30. května 2010

Příčiny řecké krise

ČSSD se nám v závěru volební campagne pokoušela namluvit, že za řeckou krisi může pravicová vláda Nové demokracie. Ve skutečnosti je skutečným kořenem rozmařilost socialistické vlády v 80. letech. Přečíst si o tom můžete barvitý či rigorosnější článek.

Obamovská změna dorazila do ČR aneb nepolitická politika zvítězila

První, co každého napadne při pohledu na volební výsledky, je to, že politická mapa je po 14 letech totálně překleslena. Je to součást širšího fenoménu: Druhé republiky v Itálii (1994), New Labour ve Spojeném království (1997), MoDem ve Francii (2007), zvolení Obamy (2008) a koalice konserativců a liberálních demokratů ve Spojeném království (2010). Nyní tato vlna změny dorazila i do ČR. Volby do Sněmovny měly 2 hlavní themata:
  1. boj s korrupcí a
  2. snížení státního dluhu.
Na obě themata nedokázala ODS, kterou jsem volil, ani ČSSD, která se soustředila na primitivní populism, dát přesvědčivou odpověď, a proto neuspěly. Voliči massově volili alternativní strany: TOP 09 (16,70 %) a Věci veřejné (10,88 %). Velká koalice by měla jen 109 hlasů, tedy hluboko pod ústavní většinou (120 poslanců).

Na rozdíl od roku 2006 voliči massivně kroužkovali. Zcela nebo alespoň částečně překreslili výsledek pražské ČSSD, pražské ODS (tam dokonce uspěla inicitiava "Volte poslední 4", neboť do Sněmovny se dostal Jan Florián), středočeských VV, jihočeské TOP 09, jihočeské ODS, plzeňské KSČM, plzeňské ČSSD, plzeňské TOP 09, plzeňské ODS, karlovarských VV, karlovarské ČSSD, karlovarské TOP 09, karlovarské ODS, ústecké KSČM, ústecké ČSSD, ústecké TOP 09, liberecké TOP 09, liberecké ODS, královéhradeckých VV, královéhradecké ODS, pardubických VV, pardubické KSČM, pardubické ČSSD, pardubické TOP 09, pardubické ODS, vysočinské KSČM, vysočinské ČSSD, vysočinské TOP 09, vysočinské ODS, jihomoravské ČSSD, jihomoravské TOP 09, olomoucké ČSSD, olomoucké TOP 09, olomoucké ODS, zlínské TOP 09, zlínské ODS a moravskoslezské KSČM.

Volby znamenaly porážku pro Paroubka (český Hugo Chavez/Vladimír Mečiar), Langera, Severu, Exnera, Němce z ČSSD a další. Fenomenální úspěch zažil Marek Benda, Stanislav Křeček, Milada Emmerová, Michal Hašek, Lenka Kohoutová, Jan Florián a další. Do Sněmovny se bohužel dostala Ivana Řápková.

V volbách neuspěla Strana práv občanů – Zemanovci (4,33 %), KDU-ČSL (4,39 %) – což velice vítám, Suverenita – blok Jany Bobošíkové (3,67 %), Strana zelených (2,44 %), Česká pirátská strana (0,80 %), Dělnická strana sociální spravedlnosti (1,14 %) a Strana svobodných občanů (0,74 %). SPOZ podle mne končí úplně, protože Zeman opět odešel z politiky. KDU-ČSL čeká přeměna na regionální stranu po vzoru SOS. Suverenita doplatila na to, že se nedokázala domluvit se Zemanem. Její další osud je nejistý. SZ končí jako politická strana a čeká ji přeměna na aktivistický spolek. Prohrála 4x volby a jen naprosto naivní člověk mohl čekat opak. Počátek konce byl v otevřeném konfliktu tmavě zeleného křídla (Kuchtová) a světle zelené frakce (Bursík). Je to trochu škoda, ale místo ní je tady ČPS. Ta se sice poněkud přecenila, ale může na sobě ještě zapracovat. DSSS se rovněž přecenila; je zjevné, že extrémní pravice nedokáže překročit 1,5 % – potvrzení demokracie praxí. SSO bude i nadále živořit na okraji politiky, podobně jako Konservativní strana.

