12. června 2016

Dny v týdnu

Začneme nedělí, jak začínají klassické kalendáře:
  1. neděle: Pánův den, fr. dimanche
  2. pondělí: Měsíční den, fr. lundi
  3. úterý: Martův den, fr. mardi
  4. středa: Merkurův den, fr. mercredi
  5. čtvrtek: Jovišův den, fr. jeudi
  6. pátek: Venušin den, fr. vendredi
  7. sobota: šabat, fr. samedi

4. června 2016

Normativní ethika

Normativní ethika rozlišuje 3 základní druhy morálky:
  1. morálka ctnosti (lat. virtus) - hlavně Aristotelés.
  2. morálka povinnosti (řec. δέον) - hlavně Immanuel Kant.
  3. morálka následku (lat. consequentia) - hlavně Jeremy Bentham a John Stuart Mill.