukaci) pornem vždy.

Stodola nám navíc sdělil, že jakýkoliv pohlavní styk, který neslouží k prokreaci, ale jen k rekreaci, je perversní. Děkuji pěkně. Možná to tak Stodola nemyslel, ale z jeho textu jasně vyplývá, že pohlavní styk vědomě neplodných manželů (např. po hysterektomii) je perversní. Církev nikdy nic takového netvrdila. Další důkaz Stodolova kacířství. Podle Stodoly není pouze rekreativní pohlavní styk psychicky i fysicky (sic!) uspokojivý. Větší antinominalistický blábol v příkrém rozporu s realitou si lze představit jen stěží. Proč by asi lidé tak horlivě dělali něco, co je neuspokojuje?

Blátivost Stodolova myšlení se projevuje v této větě: "Pornografie často [sic!] zobrazuje nepřirozené, perverzní sexuální praktiky." What the fuck?! Vždyť Stodola vymezil pervesitu jako definiční znak pornografie. Tak jaképak často? Podle Stodoly je přeci pervesita podmínka nutná. Ale on asi myslel zakázané polohy nebo zakázané druhy pohlavního styku (orální nebo anální). Škoda, že nebyl konkrétnější. :-) Zajímalo by mne třeba, zda je podle katholické morálky zakázán cunnilinctus a felace rovněž v rámci předehry.

V diskussi uvedl mlácení Halíka po hlavě kyjem Stodolova racionalistického třeštění na pravou míru Václav.

Update: Další sodu mu tam dává Znaimer.

12. srpna 2010

Je Mojžíš autorem Deuteronomia?

Podle fundamentalistů, např. Juchelky, je Mojžíš autorem 5. knihy Mojžíšovy, Deuteronomia: "Mimochodem, modernisté zpochybňují i Mojžíšovo autorství Pentateuchu, což je podle vyjádření Papežské biblické komise z 27. 6. 1906 také názor mylný". Ve skutečnosti je to zjevný nesmysl. Mojžíš nikdy nemohl napsat: "Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob až dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a truchlení." (Dt 34, 5–8) Žádný člověk totiž nemůže napsat o průběhu své smrti a co se dělo potom. To už ale věděl rabín Abraham ibn Ezra (1093–1167), takže je s podivem, že to nevědí fundamentalisté, kteří žijí skoro 1000 let po něm.

Ve skutečnosti Deuteronomium napsal Deuteronomista, zatímco ostatní "Mojžíšovy" knihy napsali Jahvista (i když ten nejspíše rovněž neexistoval), Elohista a autor kněžského kodexu.

Je proto překvapivé, že katholík Juchelka může zastávat stejně nesmyslný názor jako fundamentalističtí kalvinisté.

6. srpna 2010

Předsudky jako program

Jaký je vlastně fundamentalistický program návratu středověku do škol? Prozrazuje to mluvčí paternalistické iniciativy proti svobodě volby, Hnutí Pro život ČR:

  • Sexualita se dětem předkládá jako cíl a nikoliv jako dar a prostředek pro založení rodiny; tím dochází k jejímu snížení na pouhý fyzický požitek.
  • Od sexuality se zcela odděluje plodnost, resp. ta je předkládána jako nežádoucí a krajně riziková; v dětech se tak buduje a priori negativní vztah k založení rodiny.
  • Nejvyšším cílem mladého člověka, dobře "sexuálně vychovaného“, má být, dle doporučení ministerstva školství, zřejmě zdraví. Tedy jde o to, aby děti zůstaly zdravé, i když budou souložit. A souložit mohou dle své libovůle, hlavně však bez následků.
  • Sexuální výchova staví na hrubém omylu, že negativní chování má příčinu v rozumu – v neznalosti, což se má odstranit podáním informací. Selhávání v této oblasti lidského života, a to zvláště u dospívajících, však spočívá ve slabosti vůle. A ta je těmito programy masivně oslabována: jitřením fantazie (připomínáním tématu, explicitními nácviky, promítáním filmů, vyslovováním vulgarit ...) a vytvářením falešného pocitu jistoty (dovedné užívání prezervativu jako řešení).
  • Pokyny ministerstva navíc vytvářejí na školách prostor, který nejspíš nenaplní lidé se zdravou sexualitou, neboť k takové patří intimita a přirozený stud, znesnadňující o takových tématech veřejně hovořit, ale spíše lidé, jejichž sexualita nevykazuje známky zralosti.
Cílem je uchovat a podporovat stud z přirozených lidských reakcí, tedy hlavní nástroj pro ujařmění lidí v předsudcích a víře v irracionální dogmata: "Plošně však nutit děti odbourávat stud, přirozenou a vlastně tu nejzdravější součást lidské sexuality, tak, jak to dnes MŠMT doporučuje, je hrubou chybou."

3. srpna 2010

Špinavá propaganda paleokonservativců

Jedním z největších zločinů křesťanství je puritánský přístup k sexualitě. Příčina vězí už ve Starém zákoně: 6. přikázání zákazuje smilstvo (angl. fornication) – jakýkoliv sex před svatbou. Nový zákon není o nic lepší: "Kdyby tě sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla, do toho neuhasitelného ohně. A kdyby tě sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby tě svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekla." (Mk 9, 43–47) Je zajímavé, že judaism je mnohem zdravější, ačkoliv 6. přikázání platí i v něm.

Křesťanští tmáři se dodnes tváří, že sexualita je špinavá a že jediný její přípustný účel je prokreace (plození dětí) a rekreaci zavrhují. Snaží se doslova za každou cenu zabránit sexuální výchově ve školách a neštítí se přitom ani velice špinavých method. Příkladem je článek Adama B. Bartoše, který neváhá lhát takto: "Už od roku 2007 totiž prospekty z oddělení německého ministerstva pro rodinné záležitosti pobízí rodiče k sexuálním masážím svých dětí ve věku od 1 do 3 let … "Otcové nevěnují náležitou pozornost klitorisu a vagíně svých dcer. Jejich něha velmi zřídka dochází do těchto částí těla, zatímco je to jediný způsob, jak u děvčátka rozvinout pocit hrdosti ke svému pohlaví. Dítě se dotýká všech částí těla otce, občas ho vzruší. Otec by měl dělat totéž.""

Jak to bylo ve skutečnosti? Ina-Maria Philipps v Körper, Liebe, Doktorspiele napsala toto: "Scheide und vor allem Klitoris erfahren kaum Beachtung durch Benennung und zärtliche Berührungen (weder seitens des Vaters noch der Mutter) und erschweren es damit für das Mädchen, stolz auf seine Geschlechtlichkeit zu entwickeln." Dosti daleko od Bartošova "překladu", co? A rovněž i vysvětlila smysl svého textu: "Aber diejenigen, die meine Vorträge gehört oder die Broschüre aufmerksam gelesen haben, wissen: Der vorherige Absatz beschrieb, dass Jungen allein wegen der Anatomie die Aufmerksamkeit erhalten. Mütter und Vater haben mir bestätigt, dass sie selbstverständlich Kosenamen für den Penis haben und ihn berühren, bei notwendigen Handlungen wie Säubern und Eincremen und um Zärtlichkeit zu geben - solange es nicht der eigenen sexuellen Erregung dient. Mädchen erfahren das nicht, deswegen der Satz. Ich fordere ja dann auch, dass die Eltern sich nun bitte nicht nur den weiblichen Genitalien widmen sollen, sondern dem Mädchen als Person Anerkennung geben."

Ale tmáři, kteří sexualitu místo radosti, kterou nám Bůh nadělil, považují za trauma, mají svůj vylhaný skandál.

Updated.