Neznámou je TOP 09, Topolánkův projekt lidovců II. Nicméně voliči kroužkovali, takže tam bude lidovců méně, než se čekalo. Neznáme nikoho kromě Schwarzenberga a Kalouska, takže uvidíme, co z TOP 09 v praktické politice bude. Ještě větší neznámou jsou populistické a liberální Věci veřejné. Zvítězí populism nebo liberalism? Nevíme. Nicméně návrh snížit zbrojení o 20 % je velice sympathický. Uvidíme, jak dlouho jim podobný elán vydrží.

Velké změny čekají ČSSD a ODS. Zatímo ČSSD stačí odstranit mečiarovskou inspiraci v aggressivní ublíženosti a pozápadnit se, ODS to bude mít mnohem těžší. Voliči jí jasně sdělili, že kmotry nechtějí. Ale jak se jich zbavit? Vedení bude muset stranu osekat až na kost, což bude velice bolet.

Osobně za nejvíce positivní výsledek voleb považuji to, že skončila demoskopie (Paroubkova posedlost průzkumy veřejného mínění) a potvrdila se moudrost lidu = demokracie. Ukázalo se, že volební systém se v zásadě osvědčil a že 5 % hranice skvěle posloužila jako trest: pro KDU-ČSL a SZ. Kdyby ODS bývala prosadila bonus pro vítěze, tak měla ČSSD okolo 20 poslanců víc.

Země latinského pobřeží (PIGS)

Seskupení PIGS se neobjevilo až s řeckou krisí. Již před 12 lety jsem ve své diplomce psal: "Model sociálního státu zemí latinského pobřeží (Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko) je kombinací konservativního a liberálního modelu. K jeho liberálním prvkům patří residualismus, politický klientismus a stratifikační dualismus. Rysem tohoto subtypu je existence blahobytných klientů sociálního státu. Jedná se o veřejné zaměstnance, bílé límečky a zaměstnance s jistotou. Stejná sociální kategorie je v čistě liberálním modelu více závislá na trhu a v konservativním systému nemá tak vysoké starobní důchody. Státní zdravotnictví je universalistické, velkorysé a slouží zejména chudým. V těchto společnostech má velkou roli rodina, která dokáže prosadit aspoň jednoho svého člena do privilegované kategorie."

29. května 2010

Toman v. Munk

Na EUportálu: "A jak je možné, že my Češi při připomínání českých obětí nacismu nikdy nezapomínáme uctít i židovské oběti, zatímco na tryznách třeba v Lidicích vídáme tak málo Židů - například právě jako on v jarmulkách? … Ale jde to mnohem dál: Jistý předák židovské obce se veřejným dopisem osopil na jednoho přispěvatele jedněch českých novin, za to, že si dovolil použít slovo holocaust v jiné než povolené souvislosti, a to dopadem asociálních reforem na důchodce. Jaká další slova budou ještě Čechům zakazovat?"

Mladočeský blog se od něj poněkud distancoval: "Redakce se neztotožňuje s úplně všemi názory, které jsou prezentované v článku. Nepovažuje Izrael za rasistický stát … Čili jsme odhodlaní hájit všechny vlastenecké židy loajální našemu státu a jeho zákonům. Stejně tak ale budeme vystupovat proti těm z nich, kteří chtějí na náš národ plivat – ostatně jako i proti těm Čechům, kteří tak také činí. A za holokaust se nemusí omlouvat Češi, nýbrž pouze Němci."

Věra Tydlitátová označila Luďka Tomana za českého fascistu – pozoruhodně málo zdařilá analysa. "Že se nenávist dneska již dávno nesoustředí jenom na Romy, dokazuje právě článek jistého pana Tomana, který nešetří hulvátskými urážkami nejen ředitele Památníku Terezín, ale i Židů jako národa."

"Ano, to tady bylo již mnohokrát, podezření, že Židé nejsou dost loajální pronásledovalo dokonce i židovské dobrovolníky hlásící se do bojů na frontách obou světových válek. Ti chlapci pak umírali také za naši vlast vedle svých českých spolubojovníků." Ano, československá armáda za II. světové války byla z velké části židovská.

