30. března 2009

SSSR rozbil sionistický agent Gorbačov

Pokud by sionisté stáli za rozbitím SSSR, byla by to pro ně polehčující okolnost.

Předpokládám, že onu příručku bude dovoleno, ba radno POPÍRAT!

29. března 2009

Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης

ČR je v gravitačním poli Německa, a proto je zde úroveň svobody projevu stejně mizerná jako tam. Naproti tomu došlo k pozoruhodnému vývoji v jižní Evropě. Nejprve v Itálii historici odmítli šílený návrh lidoveckého ministra spravedlnosti Clementa Mastelly, takže popírání holocaustu bylo z novely vynecháno (PDF). Poté španělský ústavní soud zrušil trestní čin popírání holocaustu jako protiústavní. A nyní nás Kapitán informuje, že podobný vývoj nastal i v Řecku.

Oč jde? Dne 25. 5. 2006 vydal Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης (anglicky Constantine Plevris) knihu Εβραίοι, όλη η Αλήθεια (Židé, celá pravda), 1394 pp. Některé výňatky:

p. 95: "Naneštěstí, vyučování těchto historických pravd je na našich školách zákázáno (!), protože by to bylo …antisemitské. Řekáčci (Graeculi), zrádci Národa."

p. 601: 'In answer to the question: 'Can a Jew be regarded as a Greek?' I say directly: 'No', because the administrative act of bestowing Greek nationality does not change a person's racial origin; it is a legal act, not a racial or ethnic one'.

p. 626: '…Because we are GREEKS, in other words a superior Race and not wretched Semites'.

p. 802: 'I stop at the historical truth that teaches the moral superiority of National Socialism'.

p. 902: "…tolerovanými mezinárodní kommunitou a podlými OSN bývalého lidojeda Annana."

Dále kniha vyjadřuje obdiv k Himmlerovi, Hilterovi a Goebbelsovi. O případu lodi Patria se zřejmě nezmiňuje.

Zajímavé je jeho vlastní shrnutí obsahu knihy:
1. the 'Talmud', of which I include excerpts
2. the huge stock of historical evidence of Jews' anti-Christian and miso-Hellenic policy
3. the massacre of Priests and of the Greek people by the Jews that I describe
4. the military pacts between Israel and Turkey that I mention
5. opinions of Jews held by eminent figures such as Cicero, Seneca, Goethe, Voltaire, Shakespeare, Cant, Wagner, Schopenhauer, Napoleon, Truman, De Gaulle, Kolokotronis, Makrigiannis, Souris, Dragoumis and others which I transcribe without alteration
6. the teaching of Judaism against people in general and Greeks in particular, which I note with references
7. Jewish insane 'racism' e.g. 'the children and descendants of foreigners are like unto the descendants of animals'! (YBAMOTH FOL. 94,2) the chosen people; all nations are servants to the Jews etc; which I analyse in detail
8. the collaboration between Jewish Zionists and Nazis, which I reveal and provide evidence for
9. anti-Semitism in the communist world and the assassination of Stalin by Jews, which I prove
10. the Jewish population statistics and the evidence of their falsity, for which I provide documentation
11. the evidence of the Holocaust, gas chambers, 'ovens', etc. which I convincingly refute
12. the massacre of children in Palestine and the devastating photographs that I present
13. the international Jewish espionage networks that I publicize with proof
14. the collaboration between Jews and Turks in the USA which is based evidence
15. the role played by Jews in the intervention in Iraq and the slaughter of Iraqis, which I establish with photographs
16. the miso-Hellenic, Jewish religious books, to which I give precise references
17. statements made by rabbis about Jewish domination of the world and the killing of those of other faiths, for which I present evidence
18. Jewish penetration into our Education, which I denounce the basis of evidence

19. the Jews' murderous deeds, for which I cite cases
20. the plan to subvert the Nations, which I prove with evidence and facts
21. the betrayal in 1821, 1912-13 and during the campaign in Asia-Minor, which I back up with reference to historians and events
22. the unknown documents and photographs of Jewish machinations, which I include in my book
23. Jewish forgeries, which I prove with photographs
24. my being silenced and the silencing of anyone who refused to believe the lies of Jewish Zionism, which I describe
25. the condemnation of historians, professors and politicians for ideas that do not coincide with those of the Jews


Vyplývá z toho, že o Řecku toho moc nevíme, zejména o obsessi Řeků Turky.

Updated.

