Zobrazují se příspěvky se štítkemČSSD. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemČSSD. Zobrazit všechny příspěvky

30. září 2011

Jelínek v. Hašek

Michal Hašek napsal, že sice naprosto nesouhlasí s Kalouskovou politikou, ale že si váží toho, když dostal zahraniční cenu. To si dal. Lukáš Jelínek ho zkritisoval, že třídního nepřítele nelze chválil, jen si o něj pucovat boty: „Sociální demokraté jsou ostrými kritiky Kalouskových škrtů, hloupých reforem a souvisejícího štěpení společnosti. Přesto Michal Hašek cítil potřebu pogratulovat nejlepšímu ministru financí postkomunistické Evropy,“ a z neznámého důvodu k tomu přihodil Krejčíře a Koženého, jako Piláta do Kréda. A dále pokračuje: Nechce snad Hašek pokračovat v protilidové buržoasní politice koalice ODS, TOP 09 a VV? To by tekutý hněv dostihl i ČSSD.

Nicméně, proč chodit ke kováříčkovi, když můžeme jít rovnou ke kováři, Jiřímu Paroubkovi: „Zajímalo by mě vysvětlení, proč M. Hašek jako druhý nejvyšší představitel ČSSD chválí M. Kalouska, který již několik let systematicky fackuje deset milionů občanů této země a především pak voličů ČSSD.“ Inu proto, že slušný člověk pochválí to, co si pochvalu zaslouží, a odsoudí to, co se odsoudit má. To jen hlasatelé třídního boje vidí všechno stranicky.

21. března 2011

Nový Špidla?

Sobotka příjemně překvapil. I když má hodně názorů na můj vkus příliš vlevo, řada jich je docela rozumných. Pokud ČSSD slíbí vyrovnaný rozpočet, je možné, že ji budu volit.

28. října 2010

Boss bojující demokracie o ČSSD

Boss bojující demokracie v ČR, František Kostlán, napsal: „Vážím si například senátorky Aleny Gajdůškové, která neváhá diskutovat s úředníky, policisty i s nevládními organizacemi a vždy má co k věci říci. Velká škoda, že není na předsedkyni Senátu navržena právě ona. Klub ČSSD prosazováním odborářského bosse Milana Štěcha do čela horní komory promarnil příležitost ukázat, že si váží tradičních sociálních demokratů více než odborářských bafuňářů, tedy že ČSSD je přeci jen něco víc než jen pouhou odborářskou buňkou.“

Co k tomu říci? Gajdůšková patří v ČSSD k křídlu, které aktivně prosazuje bojující demokracii, tj. omezování až zbavení lidských práv nepřátel régimu. Proto je bossovi bojující demokracie a aktivnímu potlačovateli lidských práv Kostlánovi sympathická. Nic jiného v tom není. Já se však domnívám, že není smyslem ČSSD persekuovat jinak smýšlející po vzoru 50. let. Smyslem činnosti ČSSD je hájit zájmy dělnické třídy.

Pokud ČSSD nebude ve své politice vycházet z kostlánovských nesmyslů typu: „Výše zmínění státní zaměstnanci mají bezpochyby více než dobré platy, které jsou – kromě zdravotních sester a učitelů základních škol – oproti celostátnímu průměru mnohdy násobné,“ kdy si plete manažery s referenty, a nebude plivat na historii socialistického hnutí, tím lépe.

13. srpna 2010

Paroubkův kommentář

Jiří Paroubek kritisuje, že vláda odmítla osnovu ČSSD zrušující akcie na majitele. Faktem je, že je to překvapivé. Před volbami prakticky všichni mluvili o tom, že je to naprosto nezbytný krok pro transparentnost veřejných zakázek. Když teď tedy vláda říká ne, má to zřejmě ten smysl, že říká ne všem osnovám ČSSD a priori. A to by mohlo mít positivní význam. ČSSD pozná, že smyslem opposiční práce není předkládat stále nové a nové osnovy právních předpisů.

5. června 2010

27. srpna 2009

Paroubkův problém

Nejmenovaný přední novinář: "Paroubka ten Vyšehrad nějak přitahuje. Tuhle zase rozčílil Podskaláky."

19. července 2009

Protistátoprávní ohražení sociální demokracie

Podepsaní sociálně demokratičtí poslanci české národnosti prohlašují toto:
Jako svých povinností vědomí zástupci českého lidu a jako sociální demokraté stojíme (společně se sociálními demokraty jiných národností v Rakousku) na půdě rovnoprávnosti všech národů. My protestujeme jako Čechové a jako sociální demokraté proti vyhrabávání zvetšelých privilegií a dokumentů. Jsme syny dnešní doby a žádáme pro sebe a pro všechny národnosti v Rakousku instituce moderní. Žádáme také proto pro svůj národ odstranění všech privilegií rodových a majetkových. Protestujeme proti tomu, aby byl náš národ zaslepován předstíráním národnostních a hospodářských prospěchů. Protestujeme proti tomu, aby byla pozornost největší části českého národa, utlačovaného politicky, hospodářsky i kulturně, odvracována od své hmotné a duševní bídy a lákána na fantastické, státoprávní, bludné cesty. Jsme přesvědčeni, že pracující lid český, jakož i německý jest obětí penězolačných buržoaků a vládychtivé feudální šlechty, dále víme, že tito činitelé jsou nejvyšší překážkou politického, hospodářského a kulturního rozvoje našeho českého národa. Konečně prohlašujeme, že vymanění i našeho národa z nedůstojných pout politických, ze sociální poroby, z národního potlačování může býti uskutečněno jenom vítězstvím socialismu, jemuž jsme oddáni jako synové své doby a svého národa.

Podepsáni: Steiner, Vrátný, Hybeš, Cinger, Berner
30. března 1897

7. června 2009

2. června 2009

Petr Mach o Straně svobodných občanůZajímavá je pasáž o šináglovském antikomunismu ODS a odlišování se této strany od ČSSD.

9. října 2008

Co se děje u ČSSD a Pravého bloku?

Při pohledu na seznam odvolaných kandidátů pro krajské volby zarazí dvě věci. Celkově vysoký počet odvolaných kandidátů Pravého bloku ve více krajích a čtyři jména u ČSSD ve Středočeském kraji.

Nevím, o co jde, ale u ČSSD a Středočeského kraje se přímo nabízí úvaha o souvislosti s rathovskými praktikami.

25. srpna 2008

Zelené karty, „xenofobní“ ČSSD, „pravicová“ ODS a příliv imigrantů do ČR

Marek Skřipský ve svém článku popisuje, jak je to s návrhem nového zákona a deklarovanými postoji k němu.