31. října 2007

Idea vyhnání před válkou

Píše o ní historik Milan Churaň:
"První československá republika nedokázala vyřešit své národnostní problémy a když toho koncem třicátých let začalo nacistické Německo využívat pro své expanzivní záměry, snažil se prezident Beneš vyřešit problém státu na úkor německé menšiny. V polovině září 1938 vyslal do Paříže ministra J. Nečase s tajným plánem, v němž Francii a Anglii navrhoval odstoupení malé části československého území Hitlerovi – „bylo by to asi 4 – 6000 km2“ – pod podmínkou „že by si vzal alespoň 1,500.000 až 2,000.000 německého obyvatelstva“. Tedy rok před začátkem války a dokonce ještě před Mnichovem chtěl Beneš po dohodě s Hitlerem vystěhovat do „říše“ polovinu až dvě třetiny československých občanů německé národnosti. Benešovy vlastnoručně psané instrukce J. Nečasovi byly v Česku publikovány již v roce 1957. Může je znát každý."

Mahmúd Ahmadínežád o homosexualitě

Na serveru Zvědavec se před nedávnem pokusili obhajovat neobhajitelné: výroky perského presidenta (v OGG) o homosexualitě. Abych se vyhnul jakémukoliv zkreslení, cituji officiální perskou agenturu IRNA. Mahmúd Ahmadínežád doslova řekl toto:
"In Iran, we don't have homosexuals, like in your country. We don't have that in our country. In Iran, we do not have this phenomenon. I don't know who's told you that we have it."

30. října 2007

Proč jsou kommunistické strany pouhými agenturami Ruska

Plasticky to ukazuje případ Kommunistické strany Indie. Jak známo, Džaváhárlál Nehrú, vůdce Indického národního kogressu a indický premiér (1947–1964), udržoval úzké styky se SSSR. Indičtí kommunisté však Indii považovali za zaostalou postkoloniální zemi, kde je nezbytné provést socialistickou revoluci. S tím však v Moskvě narazili, neboť Rusům byla geopolitika milejší než nejistý pokus o diktaturu proletariátu. Proto indickým soudruhům nařídili, aby svou kritiku vládnoucího establishmentu zmírnili.

Jak píše wiki: "The Soviet government consequently wished that the Indian communists moderate their criticism towards the Indian state and assume a supportive role towards the Congress governments. However, large sections of the CPI claimed that India remained a semi-feudal country, and that class struggle could not be put on the back-burner for the sake of guarding interests of Soviet trade and foreign policy. Moreover the Indian National Congress appeared to be generally hostile towards political competition."

Situaci ještě zhoršil konflikt mezi Čínou a Indií. Pro indické kommunisty bylo přirozené, že v konfliktu mezi kapitalistickým (Indie) a socialistickým státem (Čína) budou stát na straně socialismu. Nicméně Chruščov se právě pohádal s Mao Ce-tungem, a proto byla ČLR pro SSSR nepřítelem číslo 1. Indická vláda si navíc pochopitelně tento nedostatek vlastenectví v době války nenechala líbit a vlastizrádce zavřela do vězení.

Výsledek byl, že v roce 1964 se KSI rozpadla na dvě frakce: maoisty (Kommunistická strana Indie (marxistická) – asi 60 % původní strany) a prosovětskou část (Kommunistická strana Indie – asi 40 % původní strany).

Jinak lze dodat, že Kerala je jihozápadní indický stát, kde kommunisté vesele vládnou a nikomu to příliš nevadí.

Život v Israeli

Loňský rozhovor s mladou Israelkou.

29. října 2007

Self-hating Jews

Jak říká v rozhovoru Ondřej Cakl (* 1975): Ale teď nedávno jsme se dostali už asi k sedmému neonacistovi, jehož předci jsou Židé a židovství v sobě cítí a chápe jako něco špatného. Je to fenomén, který se objevuje i v zahraničí. Jde o jedince, kterým je tak dvacet, pětadvacet, nejsou s to žít s tím, že mají židovský původ, a kompenzují to rasistickou aktivitou, dokonce často podněcují antisemitské útoky."

28. října 2007

Rhodesie a Muzorewa

Bývalý velvyslanec v Zimbabwe, Jaroslav Olša, poskytl Literárním novinám rozhovor. Lze ocenit jeho střízlivý tón, nicméně věty: "Robert Mugabe se dostal k moci v roce 1980 po volbách, které by dnes asi těžko někdo označil za opravdu demokratické. Negativní prvky ale zastínilo celosvětové nadšení z faktu, že v Rhodesii konečně padl apartheidní režim Iana Smithe, což bylo chápáno jako další krok směrem k demokratizaci Jihoafrické republiky." záráží. Vzhledem k tomu, že se Olša podílí na knize Dějiny Zimbabwe, Zambie a Malawi, považuji to za pouhou nepřijatelnou novinářskou zkratku.

Období mezi 24. prosincem 1976, kdy Ian Smith vyhlásil, že předá moc černošské většině, a 18. dubnem 1980, kdy Zimbabwe získalo nezávislost, nelze přeci považovat za apartheid. Vždyť klíčovou roli v něm hrál dnes polozapomenutý Abel Muzorewa, který uvažuje, že v příštím roce bude kandidovat na presidenta.

Rozhovor s Ianem Smithem a dalšími.

Případ Edgarda Mortary

Edgardo Mortara byl židovský chlapec, který vyrůstal se svými rodiči v Bologni, součásti papežského státu. Když mu bylo šest, tak těžce onemocněl. Služebná jeho rodičů měla strach, že když umře, že přijde do pekla, a proto ho nechala tajně pokřtít.

Podle církevního práva nesměli katholíka vychovávat nekatholíci. Malý Edgargo byl proto papežskou policií zabaven. I přes intervence Františka Josefa a Napoleona III., papež Pius IX. rozhodl, že se malý chlapec nesmí ke svým rodičům vrátit.

Když Mortara nabyl zletilosti, rozhodl se zůstane katholíkem. Odstěhoval se do Francie a vstoupil do kláštera. Byl vysvěcen na kněze. O Piovi prohlásil: "I am firmly convinced, not only by the deposition I have given, but by the entire life of my august protector and father, that the Servant of God [Pius IX] is a saint. I have the almost instinctive conviction that one day he will be raised to the glory of the altars. For me it will be an intimate joy for my entire life and a great comfort in the hour of my death to have cooperated to the limits of my strength toward the success of this cause. I pray to God by the intercession of his Servant to have mercy on me and forgive my sins, and make me rejoice in his presence in Paradise."

Další kritika wikipedie

V článku citují Michaela Whitea: “Wikipedia has become the McDonalds/Microsoft/Walmart of information. It provides reliably mediocre information at a low, low cost. This drives competitors out of business, reduces diversity, and lowers the standards all across the board.”

Autorem článku je Lir, který poznamenává: "inept and lazy journalists are especially fond of using the Wikipedia, and some of them have even plagiarized it word-for-word – thats a real problem, since 90%+ of Wikipedia’s fact-checking involves an internet search; thus, self-perpetuating errors are undoubtedly already occurring!"

Jeho názor: "cranks, vandals, and fanatics undo your hard-work, and then muddle your way through a judicial system which is far more concerned with cliquish politics, than with basic standards of judicial procedure," mohu potvrdit z osobní zkušenosti.

Havlíčkův antisemitism

Karel Havlíček Borovský napsal: "Já jsem z vlastní své zkušenosti minulého roku, který mohu skutečně za nejznamenitější rok svého života považovati, mnoho těcbto věcí seznal, zvlášť ve Vídni a později, kdežto jsem skoro všude při tom co se důležitého dělo, osobně přítomen byl. Zvláště ve Vídni se ukázalo, že ti samí židé, kteří před říjnem největší zuřivostí buráceli v přehnaných časopiskách vídeňských, a kteří mají největší vinu z událostí 6. října, potom po bombardování zase psali do reakcionářských časopisů vídeňských, kteří nyní jako psí plémě lezou pod nohy naší národům nepříznivé vládě. Kdož tu nevidí patrné spojení těchto dvou stran?"

27. října 2007

Oremus et pro perfidis Judaeis

Součástí mše na Velký pátek je modlitba (litanie) za židy. Do roku 1955 (podle missálu z roku 1953) zněla:

Oremus et pro perfidis Judæis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum nostrum. (Non respondetur 'Amen', nec dicitur 'Oremus', aut 'Flectamus genua', aut 'Levate', sed statim dicitur:) Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua miscericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut, agnita veritatis tuae luce, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.

(anglický překlad: Let us pray also for the faithless Jews: that our God and Lord may remove the veil from their hearts; that they also may acknowledge Our Lord Jesus Christ. Let us pray. ('Amen' is not responded, nor is said 'Let us pray', or 'Let us kneel', or 'Arise', but immediately is said:) Almighty and Eternal God, Who dost not exclude from Thy mercy even the faithless Jews: hear our prayers, which we offer for the blindness of that people; that acknowledging the light of Thy Truth, which is Christ, they may be delivered from their darkness. Through the same Lord Jesus Christ, Who livest and reignest with God the Father in the unity of the Holy Ghost, God, through all endless ages. Amen.)

Jak uvádí časopis Cyril: "Po této modlitbě nezpívá se ani Ámen, ani Flectamus genua, ani Levate, kněz nepokleká na znamení, že židé pro výsměch poklekali před Kristem a jej tupili."

V roce 1955 papež Pius XII. zavedl pokleknutí stejně jako u ostatní modliteb (za heretiky, schismatiky a pohany).

V roce 1960 papež Jan XXIII. škrtl slovo perfidis (bezbožní).

V roce 1965 byla modlitba změněna celá: Anglicky: "Let us also pray that our God and Lord will look kindly on the Jews, so that they too may acknowledge the Redeemer of all, Jesus Christ our Lord. ... Almighty and eternal God, you made the promises to Abraham and his descendants. In your goodness hear the prayers of your Church so that the people whom from of old you made your own may come to the fullness of redemption." Česky: "Modleme se i za židy: ať náš Bůh a Pán nad nimi milostivě rozjasní svou tvář, aby i oni uznali vykupitele všech, našeho Pána Ježíše Krista. Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svá zaslíbení Abrahámovi a jeho potomstvu; vyslyš tedy dobrotivě prosby své Církve: aby lid starou úmluvou tobě přivlastněný si zasloužil dospět k plnosti vykoupení; skrze našeho Pána."

Podle nového missálu z roku 1967 modlitba zní: "Oremus et pro Judaeis, ut ad quos prius locutus est Dominus Deus noster, eis tribuat in sui nominis amore et in sui foederis fidelitate proficere (Flectamus genua – Levate.) Omnipotens sempiterne Deus, qui promissiones tuas Abrahae eiusque semini contulisti, Ecclesiae tuae preces clementer exaudi, ut populus acquisitionis prioris ad redemptionis mereatur plenitudinem pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen." (česky: „Modleme se také za židy. Vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina, našeho Boha. Kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovají smlouvu, kterou s nimi uzavřel. (tichá modlitba) Všemohoucí, věčný Bože, tys slíbil spásu především Abrahámovi a jeho potomkům. Vyslyš prosby své církve a dej, ať se na tvém vyvoleném národě tvé zaslíbení naplní. Skrze Krista, našeho Pána. – Amen.“)

(anglicky: Let us pray for the Jewish people, the first to hear the word of God, that they may continue to grow in the love of his name and in faithfulness to his covenant. (Silent prayer) Almighty and eternal God, long ago you gave your promise to Abraham and his posterity. Listen to your Church as we pray that the people you first made your own may arrive at the fullness of redemption. We ask this through Christ our Lord. Amen.)

