Zobrazují se příspěvky se štítkemwikipedie. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemwikipedie. Zobrazit všechny příspěvky

7. dubna 2013

Wikidata a staré skiny

Ačkoliv tady existovalo celkem 7 míst pro bezuzdné žvanění, Fortunovi to nestačilo, takže článek o Wikizprávách přetvořil na další gaychat. Proto jsem ho i takto označil a věřím, že Fortunovi nyní již 8 míst pro gaychat bude stačit a nebude off-topic žvaněním zamořovat další.

Takže znovu: Co je nového na české versi původní wikipedie? Hádky jako obvykle. Nicméně rovněž technologické změny. Dne 6. března 2013 byla spuštěna wikidata, sesterský server původní wikipedie. Jeho hlavní podstatou je integrace interwiki na jednu stránku, která slouží všem jazykovým versím, např. heslo OSVČ. Má to velkou nevýhodu v tom, že interwiki nyní nelze snadno exportovat do jiných projektů, jako je třeba Iuridictum, protože export je v komplikovaném formátu. Klassické interwiki jsou nyní nedoporučeny a hlídá je editační filtr.

Další významnou změnou je, že od 15. dubna 2013 bude vypnut skin Classic (dříve Standard). Důvodem, že je používán málo, podle statistiky 2x méně než poslední dva, které přežijí. Zůstane jen implicitní Vector a předchozí standard MonoBookDále Modern a Cologne Blue, které mají zvláštní dobrovolné vývojáře.

Jsem jeden z 397 power users, kteří tím budou dotčeni, protože používají skin Standard více než Cologne Blue, který zůstane. Na protest proti vypnutí skinu Standard budu minimalisovat editaci původní wikipedie co možná nejvíce, optimálně na nullu. Myslím si totiž, že to šlo vyřešit jinak: Většinu záležitostí přesunout do jádra enginu a skin věnovat skutečně jen na zobrazení.

2. února 2012

Mé nejnovější články na wikipedii

Přestože některé pitomce nepřesvědčí nikdy nic, přináším seznam svých nejnovějších článků na české versi původní wikipedie. Pokud se snad někdo diví, že jsem loni žádný nový nezaložil, je to proto, že mne to jednoduše přestalo bavit.

6. srpna 2011

Homosexualism a jiné уклоны aneb deviantní klausism

Okurková saisona je v plném proudu, takže českým journalistům přišlo vhod, že opět mohou začít mlátit Hrad klackem po hlavě. Oč jde?

Vše začalo tím, že Petr Hájek napsal: „Nátlaková akce homosexuálů, která proběhne v Praze pod pěkným českým názvem Gay parade, totiž není nevinnou legráckou. Je vážnou politickou demonstrací určitého hodnotového vidění světa. Světa, v němž klasická rodina již nehraje žádnou roli. V němž hluboké národní tradice a kulturní kořeny ožírá obluda multikulturalismu. Světa, v němž sexuální či jakákoli jiná deviace je povýšena na ctnost, abnormalita na normu, destrukce společnosti na posvátný Pokrok. Kde občanské svobody nahradila lež takzvaných lidských práv a první mezi nimi, svobodu projevu, cenzura politické korektnosti, jak se dnes politicky korektně říká obyčejnému pokrytectví.“

Když se proti němu postavila nejen progressivistická Pravda a láska, ale též socialistická ČSSD: „Tento výrok ale považuji za extrémně nebezpečný – může se najít deviant podobný norskému, který se jím inspiruje,“ tak se ho zastal president republiky: „Jestli někoho popuzuje slovo deviace, já ho mám za hodnotově neutrální slovo. V každém případě je homosexualita něco výrazně menšinového a jako taková si zasluhuje naši ochranu, nikoli nutně apoteózu.“ ODS se většinově proti pražskému primátorovi rovněž postavila.

Když už se zapojuji do této mediální rvačky, tak je nutno vyjasnit své posice, jinak to kvůli povrchnosti, s níž se tady texty čtou, schytám ze všech stran. Můj postoj ke Klausovi byl a zůstává ambivalentní. Přiznávám mu zásluhy, ale zcela odmítám jeho eurofobii a rusofilství. Na druhou stranu mám stále větší sympathie pro tohoto otloukánka mediokracie. Co se týká Hájka, považuji ho za významného myslitele na úrovni Pata Buchanana. Je ostudné, že Pravda a láska, která zcela ovládá mediální establishment, brání nejen paleokonservativci Hájkovi, ale dokonce též neokonservativci Jochovi svobodně vyjadřovat své názory. Svoboda projevu tím neskutečně trpí.

