Zobrazují se příspěvky se štítkemJazykověda. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemJazykověda. Zobrazit všechny příspěvky

21. září 2013

České samohlásky

Pro samohlásky se používá trojúhelník či lichoběžník Christopha Friedricha Hellwaga z roku 1781, který mi přijde matoucí. Je to proto, že samohlásky mají 4 vlastnosti:
 1. přednost/zadnost
 2. otevřenost (výška)
 3. zaokrouhlenost rtů
 4. kvantita (délka)
Nacpat je dvourozměrné tabulky je tedy nepřehledné. Ačkoliv všechny opposice mohou být graduální, v češtině je kvantita privativní. Na rozdíl od francouzštiny a němčiny zaokrouhlenost v češtině nehraje roli: Zadní samohlásky (o + u) jsou zaokrouhlené, ostatní (a, e, i) jsou nezaokrouhlené (napjaté).

tabulka přední téměř přední střední (centrální) téměř  zadní zadní
zavřené í [i:] ú, ů [u:]
téměř zavřené
i [ɪ] u [ʊ]
polozavřené o, ó [o:]
středová
polootevřené e [ɛ], é [ɛ:]
téměř otevřené
otevřené
a  á [ä:]

Polootevřená výslovnost je česká, polozavřená výslovnost je moravská. K tomu je třeba dodat, že za téměř přední se udává pouze [ɪ] a [ʏ]; já jsem sem přiřadil rovněž české a, které má více přední výslovnost než centrální.

22. července 2013

Francouzské nosovky

Úvodní informace je ve wiki. Nahrávka výslovnosti (velice pečlivé a tradiční).
 1. an [ɑ̃]: podobá se o.
 2. en [ɑ̃]: stejný případ.
 3. in [ɛ̃]: vychází z e.
 4. on [ɔ̃]: čisté o.
 5. un [œ̃]: často se nerozlišuje od in.
An a en se vyslovuje stejně. Proto aint, sein, sain, ceins a ceint mají stejnou výslovnost, stejně jako sang, sans a cent.

28. října 2011

Umí Čulík vůbec anglicky?

Když si člověk čte Čulíkovy překlady z Guardianu, tak mu to občas nedává vůbec smysl. Příkladem je věta: „To, že tyto záběry podstatnou měrou narušily běžné zásady editorského vkusu a praxe, dokazuje skutečnost, že proti nim intenzivně protestují četní čtenáři deníku Guardian i uživatelé internetových stránek BBC, píše v deníku Guardian Mark Lawson.“ [zdůrazněno mnou, poznámka G. P.]

Tak jsem se podíval na to, co Mark Lawson opravdu píše: „The sense that these images significantly extended journalistic incursions across the historical borders of editorial taste is underlined by the intense objections on media sites, including the Guardian and the BBC.“ [zdůrazněno mnou, poznámka G. P.]

Překládat sloveso to underline jako dokázat je absurdní. Ve skutečnosti neexistuje jednodušší sloveso k překladu. To underline znamená podtrhnout, v přeneseném významu stejně jako v angličtině zdůraznit. Jak Čulík přišel na dokázat, nedokážu rozhodnout. Žije ve Skotsku desítky let, takže anglicky by měl umět dokonale. Tak proč tento nesmysl? Zřejmě je to nějaký důsledek jeho osobnosti.

17. září 2011

Názvy karetních barev

 1. ♣: trefy (mor. kříže) – žaludy, angl. clubs, fr. tréfles, něm. Eicheln
 2. : kára – kule, angl. diamonds, fr. carreaux, něm. Schellen
 3. : srdce – červený, mor. srdce, herce, angl. hearts, fr. cœurs, něm. Herzen
 4. ♠: piky – zelený, mor. listy, angl. spades, fr. piques, něm. Laube

Updated.