V roce 2007 papež Benedikt XVI. obnovil možnost používat missál z roku 1962 bez nutnosti dispensu. To vyvolalo velké pobouření Židů na celém světě, protože modlitba v něm zní takto: "Oremus et pro Judæis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum. Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui Judæos etiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcæcatione deferimus; ut, agnita veritatis tuæ luce, quæ Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen." Katholíci se tedy mohou modlit za to, aby Bůh a Pán sňal závoj ze srdcí židů a aby vyšli ze tmy na světlo pravdy, což Židy uráží. Tradiční katholíci však Židy obvinili z pokrytectví.

German Policy of Extermination of the Jewish Race

Jedním z prvních odsouzení holocaustu bylo Spojenecké prohlášení ze dne 17. prosince 1942: "The attention of the Belgian, Czechoslovak, Greek, Luxembourg, Netherlands, Norwegian, Polish, Soviet, United Kingdom, United States, and Yugoslav Governments and also of the French National Committee has been drawn to numerous reports from Europe that the German authorities, not content with denying to persons of Jewish race in all the territories over which their barbarous rule has been extended the most elementary human rights, are now carrying into effect Hitler's oft-repeated intention to exterminate the Jewish people in Europe. From all the occupied countries Jews are being transported in conditions of appalling horror and brutality to eastern Europe. In Poland, which has been made the principal Nazi slaughterhouse, the ghettos established by the German invader are being systematically emptied of all Jews except a few highly skilled workers required for war industries. None of those taken away are ever heard of again. The able-bodied are slowly worked to death in labor camps. The infirm are left to die of exposure and starvation or are deliberately massacred in mass executions. The number of victims of these bloody cruelties is reckoned in many hundreds of thousands of entirely innocent men, women, and children.

The above-mentioned Governments and the French National Committee condemn in the strongest possible terms this bestial policy of cold-blooded extermination. They declare that such events can only strengthen the resolve of all freedom-loving peoples to overthrow the barbarous Hitlerite tyranny. They reaffirm their solemn resolution to insure that those responsible for these crimes shall not escape retribution and to press on with the necessary practical measures to this end."

Podle Hilberga se k němu papež Pius XII. odmítl připojit. (Raul Hilberg: The Destruction of the European Jews, p. 315)

Yifat Giladi

Je mladá israelská fotografka a zpěvačka. Proslavila se účinkováním v klipu Burger Ranch recesistické skupiny PingPong (žena v červeném).

Skutečný Israel

Jednou z negativních vlastností antisemitů je to, že hází všechny "sionisty" do jednoho pytle. Přitom v Israeli žije ohromná spousta slušných lidí. Jedním z nich je zpěvák Roy Chicky Arad.

Jeho nejslavnější písní je שמח (Buď šťastný, text a video ze soutěže), skvělý kanadský žertík. Israelský úřad pro vysílání jí zrušil officiální podporu, protože v závěru Aradova skupina mává syrskou vlajkou, ačkoliv Stát Israel je se Syrskou arabskou republikou ve válečném stavu.

Další slavnou písní je I Vanunu, o israelském vězni svědomí.

Updated.

Radomír Luža - historik amatér

Radomír Luža kdysi na Britských listech uveřejnil rozsáhlý článek, jímž hodlal obhájit chauvinistické pojetí českých dějin. Bohužel mu k tomu chyběla potřebná erudice. Je možné, že některé chyby byly způsobeny nekvalitním překladem z angličtiny. Nicméně p. Lužovi nic nebránilo, aby je korrigoval. Tak to napravme aspoň tímto příspěvkem.

"vedoucí představitelé české politiky . . . [vyslovovali] se pro liberalizaci mnohonárodní habsburské říše". Ve skutečnosti byli čeští politici součástí Taaffeho železného kruhu pravice, proti němuž byli liberálové v opposici.

"S velkým úspěchem spojovali své třídní zájmy" Marxism už je passé, p. Lužo.

"Tomáš G. Masaryk a Edvard Beneš, kteří cílevědomě přivedli český a slovenský lid do tábora demokratické Evropy." Rakousko-Uhersko snad nebylo demokracií?

"Pokud jde o „československou národnostní politiku až do roku 1938, nelze mluvit o potlačování práv neslovanského obyvatelstva". Němci ani Maďaři nebyli přizváni k tvorbě ústavy, nemohli se na ní podílet, byla jim oktrojována.

"Napodobování nacistických metod bilo do očí: moře stranických praporů, uniformované útočné oddíly". A co Rote Wehr, ta p. Lužu nezajímá?

Není náhoda, že Luža zcela zamlčel zákon, který nepřímo diskriminoval Němce, zákon č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu.

"České zákonodárství přiznalo plná občanská práva těm Němcům, kteří zůstali věrni republice." Ve skutečnosti § 2 odst. 1 ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, stanovil: "Osobám, spadajícím pod ustanovení § 1, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem, zachovává se československé státní občanství." Nestačilo tedy zůstat věren, jak úmyslně mate Luža. Nutné bylo být v odboji, nebo být zavřen ve vězení nebo koncentráku.

A tak bych mohl pokračovat dále, nicméně to považuji za zbytečné. Místo toho je lepší si přečíst solidní práci, např. o málo známém sudetoněmeckém protinacistickém odboji: "Sudetoněmecký sociálně demokratický exil se nyní, v tak nepříznivé mezinárodní situaci, snažil aktivizovat domácí odboj pomocí tam ještě žijících sociálně demokratických kádrů, jako pokus legitimovat protinacistickým bojem právo na vlast. Informace o tomto odboji byly programaticky potlačeny, ve skutečnosti lze jeho intenzitu beze všeho srovnat s odbojem českým. Nejvýznamnější akce proběhly v závěrečné fázi války. Byly při nich zničeny zásobovací zařízení mostecké hnědouhelné pánve, zásoby benzinu a ropy, potopeny labské nákladní lodě s válečným materiálem, zastavena těžní zařízení bílinských šachet, založen požár opavského cukrovaru, systematicky bylo narušováno dálkové telefonní vedení, byly napadeny zbrojní závody v Děčíně-Podmoklech a narušována železniční doprava. Bojové skupiny operovaly na Děčínsku, Sokolovsku, Karlovarsku a mnohde jinde."

Sprcha není nic jiného než žumpa

Sotva p. Zeman vytáhl paty za oceán, začaly na Sprše neomezeně řádit zkrachovalé existence typu Petra Mauleho či Prokopa. Jeden z nich o svém kollegovi, který to přes údiv všech, kteří ho znají, na Sprše s nimi dosud vydržel, napíše: "Malokdy jsem, a to i na internetu, potkal takovy bezpaterny xindl jako jste vy, drahy cnemo." Druhý člověku, který si s ním kdysi omylem stiskl ruku, pomlouvá rodiče, které nikdy neviděl, netuší o nich vůbec nic, ale to mu nebrání, aby po nich nehodil jedovatou slinu.

Naštěstí i pro Pako z Chebu platí jednoduchý psychologický poznatek: Kdo o někom píše podobné věci, píše je ve skutečnosti o sobě. Tak už je nyní jasné, že ten slavný Boutros neutekl do USA před kommunismem, ale před svými rodiči. Jak se sám přiznal, trpí Oidipovým komplexem. V USA byl od svých rodičů bezpečně daleko; v ČSSR by mu hrozilo, že by se na základě své úchylky dopustil trestného činu.

Nicméně to evidentně není jediná psychická porucha, kterou el Uam trpí. Jeho bývalá manželka byla výrazně mladší. To svědčí o tom, že si Maule tak musel kompensovat své komplexy méněcennosti. Má mladou manželku ("dorostenku"), tudíž je king. Jenže i v Boutrosově případě se ukázalo, že tato rovnice nefunguje. Když dorostenka poznala, že její king je ve skutečnosti ubohý zakomplexovanec, který místo přípravy na důchod trolluje kde koho na Internetu, dala mu vale.

Pane Maule, vyhledejte dobrého psychiatra. Nešetřete penězi. Jedině dobrý psychiatr Vás zbaví bludů, že "uz dlouho hrozi tim, ze mne uda casopisu The Economist". Ve skutečnosti k tomu došlo teprve před 15 dny, když už mne přestaly bavit Mauleho ustavičné nevyžádané e-maily, které mi zasviňovaly e-mailovou schránku. Pak dal Maule konečně pokoj, takže to bylo účinné. Inu, porušovat autorské právo se nevyplácí ani v Americe.

A ještě něco. Pako z Chebu nepochopilo, že věta: "Kdo o někom píše podobné věci, píše je ve skutečnosti o sobě," platí jen pro nepodložená obvinění. "Rovnez zvazuji podani zaloby za rozsirovani pomluv, ve svetle Vasich lzivych komentaru o mem manzelskem stavu a vami vymyslenem "mrdani prostitutek"." Přitom se ve svém nesmrtelném záchvatu upřímnosti sám přiznal: "Omlouvam se, ze nemuzu dokoncit komentar do spravneho finale, ale v mramorem vylozene sprse meho pokoje v Grand Hyatt v Taipei se sprchuji dve nahe dvacetilete studentky s vonavou skin". Ano, p. Maule, všichni Vám věříme, že 20leté studentky souložily se skoro důchodcem zadarmo. A hned 2 najednou. Ten Boutros, to je ale chlapák. :-)

Dotaz na Kapitána

Kapitán mou reakci na soustavné sprostoty AndyO označil za podpásovku a ubohost. Tak se ho ptám veřejně, kdy Sanhedrin konečně rozhodne o mé žádosti odstranit příspěvek AndyO, v němž mne přirovnává k massovému vrahovi Charlesi Whitmanovi? Připadá Vám normální, že když Vám chce AndyO, jak jí velí její přirozenost, nafackovat, že toho musí zatáhnout mne, ačkoliv s tím nemám nic společného? Myslíte si, že musím trpně snášet být označován jako "kličkovací demagogický kašpar"?

To, že si libujete v tom, že jste se stal na Sprše fackovacím panákem, kterému Max šťourá do soukromí, je Vaše věc. Jiný by na Vašem místě na Sprše nesetrvával ani minutu. Je mnoho slušných diskussních serverů, např. Vrba. Avšak nerozumím tomu, proč si myslíte, že bych sprostoty paní Noblessy měl snášet i já. Dokážete rozlišit, kdo bezdůvodně útočí a kdo se jen brání, nebo ne?

Vzkaz pro Petra Maule alias Pako z Chebu

Zase se Vám tlačí na mozek trauma, že Vás manželka pro Vaši zcela nesnesitelnou povahu opustila. Vy se jí divíte? Nic jiného jí totiž nezbývalo. Kdo by s Vámi vydržel?