Act of Settlement Amendment Bill

Poté, co labouristi zničili Horní sněmovnu, hodlají zničit další pilíř britské ústavy, zákon o nástupnictví (1701). Zatímco vyloučení následníka, který shall profess the Popish Religion or shall marry a Papist (vyznává papeženské náboženství nebo si vezme papežence), je skutečně anarchronism (i když potřeba vyřešit, kdo bude hlavou Anglikánské církve, bude-li panovník katholík, pravoslavný, žid, muslim či něco jiného), zrušení smíšeného systému (kastilského) a jeho nahrazení kognátským, je krokem zpět. Navíc Evan Harris je skutečně ten pravý, který by měl takovou reformu připravit.

BBC a arabsko-židovský konflikt

Antonín Kostlán: "Opusťme však Vatikán, a věnujme ještě chvilku pozornost vlasti biskupa Williamsona, kterou je Velká Británie. V této krásné a svobodymyslné zemi se slina antisemitské nenávisti obrací v těchto dnech především proti zdejší státní televizi BBC, což je přinejmenším paradoxní, protože tato televizní stanice neproslula nikdy přílišnou objektivitou při referování o arabsko-židovských konfliktech, takže musela mnohdy čelit oficiálním izraelským protestům." Čti: "Nebyla hlásnou troubou israelské propagandy, což se vedení tohoto militaristického státu s atomovou bombou nelíbilo."

28. března 2009

Jak to bylo v Gaze

Ve čtvrtek 19. března 2009 přinesl Arec skandální výpovědi vojáků IDF a akci v Gaze. Hned se samozřejmě našli spin-doktoři, kteří se je snaží bagatelisovat. Zajímalo by mne, zda by si Goldmann troufnul svá kritéria applikovat na výpovědi z druhé světové války.

Ernst Jünger (1895–1998)

Vedle potomního nacisty Carla Schmitta (1888–1985) byl jedním z hlavních architektů konservativní revoluce Ernst Jünger (1895–1998). Podívejme se blíže na tohoto myslitele, který zaujal i největšího filosofa 20. století, Martina Heideggera (1889–1976), takže napsal: „Der Arbeiter od Ernsta Jüngera je na základě základní metafyzické pozice Nietzscheho vytvořená metafyzika správně pochopeného … imperiálního ,komunismu‘.“

Jüngerův 103letý život se vyznačoval pozoruhodnými obraty: byl vojákem francouzské Cizinecké legie, nositel nejvyššího německého vojenského vyznamenání v první světové válce, antisemita a narkoman. Ale nejdůležitější je fakt, že ačkoliv měl krajně pravicové názory, nikdy se nenechal zkorumpovat nacisty (na rozdíl od Schmitta). Je proto živoucím důkazem falešnosti these trockistů a jiných kommunistů, kteří kladou mezi krajní pravici a nacism rovnítko.

K jeho neznámějším pracem patří In Stahlgewittern (1920), Der Arbeiter (1932), Der Waldgang (1951) a Eumeswil (1977). Jeho poslední knihou jsou Die Schere (1990), které vydal 70 let po své prvotině.

V roce 1938 mu NSDAP udělila zákaz psaní. Ten byl obnoven v roce 1945 britskou okupační správou, s odůvodněním, že se naprosto nedostatečně účastnil odporu proti nacismu. Svou knihu Der Friede (1947) proto vydal v zahraničí.

V 50. letech byl rehabilitován, aniž by se musel zříci svých předchozích názorů, a dostal mnoho ocenění a vyznamenání. V roce 1984 promluvil na připomínce bitvy o Verdun společně se svými obdivovateli, Mitterrandem a Kohlem. Ve 101 letech konvertoval z protestantství na katholictví.

Z historie Počátků

Počátky jsou městem v pelhřimovském okrese. V roce 1874 tam byla zřízena měšťanka. Jejím ředitelem byl v letech 1939–42 sokolský funkcionář Richard Zvánovec. Dne 4. března 1942 byl zatčen Gestapem. Dne 22. září 1942 zemřel v Mauthausenu a jeho manželka, Zdeňka Zvánovcová, dne 29. října 1942 v Osvětimi.

27. března 2009

Les Particules élémentaires

Il y a des mois j’ai lu un roman de Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires. Je crois que c’est son meilleur texte. Il l’a écrit après son premier roman, Extension du domaine de la lutte. Les héros sont deux frères, Bruno et Michel, mais les deux sont très differents : Bruno est normal, Michel est génial. Le roman décrit leur vie de la naissance à la mort et il finit par de la science-fiction. Une bonne place est donnée à l’histoire d’amour entre Bruno et Christiane. Le roman est une critique des années soixantes et soixante-dix avec toute leur permissivité. Houellebecq dit que la permissivité dévaste la société.