"Ano už i Euportal, který se dosud tvářil jako ochránce tradičních evropských hodnot, zveřejňuje protižidovskou propagandu. Upřímně řečeno, čekala jsem, kdy k tomu dojde." Já taky. :-)

Zvěrolékař píše

na Cynikově & Stodolově webu: "Homosexualita je jen částečně podmíněna dědičně. Mnozí lékaři uvádějí, že ji v řadě případů léčit lze. Pacient však musí mít sám vůli k léčbě, podobně jako obézní člověk ke zhubnutí nebo alkoholik k abstinenci. Pokud léčebné metody dosud nejsou uspokojivé, tak předpokládáme, že budou vynalezeny dokonalejší metody, podobně jako v to doufáme u lupénky nebo Parkinsonovy nemoci … Dokazuje to také, že mnohé homosexuály je možné výchovou a psychologickou terapií vyléčit."

"Není důvod bát se adopcí dětí homosexuálními páry.
Kromě pádného argumentu, že chybí vzor druhého pohlaví, je ještě další závažný důvod. Vzhledem k nízké stabilitě homosexuálních párů je malá pravděpodobnost, že svěřené dítě bude vychováváno stejným párem po celé dětství. Navíc i homosexuální páry, které spolu žijí po období více let, obvykle nedodržují věrnost a běžně navazují další souběžné vztahy. Proto zde vzniká velké riziko zneužívání dětí nebo dospívajících ze strany dospělých, kteří o ně pečují. Kult mládí a touha po sexu s pubertálními chlapci jsou mezi gayi velmi rozšířené."

23. května 2010

Marie Antoinette II

Kapitán pokračuje v kritice Marie Antoinette. K tomu bych chtěl dodat, že je zásadní rozdíl mezi 10 % státního rozpočtu v době, kdy se z něj skoro nic neplatilo, a dnes, kdy je 50 % GNP. Nicméně, nikdo netvrdil, že by si Marie Antoinette nežila jako Paris Hilton. Ale měla za to být potrestána smrtí? Jedno z obvinění bylo, že se dopustila incestu se svým synem.

Na Wellsovi je plasticky vidět, jak se doba mění. Pro něj byla hrdá a nezávislá žena "pošetilá a výstřední", dnes ji rehabilitujeme. K sexuálnímu životu: Ludvík XVI. v posteli moc dobrý nebyl, co měla dělat?

22. května 2010

O marxismu III

Vodník zpochybňuje vymezení dialektického materialismu a v typické antinominalistické pýše tvrdí: "toto dělení filosofie je objektivní". Ve skutečnosti žádná klassifikace není objektivní, natož pak marxistická, neboť jak praví Lenin: "In his work Ludwig Feuerbach Engels divides philosophers into "two great camps"—materialists and idealists." Jakoukoliv klassifikaci si mohu stanovit naprosto libovolně a jediné kritérium je její užitečnost. Dichotomie materialismu a idealismu užitečná není. Pojem idealism zavedl G. W. Leibniz (1646–1716), jenž jím mínil ty filosofie, které „stejně jako Platón nepojímají duši jako materiální věc“ (zde vidíme naprosto odlišné vymezení od marxistického). Rovněž diamat sám je u různých autorů pojímán různě a ani Marx, ani Engels tento pojem nepoužívali.

Podle mého názoru se marxista od nemarxisty neliší tím, na co klade důraz, ale tím, s čím souhlasí. Pokud někdo marxistickou periodisaci dějin považuje za správnou, je to marxista, pokud nikoliv, marxista to není.

Kalousek, dnešní Antoinette

V dnešním discoursu jsou všechny živé postavy, jako byl Jan Hus, Tomáš Masaryk, Adolf Hitler a další, převáděny na symboly, které nemají s osobnostmi, které jim stály předlohou, nic společného. Tímto osudem byla postižena i Marie Antoinette.