Jak jsem Vám radil v e-mailu, použijte opět služeb dvacetiletých "studentek". To Vás uklidní mnohem lépe než marný pokus na ZMP postovat troll bait. Alternativou je napsat něco na Sprchu. Nic jiného, než Vaše sračky tam stejně není, takže se to ztratí. Ale pozor, obě methody nekombinovat! Buď "studentky", anebo Sprcha. Ne obojí dohromady. To by nemuselo dobře dopadnout.

Možná si řeknete, proč to Maule, který má těsně před důchodem, vlastně dělá. Těžko říci. Tenhle Američan z Vysočan, který si pro jistotu nechal české občanství, je zřejmě příliš nejistý z toho, že USA rozumí mnohem méně než Vodník, který tam, na rozdíl od něj, bydlel jen pár let. Na jeho výtečný kommentář nedokázal odpovědět dodnes. Tak si to kompensuje aspoň trollingem, kterým leze na nervy slušným lidem jako je např. Alex Juchelka.

26. října 2007

Zmatení hodnot

Nejlepší kommentátorka Zvědavce, Emma, upozornila na zajímavý článek Sarah Baxterové, Where do you stand in the new culture wars? (český překlad), který vyšel v The Times.

Je patrné, že v dnešní době dochází k změně paradigmatu. Pravice a levice už nejsou definovány starými hodnotami. Nyní se stává určujícím postoj k islámu a novému americkému imperialismu.

Abych na sebe také něco prozradil, zde jsou mé odpovědi v testu: 1 ne, 2 ano, 3 ne, 4 ano, 5 ano, 6 ne, 7 ne, 8 ne, 9 ne, 10 nevím, 11 ano, 12 ano bez jakékoliv pochybnosti, 13 ano, 14 spíše ne, 15 ne, nikdy, 16 ano.

Pravý liberalism: 1 + 1 + 1 + 0 + 0 +1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 11. Jsem pravý liberál z 68,75 %.

Polemika s Davidem Kopřivou

David Kopřiva, který se bůhvíproč podepisuje jako Michaela, napsal polemiku s mým článkem Sprostý vrah Radomír Luža. Podle jeho názoru je vražda četníků Karla Sojky a Ondřeje Otevřela, kteří měli tu smůlu, že sloužili na stejné četnické stanici jako Bohuslav Mečíř, Stanislav Onderka / Kunderka a Josef Navrátil, "jedině dobře". Co je to za člověka, když chvaluje tak bestiální vraždu? "Po seznámení s rozsudkem byli postupně odváděni do sklepa a tam popravováni." Tak se nechová k lidem, tak se chová k dobytku na porážce.

Magnus Maximus o sobě tvrdí, že studoval historii. Evidentně ji studoval špatně, jinak by nemohl tvrdit, že "policajti by odhalene partyzany taky popravili." Evidentně netuší, že protektorátní policie nebyla žádná Čeka a že neměla pravomoc nikoho popravovat. Naopak čeští četníci byli často v odboji, na což doplatili i životem. Dejme opět slovo Jindřichu Markovi: "Prostor kobyliské střelnice však byl znovu použit pro „zvláštní úkoly“ i v dalším roce. Na základě rozhodnutí H. Himmlera a K. H. Franka zde byla vykonána veřejná poprava čtyř českých protektorátních četníků pro výstrahu ostatním. V pondělí 8. července 1943 tak použila nacistická okupační moc novou formu teroru – veřejnou popravu, která měla opět zastrašit rostoucí odbojové hnutí a zabránit rozkladu protektorátního četnictva a policie. Popravčí četu tvořili sice příslušníci německé Schutzpolizei, diváky z donucení mělo však tvořit 30 důstojníků a 120 příslušníků protektorátního četnictva a policie. Krátce před šestou hodinou odpoledne sem byli převezeni z cely smrti II/A pankrácké věznice odsouzení četníci. V pankrácké knize popravených jsou zapsáni pod následujícími čísly:
89. František Rajmon - * 25. 10. 1892 Libáň
90. František Famfulík - * 30. 1. 1910 Horní Újezd – Vidlatá Seč
91. Josef Bojas - * 25. 3. 1901 Plzeň
92. Jan Jirásek - * 10. 5. 1905 Netvořice u Benešova u Prahy"

Z herese praesentismu jsem už obviněn byl. Nic si z toho nedělám. Vražda je vraždou dnes, stejně jako jí byla před 60 lety. Kdyby lyncheři zavraždili starostu, tak by zcela zbytečně zmařili další lidský život. Jsem rád, že se jim to nepovedlo, stejně jako se jim nepovedla vražda Jiřího Hörnera, který jejich řádění přežil a mohl by ho dosvědčit, kdyby poválečné úřady měly zájem vraždy stíhat.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Známý troll AndyO, která otravovala ostatní na Neviditelném psu, Viditelné kočce, Sprše, Vrbě i ZMP i když jí všude naznačili, že zavádza, zneužívá toho, že její pravé jméno není obecně známo. Proto trolluje všude možně. Aby tato její nespravedlivá výhoda byla poněkud vyrovnána, publikuji její fotku, kterou má obzvláště ráda. Napsala o ní: "Jak se mi daří tvářit se, jako kdybych měla Downův syndrom, to nevím. Asi ho mám."

Fotografie odstraněna na žádost Davida Pavlíčka.

Updated.

25. října 2007

K identitám na Internetu

Cituji Kocoura:
"A konečně, nicky. Vy jste, Martine, student, a proto nemáte problém říkat své názory otevřeně - jediné, co by Vám mohlo zabránit, je stud či nedostatek odvahy a sebevědomí (ne že by právě to řadě lidí na internetu nechybělo). Ale třeba já jsem státní úředník a mám různé nadřízené. Na MZV dodnes paltí předpis, jak publikovat - pravda, je to někdy ze 70. let a internet to nepokrývá, ale smyslem není ani tak cenzura, jako loajalita k zaměstnavateli - jsou prostě věci, které se ven dostat nemají, a nemusí to nutně být pokryto státním tajemstvím (to už by bylo nejen neloajální, ale i trestné). Proto je v těchto institucích stanoveno, kdo smí za danou instituci mluvit, ostatní potřebují souhlas, popř. poznámku "názory zde vyjádřené se nemusejí nutně shodovat se stanoviskem Ministerstva pro výzkum makových panenek". V Parlamentu, tam to bylo ještě mnohem ošemetnější, protože na parlamentním úředníkovi nemá být poznat, kterou stranu volí - pracuje totiž pro všechny. Proto jsem já, když jsem začal psát na internet, zvolil pseudonym.

A dál - už se i stalo, že někdo někoho prostě prásknul - znám jednu slečnu, která měla tolik sebevražedné odvahy, že psala zpočátku na internet pod svým plným jménem. Posléze to změnila, ale už ji to nezachránilo - každý ví, kdo je ve skutečnosti, a před časem se stalo, že ji někdo prásknul - protože i tak se její názory diametrálně rozcházely s názory vdení ministerstva, kde pracovala, a byla proto "nepohodlná", byla to poslední kapka, která vedla k jejímu odchodu. Prostě je hezké být odvážný, ale je třeba počítat také s tím, že na internetu je řada zákeřných sviní a ne každý má chuť stát se Janou z Arku."

Sprostý vrah Radomír Luža

motto: "To by mě, Neckaři, zajímalo – spíš v žíněné košili a bičuješ se denně devítiocasou kočkou? Měl bys." Andy O

Andy O, jak známo, obdivuje sprostého vraha, Radomíra Lužu (* 1922), kterého od potrestání za hnusné vraždy zachránil jen nechvalně známý amnestijní zákon č. 115/1946 Sb.: "Jednání, k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispěti k boji o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů, není bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné." – např. vražda, znásilnění apod., a považuje ho za "skutečného hrdinu". Zřejmě jí vraždy a lynche imponují.

Jak se vlastně z Radomíra Luži stal sprostý vrah? Napsal o tom Miroslav Šiška: Příběh o odvetě za smrt generála Luži. In Právo 30. 12. 2006, p. 16.

Hrdina II. odboje, generál Vojtěch Luža (1891–1944) byl vedle Josefa Grni po zatčení Vladimíra Krajiny (31. ledna 1943) nepochybným vůdcem českého odboje. Dne 2. října 1944 byl ve vesnici Hřiště zastřelen českými četníky, když se svým pobočníkem Josefem Korešem zpanikařili při perlustraci a vytáhli zbraně. Vojtěch Luža byl zastřelen na místě, Josef Koreš spáchal sebevraždu.

Syn Vojtěcha Luži Radomír se rozhodl, že zavraždí ty, kteří zavinili smrt jeho otce: "Když podával Radomír Luža partyzánskému veliteli Svatoňovi hlášení o smrti otce a jeho pobočníka, sám navrhl, aby byli četníci z přibyslavské četnické stanice za trest zastřeleni. „Navrhl jsem,“ píše v pamětech, „že tam bezpodmínečně půjdu. Nejen kvůli otci, ale jako varování všem podlézavcům, kteří se mohou přetrhnout při plnění německých příkazů.“"

Partisánské commando složené z 8 Rusů a 4 Čechů dne 26. října 1944 přepadlo četnickou stanici v Přibyslavi. "V budově stanice zajistili pět četníků, z nichž však pouze dva – Bohuslav Mečíř a Stanislav Kunderka stříleli v Hříšti. „Ani jeden nevyjádřil sebemenší lítost, ani předstíranou,“ píše Luža v pamětech, „a všichni svalovali vinu na starostu Honzu a tvrdili, že když jim ohlásil přítomnost dvou neznámých, neměli na vybranou a museli je jít zkontrolovat.“ „Tak proč jste to neudělali?“ zeptal se jich Luža. „Jejich legitimace byly v pořádku. Kdybyste řekli, ať vám je ukážou, tak tím by všechno skončilo.“ Četníci jen pokrčili rameny. „Museli jsme vykonat rozsudek i na těch třech, kteří ve Votavově hostinci nebyli,“ uzavírá Luža. „Kdybychom někoho z nich nechali na živu, všechno by ohlásil gestapu do Jihlavy a do hodiny by všechny četnické stanice na Českomoravské vysočině vyhlásily poplach. Nikdo z četníků až do poslední chvíle nečekal, že bude zastřelen.“ Luža opouštěl četnickou stanici jako poslední. Na dveře připíchl na listu papíru napsanou výstrahu: Toto se stane těm, kdo zrazují náš odboj. Tito lidé zavraždili příslušníky odboje a stihl je spravedlivý trest."