Updated.

Netradiční pohled na komunistické zločiny

Z pera Tomislava Sunice.

Doposud však bylo vyvinuto jen málo úsilí o analýzu komunistického systému v rámci moderní genetiky. Jak si totiž dále ukážeme, komunistický teror byl přinejmenším v určitých svých etapách disproporcionálně zaměřen proti příslušníkům vyšších tříd. Z genetické perspektivy to značí, že působil dysgenickým efektem na genofond populací, jež mu padly za oběť, což zapříčinilo celkový pokles genetické kvality populace prostřednictvím odstranění vyšších tříd.

26. března 2009

Krejčíř v. Česká republika

Jak informoval Tomáš Pecina, Česká republika byla dnes, tj. 26. března 2009, odsouzena (DOC) Evropským soudem pro lidská práva, že porušila tyto články evropské úmluvy o lidských právech:

čl. 5 odst. 3
Každý, kdo je zatčen nebo jinak zbaven svobody v souladu s ustanovením odstavce 1 písm. c) tohoto článku, musí být ihned předveden před soudce nebo jinou úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci a má právo být souzen v přiměřené lhůtě nebo propuštěn během řízení. Propuštění může být podmíněno zárukou, že se dotčená osoba dostaví k přelíčení.
čl. 5 odst. 4
Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo podat návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné.

ESLP neshledal porušení lidských práv Krejčíře příliš závažným, protože ČR odsoudil toliko k náhradě nákladů řízení ve výši 5 000 €. Přesto je to však závažné rozhodnutí, neboť se týká něčeho jiného než čl. 6 odst. 1 úmluvy.

Updated.

23. března 2009

Nefunkčnost Google

Rok 2009 bude zřejmě pro Google kritický. Postihlo ho několik velkých výpadků, kterými byla dříve pověstná jen Wikipedie. Právě nyní nefunguje Google Calendar. Zatímco heslem Web 2.0 byl přechod applikací na web, zdá se, že nastala doba právě opačná: Vrátit se k stand-alone applikacím.

Stanislav Markelov

Je vždy zvláštní, když se člověk dočte, že zemřel někdo, kdo byl mladší než on sám. V případě Stanislava Markelova je to o to hroznější, že byl zavražděn. Zdá se být skoro jisté, že byl zavražděn z politických důvodů: Byl to advokát Anny Politkovské. Úděsné vysvědčení pro Putinův régime.

Tupí, necivilisovaní divoši

Via Vrba. Přetiskuji bez diakritiky, jen s korrekcí některých chyb.

Neco o primitivech v dzungli, patrne jsem vam to dosud nenapsal. v jedne indianske vesnici na brezich amazonky ziji zcasti civilizovani indiani, zduraznuji zcasti, poznate proc a jak je tezke z techto divochu udelat lidi. tato vesnice je v kontaktu se svetem, maji dokonce tv i kdyz elektrinu odmitaji. nuze divala se cela vesnice na zpravy ze sveta. zrovna probihalo humanitarni bombardovani gazy. brazilci toho ukazali vice nezli americani, cili jak my rikame severoamericani nebot americani jsme i my brazilici. ovsem kanadane jsou take severoamericani, ale jak tedy gringos yankees spisovne nazvat? byly tam zabery zmrzacenych deti, utrzene ruce a nohy atd. indiani vyskakovali, sermovali rukama, kriceli a plakali. indianky vsechny plakali a odvracely se od obrazovky, nesnesly pohled na vedlejsi ucinky humanity. a jeden indian mi rekl --my nezabijeme ani zvire, kdyz si myslime, ze by mohlo mit mladata. inu tupi divosi, jen zcasti zcivilizovani a mozna i nezcivilizovatelni...

Lamentace nad svobodou projevu

Ve svém novém článku paní Tydlitátová využívá vulgárního a rasistického prostředí internetových diskusí k tomu, aby se zase po svém způsobu navážela do svobody slova a projevu. Pro jistotu k článku zrušila diskussi. ;-)

22. března 2009

Jsme na cestě k post-materialistickému světu?

Jiří Pehe napsal brilantní analýzu současného tržního materialismu. Opět uvádím pár vyňatků:
Není divu, že stále větší množství lidí podlehlo iluzi, že hlavním smyslem života je spotřebovávat. Že ve světě, v němž může lidský rozum zajistit více méně bezstarostnou existenci pro stále větší množství lidí, je nakonec hlavním smyslem spotřebovat—pokud možno co nejpříjemněji a co nejbezstarostněji—i náš život.

(...)

