31. srpna 2008

Náboženský dualism

Narazil jsem na zajímavé texty, které se blíže zabývají náboženským dualismem, který se vine jako herese celým středověkem. Jeden rozebírá vztah Boha na jedné straně a Hospodina (Satana) na straně druhé. Výsledkem je připomenutí orientální asijské krutosti v Bibli.

Vrcholem dualismu byli kathaři (albigenští): "When they came to the great city of Beziers; which is said to have contained more than a hundred thousand men, they laid siege to it ; and in the sight of them all the heretics defiled in an unspeakable manner the book of the sacred gospel; and then cast it from the wall towards the Christians, and sending arrows after it, cried: " There is your law, miserable wretches!" But Christ, the author of the gospel, did not suffcr such an insult to be hurled at Him unavenged. For some of His followers, burning with zeal for the faith, placed ladders against the wall, and like lions, after the example of those of whom we read in the book of the Maccabbees (2 Macc.xi.ii), fearlessly climbed the walls, and while the hcretics were stricken with panic from on high and fled, they opened the gates to the others, and so gained possession of the city."

Revoluce a kontrarevoluce

Zdá se, že čím dál více lidí je stejně jako já unaveno dnešním sterilním neokonservativním mediálním discoursem, jehož součástí je neoliberalism v ekonomice (privatisace, deregulace & globalisace). Levice je myšlenkově vyprázděná (kromě Blairovy třetí cesty, ale to je již centrism), a proto je nutno se ohlednout napravo. V poslední době vzniklo několik textů o alternativní pravici, a proto se na ni podívejme podrobněji.

Kdo k alternativní pravici patří:
 1. národovci / nacionalisté, včetně eurorealistů. Dříve jsem je házel do jednoho pytle s chauvinisty, ale je třeba rozlišovat mezi nacionalisty typu Mečiara a chauvinisty typu Miloševiće či Saakašviliho, kteří se dopustili aggresse vůči jiným ethnikům / státům.
 2. fašisté. Protože se establishment otřásá odporem, kdykoliv toto označení slyší, říkají si dnes korporativisté. V Itálii jsou legální jako Sociální akce (Azione Sociale, AS), ve Španělsku jako Falange.
 3. tradicionální katholíci.
Kdo stojí mimo:
 1. rasističtí populisté z Národní strany.
 2. neonacisté z Národního odporu a Dělnické strany.
Jsem evropský federalista a liberál, a proto je mi nacionalism a eurorealism Konzervativní koalice (Konzervativní strana, Koruna Česká, Právo a Spravedlnost a Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu) odporný. Jsem stoupenec antidiskriminačního zákona a lisabonské smlouvy, i když tu považuji za nedostatečnou.

Konzervativní strana není konservativní, nýbrž neokonservativní, takže její program nelze odlišit od ODS, když si odmyslíme odpor k neoliberalismu. Paleokonservativci střihu Pata Buchanana v ČR vůbec nejsou.

V zásadě však všichni zůstávají na půdě 19. století a jejich programem je návrat do let 1848–1960. Jen menší část chce demontovat osvícenství. K nim patří tradicionální katholíci, kteří nesouhlasí s II. vatikánským koncilem a jejichž ideálem je modernistický projekt tridentského koncilu. Ještě dále jdou guénonisté, kteří odmítají i gothiku. Ale těch je jen hrstka.

30. srpna 2008

Scientisté na wiki

Jako v mnoha dalších věcech jsem první obětí scientistů na wiki – "mezi takové reflexy dnes může patřit poptávka po různé „alternativní“ racionalitě, na kterou idioti klasické modernity reagují tažením proti „pavědě“". Prosazoval jsem totiž na wiki formulaci, že "podle některých názorů je zeměkoule ve skutečnosti placatá", což byl jeden z důvodů, proč jsem byl zablokován na doživotí jako výsměch principu NPOV.

Je pozoruhodné, že ačkoliv scientisté píší na wiki již roky, pořád ještě si nenašli čas prostudovat si vůbec nejdůležitější pravidlo původní wikipedie, WP:NPOV.

Poučení pro Boutrose

Kapitán píše na Nautilu.

Mýthy o vzniku Israele

Největší výhodou Magna Maxima je, že předvádí neokonservativní mýthy ve výstižné zkratce. Ostatní neokonservativci obvykle tak naivní nejsou. Tak opět proveďme jejich dekonstrukci:

tj arabové žicící v tureckém područí a pak v britském protektorátu Palestina tam nikdy neměli žádnou státotvornou svrchovanost.
Arabové tam měli stejné státoprávní postavení jako Židé. Jejich záležitosti spravovala Supreme Muslim Council (SMC). Na straně Židů to byla Sochnut (židovská agentura). Arabové vytvoření arabské agentury úmyslně odmítli, což byla pochopitelně chyba.

Když konečně mohli mít stát v r 48, tak to odmítli,začali a prohráli válku
Ve skutečnosti byli mezi Židy antikolonialisté v menšině. Spojený židovsko-arabský protibritský odboj chtěl vytvořit prosovětský Nathan Yellin-Mor.

Příliš se dnes nemluví o židovských terroristech z Etzel a Lehi, jimž Sochnut v roce 1944 vyhlásila (občanskou) válku, která trvala až do dubna 1945. Hlavní roli ve spolupráci s MI5 hrál budoucí starosta Jerusaléma v letech 1965–93 ("I’d love the city to be empty of Arabs"), Teddy "Scorpion" Kollek. Jak však Britové poznali: "Unfortunately, the Jewish Agency's lists of so-called terrorists continues to include numerous people who have no terror connections, but politically speaking are undesirable to the Jewish Agency. This adds to the difficulties the police has in separating the sheep from the goats."


Židovské vězení pro židovské terroristy během Saisony, v němž byli vyslýcháni a mučeni.

Židovští terroristé se ještě v roce 1952 pokoušeli zavraždit Konrada Adenauera. Obětí atentátu se stal jeden německý policista. "We thought the Germans should pay directly to the survivors of the Holocaust and that the government of Israel should not take the money from them in the name of the Jewish people and buy tractors with it for the kibbutzim."

Čas na "konzervativní revoluci"?

Další velmi zajímavý článek Ondřeje Šlechty na Délském potápěči. Začal jsem kommentovat tam, zde jen upoutávku pro čtenáře.

Mimosní kritika

Na základě Kapitánovy upoutávky jsem si přečetl Čulíkovu kritiku filmu Kameňák. Něco tak mimosního se jen tak nevidí. Pro ty, co film Kameňák neviděli, připomínám, že jsou to zfilmované vtipy, nic víc.

Vtip, aby byl sdělný, musí vycházet ze stereotypů svých konsumentů. Čulík kritisuje, že hrdinové nevedou politicky korrektní domácnost: "Při snídani v rodině Novákových manželka kmitá a připravuje všem členům rodiny jídlo – otec Novák si při tom nevzrušeně čte noviny. Typicky musí manželka vést domácnost a zaopatřit muže a zároveň přitom ještě vykonávat odbornou profesi. Otec si stěžuje, že matka řádně nevaří. Jaksi očekává, že protože je matka, bude vařit." Těžko si představit, že by politicky korrektní domácnost působila uvěřitelně. Ledaže by to byl humorný záměr, ale tím by film přestal být pouhou sbírkou vtipů a dostal by vyšší cíl.