Popis vraždy na MV (PDF): "Dne 26. října 1944 kolem osmé hodiny večer zabušili partyzáni nadveře četnické stanice v Přibyslavi a ohlásili se jako německá policie. Po vpuštění do stanice ji rychle obsadili. Momentálně byl přítomen jen jeden četník, ale další se objevili za chvíli. Na příkaz partyzánů museli ještě dojít pro velitele stanice vrchního Mečíře, který byl nemocný doma. Pak se přítomní četníci Bohuslav Mečíř, Stanislav Onderka, Karel Sojka, Ondřej Otevřel a Jiří Hörner dozvěděli, že byli odsouzeni k trestu smrti za vraždu generála Vojtěcha Luži a poručíka Josefa Koreše! Po seznámení s rozsudkem byli postupně odváděni do sklepa a tam popravováni. Exekuci přežil jen strážmistr Hörner, který byl střelou jen omráčen, a protože ho zavalila mrtvá těla kolegů, akci partyzánů přežil. Mezi čtyřmi mrtvými byli jen dva ze tří četníků podílejících se na smrti generála Luži. Třetí strážmistr Josef Navrátil již tou dobou sloužil jinde, ale ani on se konce války nedožil. Zemřel v dubnu 1945 na následky těžkého zranění při náletu na Tišnov… Exekuci unikl naopak starosta Hřiště Jaroslav Honza, protože partyzáni při návratu z Přibyslavi museli změnit trasu pochodu. V obavě o svůj život se potom uchýlil k příbuzným do Havlíčkova Brodu. Od protektorátních orgánů krátce předtím dostal tři tisíce korun, které však nechtěl převzít. Začátkem listopadu je pak poslal slepeckému ústavu v Praze. Soud, který se s ním konal po válce, jej osvobodil."

Jak je vidět, Jaroslav Honza, kterého měl Radomír Luža v plánu zavraždit rovněž, byl soudem III. republiky, který rozhodně nebyl "zrádcům a kollaborantům" nakloněn, místo trestu smrti osvobozen. A to je ta nejlepší odpověď všem, kteří uctívají pochybné hrdiny.

Klimakterické stavy Andy O

Andy O trpí tím, že ji nikdo nemá rád, což ještě zhoršují její klimakterické návaly. Když už je to naprosto nesnesitelné, tak se pí Noblessa pokouší přivolávat úctu rituálním přivoláváním svých údajně hrdinských předků, na jejichž hrdinství, bylo-li jaké, nemá sebemenší zásluhu. Intelektuální naivkové ze Sprchy to Andy O žerou, tak jí to dělá dobře.

Mám pro Vás lepší radu, Andy O: Vezměte si raději prášky. To by mohlo Váš problém vyřešit navždy, aniž byste své bídné výkony musela kompensovat trapným braním jmen druhých nadarmo.

22. října 2007

Max napsal manifest

Shrnul v něm v přehledné formě své národovecké credo. Protože ten text je velice dlouhý, rozeberu jen jeho nedůležitější myšlenky. Zbytek za mne udělal David Pavlíček, který bystře odhalil, proč je Maxův text manifestem popíračství.

Nejdříve musíme Maxe poučit, co je to nepřímá diskriminace. Můžeme například použít definici ze zákoníku práce z roku 1965. Nepřímou diskriminací se rozumí jednání nebo opomenutí, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup diskriminujícího znevýhodňuje či zvýhodňuje diskriminovaného vůči jinému na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů.

Tak česko-slovenská vláda zřídila kárné pracovní tábory pro "osoby práce se štítící, které dovršily 18. rok věku a nemohou prokázati, že mají řádným způsobem zajištěnu obživu". Nebylo to nic výjimečného, tato kategorie byla i v jiných koncentračních táborech. Jak uvádí Vrba & Wetzler, i v Osvětimi byli uvězněni ""ulejváci" (flákači při práci) a protispolečenské živly". Byli označeni tak, že měli na oblečení černý trojúhelník.

Mezi "osobami práce se štítící" byli disproporčně zastoupeni Romové. Toto zdánlivě neutrální rozlišování tedy bylo ve skutečnosti namířeno proti Romům.

Nepřímá diskriminace však pro genocidu Romů brzy přestala stačit. Proto byly v roce 1942 kárné pracovní tábory změněny na "cikánské" tábory, což už byla diskriminace přímá, na základě ethnického původu. Podle § 6 odst. 3 vládního nařízení č. 89/1942 Sb. z. a n., ze dne 9. března 1942, o preventivním potírání zločinnosti: "Asociální chování podle odstavce 1, písm. e) projevuje, kdo svým, byť i ne zločinným chováním namířeným proti pospolitosti dává na jevo, že se do pospolitosti včleniti nehodlá; jsou to na př. osoby, které drobnými, ale stále se opakujícími přestupky se vymykají veřejnému pořádku (žebráci, tuláci, cikáni a osoby po způsobu cikánském kočující, nevěstky, osoby stižené nakažlivými chorobami, zvláště chorobami pohlavními, které se nechtějí podrobiti zdravotně-policejním opatřením příslušného úřadu a pijani) a osoby, které bez ohledu zda byly trestány se vyhýbají práci a starost o svoji výživu přenechávají veřejnosti (osoby práce se štítící)." (zdůrazněno mnou) Kárné pracovní tábory byly oficiálně přejmenovány na koncentrační (sběrné). O tom Max pochopitelně jako správný popírač mlčí. Ve skuterčnosti ale: "Životní podmínky v tzv. cikánských táborech byly stejné jako v nacistických koncentračních táborech, což dokazují autentické vypovědí donedávna žijících bývalých vězňů těchto táborů, táborový řád sepsaný prvním velitelem letského tábora a v neposlední řadě i míra úmrtnosti vězňů. Bývali vězňové shodně vypovídají o krutém zacházení, včetně tělesného a psychického mučení, o znásilňování žen a úmyslně řízené podvýživě, o podchlazení a o nedostatku lékařské péče.

Podle Maxe bylo důvodem šoa, že "je [Židy] pan Hitler aktuálně nepotřeboval pro své plány." (zdůrazněno mnou). Tak Židé šli podle Maxe do plynu, protože je pan Hitler nepotřeboval. Nemám slov.

Další důvodem šoa podle Maxe je, že "pan Hitler a jeho nacisté NECHTĚLI Židy na území Třetí říše". Nechtěli, a proto je zavraždili. Maxova logika. Opět nemám slov.

Max: "Panu Hitlerovi nevadilo na Židech, Češích, Slovanech, Romech ani jiných nějaké pokr[e]venství". Mein Kampf: "Race, however, does not lie in the language, but exclusively in the blood, which no one knows better than the Jew, who attaches very little importance to the preservation of his language, but all importance to keeping his blood pure. A man can change his language without any trouble-that is, he can use another language; but in his new language he will express the old ideas; his inner nature is not changed. This is best shown by the Jew who can speak a thousand languages and nevertheless remains a Jew. His traits of character have remained the same, whether two thousand years ago as a grain dealer in Ostia, speaking Roman, or whether as a flour profiteer of today, jabbering German with a Jewish accent. It is always the same Jew."

I když mi Max neodpoví, přesto by mne zajímalo, co má na mysli tím: "A i mezi Židy se najdou darebáci, kteří dokážou . . . dělat jiná darebáctví, třeba zabírat půdu, která jim nepatří."

Vzkaz trollovi Andy O

S Andy O je ten problém, že občas dokáže napsat rozumný text (kde vyvrací popírače), ale hned v zápětí se dopustí čistého trollingu (text pod tím). Není proto má chyba, že tady troll Andy O nemůže publikovat. Není to nic osobního. Bude-li sem Andy O chtít psát rozumné texty, je vítána. Trollingem však tento prostor zasviňovat nebude.

Jinak si dovolím Andy O opravit. Lže ona (například, když mne křivě obvinila, že jsem ji urážel přirovnáváním k zvířatům) a bohužel trpí mánií své vlastní chyby přisuzovat svým opponentům. Co se dá dělat, musíme si na její nevychovanost zvyknout.

Typické pro notorické trolly, jako je Andy O, je to, že zásadně obviňují nejen bez důkazů, ale též dokonce bez bližšího určení, kdy se údajně měl nemravný skutek (ve skutečnosti výplod jejich choré mysli) přihodit: "vymýšlí si naprosté hovadiny, nezakládající se na pravdě".

Jak takoví trollové skončí, je jasné: "omlouvám se sobě, aby bylo jasno". Příště už Miss Noblesse nezbyde nic jiného, než sama sebe za zásluhy povýšit do šlechtického stavu. Přejme jí to, omlouvat se sama sobě je jen neškodné podivínství.

21. října 2007

Jan Novák opět zamořuje Sprchu popíračskými texty

Tentokrát už mu nestačí romský holocaust, už se nebezpečně blíží k zpochybňování šoa. Jako správný český národovec si myslí, že Češi dělali pro Židy, co mohli, a že žádný národ to nesvedl lépe. V reakci na výtečný Michaelin text napsal: "Jelikož jsi žádnou zemi, kde to za stejných podmínek dělali lépe než Češi nejmenovala, tak to obecné tvrzení neberu příliš vážně." (pravopisné chyby pietně ponechány) Tak Nováka poučme o tom, co by měl znát a co Michaela od toho "znalce" předpokládala, že zná:
"Amidst the madness of war, there are moments of hope and illumination. In World War II, one such instance was the Danish Jews’ escape from Hitler’s genocidal plan to eradicate all Jews from Europe.

Risking their own lives, the Danes quickly rallied round to save their fellow citizens, and almost all of the country's Jews were able to escape the clutches of the Nazis and find refuge in neutral Sweden.

The rescue of the Danish Jews is an inspiring story from a terrible time in human history. In most other Nazi-occupied countries, the Germans found it easy to deport the Jews. No one defended them the way the Danes did."
Můžete si přečíst i podrobnosti. Výsledek je jasný:

Země Počet Židů před válkou Minimální ztráty Maximální ztráty
Belgie 65 700 28 900 28 900
Bulharsko 50 000 0 0
Čechy a Morava 118 310 78 150 78 150
Dánsko 7 800 60 60

18. října 2007

Katastrofa v Oslu

Jak nás informuje Jana Dvořáková, v Oslu neteče pitná voda. Je to proto, že vodní nádrž (jezero Maridal), která Oslo v drtivé většině zásobuje vodou, byla nakažena zákeřným mikrobem zvaným Giardia lamblia. Jsou na ulicích k disposici cisterny? Pokud ne, tak situace je o to horší. Pokud ano, tak situace tak strašlivá není, i když zůstává nepříjemnou.

5 hodin stará zpráva.

Updated.

17. října 2007

Vrbova a Wetzlerova zpráva

Protože p. Zeman neuznává nic jiného než ad fontes, dovoluji si přinést odkaz na český překlad první zprávy o holocastu z dubna 1944. Kdysi jsem pokoušel najít anglický překlad, ale marně. Netušil jsem, že je na Internetu k disposici překlad český.

16. října 2007

Michaela píše o holocaustu

Není tomu co vytknout (tedy až na zcela zbytečné chauvinistické kopnutí do Poláků) a s výše zmíněnou výhradou bych její text podepsal. Jaká to oasa po všech těch popíračských textech na Sprše tam číst konečně něco jiného.

Rozsudek ve věci ČSR v. Horáková a spol.

Byl zveřejněn v Národním archivu. Životopis Jiřího Hejdy (1895–1985), o němž Brožová soudila, že měl dostat provaz: "Upozorňuji na to, že při referování o procese jsem se již sešla s dotazy, proč nebyl u Hejdy vysloven absolutní trest."

14. října 2007

Nauka o zabíjení

Píší o ní na wikipedii.

Aktuální polohy vlaků

Pokud se chcete podívat, kde se právě nachází Váš vlak, můžete.