Zdá se, že se tak cosi zásadního mění i ve společensko-psychologických předpokladech, na nichž stojí celý náš systém bezuzdného konzumu, jenž zdánlivě nepotřebuje vyšší hodnoty. Modla růstu dává jistý smysl pouze v případě, že hospodářství—a tím i naše osobní bohatství—neustále roste na základě racionálních faktorů.

Analysa perské otázky

Ondřej Šlechta na Délském potápěči analysoval nedávné kroky Baraka Obamy. Domnívám se, že se přitom dopustil několika podstatných omylů.

Předně, muslimské státy jsou theokratické. Nacionalism tam hraje ještě mnohem menší roli než v Evropě, a to je co říci. Vzájemný vztah mezi Araby a Peršany tak není podmíněn ethnicky, nýbrž nábožensky, jako vztah mezi sunnity a šíity.

Persie nesousedí s žádným nemuslimským státem, kromě Arménie. A s tou má přátelské styky. Huntingtonovské paradigma je tedy vyvráceno samotnou realitou.

Jinak se však nutno se Šlechtou souhlasit, že neokonservativní povyk válečných štváčů je směšný a že je výrazem paniky z toho, že neokonservativism byl vykázán na smetiště dějin.

21. března 2009

Nejslavnější rozhovor biskupa Richarda Williamsona

Protože se o rozhovoru biskupa Richarda Williamsona pro švédskou televisi neustále diskutuje, našel jsem si čas, abych ho našel a poslechl. Kommentář vám k tomu neposkytnu, neboť to zakazuje české trestní právo. Martin C. Putna: "Popírání holocaustu má pro porozumění problému jedině tu „výhodu“, že to je hovadství zřetelné, všeobecně srozumitelné."

Brutální humor

20. března 2009

Problém s Krystlíkem

Hlavní problém s články Tomáše Krystlíka je ten, o němž se učí již v úvodu do studia historie v každém vysokoškolském kursu historiografie hodném toho jména: heuristika. Tomáš Krystlík píše à la thèse: Češi jsou špatní, a proto se nám každá pomluva, kterou naleznu v pramenech, hodí do krámu, bez ohledu na to, zda je pravdivá či nikoliv. Tím ale škodí své ústřední snaze, která je vysoce chvályhodná: Napomoci sebereflexi českého národa.

Tak ve svém posledním článku vedle klade bolševické pomluvy běločechů a nepodložené zkazky neznámých sudetských Němců (typický příklad kolektivně tradovaných horrorů, tak známých z koncentračních táborů druhé světové války) na jedné straně a opravdové hrůzy pozemkové reformy a smutné poválečné osudy arisace na straně druhé.

A v neposlední řadě, pokud o něčem píšu, tak bych měl znát správnou terminologii. Zcizit opravdu neznamená ukrást (DOC).

17. března 2009

Nebyl jsem komunistou, nemusím být antikomunistou

Zajímavá úvaha.

Václav Bělohradský o společnosti konzumu

Filozof, sociolog a politolog Václav Bělohradský (navazujícím ve svém díle na Husserlova a Heideggerova žáka Jana Patočku) vypráví v tomto zajímavém rozhovoru o součásné společnosti konzumu. Vybral jsem pár úryvků:
To, co si dneska říká levice, je pravice s pozlátkem žvástu o sociálním státu.
My Evropané jsme jen lidi, gens v [americkém] impériu, ale měli jsme šanci být populus v Evropě. Rozšířením jsme ji však promarnili, protože noví členové EU jsou proti politické Evropě, chtějí raději být gens pod ochranou imperiální moci Světového Demokrátora.
Za přívlastkem neideologický se schovává vůle odpolitizovat výkon moci a to znamená vždy jen jedno: tím, že vyhlásím hlediska svých odpůrců za „ideologická“, mohu obejít hledání konsenzu ve veřejném prostoru pro hlediska, která já sám hájím jako hlediska Celku. Demokratická politika je boj o hegemonii, a to znamená, že různé části společnosti mezi sebou bojují o právo vyhlásit své instance za legitimní z hlediska Celku, vystupovat jako lid, demos. Pojmy, jako pravda, dobro, řád, právo, krása, jsou vždy jen dočasnou vítěznou inkarnací hegemonií; jsou to úspěšné rétoricko-mocenské konstrukce, které reprezentují hledisko Celku v určité konstelaci. Každá nová hegemonie vyvrací hegemonii starou, je výsledkem politického boje, střetu mocenských strategií. Nepolitičnost je vždy podvod — předstírá se, že pravda (hlavně garantovaná mašinérií vědy), tělo, moralita, krása jsou nepolitické pojmy, že mají svou věčnou esenci.
Update: Brilantní esejí k zamyšlení od V. Bělohradského je i "Soumrak multikulturalismu", dostupná zde.