Co se týká gayů a leseb (LGBT), myslím, že jsem svůj postoj dostatečně osvědčil tím, že jsem pomáhal organisovat Queer Pride v Táboře 2009. Zásah neonacistů proti Queer Parade v Brně 2008 považuji za neomluvitelné selhání policie. Kvůli tomu, aby se to neopakovalo, aby veřejná správa tak osudně neselhávala nebo dokonce těmto shromážděním aktivně nebránila, poslalo svůj dopis 13 velvyslanců. Teď je však zneužíván proti Hájkovi. Povolit adopci dětí registrovanými partnery považuji za potřebné.

Petr Bušta celou mediální reakci přehledně shrnul a správně připomněl, že problém je hlavně ve slovu deviace. Proč? Vinou neblahé české antinominalistické tradice se v ČR pojmy používají jako nálepky, jako prostředek hodnocení. Sionista je z podstaty věci kladný, a proto Breivik sionistou být nemůže. Deviant je z podstaty věci záporný, a proto homosexuálové devianty být nemohou. Celé to připomíná pereniální spor o pojem normalita. Je normální funkční nebo běžný?

Positivisté homosexualitu považovali za disfukční, protože ideální homosexuál nemůže mít děti (v praxi to přirozeně jde nejrůznějšími způsoby obejít): „In 1886 noted sexologist Richard von Krafft-Ebing listed homosexuality along with 200 other case studies of deviant sexual practices in his definitive work, Psychopathia Sexualis.“ Změna nastala až v 1970s vítězstvím progressivismu: V roce 1973 škrtla homosexualitu ze seznamu mentálních poruch American Psychiatric Association, v roce 1975 ze seznamu deviací American Psychological Association. Zatímco ICD-9 z roku 1977 homosexualitu ještě uváděla jako duševní nemoc, ICD-10 z roku 1990 již nikoliv. Je zjevné, že debata o tom, zda homosexualita je nemoc čili nic, je názorová, tedy neexaktní.

Za zajímavější považuji debatu o homosexualismu, která poněkud zapadla. LW se jí podrobně věnovala již v minulosti, tím, že referovala o výtečných ŠJůových příspěvcích na toto thema: „V naší moderní kultuře jsme navyklí uvažovat takto: rozpoznat svou homosexuální orientaci znamená naprosto a bezvýhradně se ztotožnit s jednou konkrétní gay ideologií, věřit na dogmata o 4 % a o nutnosti uzákonění registrovaného partnerství, najít si člověka stejného pohlaví a mít s ním jakýsi vztah nahrazující či napodobující manželství. Většina historických kultur, které homosexualitu jako vlastnost integrovaly, ji ale chápaly v úplně jiném kontextu, v úplně jiných typech vztahů, a také o těchto vztazích uvažovali v úplně jiných pojmech.“

Updated.

8. března 2011

Vladislavské zřízení zemské

V současné době se hodně diskutuje o státní maturitě z dějepisu. Jedním z příspěvků je i článek Tomáše Houšky Zbytečný dějepis. Nejvíce mne tam zaujala otázka č. 11 ze vzorového testu:
Léta božieho tisícieho pětistého: za najjasnejšieho kniežete a pána, pana Wladislawa Uherského a Českého krále ec. a markrabi Moravského ec. kterýž jest rozmnožitel pokoje, řádu a práw, saudow a sprawedliwostí mezi wšemi swými poddanými, a skutečně to chtě a dokonce řiedě, aby bohatý i chudý pod Jeho Milostí pokoje a saudow a sprawedlností mohl užiti, a k tomu aby se mohl kaţdý wystřieci a wywarovati, kteréž pokuty jsú, kdoţby pokoje a práw a saudow a sprawedlnosti rušitel byl: ráčil jest JM´powolenie dáti pánom a rytieřstwu w koruně České, aby svá práwa po wšech dskách wyhledali, a to w jedny knihy wšecky sepsali.
Jako každý absolvent české právnické fakulty poznám Vladislavské zřízení zemské (1500) i poslepu – produkt bojů 19. století o české státní právo, které podivuhodným způsobem zůstaly zakonservovány ve výuce dodnes. Nicméně úryvek má absurdní pravopis. Tak jsem po něm zapátral.