Jak se hádá František Fuka a Daniel Dočekal

František Fuka a Daniel Dočekal navštívili P. R. akci Google a napsali o tom na své blogy. Protože každý napsal něco trochu jiného, tak se začali hádat. Nic nového.

Co je a co není wikipedie

Slovenský wikipedista Viliam Búr napsal typický propagandistický článek o wikipedii. Zásadní vadou těchto článků je, že popisují ideální stav (jak by měla wiki fungovat), nikoliv reálný (jak ve skutečnosti funguje).

Viliam Búr například píše o vymyšleném Jankovi Mrkvičkovi, který napíše článek o sobě a je mu vzápětí smazán. Ve skutečnosti Hana Bartíková napsala článek o sobě již téměř před 4 lety a jediné, co se s ním stalo, bylo, že správce Vrba vymazal autoportrét autorky.

Protože správci wiki ZMP pilně čtou, předpokládám, že teď článek o nebohé malířce vymažou jako "subpahýl" nebo "ješitný článek". To však nevadí, protože na svých stránkách má originál.

K příspěvku čtenáře není co dodat: "Problem adminov vo vseobecnosti je kapitola sama o sebe - dochadza tu k zvlastnemu omylu - technici sa stavaju autoritami aj v netechnickych aspektoch (napr. cenzura), a to len z titulu ze zvladaju technicku cast. No co je horsie, ci za komunizmu cenzurovali politruci - so svojim obmedzenim, alebo dnes technici takisto so svojim obmedzenim? Naozaj to vyjde narovnako."

Jana Nováka vulgo Maxe přetiskuje otevřeně rasistický a antisemitský web

Šimon Klein ze serveru Eretz.cz diagnostikoval Národně vzdělávací institut jako "otevřeně rasistický a antisemitský web". Není proto žádná náhoda, že tento "otevřeně rasistický a antisemitský web" přetiskl i článek popírače romského holocaustu, Jana Nováka vulgo Maxe. Orgány činné v trestním řízení by proto měly vyšetřit, jaký je vztah mezi Janem Novákem a Pavlem Fabianem, provozovatelem NVI.

Mikrohistorie - osud Jaroslava Heráka

Na serveru Holocaust.cz je výtečně zpracován příběh jedné oběti romského holocaustu, Jaroslava Heráka. Je tam i námět, jak romský holocaust přiblížit žákům a studentům. To by podle mého názoru zajistilo, že by popíračské články nikdo nebral vážně a nebylo by nutné jejich autory stíhat za trestný čin.

Informace pro Jana Nováka vulgo Maxe

Pane Nováku, dovoluji si Vám sdělit, že Tomáš Pecina je od 25. září 2007 mým právním poradcem ve věci Vašeho případného trestního oznámení. Je proto zcela v pořádku, že své e-maily směřujete jemu; alespoň mu je nemusím přeposílat. Dovoluji si však Vás požádat, abyste se v nich vystříhal všech urážek na cti; jsou i Vaší osoby zcela nedůstojné.

Názor Jiřího Pehe a Bohumila Doležala na Lety

Jiří Pehe: "Musím polemizovat s Vaším hodnocením rezoluce Evropského parlamentu k diskriminaci Romů, v níž EP také vyzval k odstranění velkovýkrmny prasat v Letech u Písku, která částečně interferuje s místem, kde stával koncentrační tábor pro Romy."

Bohumil Doležal: "Já (a jistě ani spousta dalších lidí, kteří jsou stejně jako já proti demolici) vůbec neopochybuju o tom, že v Letech stál český koncentrák pro Romy a že je to černá skvrna na našich dějinách."

Ke koncentráku se vyjádřil i státník a historik Vladimír Špidla: "Romský holokaust existoval, existoval romský tábor v Osvětimi i koncentrační tábor v Letech. Jsou věci, na které se prostě nesmí zapomínat," řekl komisař Vladimír Špidla, podle něhož povědomí o vyvražďování Romů není ani v české, ani v evropské historii dost zřetelné. "Poslanec Ransdorf, který řekl, že tam nebyl koncentrační tábor, neví, co mluví... Byl to koncentrační tábor, byla to součást genocidy a je velmi špatné to tak neoznačovat," dodal." (K tomu poznámka. Ransdorf se jako středověkář na rozdíl od Špidly novodobými dějinami nikdy odborně nezabýval.)

Přesto popírači romského holocaustu, nejvýrazněji asi Jan Novák vulgo Max, na základě vývodů agenta StB popírají, že v Letech stál koncentrační tábor.

Petr Uhl: "Není přitom rozhodující, že podle nacistů na území protektorátu žádné koncentrační tábory nebyly. Ani terezínské ghetto, ani Malou pevnost nacisté jako koncentrační tábory neoznačovali, a přesto se tak o nich mluví a píše. Ostatně ani Osvětim se jednu dobu nejmenovala koncentračním táborem a nikdy se nejmenovala vyhlazovací tábor, jímž byla. Popírání běžné terminologie je zpochybňování genocidia."

Jaroslav Valenta, agent StB

Prof. PhDr. Jaroslav Valenta, DrSc. (27. 10. 1930 Kryry u Podbořan – 23. 2. 2004) byl agent StB. Krejčová a Svatoš o něm napsali: "Prof. dr. Jaroslav Valenta, DrSc., před rokem 1989 byl nejenom evidován v registrech centrální správy kontrarozvědky StB jako její agent (krycí jméno Jaroslav, 271030 [= datum narození 27. 10. 1930], registrační číslo 20708, správy StB 88), ale i podával Státní tajné bezpečnosti zprávy přinejmenším o jednom historikovi, v jehož svazku (č. 6796 „Akce Milan“) jsou dochovány v rozsahu desítek stran. To, že Valentova tajná spolupráce nespočívala v odborných recenzích vědeckých prací jeho kolegů, dokládá i sumarizační zpráva tajné bezpečnosti z r. 1986, kde se mj. uvádí, že v uvedené akci byla hlavní pozornost StB zaměřena „na agenturně operativní kontrolu objekta“. V tomto záměru využíváno především TS [= tajných spolupracovníků] Rybář, Jaroslav, Tajemník [...]."

Není jistě náhoda, že tento historik je podkladem pro texty Jana Nováka vulgo Maxe. Více též v diskussi k článku Emanuela Mandlera.

13. října 2007

Postřehy z Číny

Ke svému překvapení jsem zjistil, že v Číně je strašná spousta Čechů, takže je raději uvedu v číslovaném seznamu:
 1. Nestíhám psát blog z kontinentální Číny,
 2. Dva roky se žlutou horečkou z Tchaj-wanu,
 3. Já v daleké cizině z Tchaj-wanu
 4. Terra Sinica,
 5. Xiamen píše a
 6. Vyrobeno na Tchaj-wanu.

První židovský pogrom ve Spojeném království

Vypukl ve dnech 1. až 5. srpna 1947, poté co byli nalezeni zavražděni Mervyn Harold Paice a Clifford Martin.

Nejhorší průběh měl v Liverpoolu. Byly vypáleny židovské synagogy, vandalisovány židovské hřbitovy a rabovány židovské obchody a kameny rozbíjeny výlohy. V Lancashire si obchodníci dávali do výloh nápisy, že nejsou Židy.

Podle dobového britského tisku se židovský terrorism v Palestině nijak nelišil od nacistického v Evropě.

Hind Husseini - arabská paralela Nicholase Wintona

Hind Husseini (1916–1994) byla arabská žena, která zachránila 55 sirotků z Deir Yassin. Více v článku The Massacre at Deir Yassin and Hind.

Památník terroristůmVe městě Ramat Gan, poblíž Tel Avivu, se nachází památník 12 terroristů, kteří byli popraveni Spojeným královstvím za své vraždy nebo jiné násilné akce, a 2 špionů, kteří byli popraveni Osmanským sultanátem za špionáž během války.

Obrázek pochází z wikipedie a je pod licencí GFDL. Jeho autorem je David Shay.

Film Deir Yassin Remembered (Google Video)

Nobelova cena míru

Často se vyčítá, že Nobelovu cenu míru dostal terrorista Jásir Arafat, např. Rudolf Polanecký: "Na druhou stranu čím si zaloužil cenu míru terorista Arafat". Jenže tihle lidé zapomínají, že už před tím dostal Nobelovu cenu míru terrorista Menachem Wolfovič Begin (מנחם בגין), který má na svědomí massakr v hotelu U krále Davida (91 mrtvých) a popravu dvou britských válečných zajatců (Clifford Martin a Mervyn Harold Paice) v červenci 1947. Etzel tento hnusný zločin omlouvá takto: "The British left the Irgun no alternative, and the following day, July 30, the two sergeants were found hanged in a wood near Netanya." Sám Begin k tomu řekl: "It was one of the most bitter moments of my life but the cruel action in Netanya not only saved dozens of Jews from the gallows but also broke the neck of the British occupation, because when the gallows break down, the British rule, which is relied on it, breaks on its own".

Globální oteplování

Jestli má Václav Klaus v něčem pravdu, tak je to jeho kritika hysterie z globálního oteplování. Na wiki je seznam vědců, kteří jeho názor sdílí.

Domnívám se, že současná morální panika z klimanických změn vystřídala obavy z terrorismu, které vládly první polovině prvních let 21. století.

Bude Česká televise vysílat dokument Velký švindl o globálním oteplování? Jak informoval Luboš Motl: "Stewart Dimmock, a truck driver from the New Party, has sued the British education system because it wanted to indoctrinate children with Al Gore's propaganda movie." Jděte proto ad fontes a přečtete si rozsudek ve věci Dimmock v Secretary of State for Education & Skills [2007] EWHC 2288 (Admin) (10 October 2007). OregonGuy o tom napsal:
"Today is Stewart Dimmock Day. Today a man stood up against government stupidity and won.

Whether you believe the climate is changing or not, Stewart Dimmock looked at the AlGore treacle produced as "An Inconvenient Truth" and understood it for what it was. Propaganda.

He took his assertions to court. He won.

We won."

Číslo 42

Číslo 42 je sice "The Ultimate Answer to The Great Question of Life, the Universe, and Everything", ale troubu před jeho hlupstvím neochrání. Není to amulet.

Budou sudetští Němci rehabilitováni?

Když dostal vyhnaný Němec Nobelovu cenu, ČR se k němu překvapivě hlásí. Jak píše Václav Urban: "Nyní dokonce plzenští radní chtějí svého slavného německého rodáka poctít čestným občanstvím."

Dostane čestné občanství i Hans Kelsen? Určitě by si to zasloužil i on.

Psychologický rozbor trollů

Zatímco dříve byl tento blog obětí standardních plně anonymních trollů (např. Štourala), v poslední době je pod útokem méně častých trollů – individuí, které znám osobně: Jan Novák vulgo Max mne obtěžuje telefonicky, s Miss Noblessou a Boutrosem jsem byl bohužel dokonce v hospodě.

S výjimkou Nováka, který se chová jako sadista, je motivace druhých dvou trollů jiná: Pro jejich nesnesitelnou povahu je nikdo nemá rád, nicméně oni si myslí, že si lásku a úctu mohou vynutit. Např. Andy O si založila 2 blogy. Jeden zrušila sama, druhý skomírá na úbytě. Na Viditelné kočce o ní nikdo nestál, stejně tak na Sprše. Když se pak v únoru 2006 ze Sprchy zdejchla, nikdo ji tam nepostrádal. Proč by taky měl? Její vrcholný výkon byl nejhumornější článek, který kdy byl na Sprše uveřejněn – Je noblesa přežitek? Když totiž Andy píše o noblese, tak je to jako když Eskymák filosofuje o poušti.