14. března 2009

Rachel Corrie má možná nástupce

Téměř přesně 6 let po zavraždění Rachel Corrie postřelila IDF Američana Tristana Andersona, protestujícího proti Zdi v palestinském Niilinu. Video. Zpráva.

V Rusku větší svoboda než na Západě?

V novém zajímavém článku na Délském potápěči cituje Srdja Trifkovič Dimitrije Rogozina:
Pokud se severní civilizace míní bránit, musí být jednotná a do svých řad zahrnout jak Ameriku, tak i Evropskou unii a Rusko. Jestliže se totiž nespojí, budou poraženi jedni po druhých.

A dodává: "Naznačuje to, že dnešní Rusko je v určitých ohledech svobodnější než Spojené státy nebo Evropská unie, žádný americký nebo západní diplomat jeho postavení by si totiž nemohl dovolit učinit podobné prohlášení".

Na tom IMHO něco je. Ruská politická scéna rozhodně není tak zatížená politickou korrektností jako zbytek západního světa.

Myšlenka sama, tj. idea "severní civilisace" místo "eurasijského blouznění" (© Peters) se mně osobně zdá být pravdě podobnější, "biologicky" se linie našeho budoucího přežití skutečně táhne spíš zde než mezi "Západem" a "Východem" jak jsou historicky rozděleny v Evropě. S autorem (pravoslavný Srb) jeho extrémně antiislámský a anti-cokolimimonašicivilisaci postoj nesdílím, byť ho po zkušenostech z Jugoslávie 90. let chápu.

Proč z Čech zmizel mor?

"Mor se v Čechách neobjevil od roku 1716." Příčiny jsou neznámé.

Zápisky ze stalinských lágrů

Recense vzpomínek šmeralovského kommunisty. Se stalinisty měl problém vždycky.

12. března 2009

Reforma volebního systému a reforma politiky

Dovoluji si upozornit na zajímavý článek Ondřeje Šlechty, který vyšel v online verzi Revue Politika.

Zbyněk Klíč před časem na stránkách Revue Politika pozitivně komentoval vládou schválený návrh reformy volebního systému, který počítá s existencí sloučených obvodů NUTS a znovuzavádí volební propočet Hagenbach-Bischoffovou metodou. Nezbývá než souhlasit: jakékoli posílení většinových prvků je pro český volební systém nadějí. Zkusme ale pochopit krizi české politiky v jejím celku. Reforma volebního systému představuje pouhou část mozaiky, která otevírá dveře široké reformě struktur dědictví roku 1989.

Změny na Novinkách

Včera, 11. března 2008, Novinky spustily dlouho avisovanou změnu. (S typickou novinářskou hrubou chybou článek neuvádí kdy.) Kromě změny layoutu, kdy jsou Novinky k nerozeznání podobné iDNES, byla zavedena povinná identifikace do diskussí. Na jejich kvalitě se to nijak neprojevilo. Tím padnul další Čulíkův mýthus.

Jako perličku uvádím pleonasm "slušné mravy", jako kdyby existovaly mravy neslušné.

Tomáš Sedláček o finanční krizi

Ekonom Tomáš Sedláček v jednom ze starších rozhovorů (2. 1. 2009) o finanční krizi :
"My jsme uspokojení z konzumu vytěžili do mrtě, tam už není ani kapka. Jít v tom dál, to je, jako bychom chtěli nacpanému člověku udělat radost tím, že mu nacpeme ještě jeden steak do pusy. Přitom si jenom potřebuje odpočinout. Trpíme nedostatkem dostatku. Všechno máme, po ničem netoužíme. A kde umře touha, umře i naplnění."

11. března 2009

Evropské státy a potírání kriminality

Vypadá to tak, že se nedávná střelba na německé škole stane další záminkou k utužování "bezpečnostních opatření," která společnost staví sama proti sobě. Jak informuje ČTK, někteří němečtí politici se již zřejmě třesou na to, jak tuto tragédii využijí ke svému zviditelnění:
"Tragédie už rozpoutala debatu o opatřeních, jak podobným událostem v budoucnu předejít. Například šéf policejních odborů Konrad Freiberg se vyslovil pro zavedení elektronických kontrol u vchodů do školních budov."
Evropské státy budou své občany nejspíš v budoucnosti "chránit" ještě více. Ve své horlivosti monitorovat hovory přes Skype má EU dokonce náskok před Čínou. Británie, která má rozmístěnu jednu kameru na každých svých čtrnáct obyvatel (celkem okolo 4,285,000 kamer), připravuje i neuvěřitelný projekt na monitorování všech telefonních hovorů a veškerého internetového provozu v zemi [!]. U nás má podobné plány Ivan Langer. Bude následovat i Německo?