Často se jí přisuzuje výrok: "Qu'ils mangent de la brioche." Ve skutečnosti si ho vymyslel otec levice, Jean-Jacques Rousseau, který ho napsal, když Marii Antoinette bylo 13 a rok před tím, než přijela do Francie: "Enfin je me rappelai le pis-aller d’une grande princesse à qui l’on disait que les paysans n’avaient pas de pain, et qui répondit : Qu’ils mangent de la brioche."

Povaha Marie Antoinette byla naprosto odlišná. Jako snad všichni extrémně mocní či bohatí měla velice vyvinutý soucit. V roce 1775, v době nedostatku potravin, napsala: "Je zcela jasné, že když vidíme lidi, kteří s námi jednají tak dobře přes svou chudobu, jsme zavázáni více než dříve tvrdě pracovat na jejich štěstí. Král, zdá se, chápe tuto pravdu."

Nicméně, revolucionáři ji neměli rádi, to je pravda. Důvod? Předně to byla silná žena, zatímco Ludvíka XVI. kralovat vůbec nebavilo a raději se věnoval zámečnictví. Revolucionáři byli mužští chauvinisté; ženy se podle jejich názoru do politiky míchat neměly. Druhý důvod byl, že to byla Rakušanka – l'Autrichienne – takže brzy získala přezdívku La chienne (děvka). V té době se totiž rodil nacionalism, který později přinesl tolik zla. Třetí důvod byl, že ji Francouzi viděli jako původkyni obrovitého státního dluhu, takže dostala další přezdívku: Madame Déficit. Pozoruhodná paralela ke Kalouskovi. Dnes ji Evelyne Lever vidí jako princesnu Dianu 18. století, Sofia Coppola má podobný názor.

Ačkoliv mne Kapitán určitě neposlechne, doporučuji mu, aby si opatřil Původ současné Francie, což jsou dějiny Francouzské revoluce, které napsal Hippolyte Taine. Bohužel česky vyšel naposledy v letech 1906–10. Tam se o těch událostech dozví jiné věci, než se učil ve škole.

Protože o Francouzské revoluci leccos vím, musím odmítnout rovněž theorii příčiny i následku, applikovanou Andy na process s Ludvíkem XVI.: "to bylo nezbytné v mocenském boji, kde stál proti nim naprosto bezcitný vrah, využívající davu." (Tím vrahem zřejmě myslí Robespierrea, ačkoliv královrahů bylo celkem 380.) Důvod byl ideologický: Jakobíni viděli bývalého krále jako tyranna – nepřítele svobody. Po povstání 10. srpna 1792 byli hlavní soupeři jakobíni a girondini. Nicméně i girondini byli republikáni a Ludvíka XVI. neviděli nijak positivně. Spor mezi byl mnohem hlubší než o to, zda si král zaslouží smrt nebo ne. Girondini byli federalisté (regionalisté), zatímco jakobíni byli centralisté.

Zajímavá je Kapitánova obhajoba zářijových vrahů, úděsných ničemů.

O marxismu II

Vodník odmítl můj názor, že hlásá historický materialism. Je potřeba se nad tím hlouběji zamyslet. Vysvětluji si to tak, že Vodník, plně ponořený do marxistického pojmosloví: "Já, na rozdíl od Vás, nejsem materialista", odmítá být materialistou, protože je věřící. Jenže:
  1. primitivní, neboť disjunktní, marxistickou dichotomii materialism x idealism nikdo nebere vážně,
  2. neoznačil jsem Vodníka za materialistu dialektického, nýbrž historického.
Tomáš Pecina Vodníkův marxism redukuje na politickou ekonomii, tedy na ricardiánskou pracovní theorii hodnoty. Nemyslím, že by tato analysa byla správná. Vodník zůstává plně v zajetí marxistické konceptualisace, včetně pojmosloví, pouze marxistické závěry zhusta obrací o 180°, obvykle směrem k Hegelovi. Tuto methodu bych si dovolil označit za retromarxistickou; Vodník je tedy retromarxistou. Co z toho vyplývá?
  1. Vodník je dialektický materialista, neboť filosofie dělí na "idealistické" a "materialistické". Na rozdíl od klassických marxistů se však považuje za "idealistu".
  2. Vodník je historický materialista, neboť na nižší úrovni uznává "výrobní způsob" (pokrok v dělbě práce) za periodisační prvek: od "prvobytně pospolné společnosti" až po "kapitalism". Na vyšší úrovni se přiklání k hegeliánství a Duchu jako vůdci dějin.
  3. V politické ekonomii Vodník zůstává čistým ricardiánem a marginalistickou revoluci v 1870s odmítá vzít na vědomí.