Je zajímavé, jak trollové své vlastní pocity přisuzují jiným. Andy O mne v rámci své příslovečné noblessy přirovnala k massovému vrahovi. Když jsem jí vyzval, aby mi sdělila své identifikační údaje, abych dohnal to, co její rodiče nezvládli, a naučil ji, když ne noblesse, tak aspoň základní lidské slušnosti, tak strachy zpocená raději odmítla. A nyní píše, že mám strachy zpocenou kůži já. Z klimakterického trolla? To přeci nemůžete myslet vážně. Strach mám pouze z psychicky nevyrovnaného trolla ozbrojeného střelnými zbraněmi. Ten Charles Whitman zbraně také vlastnil legálně.

Dalším charakterickým rysem trollů je egoism. Myslí si, že se vše točí kolem nich, že ostatní lidé jsou jen objekty, které jim mají posloužit, když si písknou. Tak např. Jan Novák nejdříve sprostě urážel Tomáše Pecinu. Nyní, jako by se vůbec nic nestalo, žebrá o jeho právní pomoc. Dám Vám dobrou radu, Nováku. Zaplaťte za právní radu dobrému advokátu. Budou to dobře investované peníze. Advokát Vám již vysvětlí, že pomluvy se nelze dopustit pravdivým výrokem a že vydírání je dokonáno pohrůžkou těžké újmy, takže svolení poškozeného nehraje žádnou roli. Tím se Vaše právní bezvědomí aspoň poněkud sníží.

Rovněž je zajímavé, jak si trollové myslí, že jejich zvratky budou uveřejněny, ačkoliv diskusse zde je moderovaná. Přičítám to jejich egoismu.

Na AndyO je navíc pozoruhodné, jak se vůbec nevyzná v lidech, ačkoliv to studovala na VŠ. Inu trauma z nenaplněné (?) lásky ke knězi, který byl agent StB, v ní zůstalo dodnes, takže nic jiného nevidí ani neslyší.

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků

Na Sprše opět zuří poněkud nepoučená debata o provozu motorových vozidel. Tak diskutujícím připomeňme úpravu z občanského zákoníku:

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků

§ 427

(1) Fyzické a právnické osoby provozující dopravu odpovídají za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu.

(2) Stejně odpovídá i jiný provozovatel motorového vozidla, motorového plavidla, jakož i provozovatel letadla.

§ 428

Své odpovědnosti se nemůže provozovatel zprostit, jestliže škoda byla způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu. Jinak se odpovědnosti zprostí, jen jestliže prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

§ 429

Provozovatel odpovídá jak za škodu způsobenou na zdraví a věcech, tak za škodu způsobenou odcizením nebo ztrátou věcí, pozbyla-li fyzická osoba při poškození možnosti je opatrovat.

§ 430

(1) Místo provozovatele odpovídá ten, kdo použije dopravního prostředku bez vědomí nebo proti vůli provozovatele. Provozovatel odpovídá společně s ním, jestliže takové užití dopravního prostředku svou nedbalostí umožnil.

(2) Je-li dopravní prostředek v opravě, odpovídá po dobu opravy provozovatel podniku, v němž se oprava provádí, a to stejně jako provozovatel dopravního prostředku.

§ 431

Střetnou-li se provozy dvou nebo více provozovatelů a jde-li o vypořádání mezi těmito provozovateli, odpovídají podle účasti na způsobení vzniklé škody.


Z toho vyplývá, že provozovatel motorového vozidla má objektivní odpovědnost. Pokud způsobí chodci škodu, odpovídá mu bez ohledu na zavinění. Je to proto, že automobil se považuje za nebezpečný prostředek, takže jeho provozovatel má zvláštní odpovědnost.

Ale to by diskutující museli znát občanské právo a ne se tak soustředit na právo veřejné.

12. října 2007

Srovnání Jana Nováka vulgo Maxe a členů Národní strany

motto: "Já mám důkaz, že NEJSEM popíračem nejen romského holocaustu, ale i žádného jiného, nad všechny důkazy" Jan Novák vulgo Max

Najděte sto rozdílů:
 1. Max: "kdybych musel odpovědět na otázku, zda považuji tábor v Letech za koncentrační tábor a otázka byla ještě směřována na období od 2.8.1942 do 6.8.1943, tak bych řekl, že ho za koncentrační nepovažuji a narozdíl od obou zmíněných pánů bych svůj názor dokázal s naprostou jistotou zdůvodnit nepopiratelnými a dobře ověřitelnými argumenty." Národní strana: "Každý slušný člověk v Čechách ví, že v Letech NIKDY ŽÁDNÝ KONCENTRAČNÍ TÁBOR NEBYL…"
 2. Max: "Neochota pracovat na zlepšení podmínek v táboře a špatné hygienické návyky byly také jednou z příčin vzniku tragédie, kterou způsobila epidemie." Národní strana: "cikáni nebyli schopni udržovat ani základní hygienické návyky, nemluvě o jiných hodnotách, kterými společnost v konkrétní časoprostor žila."
 3. Max: "Z žádných věrohodných zdrojů nevyplývá, že by v táboře v Letech u Písku byl někdo popraven nebo nějak jinak záměrně usmrcen." Národní strana: "nikdy zde nebyl nikdo popraven nebo umučen!"
Novák dále zmiňuje vládní nařízení o kárných pracovních táborech ze dne 2. března 1939. Evidentně ho vůbec nečetl. "Velitelem tábora v Letech, kterého funkce se oficiálně nazývala "ředitel"" x např. § 2 odst. 3: "Po technické stránce řídí práce osob do kárných pracovních táborů zařaděných a na tyto práce dozírá odvětví veřejné správy, pro jehož obor působnosti se dotčené práce vykonávají, při čemž zachovává všeobecná nařízení, daná velitelství kárného pracovního táboru k udržení kázně a pořádku." (zdůrazněno mnou)

"Vězni, kteří byli nazýváni "chovanci" byli zařazováni do tříd." x § 5 odst. 1: "Osoby určené podle § 4 budou do kárného pracovního táboru zařaděny dnem, kdy budou velitelství tohoto táboru odevzdány. Tímto dnem stávají se příslušníky kárného pracovního táboru." (zdůrazněno mnou)

Co Novák nechce slyšet

Vzpomínky přeživší romský holocaust.

Jinak výbor děl historika Ctibora Nečase (* 1933):
 1. Z dějin Komsomolu na Ostravsku. Sborníček ke 40. výročí KSČ (1961)
 2. Tři stránky z kroniky pokrokového mládežnického hnutí na Novojičínsku (1963)
 3. Revoluční mládežnické hnutí na Ostravsku (1917-1938) (1964)
 4. Hnutí ostravské revoluční mládeže v období buržoazní republiky (1967)
 5. Stopami dělnického hnutí a KSČ v Ostravě (1969)

Tohle jsem chtěl původně diskutovat na Vrbě

Novák Max se realisuje tím, že psychicky týrá ostatní lidi. To je závažná choroba a v žádném případě by proto neměl držet jakoukoliv zbraň. Naposledy se jeho obětí stal Kapitán (na Sprše klikněte na odkaz "prosperující divize"), který se dostatečně nebránil před jeho čmucháním. A co si myslet o "člověku", který takové sprostotě dá nejvyšší známku?

Musím říci, že je mi líto, že jsem nechoval jako TL a chodil na srazy se sprchaři. Kdyby tam byli jen lidé jako je Michaela, Magnus či Tomáš, tak by to nevadilo. I když občas mají svérázné názory, pořád ještě vědí, co je to morálka. Avšak na Sprše nyní udává tón Novák, Boutros, Andy O či Prokop, kteří mají na svědomí, že česká diskussní fóra se nedají číst. Všechna totiž zasmradí a na Sprše je ten puch obzvlášť koncentrovaný.

Jan Novák vulgo Max je zbabělec

Odmítl mi poskytnout své identifikační údaje, protože ví, že kdybych pak oznámil jeho rozsáhlou trestnou činnost, že by přišel o svůj zbrojní pas, který přes své psychické problémy manifestované přeskakováním hlasu, nepochopitelně má.

Nyní mu AJ z neznámých důvodů zase povolil zveřejňovat na Vrbě sračky. Novák toho opět zneužil a dopustil se dalšího trestného činu podle § 152 tr. zák., porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, když bez povolení majitele autorských práv zveřejnil fotografii, kterou ukradl a modifikoval.

Je jasné, že Novák žádné trestní oznámení nepodá, protože jeho skutky by mu vynesly nepodmíněný trest. Místo toho se bude raději ukájet na Vrbě a na Zvědavci.

Vodník si tak bude moci v dalším vydání své knihy přidat novou trojici: Jan Novák vulgo Max – zbabělec – Zvědavec.

Virtuální ejakulace Jana Nováka vulgo Maxe

Jan Novák vulgo Max napsal, že v diskussi pod jedním mým článkem "tyto opravdu divná individua občas doslova virtuálně ejakulují." Ano, Novák má hlubokou pravdu. Zde je první virtuální ejakulace divného individua, zde druhá toho samého.

Popírač romského holocaustu Novák se Zvědavcem doslova zkamarádil, o čemž svědčí frekvence jeho tamních diskussních příspěvků. Zde odkazuje na svůj popíračský článek.

Jinak Nováka znovu upozorňuji, že jsem nedal nejen souhlas ke zveřejnění našeho rozhovoru, ale ani k jeho nahrání. To, že jsem mu telefon nepoložil, bylo jen proto, aby nemohl kritisovat údajnou nezdvořilost státních úředníků.

Proto Nováka znovu a tentokrát již naposledy vyzývám k poskytnutí identifačních údajů, abych ho mohl žalovat za porušení ochrany osobnosti a porušení autorského práva. Ale předpokládám, že je zbabělec a tyto údaje mi neposkytne. Nevadí, v tom případě se je dozvím z vyšetřovacího spisu.

11. října 2007

Jak Jan Novák vulgo Max lže

Novák je tvor poněkud jednodušší, takže si zřejmě ani neuvědomuje, jak primitivně lže.

Tak nedávno napsal: "nepodložená tvrzení, že popírám romský holocaust". Ve skutečnosti je zcela podložené: "Nazývat události v pracovních táborech Lety u Písku a Hodoníně u Konštátu holocaustem považuji za hrubou manipulaci faktů."

Jak je to doopravdy? Server Holocaust.cz uvádí Lety mezi nacistickými koncentračními tábory a ghetty. Stejně tak o genocidě Romů nepochybuje přeživší holocaust, Fedor Gál.

Vysvětlení pro Tomáše - jak to všechno bylo

Ačkoliv Tomáš ZMP nečte, protože si nechce zatěžovat hlavu nepohodlnými fakty, která se mu nehodí do jeho předem vytvořeného schematu, věřím, že trollové ze serveru "Sprcha", kteří ZMP horlivě čtou, jednou udělají něco užitečného a na tento článek ho upozorní.