Se symptomatickou ignorancí se Čulík diví: "Film je v tomto smyslu svou charakterizací nedůsledný – pokud totiž Novák manželku nenávidí, proč se s ní miluje?" Inu proto, že celá řádka vtipů se odehrává po souloži a režisér nevěděl (nebo možná nechtěl), jak tam soulož dostat jinak.

Kapitán píše: "Musím říct, že jsem se jeho čtení jsem se bavil minimálně stejně dobře, jako při filmu samém." Vzhledem k tomu, že mám jiné ustrojení než Kapitán, jsem měl při obém spíše pocit trapnosti.

Biden a Palin – co mají společného?

Je to naprosto jasné. Oba jsou výrazem snahy presidentských kandidátů získat osiřelé voliče Hilary Clinton. Vicepresident nemá prakticky žádné pravomoci, a proto je jeho reálný význam nullový. To se změní pouze v okamžiku, kdy se uprázdní stolec presidenta.

Romantický pohled neokonservativců

motto: "Israel je jediná záruka, co Židi mají, aby se neopakovala Endlösung! To dobře vědí. Je to to nejlepší, čeho pro své přežití za 2000 let dosáhli. Je to pro mnohé smysl jejich dějin. Nepřátelství k Israeli je de facto posíláním Židů do plynu." Magnus Maximus

Tak si tento romantický kitsch rozeberme bod po bodu:
 1. jediná záruka. Sami Israelci přiznávají, že jsou jen ostrovem v arabském moři. Sama o sobě je tedy tato záruka dosti chabá. Nicméně Israelci svými schopnostmi dosáhli toho, že mají nepřiznané atomové zbraně a věrného spojence USA, které jsou ochotny kvůli nim jít do války (Irák).
 2. co Židi mají. Znakem liberálně-demokratického státu je, že je občanský, tj. že v případě Israele v něm rovná práva mají Židé i Arabové, Israelci i Palestinci. Pokud je postaven na rasistických základech (je to stát Židů pro Židy), nejedná se o nic jiného než o apartheid.
 3. aby se neopakovala Endlösung. Co si máme myslet o "konečném řešení", nám přikazuje trestní zákon, čímž končí jakákoliv smysluplná diskusse.
 4. To dobře vědí. Myslím, že massová emigrace z Israele je důkazem, že to nevědí. Hlasují nohama, protože v současné době je Israel na celém světě pro Židy nejméně bezpečným místem. Přes všechno usilovné hledání antisemitismu v Evropě, je v Israeli ze všech států světa největší nebezpečí, že člověka pro židovskou národnost někdo zabije.
 5. Je to to nejlepší, čeho pro své přežití za 2000 let dosáhli. Ne, mají mnohem účinnější prostředky.
 6. Je to pro mnohé smysl jejich dějin. Lidé věří různým věcem, například neposkvrněnému početí Panny Marie.
 7. de facto posíláním Židů do plynu. Problém je, že tím je prakticky všechno. Přehnaným používáním tato frase ztratí reálný obsah.

29. srpna 2008

Miracetiho prozření?

Miraceti, zdá se, konečně prozřel, že s blbci, jako je cynik Ignác Pospíšil, a marxisty, jako je Ioannes Pragensis, to daleko nedotáhne. Všimnul si, že každá individualita, která na wiki omylem zabrousí, se okamžitě s tou klikou průměrných dostane do konfliktu.

Nicméně, i Miraceti má své meze: "Příště už to nejspíš půjde přes ŽoK a dost pravděpodobně to pro Tebe může skončit trvalým banem." Přesto, že je to Miracetiho arrogance, které by měl být zatnut tipec, byl to právě Miraceti, který mne úspěšně vyštípal z cs:. Stačilo mu na to jen ve správném čase založit 2 stránky.

Zdá se, že wiki je nereformovatelná jako kommunism. Uhrovité adolescenty přitahuje jako med vosy z podstaty věci.

28. srpna 2008

Jak Petersovi vrtěli před nosem psem

Zajímavé svědectví české válečné zpravodajky o tom, jak nám vyráběli válku v Jugoslávii, připomíná slavný film Wag the Dog.

Věra Tydlitátová

Stal jsem se pravidelným čtenářem blogu paní Tydlitátové. Někdy se bavím, někdy mi zůstává rozum stát. Jako například při čtení tohoto článku. Schválně nebudu nic kommentovat a zajímal by mě váš názor. Jen na vysvětlenou: paní Tydlitátová je zakládající členkou Ligy proti antisemitismu, jejímž cílem je mj. "monitorovat veškeré projevy antisemitismu a antijudaismu na veřejnosti, v médiích včetně internetu, a v politické kultuře."

27. srpna 2008

Bytí a čas

Sein und Zeit
Ukázka z anglického překladu: John Macquarrie a Edward Robinson (Blackwell Publishing, 1962)

K tomu je případný citát Alberta Einsteina: "Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius—and a lot of courageto move in the opposite direction."

Updated.

26. srpna 2008

Je to test mezinárodního postavení Ruska

Zatímco amerického klienta Kosovo uznává 46 států (¼ zeměkoule a 21 z 27 států EU), zatím se nezdá, že by někdo následoval krok Ruska a rovněž uznal ruské klienty Jižní Osetii a Abcházii. Pokud se k Rusku nikdo nepřipojí, dostane se do mezinárodní isolace, a to bez ohledu na to, že rusofobní pohled na události je více než svérázný: "Tbilisi zareagovalo na ruské a jihoosetské provokace a ve snaze znovu dostat pod kontrolu vzbouřenecké území poslalo 8. srpna vojáky do jihoosetského správního střediska Cchinvali. Rusko odpovědělo masivním útokem po zemi, ve vzduchu i na moři, během kterého gruzínské síly zatlačilo hluboko do vnitrozemí Gruzie. Po několika dnech bojů, které zanechaly nejméně stovky mrtvých a tisíce raněných a desetitisíce lidí vyhnaly z domovů, se aktivita přesunula na diplomatickou půdu."

Pravda a láska o opposiční smlouvě

Film novináře Respektu Erika Taberyho: Vládneme, nerušit. Trochu tam zanikl fakt, že nakonec Pravda a láska prosadila svou prostřednictvím dnes už polozapomenutého premiéra Vladimíra Špidly.

Vyléčený propagátor homosexuality?

Zdá se, že některým lidem otevře oči až tragická životní zkušenost. Neprve zastávají takovéto názory, po intenzivní životní zkušenosti se za ně omlouvají a veřejně přiznávají motivaci svého někdejšího jednání.

Samozřejmě žijeme ve světě virtuální reality a editace mohl teoreticky provádět někdo jiný z IP adresy původního editora, ale ono přiznání, které skončilo zablokováním, působí upřímným dojmem.

Intelligentní článek o českých dějinách

Napsal Ondřej Šlechta.

25. srpna 2008

Debata o nethematu

Naprosto přesně to vystihl Václav Krása.

České veřejné mínění

Kapitán píše: "Nejzábavnější je ovšem nálepka antisemita. U národa, který na onu zmíněnou propagovanou odrůdu Semitů nemá nijak vyhraněný názor, natož pak extrémně negativní, způsobuje každá pozitivní diskriminace nebo třeba bizarní uzákonění oficiální verze historie (ať je jakkoli pravdivá) kontraproduktivní reakce. Obecně přijímaný názor, že popírač masového vraždění Židů během války je hňup, je nahrazen přesvědčením, že zákonodárce trestně stíhající tohoto hňupa je nebezpečný šílenec." To potvrzuji.