Divadlo Sklep - Shitcom

9. března 2009

Spor pravice a levice

Václava Hořejšího o nechutných tahanicích na českých diskusních forech mezi pravicí a levicí. Avšak zcela symptomaticky jako jeden nejmenovaný český wikipedista má klapky na očích a všechnu špínu hází jen na pravici.

Jako muž středu to vidím jinak a naopak jsou mi v poslední době čím dál odpornější diskussní (nejen) praktiky levice. Kdo označuje stoupence radaru za vlastizrádce? Kdo hází veškerou vinu za finanční krisi jen na pravici?

Ale to je vedlejší. Tento článek píšu proto, že tím jak Hořejší hází celou českou pravici do jednoho pytle, sám na sebe prozrazuje, že o ní nic neví. A když o ní nic neví, tak ji nemůže ani kritisovat.

Jak naznačili již diskutéři k
  1. neonacisté – Národní odpor a Dělnická strana. Jsou xenofobní, ostře antiromští a germanofilní.
  2. nacionalističtí autoritáři. Jsou obvykle mírnými katholíky. Ale hlavní je pro ně ethnicky definovaný český národ.
  3. autoritářští ultrakatholíci. Obdivují Franca a Salazara.
  4. demokratičtí ultrakatholíci. Semín. Jsou paleokonservativci.
  5. klassičtí konservativci. Benda. Nezpochybňují II. vatikánský koncil.
  6. věřící neokonservativci. Občanský institut (Joch a Freiová). Jsou silně proisraelští.
  7. sekulární neokonservativci. Mainstream Mladé fronty. Propagátoři bránící se demokracie.
  8. eurorealisté. Klaus. Strana svobodných občanů. Germanofobní, rusofilští.
  9. antikommunisté. Boj s kommunismem je pro ně alfou a omegou všeho. Hedvíček a Hučín.
  10. obecní lidovci. Pro II. vatikánský koncil, ale ne nějak vášnivě, spíše proto, že tak církevní establishment rozhodl.
… a určitě jsem na mnohé zapomněl.

Křižáci dobra v českých diskusních fórech

Václav Hořejší se v článku 'Humanista, pacifista, idealista, intelektuál jako nadávky?' vyjadřuje k primitivnímu vulgarismu na české diskusní scéně. Následující slova by se však dala velmi dobře stáhnout i na média a příspěvky mnohých politických komentátorů:

Lidé, kteří používají tato označení s původně pozitivními konotacemi nyní v negativním významu, se dnes výrazně hlásí k „pravicovým“ názorům. Jsou to nejen někteří zdejší intenzivní diskutéři, ale i někteří zdejší bloggeři a profesionální komentátoři ve vlivných sdělovacích prostředcích.

Zajímavé je, že tito lidé se slovně hlásí k nejdůležitějším hodnotám společnosti „západního typu“ – t.j. hlavně všestranné svobodě jednotlivce. Domnívají se ale, že při obraně těchto hodnot je třeba postupovat tvrdě a nesmiřitelně proti jejich potenciálním nepřátelům, a to i za cenu dočasného omezení některých svobod, ba dokonce použití metod jako mučení či nerespektování práv zajatců. Charakteristické pro ně je i to, že by nejraději lidem s jiným názorem (pseudohumanistům, „pacifistům“, „idealistům“, „levicovým intelektuálům“) rádi zakázali veřejné projevování jejich „škodlivých“ názorů (...) Kladnými hrdiny jsou pro tyto lidi historické postavy jako F. Franco, A. Pinochet, J. McCarthy nebo G. W. Bush Jr.

Jinak řečeno, pro české "křižáky dobra" platí opět ono staré pravidlo: svoboda patří jen pro věrné.

Update: Diskuse pod článkem je v tomto směru více než vypovídající.

8. března 2009

Amerika je instantní země

Názor z diskusse. Trochu jsem ho upravil, aby byl přehlednější: Místo unabridged originálu, který je zbytečně dlouhý, paperback. Místo kuželek, kterých je málo a koule je maličká, bowling, kde je koule větší a o kuželku víc. Místo tennisu, kde míčky utíkají do autu, squash, kde je kurt obezděný, nebo dokonce ricochet, kde se může hrát i do stropu. V kulečníku místo karambolu pool (snooker naopak americký není ani trochu). Všechno jednoduše a hned.