Zjistil jsem, že pochází z Palackého Archivu českého, protože původní pravopis je úplně jiný. Autor testu se zjevně inspiroval wikipedií, protože v ní se odkaz na AČ nachází, zatímco odkaz na faksimile se tam nikdo dát nenamáhal. Autor testu by si však měl uvědomit, že od roku 1862 se pravidla pro vydávání raně novověkých pramenů poněkud změnila. Jsou v zásadě dvě možnosti: Buď je vydat dnešním, tj. poreformním (1850), pravopisem, nebo bratrským, tj. transliterovat je. Druhý způsob pro odborné texty převládá.

4. března 2011

Process polenský

Nenápadný wikipedista Sapfan přidal na wiki odkaz na stenozáznam hlavního líčení kutnohorského processu s Hilsnerem. Je to strhující čtení; autopsie („já jsem, poněvadž se o té věci velmi mnoho hovořilo, chtěl z autopsie poměry ty poznati“) tentokrát poskytuje nečekaný zážitek. Pozoruhodné je, že státní zástupce (návladní) byl líný již tehdy; všechnu práci odřel předseda senátu.

Čeští novináři jsou o hilsneriádě velice vzděláni, takže ignoranci jim zde vyčítat nemohu; vyčítám jim nedostatek novinářské práce, tj. přílišné spoléhání na sekundární literaturu.

Update: životopis Zdenka Auředníčka, Rudolf Vrba: Vražda v Polné a židovská otázka v rakouském parlamentě (1899) – censurovaný šestákový pamflet, Tomáš Garrigue Masaryk: Význam procesu polenského pro pověru ritualní (1900) a německá verse Die Bedeutung des Polnaer Verbrechens für den Ritualaberglauben (1900)

21. ledna 2011

Seznam vulgarismů a nadávek

Tomáš Pecina informoval, že rada pro rozhlasové a televisní vysílání vydala officiální seznam vulgarismů a nadávek, což připomíná slavný seznam 7 sprostých slov (shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker a tits), který US elektronická media musejí povinně vypípávat jako neslušná (indecent) na základě rozsudku SCOTUS FCC v. Pacifica Foundation, 438 US 726 (1978). Podle wiki je ale od července 2010 překonaný.

Protože Pecinův článek zveřejnil seznam toliko jako obrázek, zde ho máte v čitelné podobě. Patafysické úvahy ze začátku seznamu nekopíruji:
 1. označení, které souvisí se sexuálním chováním, nebo které přímo nebo nepřímo označuje genitálie (jebat, čurák, zmrd, kokot, teplouš, buzna, cucák)
 2. urážlivým způsobem popisuje ženu nebo ženské chování (kurva, běhna, coura, rozhoďnožka, štětka, babizna, jedubaba, fuchtle, rachejtle, vykopávka)
 3. souvisí s vylučováním, skatologií (sere, prdel, hovno, prd, sráč, prďola)
 4. je historický nebo neslušný název pro toaletu (prevít, hajzl)
 5. označuje jako různá zvířata – skutečná a smyšlená (vůl, čuně, osel, husa, kůň, kráva, prasopes, kačena, kozel, opičák, zmije, ropucha, svině, žirafa, vochechule, pazneht)
 6. označuje podle odumřelých částí rostlin (pařez, stará větev, kořen)
 7. náboženské výrazy (krucifix, sakra, panebože, šmarjápanno, herrgot, krucipísek, kristovanoho)
 8. rasistické nebo přirovnávající k různým cizím národům (negr, turek, bulhar, maďar, tatar, křovák)
 9. šovinistické výrazy (žabožrout, všivák, mizera, židák, hovado, křivák, křupan)
 10. urážlivé označování druhých za zastánce nesympatických názorů (nácek, socan, komouš, bolševik, fašoun, modrá straka, pánbíčkář)
 11. odborné termíny označující nedokonalé tělesné nebo duševní schopnosti (mrzák, idiot, debil, kretén, pablb, pitomá, cvok, blázen, šílenec, blbec, pitomec, bulík)
 12. označení výrazných tělesných znaků (buřtík, špekoun, mašina, štangle, kostra, plešoun)
 13. podle nějaké zvláštní či charakteristické vlastnosti osoby (držgrešle, přetrhdílo, štěkna, hezoun, fintílek, hrubián, nezdvořák, podržtaška, flink, hnusák, smraďoch)
 14. použití nadávek z jiných jazyků (ksicht, shit, fuck)
 15. novotvary vzniklé kombinací tradiční nadávky s aktuálním výrazem (vlezdobruselista)
 16. označení, která jsou urážlivá jen v kontextu (trouba, trubka, tydýt, moula, mamlas, hejhula, vrták, truhlík, trulant, matěj, hňup, nádiva)
Schopnost RRTV třídit se blíží nulle. Klassifikační kritéria musel vymýšlet někdo ve stavu blízkém opilosti. Navíc je pozoruhodné, že v kalvinistických USA je neslušných per se pouze 7 slov, v katholické ČR mnohem více, přičemž nechápu, proč na seznam dávali zastaralé výrazy, které nikdo nepoužívá, typu přetrhdílo či vochechule. Divím se, že neprohlásili za illegální též taškáře, když už je protiprávní fintílek. Jako licenční úřad RRTV totálně selhala, takže by ji mělo by nahradit ministerstvo obchodu a censurní úřad ČR nepotřebuje vůbec, v tom musím souhlasit s Jakubem Mocem.