O Ježíšovi

z wiki: "V dětství Ježíš utíkal z domova. Konfliktní byl zřejmě i vztah k jeho matce, které dával najevo pohrdání a nezájem (Mt 12, 47–50) a oslovoval ji "ženo". Trpěl záchvaty bezdůvodného a iracionálního vzteku (prokletí fíkovníku za to, že nemá ovoce v období, kdy stromy nerodí, Mt 21, 19), který přecházel až ve veřejné výtržnosti (Jan 2, 15)."

V jiné interpretaci: "Mnohým jednáním Ježíš narušoval dobové a náboženské konvence. Porušoval některá židovská pravidla (uzdravování nebo sbírání klasů v sobotu). Navzdory tehdejší vysoké hodnotě rodinných vazeb vyjádřil vícekrát odstup od své rodiny (opuštění rodičů ve 12 letech v chrámu dle Mt 12, 47–50, oslovení matky při svatbě v Káni, reakce na slova „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“ v Mk 3, 32) a rovněž své učedníky vyzýval k opuštění rodinných vazeb pro hlásání evangelia, narušoval pojetí výlučnosti Židů atd. Kanibalská symbolika sebeobětování („Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ – Jan 6, 53), dnes křesťany vnímaná se samozřejmostí, tehdy šokovala („To je hrozná řeč, kdo to může poslouchat?“ – Jan 6, 60; „Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili.“ – Jan 6, 66). Nábožensky motivovaná veřejná výtržnost na nádvořích chrámu (Jan 2, 15) byla jedním z důvodů jeho zadržení před ukřižováním."

Justin Raimondo, diskriminace a homosexuální lobby

Justin Raimondo je v mnohém skutečným libertariánem.

Otcovská péče velmocí

Guy Peters neustále žaluje, že se imperiální Rusko plete do záležitostí svého blízkého pohraničí. Má pravdu, ten hoch! Američané se do záležitostí Mexika nebo Kanady nepletou, oni mění vlády na druhém konci zeměkoule. Ovšem když jim patří celý svět (kromě Ruska, Číny, Íránu a ještě pár zemí), je pro ně "blízké pohraničí" i v Iráku či v Afgánistánu.

V případě mladé demokracie, České republiky, lze starost USA o vnitřní záležitosti této země nazvat vpravdě dojemně otcovskou. Zájem se koncentruje na vztah Paroubka (potažmo ČSSD) k Rusku v souvislosti s radarem, který ale vůbec není proti Rusku, ne ne! Co Vás nemá, kdepak!

Nevím jak Vy, ale já se cítím bezpečněji, když velmoci ani neví, kde se moje země nalézá, popř. že vůbec existuje.

Zelené karty, „xenofobní“ ČSSD, „pravicová“ ODS a příliv imigrantů do ČR

Marek Skřipský ve svém článku popisuje, jak je to s návrhem nového zákona a deklarovanými postoji k němu.

24. srpna 2008

Jak chauvinisté plánovali válečné dobrodružství

Článek Financial Times a český překlad. (Pro p. Zemana, asi pirátský, ale na rozdíl od něj tu jistotu nemám, zatímco u udavače Mauleho dobře vím, co je zač. Pro Michaelu: Je rozdíl něco ukrást jednou, kde ani nevíme jistě, zda k tomu vůbec došlo, a něco ukrást nejméně 4x – podle údajů správce blogu, kde je krádež uskutečňována. Jinak za morální trosku považuji toho, kdo svému příteli, Vodníkovi, odmítl pomoci v nouzi; navíc, když ho o pomoc výslovně žádal. Ale co čekat od Michaely, která nejdříve výslovně vyzve k zaslání e-mailu a pak ho vesele ignoruje. To je ale charakter, jen co je pravda.)

P. S. The Economist je soud? Netušil jsem, pane Zemane, že i Vy trpíte totálním právním bezvědomím. Ale mělo mi to dojít, podle klidu, s nímž poskytuje k páchání krádeže součinnost.

Updated.

Máchův záhadný dopis

A k náladě okurkové saisony ještě jeden text, Máchův dopis příteli o cestě na hrad Houska, kterou podnikl v r. 1836.

Blábol o Rusku

Někdy člověk doslova žasne, co všechno jsou jurodiví rusofobové schopni vytvořit.

Koncert pro jeden hlas

S ohledem na teploty vzduchu, které – minimálně u mě doma – úspěšně atakovaly relé thermostatu topení, si dopřejme trochu romantického multimediálního prázdninového kýče:

Krátký gruzínský propagandistický film


Námětem je nezměrné gruzínsko-osetinské přátelství v rámci jednotné a nedělitelné Gruzie, které se pokuší narušit ruští provocateuři.

Další je zajímavý tím, jak tam (zhruba uprostřed klipu) pravoslavný kněz žehná gruzínské středověké armádě.

Erec Jisra'el

Ačkoliv dnes existuje tendence vykládat pojem אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל (Erec Jisra'el) reálně, tj. územně, ve skutečnosti byl myšlen ideálně, tj. theologicky. Erec Jisra'el nebyla Judea a Samaří, nýbrž Boží království.

Filosofie dějin

Jeden z hlavních důvodů, proč se nemají vymýšlet nesmyslné termíny, je ten, že pak nejdou přeložit do civilisovaného jazyka. Tak i rozlišovat mezi dějinami a historií je totální pitomost, protože v civilisovaných jazycích je to obvykle jedno slovo: fr. histoire, ang. history.

V češtině se říká filosofie dějin a nikoliv *filosofie historie, ale to je pouhá náhoda, resp. důsledek toho, že česká věda je založena na německé. Francouzsky je to philosophie de l'histoire a anglicky philosophy of history nebo historiosophy.

23. srpna 2008

Beru Magna za slovo

Beru Magna za slovo a vsadím se s ním, že v úterý 4. listopadu 2008 bude novým americkým presidentem zvolen Barack Obama, neboť porazí Johna McCaina. Pokud prohraju, tak veřejně uznám, že filosofii dějin rozumí lépe než já.

Pro Michaelu off topic: Chcete-li kommunikovat po e-mailu, tak musíte na e-maily také odpovídat.

Pro Magna: Jsem jen chudý státní úředník; nemohu tolik investovat. Sázka tedy není uzavřena. Když prohraju, tak svůj slib splním, když vyhraju, tak holt nedostanu nic. Nicméně dobrý pocit mi postačí.

Updated.

Kdo má nejradši tento blog

Abych měl zpětnou vazbu, dívám se, kdo a proč Lucernu wikipedie navštěvuje. V pátek 23. 8. 2008 byl nejčastějším návštěvníkem Petr Maule (sarwcorp.amat.com), z českých úřadů LW nenavštívil nikdo. Protože má Petr Maule rekordní počet záznamů, stojí za to si je připomenout (všechny časy v přepočítány na čas v San Francisku):
 1. 9:46:04
 2. 10:45:33
 3. 11:45:23
 4. 12:44:43
 5. 13:18:52
 6. 14:01:30

Dodatek k Maulemu

Petr Maule napsal: "ja se ale aspon netvarim jako jeho kamarad". Ano, tak se tvářil pouze do doby, než mne udal.

Vyznání neokonservativce

Michael Romancov ve své kritice presidenta republiky píše: "Nechápu, proč jsou prezidentovy názory tak proruské. V kontextu zahraniční politiky 21. století jsou zcestné. Rusko není demokratický ani právní stát a nesplňuje nic z toho, co ve svých komentářích pan prezident říká."