Příčiny finanční krise

Finance jsou krví ekonomiky. Kdo způsobil leukémii? Clinton s Bushem dohromady.

7. března 2009

Starší článek o Ondřeji Caklovi

Doporučuji k přečtení, čte se to samo: "Pravidelně například navštěvoval demonstrace Sládkových republikánů. "Mně se zprvu Sládkovy řeči líbily, ale později jsem cítil, že lže. Každou chvíli říkal něco jiného a manipuloval s námi. Také jsem si kupoval sládkovský týdeník Republiku. Bylo to také proto, že jsem měl v mládí konflikty s Romy, byl jsem tehdy hodně protiromský," přiznává Cakl. S Romy se prý dostal do křížku několikrát a byl na ně vysazený. Jak se tedy dostal na druhou stranu? Naštěstí zasáhla shůry matka inteligence." Tím bych si nebyl tak jist.

"Tohle hnutí není nebezpečné v tom, že by se chopilo moci. Je nebezpečné v násilí, které produkuje. Spíš je zajímavé, že při jejich koncertech v hospodách majitelé dost často řeknou, že to jsou hodní kluci. To je způsobeno tím, že dostávají velké peníze za pronájem. V tom je rozdíl mezi koncertem pankáčů a nácků. Když je koncert pankáčů, tak je bordel, vždycky tam něco rozbijou, počmáraj, kdežto u nácků je disciplína. To, že se tam hajluje, hospodští kolikrát ani nevidí, protože to ani vidět raději nechtějí." Krutá upřímnost.

""Já mám sociální cítění, ale jsem proti revoluci. Nevěřím v socialistické utopie a vize. Kapitalismus vnímám jako systém, který je logický, ale musí se kontrolovat. Já jsem pro parlamentní demokracii, i když je mi v mnoha věcech odporná. A hlavně lidé, kteří tam jsou, tak mě často hodně vytáčí. Takže co největší decentralizace a politicky - nevím. Asi spíš něco napravo. Ale nevím tedy koho."" To mluví samo za sebe.

Vynikající Čermákův článek

via Malý čtenář. Miloš Čermák rovněž přesvědčivě rozebral, jaké má mediální řídká kaše dopady na veřejnost: "Celkem živě si představuju obrázek typické primácké rodiny. Manželka z kuchyně: "Táto, co říkali?" Manžel sedí zabořený na gauči a chroupe čipsy. "Ále nic, jen že protestovali proti Klausovi." "A kdo?", chce vědět manželka. "Nějaký dementi. Z toho internetu." "No to jsem si myslela," ozve se uklidněným hlasem z kuchyně."

Další Kellerův blábol

via Malý čtenář: "Většinou ho nemusím, ale tohle je ge-ni-ál-ní… " Nechápu, co na tom blábolu Malý čtenář vidí. Jakási modelová rodina v jedné situaci zaplatí na daních míň, v jiné víc. Nothing to write home about. Kellerovi to však vystačilo na další propagandistický článek. Nechápu, co na tom kryptokommunistovi kdo obdivuje.

6. března 2009

Čeští Rudí Khmerové v akci

Trefná poznámka Petra Placáka o všeobecné infantilisaci.

2. března 2009

Disfunkčnost české policie

Daniel Kaiser to vystihl přesně: "Policie tu není od toho, aby vychovávala, ale aby trestala … Jenže se zdá, že policii ke spokojenosti stačí akční záběry psů, koní a vodních děl ve zprávách a že se považuje spíš za jednu ze dvou stran v bojové hře. Způsoby zaváděné kdysi ministrem vnitra Grossem (manévry při zasedání Světové banky a MMF v Praze před devíti lety) se drží i pod ministrem Langrem."

A k tomu výtečný názor z diskusse: "U republikové nechápu, proč honí rychlostí 160km/hod městem partu mladíků v Škodě 120, kteří možná unikají policii, že si někde dali pivo a většinou to skončí tak, že po divoké jízdě městem skončí chlapci omotaní kolem sloupu a v nemocnici. Dávají to pravidelně v pořadu 112 a v zápětí ukazují stejné záběry z Ameriky, kde policie z povzdálí sleduje vůz a čeká na nejméně bolestný zásah. Jenže policie miluje a čeká na přiležitost, kdy si bude moct zajezdit rychle a zastřílet nebo zamávat pendrekem. Protože tam začíná ta pravá zábava a tam se ukáže, kdo je policajt."