Vznik seznamu osvětlují Lidové noviny: „Nejde o žádnou metodiku či doporučení rady. Je to zkopírovaný seznam z Wikipedie a byl součástí upozornění na to, že ve vysílání zazněl vulgarismus.“ Takže uhrovití puberťáci opět nepřímo stanoví pravidla veřejného života. Pěkné.

2. ledna 2011

Jak se wikipedií šíří pitomosti

Kapitán ve svém pajánu na spiklenecké theorie použil nesmyslný tvar *qui bono. Zajímalo mne, kde ho vzal. Pravděpodobně na wiki, kam tento tvar zavlekl Jiří Janíček z německé jazykové verse. Do ní se dostal obvyklou cestou: Tuto pseudoinformaci tam vložil jakýsi Allegoriovič. Barbatus měl o ní pochybnosti, ale na základě wiki zdvořilosti ji neodstranil, jen zpochybnil.

Zajímavé je, že v anglické versi je správně uvedeno: „Qui bono (literally "who with good") is a common nonsensical Dog Latin misrendering.“ Není totiž jediného důvodu, proč by latina neměla vždy rozlišovat mezi cui [kují] – komu a qui [kví] – který. Proto je tato frase správně Cui bono? tedy Komu dobré? A pro všechny uživatele wiki je to poučení, že česká i německá verse jsou zcela nespolehlivé, na rozdíl od anglické.

23. září 2010

Ignác "Nácek" Pospíšil opět útočí

Nácek Pospíšil nebyl v poslední době na LW častým hostem. A když už, tak jsem o něm psal víceméně neutrálně. Jenže Cynikovi již pšenka na wiki nekvete, tak si to musí vynahrazovat jinde. Se svou typickou neurvalostí: "Zjistil jsem, že lidé, kteří chtějí dělat věci pořádně, jsou hrdí na svoji práci a nejsou ochotni předstírat, že pitomost a genialita jsou si rovny, udělají lépe, když se Wikipedii vyhnou. Ušetří si tak nervy i čas k užitečnější práci." závidí uživateli Dobro, Pravda, Krása, že s ním polemisuji. Nevzdělaný Cynik je oproti němu nuda, nuda, šeď, šeď, takže za nějakou větší pozornost nestojí. Nácek s tím má problém.

10. července 2010

Dylan and Hayden Whitbreadovi

Když si odmyslíme modrou krev a medicínské zákroky, nejmladšími lidmi, kteří pronikli do encyklopedie, byli Dylan and Hayden Whitbreadovi, herci v nejslavnějším anglickém seriálu Coronation Street, ale už byli smazáni.

13. června 2010

Orgie českého nacionalismu

Z neznámého důvodu se v poslední době neustále objevují akce, které mají podpořit český nacionalism. Nicméně, českým přístupem se z toho pokaždé stává fiasco. Tak i 7 divů Česka. Vynechám nesporné, ethnicky české zásluhy (Jára Cimrman a Otto Wichterle), a připomenu, jak je to hned s 5 "českými" divy:

Nesporně nejabsurdnější je umístění Jana Janského, "objevitele" (v roce 1907) krevních skupin. Ve skutečnosti skupiny A, B a 0 objevil v roce 1901 Karl Landsteiner, a skupinu AB v roce 1902 Alfred von Decastello-Rechtwehr a Adriano Sturli. Ačkoliv česká část původní wikipedie přiznává, že psychiatr Janský nečetl odbornou literaturu, protože fysiologie pro něj byl okrajové thema a už se jí potom nezabýval, Landsteiner je v ní presentován jako pouhý výzkumník typů lidské krve. Přitom objevil rovněž Rh faktor. Umístění Janského je tak dalším triumfem kommunistické progandy – barevného (sic!) filmu Tajemství krve (1953).