Jako kdyby v zahraniční politice měl nějaký význam vnitrostátní politický systém. Navíc, je snad Gruzie demokratický a právní stát?

Rychlost na kole

K perenniálnímu sporu o rychlost na kole, myslím, že stačí prozkoumat rychlosti v závodech 500 metrů s pevným startem (500-meter time-trial): video.

Doučování Boutrose

I když je možná pokus vzdělávat udavače Petra Mauleho, který má "fyzikální vzdělání z Příručky mladého sviště" předem marný.

Boutros píše: "Makrofyzika a mikrofyzika porad marne ceka na sjednocujici teorii". Theorie všeho (TOE) existuje již 20 (slovy "dvacet") let a říká se jí superstrunná theorie. Inu, méně trollingu a více studia, pane Boutrosi.

"za soucasneho rapidniho sblizovani makrofyziky a filozofie ci ved nabozenskych" Theologie? To snad raději ani nebudu kommentovat.

Jak vzniká moula

Na Sprše můžeme vidět v přímém přenosu vznik dalšího mouly. Magnus Maximus byl vždycky slušný diskutér (ve významu zajímavý, tj. že jeho názory mělo cenu si přečíst a nechat se jimi inspirovat). Bohužel nyní udává na Sprše tón udavač z Chebu, který si říká Boutros. Ten neuměl nikdy nic, jen krást z Economistu. Nechápu (respektive chápu, ale nebudu to rozvádět), proč se mu Magnus chce vyrovnat, ale je to jeho volba.

Naposledy Magnus napsal, že je mu realita šumák a aby své tvrzení dokumentoval v praxi, uvedl, že "rozdíl ode mne [Peters] historii nikdy nestudoval". Tak jsem mu připomněl význam reality: on historii nevystudoval (plně rozumím tomu, že ne proto, že by na to neměl, ale protože měl jiné zájmy. Nicméně nevystudoval. S jeho moulovskou dikcí bych mohl napsat, že ho z historie vyrazili.), já ano. Zdá se, že Magnus z toho má komplex méněcennosti (podobně jako Boutros, který není ničím jiným než uzlíčkem pocitů méněcennosti v tlustém potetovaném těle) a připomíná mi, že jsem studoval na MFF UK a nedostudoval ji. A co s tím to má sakra společného? Copak jsme se bavili o mathematice? Podobně jsem studoval na VŠE, VŠCHT a ČVUT. Nic z toho jsem rovněž nedostudoval, ale vystudoval jsem práva. Má to nějaký význam pro debatu o historii? Probůh, Magne, vzpamatujte se a nebuďte moulou. Máte na víc.

A k detailům: Proseminářů bylo několik a Magnus je, pokud vím, starší než já. Na rozdíl od něj jsem filosofii nestudoval, takže mne na přednáškách z filosofie, např. Petříčka, nemohl potkávat.

A k filosofii dějin. Filosofie dějin je obor filosofie, nikoliv historie. Filosofem dějin byl Masaryk, historikem byl Pekař. Výsledky jejich práce si každý může porovnat na sporu o smysl českých dějin.

Historie je a bude ostatními obory, hl. filosofií a kulturní antropologií, zatlačována do positivistického chlívka a je to dobře.
Troufám si předpovědět, že nikoliv. Zatímco filosofii, která je vesměs jen planou spekulací, skoro nikdo nesleduje (jedinou výjimkou, co znám, je p. Zeman, ale ten skončil u předválečné filosofie), historie je nejvíce populární věda na Západě (v ČR je to ekonomie, ale troufám si předpovědět, že to časem skončí, jak se pevněji staneme součástí Západu). Je to proto, že vypovídá o realitě, nikoliv jen o tom, co si kdo (libovolně) myslí, typu: "Pak je úplně fuk, co se děje."

A na závěr. "Jistě, Hannah byla žačkou Heideggera a nechodila s píítrsem na Úvod..." Židovka Hannah byla milenkou nacisty Heideggera. Je to sice jen podružnost, ale signifikantní. Nicméně mnohem důležitější a varovné je, že intelektuální tón neokonservativců udávají nacisté Martin Heidegger a Carl Schmitt a kommunista Lev Trockij. Podle ovoce poznáte jich.

Updated. P. Zeman píše: "těch překladů bylo jistě mnohem méně než překladů p. Čulíka z Guardianu a jiných britských novin." Tvrdil jsem snad někdy opak?

proč tedy se čas od času nedozvědět jejich názory
Protože překlad článku bez svolení majitele autorských práv je krádež. To by snad mělo být známo i v Kanadě.

Za třetí, Boutros jistě umí více.
Nějak jsem si nestačil za ty roky všimnout. Ale třeba mne příjemně překvapí v budoucnu, že už nebude jen udávat a krást.

Za čtvrté a zejména, co je Petersovi do toho, co se objeví na žumpě Sprše.
Protože se tam objevují nehorázné pomluvy mé osoby, proti kterým jste odmítl zasáhnout, p. Zemane.

který je vždy nad věcí a diskutuje pouze ad rem
Ne, Medvídku Kadílku, to se pletete. Udavače P. Mauleho diskutuji ad personam, protože je zjevné, že je původ všeho zla. On založil Klan a nebýt jeho, tak na Sprše diskutujeme ad rem bez problémů dodnes. Nebo jste už zapomněl, jak Vás přivítal, když jste tam po roce vrátil? Tato kritika mé osoby má být odpustek, abyste se mohl vrátit zpět do Klanu, "Ty makotrase blabolivy"?

22. srpna 2008

Vlak v Bangkoku

Filip Sklenář ve vlastních slovech

Filip Sklenář před nějakým časem publikoval článek, ve kterém kterém kritizoval své kamarádíčky, kteří dostali žloutenku, svrab, skončili na záchytce a byly chyceni při výtržnosti. To on sám je oproti nim na výši a nic takového se mu nikdy nestalo. V článku o sobě mimo jiné prohlašoval:

Vykouřil jsem polovinu ocasů od Košic až po Amsterodam a nechytil jsem nikdy ani rýmu!

Víš za kolik desítek tisíc jsem se napáchal výtržností jenom letos? Nevíš, že na King-Konga se hraje beze svědků?

Potácel jsem se ROKY po ulicích naládovaný směsí pervitinu, alnagonu, rohypnolu, lysohlávek, chlastu a konopí a NIKDY mě nesebrali na záchytku!

Nyní se diví, že jsou mu na české Wikipedii jeho vlastní slova připomínána. Abych byl však spravedlivý, mám za to, že citáty patří spíše na Wikiquote, ne do článků české Wikipedie.

Doučování Magna Maxima

Sprcha začíná připomínat wikipedii, kde nedostudovaný student biologie v právu opravuje právníka. Na Sprše nedostudovaný student filosofie dává lekce absolventu historie na FF UK a přizvukuje mu k tomu inženýr elektro a udavač v jedné osobě. Boutros v pominutí smyslů píše: "Nevím proč to sem píítrs cpe", ačkoliv na Sprchu jsem roky nic nepsal. Taky odborník. Zřejmě se rozhodli, že Sprchu změní ze žumpy v humoristický plátek.

Ale slíbené doučování:
 1. minulost = chaotický soubor událostí a jevů, které se staly.
 2. dějepis / dějepisectví / historiografie = věda, zkoumající minulost.
 3. dějiny / historie = výsledek dějepisu / dějepisectví / historiografie.
 4. dějepisec / historiograf / historik = vědec, tvořící na základě zkoumání minulosti dějiny / historii.
To vše se učí v prvním semestru, v Úvodu do studia historie, milý Magne.