Ivana Řápková

Zatímco v předchozím příspěvku jsem se ekonomů zastával, nyní tomu bude naopak. Co mají Ivana Řápková, Jana Bobošíková a Barbora Tachecí společného? Všechny vystudovaly VŠE za kommunismu. Zatímco Tachecí jen mažersky selhala, Řápkovou a Bobošíkovou spojuje populism. A zatímco Bobošíkové eurorealistická germanofobie je převážně neškodná, Řápková je nebezpečně blízko fašismu.

Poslouchal jsem paní primátorku (Chomutov je vedle Přerova, Děčína a Frýdku-Místku statutárním městem od 1. července 2006. Za chvíli bude mít primátora každé větší město.) v nedělní Partii na Primě pozorně. Zdůraznila, že její akce nejsou proti Romům, ale proti "nepřizpůsobivým". Za ně označila ty, kteří porušují zákony.

Ivana Řápková je tedy sama "nepřizpůsobivá". Přikázání jiných (tj. než z účtu u peněžního ústavu) peněžitých pohledávek upravuje § 312 sq. OSŘ. Ten v § 317 odst. 2 OSŘ jasně říká, že "Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené podle zvláštního zákona jednorázově." Opačný výklad tvrdí, že okamžikem vyplacení přestává být dávka pomoci v hmotné nouzi dávkou pomoci v hmotné nouzi a stává se hotovostí. Větší literalism si lze jen těžko představit.

Vadí-li pí primátorce § 317 odst. 2 OSŘ, měla již dávno navrhnout jeho změnu a ne brnkat na temné struny populismu. A českým novinářům by prospělo, kdyby si uvědomili, že lord Runciman měl v roce 1938 pravdu. A hodlá-li veřejná moc porušovat právo, pak je každý fígl v obraně proti tomu přípustný.

Jan Keller a AndyO

Jak pravidelní čtenáři tohoto blogu vědí, s AndyO se shoduji skutečně jen málokdy. Její vyjádření na adresu blábolu Jana Kellera bych ale podepsal. Co je lepší než být neoliberálním ekonomem? Být kryptokommunistickým sociologem, jemuž za PŠM, se kterým by ho vyhnali z každé hospody, dokonce platí.

Je o mně známo, že jsem tolerantním prakticky k jakýmkoliv positivním názorům. I když s nimi třebas nesouhlasím, positivní návrhy alespoň přimějí člověka přemýšlet. Ale co s negativismem? A je jedno zda s antikommunismem či naopak kommunistickým révanchismem. Keller ve svém článku neuvedl jediný fakt, jen žvanění. Nestoudně zapřel, že hlavním důvodem nynější krise je socialism: Clintonovo rozhodnutí dát vlastní nemovitosti těm, kteří na ně neměli. Banky pak tyto špatné úvěry řešily tak, že je zamaskovaly a prodaly dál. Stát se pokusil poručit trhu a takto to dopadlo.

Řešení je jasné. Nejsou jím billiony korun, které vlády vyspělých států pumpují do ekonomiky. Je jím obnovení důvěry, přesně jak o tom mluvil zástupce ČNB v nedělních Otázkách Václava Moravce. A důvěra se neobnoví jinak než naprostou transparentností. Banky musí přesně sdělit, jaké špatné úvěry mají a v jaké výši. Teprve pak jim investoři opět začnou důvěřovat.

A u Kapitána mi připadá, že se dosud nesmířil s tím, že hlavním člověkem podniku není jako před rokem 1989 výrobní náměstek, nýbrž obchodní a marketingový ředitel. Nyní není umění vyrobit, ale prodat. Před rokem 1989 bylo obtížné vyrobit: Sehnat a motivovat lidi, zajistit subdodávky. To duši technika lahodilo, protože to víceméně byla exaktní činnost. Nyní o úspěchu na trhu víceméně rozhoduje invence a štěstí. A technici berou jako obrovskou křivdu, že hlavní slovo mají ti, kteří ani neumějí postavit most. Je to proto, že zorganisovat stavbu mostu dokáže každý stavař. Hlávka byl ale jen jeden.

1. března 2009

Strana Moravané: česká Lega Nord?

Strana Moravané zvolila podnikatele Jiřího Novotného do čela své kandidátky do Evropského parlamentu. Program strany silně připomíná svým důrazem na federalismus, subsidiaritu, lokální autonomii a historickou autenticitu regionů italské hnutí Lega Nord. Je to závan věcí budoucích, kdy se budou čím dál více objevovat lokální hnutí, která se budou více obracet na Evropu, nežli na národní stát?