Buddhistický marxism?

Jednou z největších nevýhod dnešní klipovité doby je to, že příliš mála usuzuje na příliš mnoho. Tak z extrémně stručné zprávy Vodník dělá potvrzení Bondyho.

Větu "I'm a Marxist" musíme interpretovat hlavně podle vysvětlení: "Marxism has moral ethics, whereas capitalism is only how to make profits". Je to přirozeně nesmysl, ale Dalai Lama chtěl zdůraznit, že jeho učení je hluboce morální a hluboce sociální. Proč k tomu potřeboval berličku marxismu, těžko říci. Asi mu to přišlo vhodnější, než aby se označil za katholíka, ačkoliv katholictví je rovněž hluboce morální a hluboce sociální. Stejně jako pravoslaví, můžeme dodat.

Naproti tomu Vodník není marxistou pouze v tomto zcela povrchním dalaimovském významu. Vodník je marxistou proto, protože hlásá historický materialism. Naproti tomu, vydávat mne za marxistu jen proto, že jsem atheista, je klassická chyba v úsudku. Marxisté jsou atheisty (nikoliv bezvýjimečně), ale atheisté nejsou marxisty (drtivá většina z nich). Jedná se o klassickou záměnu podmnožiny a nadmnožiny.

JK je lhář

Starý troll JK se vynořil z bažin zapomění, aby mne ostouzel svou lží: "U sebe na LW označoval GP diskutující za trolly (a mazal jejich příspěvky) účelově podle okamžité potřeby, především tak potlačoval nesouhlas (někdy, pravda, značně expresivní) s jeho vlastním světonázorem."

Nikdy jsem nesmazal žádný příspěvek trolla, ani JK, účelově podle okamžité potřeby, abych tak potlačoval nesouhlas s mým vlastním světonázorem. Kvůli trollům typu JK jsem toliko zavřel diskusse u většiny nových článků a trolla JK požádal, aby na LW nepsal.

JzP-ovi děkuji za nabídku, ale s DS nechci mít nic společného, i kvůli trollům jako je JK. Trollingem jsou některé nepodepsané příspěvky a teď JK-ovy.

20. května 2010

Starorakouský volební zákon

K debatě na Slepecké holi vyhlašuji Zemanovo heslo ad fontes. Zajímavé je to od § 9.

Trolling

Asi je něco ve vzduchu. Cynik je obětí trollingu na Facebooku, mne zase někdo trolluje na Discussion speed. Dokud se situace na DS nezlepší, nebudu do tamních diskussí přispívat a naopak otevřu k novým článkům (ke starým bylo bez přerušení možno diskutovat vždy) diskusse zde.

Aktuální satiraJak usuzuje JzP a já s ním souhlasím, zřejmě zelené provenience.

Updated.

Pro ty, co stále ještě nepochopili

Josef Šlerka: "Často se v nich ozval hlas, co že si to ten Kalousek dovoluje, když on sám byl ministrem financí ve vládách, které ten dluh pomáhaly vytvářet, a že by ho koneckonců měli přeci jen zaplatit politici, kteří za něj mohou. Příkladem může být jakýsi pan Barák v debatě na serveru lidovky.cz. Kdo vedl tento stát v minulých letech, tak ho také zadlužil, tak ať platí, je to státní dluh a ti ve vedení státu ho nasekali, my dole ne, je to sebranka, co dluh využívá.

Tenhle argument mne ohromil. Zaprvé jeho zastánci nepochopili význam zastupitelské demokracie, v níž delegujeme svá práva rozhodovat na poslance."