Stejnou hodnotu má umístění "českého" piva. Ve skutečnosti je plzeňské (Pilsner) – neboť o něj běží – pivem bavorským, neboť ho v roce 1842 vynalezl Němec Josef Groll.

"České" sklo. Drtivá většina skláren je v Sudetech, ale nikoho to netrkne. Karel IV. – po otci Lucemburčan, vychovaný na francouzském dvoře. Vskutku Čech jako poleno. A konečně Pražský hrad: Jeho hlavními architekty byli Francouz Mathieu d’Arras a Němec Peter Parler.

11. května 2010

Kommerce na wiki

Před rokem a něco se rozhořela diskusse o kommerci na wiki. Je otázkou, čí je vina na tom konfliktu. Beren popsal jeho chronologii. Mám pocit, že nechat 2 minuty na přečtení vzkazu není zrovna mnoho. Nereagovat na e-mail není u správce omluvitelné. Nicméně, v pozadí jsou zjevně SEO praktiky a s jejich protagonisty se nezachází v rukavičkách.

K mazání fotek z Wikimedia Commons

K již níže diskutovanému "skandálu" na Wikimedia Commons bych měl několik osobních postřehů a komentářů.

1. User:Jimbo Wales neměl začít s masovým mazání bez konsensu či schválení ze strany Nadace. Ostatně ta se k celé věci vyjádřila nakonec dosti vyhýbavě.

2. Absolutně mi nevadí fotky různých penisů na Commons, současné pravidlo pro jejich omezení je zbytečné. Jde je zatřídit do kategorií, kam patří. To samé platí i o vyobrazení sexuálních aktivit či BDSM. Jejich používání v lokálních projektech by mělo otázkou rozhodnutí těchto projektů, ne správců na Commons.

3. Wikimedia by měla mít nějakou sociální zodpovědnost bez ohledu na právní normy jednotlivých zemí bych velmi chápal mazání zvráceností jako jsou dětská pornografie a zneužívání dětí, mezirasový sex, zoofilní (a asi i koprofilní) jednání atd. Dbát je třeba i ochrany osobnostních práv, bývalé přitelkyně obvykle netěší, když je na Commons jejich obličej postříkaný spermatem. Stejně tak jsem pro označování erotických a nahých obrázků něčím, co by usnadnilo práci filtrům.

4. Vždy budou hraniční případy, třeba ilustrace či starší umělecká díla.

5. Přijde mi, že v těch diskusích ohledně smazaných fotek a jiných obrázků se ukazuje i jiných spor o charakter Commons. Má to být pouhé úložiště pro projekty Wikimedia nebo všem určená sbírka děl pod svobodnou licencí?

6. Anglická Wikipedie vykazuje silnou liberálně levicovou zaujatost, Fox News naopak podporuje neokonzervativní a občas i konzervativní republikánské politiky. Tato ideově konkurenční významná média spolu vedou spolu ideový boj, v rámci kterého si dělají i naschvály.

9. května 2010

Talibanský skandál na Commons

via Cynik. Oč jde? Jednou z věcí, které se tmáři všech barev bojí nejvíce, je nahota a sexualita. Proč? Protože jim effektivně znemožňuje totální kontrolu jejich oveček. Nejhorší přístup k veřejné nahotě má islám, ale někteří puritáni (tedy protestanté) od něj nejsou daleko. Katholictví má obecně mnohem zdravější postoj, ale několik zdivočelých paniců se najde i zde.

Zhrzelý spoluzakladatel původní wikipedie a zakladatel neúspěšného Citizendia, Larry Sanger, zjistil, že na Commons, což je úložiště obrázků s volnými autorskými právy, je značné množství pornografie. Proto napsal talibanské udání na FBI, kde výslovně upozornil na 2 kategorie: Pedophilia a Lolicon. Obě obsahovaly kreslené obrázky (sic!) s pedofilními náměty.