Samozřejmě, historiografie se dnes již neřídí Rankeovou positivistickou maximou zkoumat, wie es eigentlich gewesen ist. To však ale neznamená, že se historiografie může od reality úplně oprostit, jak ve svém nepochopení postmoderny tvrdí Magnus.

Tázat se po smyslu dějin je nebezpečně blízko marxismu. To by měl Magnus jako postmodernista vědět, když to byla právě postmoderna, která úspěšně zproblematisovala všechna velká vyprávění. Obávám se ale, že Magnovi je marxism málo a nejraději by se, otočen najednou o 180°, vrátil k zatuchlému positivismu: "Pošramocenost historie může napravit jen důraz na korektní čtení pramenů a tvrdá fakta." Nicméně redukce historie na pouhou deskripci nenapadla ani ty nejblouznivější positivisty v předminulém století.

Updated.

21. srpna 2008

1984 na Sprše

Postmoderna relativisovala výklad reality. Už není jediný možný. Ale popírat význam reality vůbec, to dokáže jen Magnus. Pak se není co divit, že ve své primitivní rusofobii tvrdí: "Nikdy nikoho pozitivně neoslovili." Chápu, že francouzsko–ruské spojenectví pro něj nic neznamená, když se na Francii dívá stejně jako na Rusko. Nicméně, co druhá světová válka? Tam bylo Rusko spojencem USA i Spojeného království.

Považovat národ Tolstého, Dostojevského a Čechova za "kulturně podvyvinutý", je známkou nejen neznalosti dějin, ale též absence širšího kulturního rozhledu. A ten žádné posměšky na adresu opponentů nemohou nahradit.

"Jeden Dostojevskej a jeden Čechov a jeden tu ten a jeden tamten" v. "Pecina, píítrs a Vodník vězící duchem ve východním paradigmantu, neuznávají výlučnost jedince a extrapolují na celek." What the fuck?

A považovat národ, který raději ze známých důvodů nebudu jmenovat a který celou svou historii kvičí, jak mu všichni do jednoho ubližují, za kulturní lze? Obávám se, že Vaše slova: "Snad o jeho přepjaté vnímavosti a hystriónské citlivosti. K čemu? Když jinak ... tu šlápnout na nohu, tu odstrčit ramenem, tu odhodit flašku, a nebo rovnou 30. Tu okrást, tu podvést, tu zabít, tu napadnout, tu obsadit ..." sedí jako prdel na hrnec.

Ještě jedna poznámka. Historie = dějiny. To jen Magnus si ve své zmatenosti plete minulost a dějiny.

Updated.

20. srpna 2008

Gruzie z první ruky

Na Jiném právu vyšel příspěvek člověka, který loni týden v Gruzii pobýval, který se (jaké překvapení!) shoduje s mým názorem učiněným od stolu. Inu, někomu postačí k schopnosti činit správné závěry kritické myšlení, hlupákovi nepomůže ani pravidelné čtení Economistu.

Petersi, prohrál jste!

V čem? táže se patrně překvapeně Guy Peters. Inu v diskusi, jak jinak! Skutečnost dala za pravdu mně a nikoli Vám! Proti jednotnému Klanu na jednom serveru se všichni jeho věčně roztříštění odpůrci rozptýlili do třech různých blogů. Nemůže být IMHO lepšího důkazu o tom, že žádný „protiklan“ nikdy neexistoval! Jen více či méně terrorisovaní jednotlivci, kterým chyběla klanová kázeň (viz výprask, jenž Jahuové uštědří i vlastním členům, kteří se odváží vyjádřit jiný názor, AndyO by mohla vyprávět!). Ani vy, zpytáci (Vy, gogo, JK, cnemo), jste nedokázali vytvořit jednotnou frontu, natož antiameričané nebo antisionisté, levičáci či pravičáci, jazzmani či punkeři, či jiní stádníci. Klan je oproti nám žulový monolith, bezchybně perpetuující jednu konkrétní ideologii, kde zodpovědné individuality demonstrují jednotný politický postoj, styl diskusse a zřejmě i (hudební) vkus.

Miracetiho diskreditace původní wikipedie

V posledním Reflexu vyšel článek, který pravdivě popisuje, jak se wiki establishment chová k nováčkům. Pomineme-li některé nepřesnosti (původní wikipedie není žádná encyklopedie, nýbrž strukturované úložiště znalostí, které se ani náhodou neyvrovná nejlepším encyklopediím, jako je třeba Ottův slovník naučný – stačí si otevřít libovolný delší článek; nobelovky se nedávají za odvozená díla, nýbrž vždy jen za původní výzkum) skvěle vystihuje atmosféru na české části původní encyklopedie.

Proč to všechno? Miraceti, ačkoliv je dlouholetý správce a první zablokovaný neanonymní uživatel wikipedie, stále nechápe některé její principy, jako je např. WP:NOR.

Je pravda, že nakladatelství Extra Média, s.r.o. nepatří k největším, přesto vydalo 3 knihy. Nicméně, i kdyby tato publikace byla vydána jen vlastním nákladem, tak by Jan A. Novák měl problém maximálně s WP:V, nikoliv s porušením zákazu původního výzkumu. Vkládat odkaz na publikovanou knihu není žádný spam, jak si Miraceti plete, nýbrž chvályhodné doplňování referencí, kterých má cs: tak málo, že je naprosto nepoužitelná.

Zarážející je absence jakéhokoliv pokusu o dialog (diktát za dialog nepovažuji), jen tupé revertování (Každý revert je zlo!). Miraceti má funkci, a proto se může na autory povyšovat. Měl by být okamžitě desysopován, než nadělá ještě více škod.

Nicméně na celé affaiře je jedna věc positivní. Ačkoliv Miraceti i Egg patří mezi přední zetisty, zde neochvějně prosazovali tradiční pravopis. Že by se blýskalo na lepší časy? Nicméně zůstává berenisticky kommunisticky pokrytecký tón diskussí: "Přeji Vám hodně štěstí ve Vaší práci! Miraceti 16. 7. 2008, 18:41 (UTC)".

Můžete si přečíst i pohled z druhé strany – nekonečnou debatu o celé záležitosti přímo na wiki.

Updated.

Přejmenování blogu

Ačkoliv Tomáš Pecina správně radí, že moulové se mají ignorovat, na druhou stranu není dobré jim zbytečně nahrávat na smeč. Proto jsem se rozhodl tento blog přejmenovat.

Kromě trollů k tomu nabádali i autoři spřátelených blogů, pro něž bylo nepraktické rozlišovat mezi původní wikipedií a blogem Wikipedie. Proto od nynějška Lucerna wikipedie (LW), která zůstává otevřená všem novým zájemcům o přispívání. Ať se na Lucerně wikipedie dobře cítíte.

Updated.

19. srpna 2008

Petr Maule oznámil, že bude v udavačství pokračovat

Práskač, lhář a zloděj Petr Maule veřejně oznámil, že se mu v roli Karla Čurdy zalíbilo. Ať si poslouží, pochybuji, že se můj zaměstnavatel bude jeho výblitky zabývat stejně seriosně jako jeho prvním udáním.

Názor Bohumila Doležala: "lidé vědí, že donášet (práskat, jak se říká lidově) se nemá a práskači se těší ve společnosti oprávněnému opovržení." Kromě Sprchy, dodávám já.