18. května 2010

Ještě ke Kalouskově složence

Karel Steigerwald: "Volič, který nepochopí Kalouskovu složenku, se asi nevyzná v žádném z těch témat, a je tedy zcela bezmocný vůči kanonádě primitivní politické reklamy, jejíž ubohost většinu lidí pobuřuje … Pro českou politiku je to inspirativní. Kdo nepochopil čerpadlo a Kalouskovu složenku, neměl by mít volební právo."

17. května 2010

Mentální propast

Nemaje televisi, film Krev zmizelého jsem neviděl. Nicméně na hodnocení tohoto filmu ukazuje, jak je mezi levicí a ostatními (k pravici se nepočítám) mentální propast, jak je levice amorální.

Schvalovat vyhnání Němců levicové není. Ale už se stalo, že podpora odsunu je poznávacím znakem české levice, tedy prakticky každý český levičák podporuje vyhnání, přičemž přirozeně existuje mnoho stoupenců vyhnání, kteří levičáky nejsou. Jaké jsou důvody bagatelisace obludných českých zločinů? Odmítnutí „relativisace obětí a pachatelů z 2. světové války“. České levici je cizí náboženská morálka, ačkoliv třeba Tony Blair jí prodchnul celou svou kariéru. „Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.“ (Mt 7, 3–5) Je tedy úplně lhostejné, co nám udělali Němci. Podstatné je toliko, co jsme udělali my sami.

Stejně úchylná je theorie příčiny a následku: „jako kdyby řádění Čechů bylo bezdůvodné a nic mu nepředcházelo“. Ano, třeba kadaňský massakr (v tendenčním vylíčení). Ale to je směšné. Takto by bylo možné v domnělých i skutečných křivdách jít donekonečna. Bludný řetěz zla a jeho odplácení je nutno přetnout. „Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.“ (Mt 5, 39)

Dokud levice nenazve zlo zlem beze všech vytáček, lepší to s ní nebude.

Updated: Opraveno nedostatečné vyjádření podmnožiny a nadmnožiny.

Klerofašisti, kleronacisti, lefebristi a příznivci diskriminace v ČR

via Cynik. Internet je někdy rychlejší než blesk. Kdosi, kdo si říká Radomíra Clément, publikoval na Facebooku pozoruhodný seznam Klerofašisti, kleronacisti, lefebristi a příznivci diskriminace v ČR, tedy v zásadě seznam předních paleokonservativců. Bohužel zmizel ještě dříve, než jsem si ho stačil přečíst a na Internetu jsou z něj jen výňatky. Přituhuje.

15. května 2010

Rozumný názor Fedora Gála

Doporučuji k přečtení.

Generační střet

Co trapný clip Mádlové & Issové jen naznačil, Kalouskova složenka dokončila. Složenka, pro lidi nad 70 posvátný dokument. (Nevěřím, že by ji nyní 60letí rockeři brali vážně.) Máme kvůli několika lidem, neschopným žít v reálném světě, kteří dávno měli být zbaveni svéprávnosti, zakazovat politickou agitaci? Kalousek přeci upozornil na vážný problém, bez ohledu na míru jeho spoluzavinění. Nebo se snad chceme chovat jako Řekové, jak navrhuje kryptokommunista Keller?

Grčka dobrovoljačka garda

Málo se mluví o tom, že na obludném massakru ve Srebrenici participovala i Řecká dobrovolnická garda, mezi jejímiž členy byli řečtí neonacisté. Pravoslavná solidarita v praxi: "Byl to boj mezi námi (pravoslavným společenstvím) a jimi (muslimy, katholíky, protestanty a Západem) a my jsme vyhráli."

Takis Michas dále dodává: "NATO military secrets on the August 1995 air strikes were passed on to Mladić on direct orders of then socialist Prime Minister Andreas Papandreou."

12. května 2010

Testování Řápkové

Mladá fronta je posedlá testováním. Tak vymyslila na Řápkovou test, jak umí právo. Protože jsem od fochu, tak jsem se otestoval taky.

1. V jakých městech sídlí vrchní soudy?
To je pro každého praktika ta nejvíce triviální otázka. Avšak pokud právo neděláte, chápu, že se vám to vykouří z hlavy.