Poté se skandál rozšířil na pornografii vůbec, neboť spoluzakladatel původní wikipedie a bývalý provozovatel soft pornografického serveru Bomis, Jimbo Wales, ji začal houfně mazat. Výsledkem je podpora snahy, aby Wales byl zbaven svého statusu bohokrále.

12. února 2010

Současný systém mazání článků na české Wikipedii

Současný systém mazání článků na české Wikipedii vystihl zcela přesně ŠJů, když napsal:

Závěr hlasování je (jako obvykle) zásadně ovlivněn tím, že dnes již o výsledku diskuse nerozhoduje ani komunita, ani objektivní síla argumentů, ani existence či neexistence konsensu, ale jen a pouze osobní názor jediného správce, který se odváží diskusi uzavřít. Třebaže tentokrát je zdůvodnění uzavíratele poměrně obsáhlé a jakožto osobní názor přijatelné, nemohu se zbavit dojmu, že není o nic přesvědčivější, než jak by bylo možno zdůvodnit opačné či jiné rozhodnutí. Bohužel AfD v dnešní podobě je (v lepším případě) generátorem náhodných výsledků. -- ŠJů 5. 2. 2010, 14:34 (UTC)

31. ledna 2010

Další názor na wiki

Po Fabianu Golgovi kritisuje českou část původní wikipedie i Věra Tydlitátová: "Na šíření obecně oblíbených omylů se podílí i divoká informační jímka, jíž je česká verze Wikipedie. Studentům zakazuji z ní těžit a odcitovat ji jako zdroj znamená vyletět od zkoušky."

19. ledna 2010

Kommunism na wiki

via Jiří T. Král. Jakýsi vtipálek, který si říká "Zemanek.ml", napsal na wiki čistě kommunistický text o Enveru Hoxhovi. Wikipedisté se spokojili s vložením šablony {{Upravit}} a odplivnutím si: "text je naprosto děsivý". Je vidět, že systém šablon je disfunkční: Je jich tolik, že jim nikdo nevěnuje řádnou pozornost. Podobná kommunistická propaganda v článku o Fučíkovi prošla bez povšimnutí kohokoliv, stejně tak vychvalování textu kryptokommunistického think tanku.

Zemánkovým husarským kouskem je oprava slov psaných vulgárním "pravopisem", která dokonce unikla i pozornosti zuřivého propagátora barbarské "orthografie" Nolana, takže je v článku dodnes.

16. ledna 2010

Redakce

Podle zbožštělé wiki definice jsou nezávislá media taková, která
 • mají oddělený redakční dozor a procesy kontroly faktů;
 • tvůrci a osoby provádějící dozor při svém úsilí nespolupracují;
 • nejspíš mají vlastní pohled na dostupné primární zdroje a vlastní úsudek při jejich vyhodnocování.
Na anglické versi wiki to jako plk smazali, na cs: se z toho stalo dogma. Zdá se, že kdybych například z Tomáše Peciny udělal editora LW, který by rozhodoval o tom, co se zde bude publikovat, měla by LW redakci a z hlediska wiki by byla citovatelným zdrojem. Podívejme z toho úhlu pohledu na jednu starou metadiskussi Britských listů a Sprchy.

JK si především plete investigativní journalistiku a zpravodajství. To první je vyšetřování, které se od práce kriminální policie liší jen subjektem, to druhé je prosté referování o skutečnosti. Dále si plete aktivism a journalistiku. Aktivista chce věci měnit; novinář je jen popisovat. Tomáš Smetánka požadoval, aby Britské listy oddělily zpravodajství a zasláno. To je logické, ale neuvědomil si, že Britské listy žádné zpravodajství nemají, nýbrž pouze zasláno.

JK požadoval větší kultivaci zasláno. To je sporné, protože redakce k ní nemá prostředky; musela by v zásadě diskutovat sama. Navíc, jak je vidět na případu LW, diskutéři nechtějí přinášet nová fakta (= informovat = v zásadě zpravodajství), nýbrž názory. Proto JK mohl již před 8 lety napsat: "Britské listy se podle mého názoru v poslední době značně zideologizovaly" (se symptomatickým "IMHO", jako kdyby bez něj nešlo o názor, ale o factum).