Jinak to asi nebude tak horké, Maule to ve své samotě přehnal s marihuanou a zkusil vtip: "uz slysi i na "kokota" ;-)))". Kdybyste méně zneužíval návykové látky, pane Maule, tak byste věděl, že jsem ve skutečnosti reagoval na toto vaše přiznání: "oznamuji tedy zde verejne dalsi dopis uradu ;-)". Jenže, když žertuje gangster, tak je legrace jako na hřbitově.

Updated.

Doležalův nekrolog Solženicyna

Vyjímám: "Vystoupil s podivnou teorií, že si Rusové zaslouží zvláštní ohledy, protože bolševismem nejvíc trpěli. To je sice pravda, ale bohužel si ho taky sami vymysleli a uskutečnili."

Rozhovor s Pavlem Kohoutem

Dost velké zklamání. Ten člověk nepochopil nic. Výrok: "Ale ze všech zemí jsme měli [v 50. letech v roce 1968] nejmenší ztrátu. Největší ztráta této země byla normalizace." považuji za docela drzost za nesrozumitelný. Errata napsal Malý čtenář.

Lepší rozhovor.

Updated.

První zákon e-governmentu

Dnes nabyl platnosti první zákon e-governmentu, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (PDF). Vzhledem k tomu, že účinnosti má nabýt až 1. července 2009, je dost dlouhá legisvakanční doba na jeho studium.

18. srpna 2008

Třetí blog

Lidi na útěku před šílenci ze Sprchy už založili třetí blog. První byla Vrba, následovala Wikipedie (ZMP) a třetí je Kapitánův. Přeju mu hodně štěstí, aby před mouly všeho druhu utekl do bezpečí.

Text, který moulu zasáhl do černého: "Když ale chcete psát na Sprchu, která je vysoce kvalitním diskuzním serverem elitních intelektuálů, tak musíte zvýšit kvalitu. Radím Vám přeložit z nějakého placeného serveru do lámané češtiny nějaký copyrightovaný článek a utrhnou Vám ruce."

Updated.

Nejnovější skandál na Sprše

Na Sprše se konečně něco děje. Po nekonečném nudném seriálu p. Zemana o Petrarkovi Kapitán přerušil půlroční mlčení a publikoval článek proti senátoru Štětinovi. Znám ho osobně, a proto bych volil mnohem mírnější slova, byť se závěry autora souhlasím: Senátor Štětina jde s osobním nasazením do věcí, na které jiní lidé kašlou. Proto je jeho činnost nesmírně cenná.

Klan reagoval symptomaticky. Prokop: "Mohl by mi někdo objasnit, jak se takový typicky cnemovský slint dostal na první stranu? Hlasovalo se o tom? Případně, kdo o tom hlasoval." Udavač Petr Maule: "To zneuziti prav pod nespornym vlivem kretenu je IMHO na zlutou kartu."

Myslím, že Jezovec tomu udavači vyhoví. Svévolné rozdávání červených karet má v krvi.

Jak to tehdy chodilo

Příběh z roku 1987.

17. srpna 2008

Dejte válce chanci

Úryvek ze starého úvodníku Thomase L. Friedmana v New York Times: Stop the Music! "Let's at least have a real air war. The idea that people are still holding rock concerts in Belgrade, or going out for Sunday merry-go-round rides, while their fellow Serbs are ''cleansing'' Kosovo, is outrageous. It should be lights out in Belgrade: every power grid, water pipe, bridge, road and war-related factory has to be targeted.
Like it or not, we are at war with the Serbian nation (the Serbs certainly think so), and the stakes have to be very clear: Every week you ravage Kosovo is another decade we will set your country back by pulverizing you. You want 1950? We can do 1950. You want 1389? We can do 1389 too. If we can frame the issue that way, Mr. Milosevic will blink, and we may have seen his first flutter yesterday."
Český překlad: "Umlčte tu hudbu! Pomyšlení, že ti lidé v Bělehradě stále pořádají rockové koncerty, či chodí v neděli na kolotoče, zatímco jejich srbští soukmenovci "čistí" Kosovo, je pobuřující. V Bělehradě musí být zhasnuta světla: každý rozvod elektřiny, vodovodní trubka, most, silnice a továrna musí být zasaženy.

Ať se nám to líbí či ne, vedeme válku proti srbskému národu, a je jasné, co je v sázce: za každý týden, po který pustošíte Kosovo, vás srazíme o desetiletí zpátky, budeme vás drtit na prach. Je libo 1950? Umíme 1950. Je libo 1389? Umíme i 1389...

Dejme válce šanci. Uvidíme, co dokážou měsíce bombardování, než se rozhodneme k pozemní invazi. Pak Balkán obsadíme. Udělejme z této války Miloševičův Vietnam, ne náš!"
Updated.

16. srpna 2008

Blbci v ČTK

Nevědí, že se shromáždění nepovoluje, protože shromaždovací svoboda je lidské právo. Toto obecné užívání pozemní kommunikace se nepovolovalo ani za kommunismu. Tuto ignoranci vykazoval i Stanislav Ďoubal z Mladé fronty.

Podobné právní bezvědomí vykazovali i městští úředníci: ""Jsme připraveni oznámit, že jde o nepovolenou akci, nicméně reflektujeme Policii ČR, která nám doporučila situaci nadále nevyhrocovat," řekl novinářům v průběhu shromáždění mluvčí radnice Václav Svoboda." Takže zřejmě jediní, kdo znají ty nejzákladnější právní principy, jsou policisté.

Updated.

Nepříčetnost Petra Mauleho pokračuje

Na nechvalně známém blogu p. Zemana, Sprcha, napsal (bůhvíproč anglicky, jako kdyby jeho bláboly četli nějací Anglosasové), že je na Wikipedii "blocked&banned".

Nuže, tomuto blábolistovi sděluji, že blocked&banned není, protože Blogger něco podobného vůbec neumožňuje.

Český smysl pro humor

Pohled Rosse Hedvíčka. Jinak recese se anglicky řekne prank. Zde je sketch, na který narážel.

Updated.

Kateřina Eliášová, typická novinářka

Kateřina Eliášová nyní píše pro Aktuálně. Podle svého professního životopisu: "Pracovala jako regionální zpravodajka TV Prima a poté ČT v Olomouci, po 26 letech se z rodné Hané rozhodla odejít do Prahy. V ČT se zaměřila hlavně na komunální a sociální politiku, posledních sedm měsíců nakonec zkusila i džob politické zpravodajky. Baví ji číst a poslouchat muziku, ale i pracovat."

Jeden anonym to kommentoval takto: "Hlavně že kecá do dráhy a nemá o předpisech základní informace." Má plnou pravdu. V jiném článku totiž napsala: "Žalobu chystá sama knihovna, a to na neznámého pachatele z Magistrátu." Pomíjím to, že neumí pravopis, protože slovo "magistrát" se píše s malým písmem. Horší je nesmysl o "žalobě na neznámého pachatele". Takový nesmysl si nelze v praxi vůbec představit.

Semitské spory

Ha'Aretz: "He [Nasrallah] even argued that he doesn't remember the name of the defense minister during the war - a mocking reference to Amir Peretz, who held the post during the conflict and famously said: "Nasrallah will remember the name Peretz."" Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.

Míša Saakašvili v tom umí chodit

Vzpomínky jedné významné Israelky. Kromě toho jasně artikuluje israelské národní zájmy: "If the U.S. fails to help its ally in Tbilisi, Tehran's power will increase. On the other hand, serious American activity in Moscow's back yard would teach Tehran a completely different lesson."