2. Kolik činí lhůta pro odvolání v trestní věci?
Přiznám se, že toto jsem nevěděl ani já, ačkoliv jsem se kdysi trestním právem živil. Ale jen na prvním stupni (přesněji řečeno přípravným řízením) a lhůty jsou v trestním právu dosti nestandardně krátké.

3. Co znamená věta ignorantia iuris neminem excusat?
To je triviální pro toho, koho baví latina. Normální právník to ale moc neužije.

4. Kdo byli Gaius, Ulpinianus a Papinianus?
dtto

5. Jaké jsou druhy zavinění?
Tady "správná" odpověď míchá hrušky s jablky a je tedy sama špatně. Spíše theoretická otázka.

6. Co znamená "účinná lítost"?
Správnou odpověď bych nedal, v praxi se účinná lítost prakticky nevyskytuje.

7. Kde je upraveno právo na spravedlivý proces?
To je triviální, ale pro toho, kdo se zajímá o ústavní právo. To opět drtivá většina praktiků není.

8. Kolik činí poplatek za podání ústavní stížnosti?
Klassický chyták. Ale právník by to znát měl.

9. Kde sídlí Právnická fakulta v Plzni?
Nevěděl jsem.

Lze tedy říci, že ty otázky nezkoumaly to, zda je právník, ale snažily se najít to, co neví. Typicky český přístup. A Sokol, který nikdy nedělal nic jiného než trestní právo, by si měl uvědomit, že trestní právo není alfa a omega práva. Jak říkali Gaius, Ulpinianus a Papinianus, trestní právo není právo, ale politika.

A ještě bych chtěl dodat, že z té totální neznalosti latiny u Tachecí bolí uši.

11. května 2010

Kommerce na wiki

Před rokem a něco se rozhořela diskusse o kommerci na wiki. Je otázkou, čí je vina na tom konfliktu. Beren popsal jeho chronologii. Mám pocit, že nechat 2 minuty na přečtení vzkazu není zrovna mnoho. Nereagovat na e-mail není u správce omluvitelné. Nicméně, v pozadí jsou zjevně SEO praktiky a s jejich protagonisty se nezachází v rukavičkách.

První zpráva do datové schránky

Ačkoliv mám datovou schránku od srpna 2009, teprve dnes jsem do ní dostal první zprávu. Protože jsem nic nečekal, byl jsem zvědavý, oč jde. Píše mi berňák nebo soud? Nakonec se ukázalo, že mi píše vnitro, že datové schránky přecházejí na šifrování SHA-2. Je krajně sporné, zda to muselo oznamovat právě datavou zprávou, místo toho, aby to oznámilo na webu, což je v těchto případech obvyklé. Push technologie je dotěrná, vhodnější je pull technologie.

K mazání fotek z Wikimedia Commons

K již níže diskutovanému "skandálu" na Wikimedia Commons bych měl několik osobních postřehů a komentářů.

1. User:Jimbo Wales neměl začít s masovým mazání bez konsensu či schválení ze strany Nadace. Ostatně ta se k celé věci vyjádřila nakonec dosti vyhýbavě.

2. Absolutně mi nevadí fotky různých penisů na Commons, současné pravidlo pro jejich omezení je zbytečné. Jde je zatřídit do kategorií, kam patří. To samé platí i o vyobrazení sexuálních aktivit či BDSM. Jejich používání v lokálních projektech by mělo otázkou rozhodnutí těchto projektů, ne správců na Commons.

3. Wikimedia by měla mít nějakou sociální zodpovědnost bez ohledu na právní normy jednotlivých zemí bych velmi chápal mazání zvráceností jako jsou dětská pornografie a zneužívání dětí, mezirasový sex, zoofilní (a asi i koprofilní) jednání atd. Dbát je třeba i ochrany osobnostních práv, bývalé přitelkyně obvykle netěší, když je na Commons jejich obličej postříkaný spermatem. Stejně tak jsem pro označování erotických a nahých obrázků něčím, co by usnadnilo práci filtrům.