Golgovy problémy s wiki

Fabiano Golgo: "Česká [část původní] wikipedie je zaujatá. Její místní administrátoři si ji ukradli." + "Jedním z velkých problémů české komunity jsou její tendence vytvářet exkluzivní skupinky, které "spolu mluví". Není to jen český problém, ale je to nemoc, která je v tomto státě silně rozšířená. Češi jsou malý a homogenní národ a mají tradici potlačovat jinakost (tedy to, co se nesrovnává s jejich představou civilizovaného chování - je ironické, že je to kodex, který jim zjevně vnutili Habsburkové)."

"Vzpomínám jak jsem si kdysi přečetl výrazný článek, který proti mě napsal v už dávno neexistujícím Světě namodro tehdejší počítačový maniak z Mimoně Filip Rožánek. Psal něco o tom "Fabianovi, o tom brazilském šťouralovi". Nesouhlasil jsem ani s jediným slovem v tom článku, ale moc se mi líbil jeho styl a nabídl jsem Filipovi, aby začal pracovat pro časopis, který jsem tehdy vedl, protože jsem poznal, že je talentovaný. On to pak brzo dokázal vlastním úsilím a stal se na české mediální scéně významným hráčem, navzdory svému neuvěřitelnému mládí."

"Neschopnost dát prostor opozici má v Čechách zjevně své historické kořeny a obyvatelstvo, které vyrostlo ve vězení, nejenom prostorově, ale i ideologicky, stále ještě ovlivňuje i ty jedince, kteří se za komunismu vůbec ještě ani nenarodili. Také jsem přesvědčen, že všeobecně přijímaná "matka diktatura" v tomto národě učí děti od útlého věku, že nezáleží na tom, že nemají pravdu, stačí mít moc svou "pravdu" vnutit druhým. Pojmu fair play se v Česku každý jen vysmívá. Vládne tu materialismus a cynismus a tyto vlastnosti jsou silnou oporou pro všechny, kdo jednají sobecky.

A česká wikipedie projevuje všechny tyto provinční předsudky."

Mediální tlak se vyplatil. Na veřejné mínění citlivý Okino zařídil diskussi o obnovení článku.

3. ledna 2010

Positivism

K jednomu málo reflektovanému důsledku kommunismu patří petrifikace positivismu jako vůdčí ideologie. Jsou tím zasaženi zejména přírodovědci a technici (u Kapitána v extrémní podobě jako sociální darwinism), kteří k marxismu jako antinominalistické ideologii měli přirozenou skepsi (byl příliš absurdní a příliš v rozporu s realitou), vinou absence humanitního vzdělání si proto ponechali jako svůj světový názor hlavní ideologii 19. století.

Jak se to projevuje? Adorací překonaných veličin, např. v historiografii Josefa Pekaře. Pošetilými spory – čeští přírodovědci jsou massově činní v Sisyfovi, což je Západě obskurní spolek. Tam převažují pokročilá studia (v ČR v rámci CTS). Excessivním důrazem na klassifikaci – ad absurdum dovedenou thomistickou scholastiku. Například ve výuce práva je jsou především přednášeny "telefonní seznamy": typy právních skutečností, druhy změn závazku, kategorie trestných činů etc. Převaha normativity nad deskripcí a discoursem. Na Západě postmoderna svou metakritikou správně odhalila positivism jakou pouhé další velké vyprávění.

Avšak nejvíce byla zasažena jazykověda, která celý kommunism nedokázala vstřebat základy semiotiky, takže setrvala na pošetilém názoru: "Fonetický pravopis (tj. zvuková podoba jazyka odpovídá psané) z praktického pohledu je naopak výhoda – člověk se nemusí kvůli psaní skoro učit další jazyk (tj. psanou podobu toho samého), obě varianty jazyka se vyvíjejí společně. Je to jednodušší, systematické." Ve skutečnosti již Saussure v roce 1916 ukázal, že mluvený jazyk a psaný text jsou dva odlišné znakové systémy. Proto je nevhodné je míchat a jeden nadřazovat druhému.

Nicméně Adamu Živnéři vulgo Eddiemu bych rád vzkázal, že svém fanatickém nadšení z wiki jsem se v roce 2004 dopouštěl hříchu proselytismu a skutečně jsem měnil lidem pravopis jejich článků na tradiční. Musel přijít až Pastorius, který mi otevřel oči, že takový fanatism nikam nevede. Pak na wiki panovala tolerance, pravopis nikdo nikomu neměnil (leda omylem), což se změnilo až tím, když se Cynik a jeho tehdejší kamarád Egg přihlásili o slovo a postmodernu na wiki nahradili positivistickým normativismem.

20. prosince 2009