Vyjádření z druhé strany: "
they regard Georgian President Mikheil Saakashvili as reckless, irrational, and megalomaniacal."

Kritika neokonservativismu a od Pata Buchanana.

Updated.

Klaus k Jižní Osetii

Vyjádřil se stručně. Zásadní rozdíl mezi postojem Klause a mým spočívá ve východiscích: Klaus je nacionalista a neochvějný zastánce neomezené souverainity a územní integrity. Já jsem internacionalista, souverainitu považuji za akcesorický institut a popírám právo na integritu v případě genocidy.

Klaus proto odmítá uznání Kosova i ruský zásah v Jižní Osetii. Já uznání Kosova i ruský zásah v Jižní Osetii schvaluji.

Informace pro udavače Mauleho

Jak známo, Petr Maule je zatím jediný aktivní diskutér na Internetu, který udal svého opponenta jeho zaměstnavateli. Tuto svou vysoce morální aktivitu, které se dle jeho slov dostalo hlasité podpory od ostatních pisatelů na nechvalně známý server Sprcha (což nemohu vyloučit), takže se snížili na jeho úroveň, však zatěžuje lžemi, pramenící z jeho paranoidních představ.

Naposledy si mne dokonce spetl sám se sebou a obvinil mne, že píšu na Zvědavce. Abych jeho paranoidní vise uvedl na pravou míru, uvádím, že ve skutečnosti jsem na rozdíl od něj tam nikdy nic nenapsal, pouze jsem tamnímu editorovi tlumočil jedno rozhodnutí vlastníků Sprchy, že smí přetisknout článek, který jsem kdysi bohužel pro Sprchu napsal. Chebský udavač Pako Maule přitom symptomaticky sám nejdříve hlasoval pro, ale pak se asi špatně vyspal či co, rozmyslel si to a byl proti. Jenže byl v menšině, tak by se konečně měl smířit s tím, že jeho neschopnost udržet si jasný názor stejně neměla na výsledek hlasování žádný vliv.

15. srpna 2008

Kovaný Tomský

S obdivem jsem přečetl Tomského agitku, ve které se nám už po x-té někdo snaží doložit, že antisionism a antisemitism jedno jsou. S obdivem proto, že předkládat tolik blbé a profláklé propagandy čtenářům ve věku internetu - to chce opravdu pořádné chucpe! A nebo čtenáře Neviditelného psa - bezmozky s implantovaným programem v řídícím systému.

14. srpna 2008

Trestní zákon způsobuje komplikace

„Každý si myslí, že usvědčit někoho z propagace fašismu je jednoduché, ale to se mýlí. V zákoně je paradoxně přesně dáno, co musí ten člověk udělat, co musí vykřikovat a jaký musí mít postoj, aby se to dalo brát jako trestný čin..."

Celý podařený článek je zde.

13. srpna 2008

Cui bono?

Pro mnohé je válka o Jižní Osetii nepřehledná; zejména proto, že uvažují ideologicky: Ten je proruský, a proto je kladný / darebák. Ale to je uvažování z mateřské školy geopolitiky. Státy nelze hodnotit podle toho, s kým se zrovna kamarádí, ale podle toho, jak se chovají.

Dalším naivním přístupem je spiklenecká theorie, že lokální politik je jen bezduchou loutkou velmoci a velmoc je bezduchou loutkou nadnárodních zájmů (kapitalistů, židovského spiknutí apod.). Ve skutečnosti je vztah patron – klient dvoustranný; kdyby patron neměl co nabídnout, klient by ho dávno opustil.

Základní otázka je Cui bono? Tak i v na první pohled nepochopitelném zápasu Gruzie s ruským obrem si musíme tuto otázku položit. Skvěle na ní odpověděl anonym v diskussi k článku ČTK. "Co [Saakašvili] získal? Všechno! Úmyslně rozpoutal a prohrál válku, ale udělal z Ruska agresora. Ale tím vyhrál republikánům v USA volby! Když válčí Rus, američtí voliči zvolí republikánského tvrďáka McCaina a nikoliv demokratického měkkoně Obamu. A tenhle samovládce Saakašvili za to, že donutil Rusko k válce, bude mít od USA a NATO potom nekonečnou podporu a budou mu už jenom sypat, sypat a sypat. Těmhle ochráncům demokracie USA a NATO pak vůbec nebude vadit to, že tenhle samovládce Saakašvili vzešel z problematických voleb a že nedemokraticky diskriminuje opozici. Nikdy ho nenechají padnout a budou mu už jenom sypat, sypat a sypat. Přesně o tohle mu šlo a klidně právě kvůli tomu griloval vlastní národ v předem prohrané válce."

Uvidíme, zda se potvrdí jeho předpovědi. Osobně doufám spíše v naplnění reakce opponenta: "Saakasvilliho hodej pres palubu. Jeho pozice je neudrzitelna, nyni je paradoxne vetsi pritezi pro USA nez pro Rusko." Zatím to bohužel vypadá jako počátek reformace, o němž Erasmus Rotterdamský napsal: "Ta dlouhá válka slov a psaní skončí nakonec v zbraních." (The long war of words and writings will end in blows.) USA i Rusko se plnou parou ženou do nové studené války, což je naprostá tragédie. A to vše kvůli zdivočelému gruzínskému chauvinistovi a manipulátorovi, který chtěl konečně zužitkovat své naprosto nepřiměřené výdaje na zbrojení: "he has spent 70% of the Georgian budget on his military." (K tomu bych dodal jen, že Ševarnadze nemá s válkou v Jižní Osetii mnoho společného.)

Pitomci v ČTK

Neumí rozlišit mezi krádeží a loupeží. Zdá se ale, že tento triviální rozdíl není jasný ani předním právníkům.

Updated.

Brak

K 10. výročí e-mailové polemiky o braku s Martinem Manišem

Vždy jsem zastával názor, že literatura se dělí na 3 druhy: uměleckou, komerční a brak. Martin Maniš mne přesvědčil, že jsou pouze 2 druhy: umění a brak. Je to proto zajímavé si ex post přečíst článek patrně pseudonymního Milana Černého, který zastává mou původní thesi. Jsou tedy Neff a Viewegh uměleckými autory, nebo autory braku? Otázka zůstává otevřena.

12. srpna 2008

Eddie Izzard o jazycích

Všeobecné hulvátství na původní wikipedii

Kdosi se rozhodl tvrdit, že Leo Salvet byl knězem podzemní Církve. Těžko soudit, zda opravdu byl. Cynik Ignác Pospíšil, s hulvátstvím sobě vlastním, tuto informaci z wiki beze slova zdůvodnění odstranil. Když se onen anonymní wikipedista začal bránit, tak teprve našeho malého Pospíšila napadlo, že by své počínání mohl zdůvodnit. Měl samozřejmě pravdu, ale s anonymem to po předchozí cynické sprostotě nehlo.

Cynik se proto bránil na nástěnce správců, jako kdyby netušil, co jsou naši chrabří správci zač. Chmee2, zjevně aspirující na vítězství v soutěži o nejpitomějšího správce, místo, aby anonyma jako evidentního začátečníka poučil o pravidlech wikipedie, tak raději článek zamknul: Nějaká pravidla wiki jsou mi u prdele, já jsem byrokrat. Cynik se sice s tou maximální uctivostí, jaké je schopen, pokusil Jeho Lordstvu vysvětlit, jak se věci mají, ale bylo mu to houby platné. Pán Bůh dal Chmee2ovi úřad, tak mu dal i rozum.