4. Vždy budou hraniční případy, třeba ilustrace či starší umělecká díla.

5. Přijde mi, že v těch diskusích ohledně smazaných fotek a jiných obrázků se ukazuje i jiných spor o charakter Commons. Má to být pouhé úložiště pro projekty Wikimedia nebo všem určená sbírka děl pod svobodnou licencí?

6. Anglická Wikipedie vykazuje silnou liberálně levicovou zaujatost, Fox News naopak podporuje neokonzervativní a občas i konzervativní republikánské politiky. Tato ideově konkurenční významná média spolu vedou spolu ideový boj, v rámci kterého si dělají i naschvály.

9. května 2010

Talibanský skandál na Commons

via Cynik. Oč jde? Jednou z věcí, které se tmáři všech barev bojí nejvíce, je nahota a sexualita. Proč? Protože jim effektivně znemožňuje totální kontrolu jejich oveček. Nejhorší přístup k veřejné nahotě má islám, ale někteří puritáni (tedy protestanté) od něj nejsou daleko. Katholictví má obecně mnohem zdravější postoj, ale několik zdivočelých paniců se najde i zde.

Zhrzelý spoluzakladatel původní wikipedie a zakladatel neúspěšného Citizendia, Larry Sanger, zjistil, že na Commons, což je úložiště obrázků s volnými autorskými právy, je značné množství pornografie. Proto napsal talibanské udání na FBI, kde výslovně upozornil na 2 kategorie: Pedophilia a Lolicon. Obě obsahovaly kreslené obrázky (sic!) s pedofilními náměty.

Poté se skandál rozšířil na pornografii vůbec, neboť spoluzakladatel původní wikipedie a bývalý provozovatel soft pornografického serveru Bomis, Jimbo Wales, ji začal houfně mazat. Výsledkem je podpora snahy, aby Wales byl zbaven svého statusu bohokrále.

8. května 2010

Tresorový seriál na YouTube

Okres na severu v plné kráse.

Překvapivé přiznání Věry Tydlitátové

Opustit primitivní manicheism už bylo načase.

4. května 2010

Pravoslavné dědictví

Ruský pohled na vlastní dějiny.

2. května 2010

Politika jako morální kitsch

Analysa názorů Jiřiny Šiklové.

České strany: "Třetí protiklad, mezi pravicí a levicí, také neexistuje, protože žádná pravice, která se napříště dostane do parlamentu, není. Je zde národně liberální strana ODS, v krizi až rozvalu, je zde volební agentura TOP 09, reprezentovaná spíše virtuální postavou modrokrevníka, který si příležitostně střílí z černoprdelníků. Je zde populistický derivát televize Nova zvaný Věci veřejné. Proto je opravdu na místě za práci pro pravici slíbit porno zadarmo na netu, původem ze slunné Itálie."

Potomci Masarykovy sekty.

Zajímavý časopis

Jmenuje se Člověk a vydává ho FF UK.

Pozoruhodný článek

Z pera Dana Drápala.

Svoboda shromažďovací v ohrožení

S tradičními katholíky nemám mnoho společného. Jsem aktivní odpůrce diskriminace a na nové české antidikriminační legislativě jsem se osobně podílel. Jenže kromě zákazu diskriminace jsou i jiná lidská práva, např. politická. Slova Ney Mare Brkičové podepisuji:
Projevy „narušování“ byly ostatně ohlášeny na webu www.feminismus.cz:

„Protiakce bude založená na narušení shromáždění a projevů účastníků a účastnic (píšťalkami, řehtačkami apod.) a na demonstraci opačného názoru prostřednictvím transparentů a symbolického černého oblečení (příp. alespoň černé pásky).“

Tento citát zcela jednoznačně vyjadřuje vůli po nesvobodě slova a touhu umlčet opačný názor, nedat mu ani šanci, aby zazněl – přímý opak snahy o antidiskriminaci.
Podstatou demokracie je, že lidská práva svědčí všem, včetně extrémistů. S akcí DOST naprosto nemohu souhlasit, ale rozbíjení jejího shromáždění dělá ze Strany zelených novodobé SA. Zelené jsem dříve volil, ale stranu s takovou neúctou k lidským právům už volit nemohu.