Tomáš napsal, že se tetelím radostí, když vyvolávám nějakou reakci v okolí. Tomáši, mohu Vám sdělit, že to, že mne Novák vulgo Max neustále telefonicky obtěžuje, že jsem se stal obětí jeho trestného činu vydírání, že neustále porušuje mé soukromí, mi žádnou radost nevyvolávává. Zvažuji, že požádám o policejní ochranu: Novák je totiž ozbrojen. A ještě více je mi smutno, že ani ti, na které zřejmě Novák dá, tedy jeho kollegové ze Sprchy, mu nejsou schopni říci: "Nováku dost, Vaši trestnou činnost zde podporovat nebudeme." Je to totiž o odvaze a málokdo je ochoten se Novákovi postavit, protože všichni dobře víme, že vlastní několik střelných zbraní a že na jeho psychickou nevyrovnost správně upozornil Ivan.

Jak to všechno začalo? Překvapivě celou kausu začal Tomáš, když poukázal na článek svého přítele Martina Fafejty, který měl tu drzost a nazval romskou genocidu romskou genocidou. To se pochopitelně Novákovi nelíbilo, protože ten popírá, že v českých zemích jakákoliv genocida Romů existovala. Podle známého Havlíčkova epigrammu "Nechoď Vašku s pány na led ...", jsem se do toho sporu nejen nemíchal, ale jsem o něm ani neinformoval.

Ne tak Vodník. Toho spor zaujal a napsal o něm článek. Ani o něm jsem nijak nediskutoval ani neinformoval. Novák však k Vodníkovu článku neměl žádné argumenty, a proto se uchýlil k svinstvu, jak už to osoby jeho charakteru obvykle v takových případech dělají. To už jsem nejen kommentoval, ale také odsoudil, což by na mém místě udělal každý slušný člověk. (Není žádná náhoda, že na serveru Sprcha se žádný takový člověk nenašel.) Tomáš to označuje za "plínku" a "rozpoutávání občanské války". Tomáši, zastat se kamaráda v nouzi, není žádná "plínka" ani "rozpoutávání občanské války". Je vidět, že jako filosof jste se naprosto zdiskreditoval.

Nicméně, analysy p. Fafejty i Vodníka mne zaujaly, takže jsem si Maxův poprvé článek přečetl (před tím jsem na jeho ubohé pokusy o historii obvykle neměl náladu), se svou erudicí vystudovaného historika a právníka. Polila mne hrůza. Tak odporné popírání romského holocaustu jsem ještě nečetl. Nyní už bylo jasné, proč Národní strana přetiskuje Novákovy texty a proč s tím Novák nic nedělá.

Zbytek už znáte. Novák opět obnovil své obtěžování, což je jeho standardní odpověď, když je v úzkých, když mu přeskakuje hlas. Tak jsem ho upozornil na to, že popírání romského holocaustu je v ČR trestným činem.

10. října 2007

Časopis Life

Ačkoliv Life vycházel již od roku 1883 a také po roce 1978, jeho velká éra byla v letech 1936–1972. V té době to byl hlavní fotomagazín USA. Vrchol byl v roce 1968, kdy prodával více než 8 000 000 výtisků každý týden.

Český nacionalism

Jiří Gruša: "Problém české společnosti je v neustálé, téměř libovolné limitaci. Ještě se úplně nevzpamatovala. Je to dosud stále do velké míry společnost, která je schopná prohlásit, převedeme-li to do atletiky, že u nás se stovka teď běhá za třináct šest a běda tomu, kdo ji umí za deset. To je nepřítel. 13.06 je sociálně pohodlnější, když nemáte nikoho, kdo běhá za devět devět nebo za deset jedna. Pak je pro společnost opravdu užitečné vytvořit taková kritéria. A mohou vám to okolnosti vnutit také zvenku. Když ale přistoupite i uvnitř na takovou redukci, bude postupně víc špindírů než krasosmutnitelů. Můj celý život byl v tom, že když jsem něco uběhl rychleji, přišel za mnou kdosi a řekl, že se to tak neběhá. Mám s tím krásy prosté, čistě smutné zkušenosti. Pořád se bohužel ještě neměří v dostatečné míře mezinárodními stopkami. V tomto případě je zcela pochopitelné, že ti, co běhají za deset jedna, odejdou tam, kde budou mít větší možnost realizace a vážnosti. Stále cítím stanovování limitů podle kritérií, pro nás příjemnějších a snadnějších. S pocitem domácího usnadnění jde ruku v ruce strach z otevřeného světa. Jenomže u nás je to životní způsob. Český komunismus měl v poslední fázi tento speciální rys. Držet lidi v šedé zóně a pouze její překročení trestat. Tak ale nevznikla žádná mlčící většina, nýbrž pomlouvačná."

K osobě Andy O

motto: "hm, tak se mějte, já se zas někdy stavím. vzala jsem to velmi, velmi osobně a je mi zcela ukradené, jestli si myslíte, že jsem blbá nebo pomatená nebo zakomplexovaná nebo co."

Andy O je velice oblíbená, kamkoliv vkročí. Nejvíce je oblíbená na serveru "Sprcha": "no, Tomouši, mně to tvoje psaní dnes připadá jako strašný kecy, nepodložený vůbec ničím." Když se tam kdysi pokoušela objasňovat své národovecké postoje, tak jí vysvětlili, co si o ní myslí. Andy O pak dostala vzácný záchvat sebereflexe: "jsem blbá nebo pomatená nebo zakomplexovaná nebo co", který se u ní jinak vyskytuje jen velice zřídka: "Jak se mi daří tvářit se, jako kdybych měla Downův syndrom, to nevím. Asi ho mám." "Asi jsem fakt hloupá."

P. S. Andy O se zde pokoušela umístit kommentář, kde mi tykala jako nějaká zkušená kádrovačka. Zkuste to znovu, zdvořileji. Třeba se tu noblessu konečně naučíte. I když pochybuji. Starého psa novým kouskům nenaučíš.

Poučení pro Jana Nováka vulgo Maxe

Jan Novák, který trpí deficitem znalostí v historii i právu, zatím není schopen rozlišit mezi zablokováním IP adresy a mazáním diskusních příspěvků.

Tak se to Novákovi pokusíme vysvětlit tak, aby to pochopil i on, i když výsledek v jeho případě pochopitelně zaručen není.

Pokud má někdo na nějakém serveru zablokovánu IP adresu, tak to znamená, že mu stroj automaticky znemožní číst příspěvky, psát je či obojí, a to podle toho, jak je to předem nastaveno. To na ZMP nejde, a proto zde nikdo IP adresu zablokovánu nemá, ani Novák.

České blogy a diskussní fóra jsou zamořeny nejrůznějšími trolly. Proto jejich správci obvykle ručně mažou "příspěvky", které mírové aktivistky přirovnají ke kravám, politiky k magorům a ostatní přispěvatele ke zmrdům či volům. V opačném případě hrozí, že se z takového blogu či diskussního fóra stane žumpa.

Nicméně mezi oběma přístupy je zásadní rozdíl. Zatímco první je paušální a preventivní, druhý je individuální a ex post.

Proto doufejme, že tento post nebyl pro Nováka Maxe příliš složitý a že ho pochopil i on.

9. října 2007

Sdělení Boutrosovi

Boutros si opět vymýšlí: "pokud je mi znamo, na ostatnich serverech, kde by Maxovo oznameni bylo relevantni, ma Max v ramci otevrene diskuze zablokovanou IP..." Tak to je Vám známo špatně. Jediný server, kam má Max zablokován přístup, je Vrba, který však nemá s celou kausou nic společného, vyjma toho, že na něm Novák zveřejnil jeden text o mé osobě.

Novákovo oznámení by bylo relevantní na ZMP, kam Novák přístup zablokovaný nemá. Místo toho mne obtěžoval na mém pracovišti.

Vyjádření k Novákovi

Na nechvalně známém serveru Sprcha Jan Novák vulgo Max bez mého souhlasu vystavil zvukovou nahrávku soukromého rozhovoru, kterou pořídil, když mne obtěžoval v pracovní době. Tím porušil § 12 odst. 1 občanského zákoníku.

Podle § 13 občanského zákoníku žádám p. Nováka, aby upustil od neoprávněných zásahů do mého práva na ochranu osobnosti, aby odstranil následky těchto zásahů a aby mi poskytl přiměřené zadostiučinění, které vyčíslím později. K tomu ho znovu žádám, aby mi poskytl své identifikační údaje, abych na něj mohl podat žalobu na ochranu osobnosti.

Současně tuto žádost směřuji na provozovatele serveru "Sprcha", p. Zemana, kterému svou žádost posílám rovněž elektronicky.

P. Novákovi sděluji, že smír s popíračem romského holocaustu není možný. Stejně jako popírači židovského holocaustu neumlčeli Deborah Lipstadt, tak ani popírači romského holocaustu neumlčí mne. Dále ho upozorňuji, že k pořízení nahrávky neměl mé svolení, stejně jako nemá mé svolení k vydírání prostřednictvím výhružky o předání trestního oznámení zaměstnavateli. Novákovo tvrzení: "vyslovil souhlas s informováním zaměstnavatele," je tedy Novákova lež. Ve skutečnosti jsem jeho vydírání toliko vzal na vědomí. K trestnímu oznámení samotnému mé svolení přirozeně nepotřebuje; jeho křivé obvinění jsem rovněž vzal na vědomí.

Koncentrační tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu

Názor ze zahraničí: "V České republice se nedůstojně zachází s bývalými romskými koncentračními tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Je obdobná situace v jiných zemích?

"Ne, situace v Letech a v Hodoníně je jedinečná. Ta situace v Letech je tak nelidská, že se člověk stydí vůbec mluvit o tom, co dopouští a akceptuje politika v této zemi, která je právním státem. Tato ostuda a toto ponížení dopadá zpátky na ty, kteří jsou za ně odpovědní. V Evropě neexistuje nic podobného. Jsou sice země, kde lidé nic nevědí o dějinách naší menšiny, ale v České republice jsou Lety místem, které je vzpomínkou na zločin proti mnoha dětem a dospělých, zahynulo jich tam více než 300. A že česká vláda nechá stát velkovýkrmu vepřů na místě bývalého koncentračního tábora, to je skandální! A tato ostuda a toto pokoření nepatří obětem, ale padá na hlavy těch, kdo jsou za ně odpovědní.""

Přesto popírači romského holocaustu budou pořád mlít svou.

Jak Jan Novák uráží na cti

 1. Kateřinu Jacques prohlásil za hysterku,
 2. Rachel Corrie za krávu,
 3. Jiřího Paroubka za magora,
 4. odborové právníky za právnický odpad,
 5. mne za zmrda a vola.
Updated.

Antikommunistický terrorism Jiřího Nováka

Zakladatel Realistické strany Jiří Novák vložil do jejího programu: „Když nebude možné bojovat proti KSČ její vlastní metodou, tj. ideologií a vynutit si tím volby, bude se musit použít tradičních metod revolucionářů - teroru, násilí, brutality a anarchie.“ Úderné oddíly strany měly provádět sabotáže. Nakonec však byli zadrženi. „O vedoucím Realistické strany Jiřím Novákovi posudky psychologů hovoří jako o osobě se sníženou rozpoznávací schopností na hranici příčetnosti.“ Člen Novákovy strany, Jiří Baloušek, nakonec zavraždil bulharského vojáka, který chtěl emigrovat na Západ.

