Zobrazují se příspěvky se štítkemFrankofonie. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemFrankofonie. Zobrazit všechny příspěvky

12. září 2014

Tři konservatismy

Ačkoliv dělení konservatismu na realistický (paleo-) a idealistický (neo-) je užitečné, po rozhovoru s Romanem Jochem mám pocit, že za úvahu stojí též tripartice. A protože laboratoří politiky je Francie, lze vycházet z francouzských politických směrů:
  1. bourbonský (uprostřed): tradicionalismus. Lze ho ztotožnit s paleokonservatismem. Ve Francii ho nejvíce zastupuje populistická Národní fronta. Positivní vztah k náboženství.
  2. orléanistický (vlevo): modernismus. Lze ho ztotožnit s neokonservatismem. Ve Francii ho zastupuje liberální Demokratické hnutí. Positivní vztah k podnikání.
  3. bonapartistický (vpravo): autoritářství. Ve Francii ho zastupuje gaullistická Unie za lidové hnutí. Positivní vztah k nacionalismu a silnému vůdci.
Cílem tohoto článku je ukázat, že ačkoliv neokonservatism enormně posílil v 60. letech 20. století, jeho kořeny jsou mnohem starší. Lze je trasovat až k Burkemu. Autoritářský konservativism je stejně modernisující jako demokratický burkeovský. Kořeny autoritářství jsou u Napoléona Bonaparte, ale vlastní podobu mu vtělila až neoabsolutistická reakce po roce 1848 v podobě Ludvíka Bonaparta a Alexandra Bacha. Symptomatické je, že legitimism pro něj nemá žádnou hodnotu.

Zatímco tradicionalism lze považovat za kontinentální a modernism za britský, je možné tvrdit, že po roce 1945 se z tradicionalismu i autoritářství (německá konservativní revoluce) staly nedemokratické okrajové směry. Modernism všude zvítězil (křesťanská demokracie je modernistická) a vinou fusionismu je dokonce zaměňován s liberalismem.

15. dubna 2012

Praotcové moderní politiky

Francie jako laboratoř politiky má i praotce moderních politických směrů: konservativismu, liberalismu a socialismu:
  1. konservativism François, kníže de Marcillac, vévoda de La Rochefoucauld (1613–1680)
  2. liberalism Voltaire (François Marie Arouet (1694–1778))
  3. socialism Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)
Updated.

25. července 2010

Nový a nový – absolutní a relativní

Francouzština je jeden z mála jazyků, která umí přímo rozlišit mezi absolutně novým (fr. neuf), tj. čerstvý, a relativně novým (fr. nouveau), tj. aktuální. Naproti tomu když se v češtině řekne nový, tak se tím automaticky myslí absolutně nový, s výjimkou idiomatických spojení typu: "Koupil jsem si nové auto," kde to nové auto klidně může být ojeté. Domnívám se, že je to další z neblahých důsledků antinominalismu, kdy nové může být nové jen absolutně, ačkoliv Nový zákon je nový již 2000 let, nové koření (angl. newspice) je nové 500 let a nový mešní řád (lat. Novus Ordo Missae, NOM) je nový 40 let. Tak proč 6 let starý nový správní řad, 4 roky starý nový zákoník práce a dokonce rok starý nový trestní zákoník najednou nové nejsou?

Tato absolutisace se promítá i do rodiny. V české rodině je například pojem babička absolutní, a to i pro její syny, vyjma oslovení, kde zůstává "mami". Pozor však na překlady. Třeba v angličtině by absolutní pojetí bylo nesmyslné a sousloví our grandmother ve většině kontextů nemožné.

23. května 2010

Marie Antoinette II

Kapitán pokračuje v kritice Marie Antoinette. K tomu bych chtěl dodat, že je zásadní rozdíl mezi 10 % státního rozpočtu v době, kdy se z něj skoro nic neplatilo, a dnes, kdy je 50 % GNP. Nicméně, nikdo netvrdil, že by si Marie Antoinette nežila jako Paris Hilton. Ale měla za to být potrestána smrtí? Jedno z obvinění bylo, že se dopustila incestu se svým synem.

Na Wellsovi je plasticky vidět, jak se doba mění. Pro něj byla hrdá a nezávislá žena "pošetilá a výstřední", dnes ji rehabilitujeme. K sexuálnímu životu: Ludvík XVI. v posteli moc dobrý nebyl, co měla dělat?

22. května 2010

Kalousek, dnešní Antoinette

V dnešním discoursu jsou všechny živé postavy, jako byl Jan Hus, Tomáš Masaryk, Adolf Hitler a další, převáděny na symboly, které nemají s osobnostmi, které jim stály předlohou, nic společného. Tímto osudem byla postižena i Marie Antoinette.