Chudák Cynik se nad tím pozastavil, nicméně Tlusťa mu jasně sdělil, aby laskavě držel hubu a krok: "Článek je zamčen, o jeho obsahu je třeba diskutovat v příslušné diskusi. --Tlusťa 8. 8. 2008, 12:17 (UTC)"

Jen tak dál soudruzi.

Protože tento článek čtou i wikipedisté, přináším jim pro případ, že by ho nepochopili, krátké shrnutí:
 1. Tento článek kritisuje Cynika za jeho povýšenectví, na základě něhož si myslí, že nemusí zdůvodňovat své reverty jako ostatní normální smrtelníci.
 2. Tento článek kritisuje správce, v jejichž mentálních schopnostech zřejmě není pochopit triviální Cynikův požadavek a vyhovět mu, jak jim káže jejich povinnost vyplývající z nezasloužené funkce.
Ničím víc a ničím méně se článek nezaobírá.

Updated.

Filip Sklenář ukazuje opět svou pravou tvář

Filip Sklenář na české Wikipedii opět řádí. Tentokráte se jeho obětí stal ŠJů, kterého Sklenář opakovaně označil za pedofila. Snad to aspoň již jeho zastáncům definitivně otevřeno oči.

Sklenář zkrátka předvádí to, co jinde (např. zde, zde, zde či zde).

11. srpna 2008

Z kursu reklamštiny

Že v 90. letech vzaly zasvé mnohé lichotivé předsudky, které o sobě český národ choval, je známá věc. V marketingu na Čechy "zabírá" to, co bylo jinde passé už před 50 lety, a fungují dokonce i takové triky, které by jinde byly neúčinné kdykoli: mám na mysli třeba obchody s (trvalými) vývěsními štíty "Bankrot", "Krach", "Likvidace", anebo nověji dokonce "Trvalá likvidace" – v tomto případě jde o reflexi faktu, že české soudy stejně neposkytují ve spotřebitelských sporech ochranu, takže je v zásadě jedno, bude-li obchodník svou živnost dál provozovat nebo poté, co zákazníkovi výrobek prodá, skutečně zkrachuje.

Zobrazený výrobek mne ovšem rozesmál: budou prodejci Čechům napříště nabízet polévku s knedlíčkem navíc?

10. srpna 2008

Jižní Osetie

V této záležitosti jsem na straně Ruska, které chrání Osetince před gruzínskou agressí. Výpovědi obětí gruzínské agresse. Reportage očitého svědka. Rozumný názor Oskara Krejčího.

Updated.

Lutheránství

Ein feste Burg ist unser Gott / A Mighty Fortress Is Our God

Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.

8. srpna 2008

Únava z Obamy

Barack Obama může být “novou tváří” v letošních prezidentských volbách, avšak téměř polovina dotazovaných respondentů prohlásila, že je už unavená zprávami o něm.

Ačkoli je den voleb až za tři měsíce, 48 procent dotázaných v rámci průzkumu veřejného mínění pořádaného Pew Research Center uvedlo, že už toho slyšelo o Obamovi víc než dost. O protikandidátovi Johnu McCainovi se stejně vyjádřilo 26 procent.

Překlad: Altermedia

Zdroj: PRCPP - Obama Fatigue - 48% Hearing Too Much About Him

Kingdom Come

Manowar (včetně slov)

Les Fils du Metal

Au revoir

6. srpna 2008

Knihy na Indexu

P. Zeman odkázal na zajímavý seznam (PDF) knih, které jsou v Kanadě nějakým způsobem na indexu.

Klassický dvojí metr

Je známo, že díky své temné minulosti má JKB doživotní imunitu a může na wiki komukoliv nadávat podle libosti a své omezené fantasie: "reakce stáda z řetězu utržených ... těchto ... snad sudokopýtníků", "pomatený exwikipedista", "nekontrolovatelná střela" a tisíce dalších.

Naproti tomu, když Felipe napíše: "
Děkuji za radu... A vy jste už dnes byl u příjmání a vyzpovídal se? Víte, že lenost je smrtelný hřích, Ciniku. Z tloušťky hrozí infarkt. :)", tak mu čekista Chmee2 vysolí okamžitě 2 dny natvrdo. Inu, není u nich, což je v tomto gulagu smrtelný hřích.

Vagina Monology

Kdo by tušil, co dokáže vyvolat jeden internetový generátor textů.

5. srpna 2008

Jak to chodí na wikipedii

Česká část původní wikipedie je takový malý gulag. Ten, kdo kritisuje výtečníky jako je Chmee2, Aktron, Beren či Cynik, dostane doživotí. To by tak hrálo, aby je někdo směl beztrestně kritisovat. Naproti tomu notorický vandal, který naposledy před 33 hodinami vandalisoval docela důležité heslo Alexandr Solženicyn, zůstal samozřejmě zcela bez povšimnutí: Vandalism je tam spokojeně dosud. Místo toho mu chrabří wikipedisté vkládají na diskussní stránku šablony, případně ho blokují na jednu hodinu. Inu, být vandal je úplně v pohodě, zatímco kritik, to je ten největší nepřítel pubescentů, kteří se zmocnili wikipedie.

P. S. Jeden troll na jeho obhajobu napsal: "není to žádný notorický vandal, stačí si skutečně projít jeho 25 editací, vandalských je rozhodně daleko méně než polovina" (zdůrazněno mnou). S tím polemisovat nemám sílu.

Updated. Tak už byl antisemitský výkřik konečně odstraněn; podíl tohoto blogu na zlepšení wiki pochopitelně zamlčen.

Turnerovy deníky a Sprcha

Aby měl p. Juchelka kde diskutovat, zakládám tento post. Opět se ukazuje, jak je ZMP napřed. OS zde psal o Turnerových denících již 23. května 2008. Tehdy jsem si z nich přečetl ukázku. Na svém názoru, že je to sračka, nehodlám nic měnit. Nicméně zakazovat to je již jiné kafe. Budeme zakazovat každý škvár? A proč? Jen proto, že je antisemitský?

Na Sprše se probrali teprve 3. srpna 2008, zřejmě pod vlivem Týdne, a rozproudila se tam zajímavá diskusse.

2. srpna 2008

Pět osudových mýtů protiruské demagogie

Článek pro zamyšlení pro pana Bohumila Doležala.

Protiruská hysterie, kterou nás krmí některá média, často nabývá značně obskurních podob. Pravidelně je vedena na rovině naprosto nenávistného šovinismu, který v jiných případech (když je namířen jiným směrem, než proti Rusku), ti samí lidé tvrdě odsuzují. Články pánů Petráčka, Kostlána, Steigerwalda, velice často i Bohumila Doležala, jsou důvěrně známé. Zkusme si představit stejnou rétoriku (opravdu jen pro ilustraci) v případě Židů, Romů, příslušníků národnostních menšin, Němců – výše vyjmenování by byli první, kdo by ji zkritizoval, mnozí by rovnou bili na poplach. A nutno podotknout, že správně. Přesto se šovinismus stává vítanou zbraní v případě, když jde o to vymezit se proti silám, narušujícím plán na „nový světový řád“ globálního vítězství demokracie a neomezené vlády nadnárodního kapitálu. Pokrytectví k pohledání.


Zdroj: Délský potápěč

Podivný článek

- o Haně Benešové je na blogu iDNES.cz. Diskuse pod ním je také zajímavá.

1. srpna 2008