Další trestný čin Jana Nováka

Dnes, před 10. hodinou, mi Jan Novák vulgo Max telefonicky nabídl, že v případě, že vymažu článek Josef Hejduk a Jan Novák, nesdělí mému zaměstnavateli, že na mne podal trestní oznámení, které nijak nesouvisí s mým zaměstnáním, a že toto trestní oznámení ani nepodá.

Novák tím pohrůžkou jiné těžké újmy jiného nutil, aby něco konal, čímž se dopustil trestného činu vydírání podle § 235 tr. zák. Vyzývám proto p. Nováka, aby mi sdělil své identifikační údaje, abych na něj mohl podat trestní oznámení pro trestný čin vydírání podle § 235 tr. zák., podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 261a tr. zák., křivé obvinění podle § 174 tr. zák. a další trestné činy ve vícečinném souběhu. Nováka upozorňuji, že tímto vydíráním se nenechám zastrašit a že budu psát o popírání romského holocaustu i nadále.

Je totiž jasné, že články, které přebírá popíračská Národní strana, nic jiného, než popírat romský holocaust, ani nemohou. Novák sice dne 16. 1. 2006 uvedl: "podniknu proti vám razantní kroky", ale vzhledem k tomu, že se od té doby vůbec nic nestalo, je zjevné, že Novák je s tím, že jeho text je vystaven na serveru popíračů, srozuměn.

Zároveň oznamuji, že požádám, aby byly Novákovi zabrány jeho střelné zbraně podle § 178 tr. řádu, protože je jimi nebezpečný sobě i svému okolí, a zároveň odňat zbrojní průkaz podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona o zbraních.

8. října 2007

Jak se wikipedisté opět vyznamenali

20 minut na hlavní stránce propagovali porno. Holt to s tím bojem proti vandalismu nepřehánějí. Správcové se raději vyžívají v chicanování nováčků a blokování wikipedistů druhé kategorie. Není divu, že 2x je tímto výtečníkem Patnáctiletý kapitán (1 a 2), jednou Japo.

7. října 2007

Historie v pojetí Maxe

Max: "Dále není znám případ, kdy by byl odvolán velitel koncentračního tábora za to, že špatným vedením tábora ohrozil životy vězňů." Wiki: "According to The Buchenwald Report, Col. Koch was arrested in August 1943 by the Gestapo for forgery, embezzlement, mismanagement, and insubordination. The prosecutor was SS judge Konrad Morgen. After an investigation and trial that determined Koch had ordered Walter Krämer and his medical assistant Peix killed, to prevent their discussing the fact they had treated him for syphilis. Koch was condemned to death, and executed by firing squad on 5 April 1945, one week before Americans arrived." (zdůrazněno mnou)

Max: "Velitel Janovský měl za služebnou Romku internovanou v táboře, která mu uklízela a vařila. Janecký ji podle svědectví vězňů bral sebou do města do kina. Něco takového bylo v koncentračních táborech nemyslitelné." Artur Radvanský: "Ty v Osvětimi často řídil "Anděl smrti", doktor Josef Mengele. "Byl to nádhernej chlap, po kterém ženské šílely. Říkal mi: Arture, namasírujte mi prosím záda," říká Radvanský, který prý nacistickému běsnění unikl tím, že si ho v Osvětimi vybral jako svého sluhu šéflékař Eduard Wirths." "Radvanského bezprostřední nadřízený, esesák Olschnegger, zase předával vězňům informace o tom, co se chystá, a nechával Radvanského v nestřežených chvílích poslouchat české vysílání na rádiu, které měl v kanceláři Wirths."

Ještě jednou k Letům

V diskusi k článku Nástin typologie koncentračních táborů jsou takto shnuty závěry z knihy Ctibora Nečase Holocaust českých Romů: "Táborovou internací prošlo 1 309 vězňů včetně 36 v táboře narozených dětí, z nichž žádné nepřežilo. Ze všech internovaných mužů, žen a dětí jich byla čtvrtina z tábora propuštěna nebo odtud uprchla, čtvrtina internaci nepřežila a polovina byla z tábora odtransportována do Osvětimi. Přímo v letském táboře zahynulo 326 vězňů."

Nesrovnalosti v počtech

Podle Stanislava Hlaváčka: "Bránou KTM prošlo na 335 000 mužů, žen a dětí z více než 30 zemí a více než 122 700 vězňů bylo usmrceno." Podle anonyma: "Celkový počet mauthausenských vězňů se odhaduje na 199 404, z nichž na 119 000 zemřelo. Mezi nimi bylo 38 120 židů." Tak kde je pravda?

Dezidor se zachoval jako muž

Odblokoval Medvídka Pú. Blahopřeji.

Dva kommunistické texty z roku 1921

Jeden napsal Šmeral, druhý Rouček. V obou bylo censurováno několik odstavců.

Obhajoba neobhajitelného

Nechvalně proslulý správce Aktron se pustil do obhajoby neobhajitelného. Protože mi jeho kumpán vyhrožoval, že mé texty na jejich blogu bude bez dalšího mazat, píšu reakci sem.

Na Aktronovi je symptomatické, že ho jako správce nepoučí nikdo a nic. Ani z nedávného neúspěchu v kandidatuře na správce en: si nevzal poučení. To, že se správce nemá k nováčkům chovat jako řeznický pes, mu přitom en: výslovně vytkli: "Being an admin means being able to explain things, politely and clearly, to people from all walks of life."

Jestli je něco jednotným rysem všech českých správců, tak je to neochota přemýšlet. Nesmyslný institut subpahýlu zavedl JKB, tak to platí a basta! Co na tom, že to na en: dávno zrušili. Cs: není en:. Ne, to opravdu není, místo prostředí pro spolupráci je cs: kárným táborem.

Aktron: "Většina lidí, kteří Wikipedii editují, věří, že kvalita encyklopedického textu a textu neformálního někde v diskuzi se logicky ze své podstaty liší." Asi patřím k té menšině (?), která věří, že hrubky by se neměly dělat ani v chatu.

Aktron: "Editorů je více, úhlů pohledu také". Ano, z cs: jsou všichni, kteří mají úhel pohledu jiný než Cynik, bez milosti vyhnáni.

Aktron: "v článcích ražení jako je třeba Válka v Iráku by mohly být faktografické údaje snadno upravovány v zájmu té či které strany." Jak někdo takový vůbec může být správce? Když ani netuší, že fakta jsou vždy stejná a že právě to je podstatou wikipedie?

Zkrátka dobře, správci by udělali nejlépe, kdyby se místo boje s nováčky věnovali boji s vandaly, aby to za ně nemusel dohánět Jan Záruba. Ale to bych od nich chtěl moc. Oni si raději své komplexy méněcennosti kompensují chicanou.

Kdy byla založena Universita Karlova?

Šifra jnk v Hospodářských novinách správně uvádí, že 26. ledna 1347. Papežská bulla však nebylo žádné pouhé "oznámení založení", nýbrž založení samé.

Na článek reagoval zastydlý český positivista, Michal Svatoš. Sice obratně bruslí ("Papež v ní neudělil souhlas k panovníkovu a arcibiskupovu záměru, ale oznámil založení (zřízení) nové univerzity z papežské moci, jak bylo zvykem u středověkých univerzit. Důvodem papežské fundace bylo, aby pražské univerzitě byla zaručena obecná platnost nabytého vzdělání a udělovaných titulů, které mohl zaručit pro celý křesťanský svět jen papež a ne zemský suverén. Vlastní založení bylo však až na vládci té země a města, v níž univerzita působila.") a nezamlčuje, že Karel IV. vydal dvě listiny, nicméně pouze tu, kterou vydal z titulu českého krále vydává za zakládací (ze 7. dubna 1348), zatímco v podstatě identickou, kterou Karel IV. vydal z titulu římského krále (ze dne 14. ledna 1349, eisenašský diplom) označuje za udělení immunit.

Ve skutečnosti jsou obě Karlovy listiny udělením immunit. První v Českém království, druhá v Římské říši. Ale to nám anticírkevní historik zamlčuje. Naštěstí se můžete na všechny 3 inkriminované listiny podívat sami:
 1. Zakládací listina University Karlovy: "ustanovujeme, aby ve zmíněném městě Praze vzkvétalo na věčné budoucí časy obecné učení v kterémkoli povoleném oboru."
 2. Imunity českého krále pro Universitu Karlovu: "založit, zřídit a nově vybudovat [tj. iniciace, původ myšlenky] obecné učení. Na tomto učení budou zajisté doktoři, mistři a žáci na všech fakultách. Jim slibujeme skvělé statky a těm z nich, které shledáme toho hodnými, udělíme královské dary. Doktory, mistry a žáky při vstupu a na kterékoli fakultě, všechny i každého zvlášť, ať přijdou odkudkoli, chceme držeti při příchodu, při pobytu i odchodu pod zvláštní ochranou a záštitou naší svrchovanosti. [tj. vlastní právní akt udělení immunity] A jsme odhodláni dát každému z nich pevnou záruku, že štědře propůjčíme všechna privilegia, výsady a svobody, kterých z královské moci užívají a jimž se těší doktoři a žáci, jak na učení pařížském, tak boloňském, všem a každému, kdo by sem chtěl přijít, a postaráme se, aby tyto svobody byly ode všech a od každého zvlášť neporušitelně zachovávány."
 3. Imunity římského krále pro Universitu Karlovu: "A tak, když z prozíravého uvážení apoštolského stolce pro ozdobu a pro povznesení stavu výše zmíněného království v městě Praze, která bude známa jako sídelní město téhož království, bylo zřízeno obecné učení" [sám král vysvětluje, kdo UK založil] "my tudíž s rozvážnou myslí a po předchozí zralé úvaze jsme potvrdili pro šťastné povznesení stavu výše zmíněného království s jistým naším vědomím výše dotčené učení, doktory, mistry, studenty a jejich služebníky a veškerou obec téhož učení ve všech jejich zvláštních i obecných milostech, poctách, zproštěních od břemen, svobodách, vyjmutích z práva a zvyklostech, kterými byla již dříve vyznamenána jiná obecná učení od slavných římských císařů a králů, od nynějška nadále pro věčné budoucí časy z naší královské pravomoci, jež nám přísluší jako římskému králi ze Svaté říše římské." [= immunity v Římské říši]
Je evidentní, že universita jako církevní korporace nemohla být založena světským panovníkem. Rovněž každá právnická osoba se zakládá pouze jednou, nikoliv 2x, jak se v dojemné shodě se Svatošem domnívají wikipedisté. Dále se nám Svatoš pokouší namluvit, že university se od Církve emancipovaly již ve "12./13. století", ačkoliv ve skutečnosti k tomu došlo až v renaissanci.

Na závěr symptomatický jev. Svatoš Klementa VI. (latinsky Clemens VI) vydává za Klimenta, což byl tradiční kommunistický usus, který měl rozlišit papeže a kommunistického presidenta.