Často se jí přisuzuje výrok: "Qu'ils mangent de la brioche." Ve skutečnosti si ho vymyslel otec levice, Jean-Jacques Rousseau, který ho napsal, když Marii Antoinette bylo 13 a rok před tím, než přijela do Francie: "Enfin je me rappelai le pis-aller d’une grande princesse à qui l’on disait que les paysans n’avaient pas de pain, et qui répondit : Qu’ils mangent de la brioche."

Povaha Marie Antoinette byla naprosto odlišná. Jako snad všichni extrémně mocní či bohatí měla velice vyvinutý soucit. V roce 1775, v době nedostatku potravin, napsala: "Je zcela jasné, že když vidíme lidi, kteří s námi jednají tak dobře přes svou chudobu, jsme zavázáni více než dříve tvrdě pracovat na jejich štěstí. Král, zdá se, chápe tuto pravdu."

Nicméně, revolucionáři ji neměli rádi, to je pravda. Důvod? Předně to byla silná žena, zatímco Ludvíka XVI. kralovat vůbec nebavilo a raději se věnoval zámečnictví. Revolucionáři byli mužští chauvinisté; ženy se podle jejich názoru do politiky míchat neměly. Druhý důvod byl, že to byla Rakušanka – l'Autrichienne – takže brzy získala přezdívku La chienne (děvka). V té době se totiž rodil nacionalism, který později přinesl tolik zla. Třetí důvod byl, že ji Francouzi viděli jako původkyni obrovitého státního dluhu, takže dostala další přezdívku: Madame Déficit. Pozoruhodná paralela ke Kalouskovi. Dnes ji Evelyne Lever vidí jako princesnu Dianu 18. století, Sofia Coppola má podobný názor.

Ačkoliv mne Kapitán určitě neposlechne, doporučuji mu, aby si opatřil Původ současné Francie, což jsou dějiny Francouzské revoluce, které napsal Hippolyte Taine. Bohužel česky vyšel naposledy v letech 1906–10. Tam se o těch událostech dozví jiné věci, než se učil ve škole.

Protože o Francouzské revoluci leccos vím, musím odmítnout rovněž theorii příčiny i následku, applikovanou Andy na process s Ludvíkem XVI.: "to bylo nezbytné v mocenském boji, kde stál proti nim naprosto bezcitný vrah, využívající davu." (Tím vrahem zřejmě myslí Robespierrea, ačkoliv královrahů bylo celkem 380.) Důvod byl ideologický: Jakobíni viděli bývalého krále jako tyranna – nepřítele svobody. Po povstání 10. srpna 1792 byli hlavní soupeři jakobíni a girondini. Nicméně i girondini byli republikáni a Ludvíka XVI. neviděli nijak positivně. Spor mezi byl mnohem hlubší než o to, zda si král zaslouží smrt nebo ne. Girondini byli federalisté (regionalisté), zatímco jakobíni byli centralisté.

Zajímavá je Kapitánova obhajoba zářijových vrahů, úděsných ničemů.

11. dubna 2010

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

Protože je dnes 27. nissan, připomeňme si jej příběhem, jehož hlavní hrdinkou byla Marie-Léonie Leblanc. Tento případ mythomanie (motive for the behavior can be clinically discerned e.g. long lasting extortion or habitual spousal battery might cause a person to lie repeatedly) zevrubně popsal Yohanan Winogradsky a v roce 2009 byl o něm natočen film La fille du RER.

Důsledky? Ariel Sharon, urged French Jews to leave for Israel to “escape the wildest anti-Semitism.” Leblancová dostala 4měsíční podmínku na 2 roky, ochranné léčení a z neznámého důvodu též náhradu škody 1 € francouzským drahám.

Násilí vůči muslimům a Arabům obecně nikoho nezajímá: Several mosques in France have recently come under a string of racist attacks and arsons. Mosques and Muslim graves in two cemeteries have been defaced with swastikas and Neo-Nazi slogans last month, while gunshots were fired at a mosque in northern France. On June 27, racist slogans have been sprayed on the wall of a mosque near Paris. The mosque in Nanterre, a suburb west of Paris, was sprayed with three giant inscriptions, telling Muslims to "go home" and extolling the policies of Jean-Marie Le Pen, leader of the xenophobic far-right National Front party. Last March, two mosques were hit by arson attacks in the two cities of Seynod and Annecy.

27. ledna 2010

Kant a thomisté

Richard Williamson poskytl rozhovor v bravurní francouzštině (pro nefrankofonní je tam i anglický přepis) a odpověděl na mnoho otázek. Vyjímám:

Panet: How do you argue that one can intellectually conceive God but not feel his profound existence? It’s my body. Intellectually I can conceive God.

Williamson: Religion is not a question of feeling. It’s a question of intelligence and will. You have just said that your intelligence can conceive God, therefore your intelligence is the most important part. The feelings/emotions will follow at the end. You are perfectly entitled to say: ‘Lord I do not feel you in anything. I understand with my intelligence that you exist and that you are listening and I pray to you, without feeling it, but I pray.’

Panet: What about “numen” and “phenomenon”?

Williamson: The distinction that Kant makes is very dangerous because he concludes that we can only know appearances. Beyond that we cannot know anything. It’s the destruction of reason, theology, the destruction of knowledge and the destruction of the human spirit. And that is the disaster that surrounds us the whole world over. Kant: he’s a criminal of the first order. A criminal.

18. července 2009

Svátek sbratření

Jestli mi na paleokonservativcích něco vadí, tak je to jejich umanutost. Označují Velkou francouzskou revoluci za nejstrašnější událost lidských dějin, za přímého předchůdce kommunismu a nacismu. Jako kdyby zapomněli na bartholomějskou noc nebo třicetiletou válku.

14. července se neslaví dobytí Bastily, obludný massakr, nýbrž svátek federace o rok později, tedy 1790, což mělo být překonání hrůz roku 1789. O této události dnes již skoro nikdo neví, ale v 19. století jí udělal obrovské P. R. francouzský Palacký, romantický historik Jules Michelet. Přehlušil ji totiž levicový putsch 10. srpna 1792, kterým začínají všechny ty hrůzy, zářijové vraždění etc.

Mučednice z Compiègne

via Filip Sklenář. Dne 17. července 1794 bylo umučeno 16 bosých karmelitánek, ve věku 29 až 78, mezi nimi bl. matka Teresa od sv. Augustina. Čest památce obětí levicového terroru.

18. dubna 2009

Sarkozyho komplex vícecennosti

Tak okommentoval španělský list ABC nejnovější eskapádu francouzského presidenta.

1. dubna 2009

Merkelová a Sarkozy chtějí reformu finančních trhů

Německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský president Nicolas Sarkozy se na dnešním summitu zemí G20 vyslovili pro "reformu" světových finančních trhů. Nejenže tak již tradičně překročili neschopného Topolánka, který se summitu taktéž zúčastnil jako zástupce EU (také byl náležitě odkázán tam kam patří, do poslední řady), ale překvapili i kritikou anglosaského tržního modelu.

24. února 2009

Role Francie

Bohumil Doležal: "Nyní se ministr Schwarzenberg dohodl s francouzským ministrem Kouchnerem na tom, že nejméně dvakrát týdně budou spolu koordinovat politické postoje obou zemí. Proč? Proč ne s Polskem, Slovenskem, Maďarskem? Proč ne s Velkou Británií? V čem je pro nás Francie výjimečná kromě toho, že ze sobeckých důvodů podporovala po roce 1918 to nejhorší v české politice, a pak tytéž české politiky, které hecovala k nejhoršímu, v roce 1938 ze zbabělosti a prohnilosti cynicky podrazila a ČSR prodala Hitlerovi? V Evropě není země, která by byla, zvlášť když projevuje směšné a nenáležité velmocenské ambice, méně vhodná k tomu, aby jí dnešní čeští politici věnovali důvěru."

Plně podepisuji. Český prvorepublikový establishment byl na stejně nízké úrovni jako je nynější. Francouzská politika měla v sobě vždycky něco zcela nepřijatelného. Paradoxně se mi zdá, že nejlepší byla za IV. republiky. Gaullism je něco klausism, ale mnohem silnější.

15. října 2008

Nebezpečné slovo gîte (noclehárna)

Nautilus upozornil na případ českého Kocourkova. Názor z diskusse: "To už mi připadá rozumnější vypráskat z veřejného života novodobou ideopolicii i s těmi jejími politruky." "Jó milej zlatej, to je jako bys chtěl v padesátých létech vypráskat sověty."

To zase někomu 6 millionů nestačilo.

13. října 2008

15. prosince 2007

Johnny Hallyday odchází do důchodu

Francouzský Karel Gott, Johnny Hallyday, ohlásil odchod do důchodu. Během téměř 50 let kariéry měl 18 platinových desek a prodal 100 milliónů nosičů. Na 400 turné zazpíval 15 milliónům lidí.