5. června 2011

Anglická polysémie

Jeden Argetinec upozornil na některé polysémy v angličtině:
„As a native speaker of Spanish, I find certain subtle distinctions missing in English. Take, for instance, the verb to know; it may mean "to know a fact" or "to know someone." Spanish differentiates between both meanings, the words used being saber and conocer, respectively. Similarly, the verb to ask may mean "to ask a question" (Spanish: preguntar) or "to ask for something" (Spanish: pedir), and the verb to cry may mean "to cry out loud" (Spanish: gritar) or "to cry with tears" (Spanish: llorar). The native speaker of English may not even understand the need for separate words to cover the different meanings, but to someone who comes from another language the absence of these distinctions is startling.“
Některé platí i pro češtinu, která rovněž neumí rozlišit znát něco (fr. savoir) a znát někoho (fr. connaître). Naproti tomu čeština umí rozlišit zeptat se a požádat (angl. to ask), křičet a plakat (angl. to cry).

20. března 2011

Zabrždění vzduchu při výslovnosti souhlásek

podle místa:
 1. labiální (rty – v, f)
 2. dentální (zuby – anglické th)
 3. alevolární (za zuby – s, t, r)
 4. palatálně alevolární (dále za zuby – š)
 5. palatální (na patře – ch)
 6. velární (zadopatrové – k, ng)
 7. uvulární (úplně vzadu v ústech – arabské q)
 8. glotální (v krku – h, ráz)
podle stupně:
 1. plosiva (úplné zastavení proudu vzduchu – p, t, k)
 2. afrikáty (úplné zastavení kombinované s frikativy – kombinace d + ž = dž)
 3. frikativa (zdržují jej do slyšitelného tření – f, s, š)
 4. aproximanta (zbržďují jej jen málo – r, l)
Pramen: Paželv.

18. února 2011

Faktum nebo fakt


jednotné číslomnožné číslo
1. pádfaktum/faktfakta/fakty
2. pádfakta/faktufakt/faktů
3. pádfaktufaktům
4. pádfaktum/faktfakta/fakty
5. pádfaktum/faktefakta/fakty
6. pádfaktufaktech
7. pádfaktemfakty

Pokud vynecháme nepoužívaný 5. pád a rovněž 4. pád, který se u neživotných substantiv přirozeně shoduje s 1. pádem, vidíme, že všechny ostatní pády se shodují, kromě 2. Přiznám se, že jako genitiv singuláru používám tvar faktu, zatímco v genitivu plurálu dávám obvykle přednost standardnímu tvaru fakt.

Původní obsah článku.

6. února 2011

Překlady názvů lepší originálů

České země patří k německému kulturnímu okruhu. Důsledkem je kromě bídné kvality pop music staletá tradice „překladů“ názvů zcela odlišnými slovy. Příčinou je německá tradice, že název má odrážet obsah, a opomenutí, že název je první řadě identifikátor a autorská volba. Bez identifikátorů se nedomluvíme a volbou konkrétního názvu chce autor něco sdělit.

Stoletost německé tradice lze dokumentovat na názvech verneovek: Michel Strogoff, česky Carův kurýr; Hector Servadac, česky Na kometě; Les cinq cents millions de la Bégum, doslova 500 milionů Begumy, česky Ocelové město; Les tribulations d’un Chinois en Chine, doslova Trampoty Číňanovy v Číně, česky O život; La maison à vapeur, doslova Dům na páru, česky Zemí šelem; La Jangada, doslova Prám, česky Tajemství pralesa; L’école des robinsons, doslova Škola robinsonů, česky Dva Robinsoni; Kéraban le têtu, doslova Paličatý Keraban, česky Tvrdohlavý Turek; Mathias Sandorff, česky Nový hrabě Monte Christo; César Cascabel, česky Oceánem na kře ledové; Mistress Branican, česky V pustinách australských; Le château des Carpathes, doslova Karpatský hrad, česky Tajemný hrad v Karpatech; Mirifiques aventures de maître Antifer, doslova Neobyčejná dobrodružství mistra Antifera, česky Dobrodružná závěť; Face au drapeau, doslova Tváří k praporu, česky Vynález zkázy; Clovis Dardentor, česky Milionář na cestách; Le superbe Orénoque, doslova Nádherné Orinoko, česky Na vlnách Orinoka; Le testament d’un excentrique, doslova Výstředníkova závěť, česky Hra o dědictví; L’invasion de la mer, doslova Vpád moře, česky Zatopená Sahara; L’agence Thompson and Co., doslova Cestovní kancelář Thompson a spol., česky Trampoty páně Thompsonovy.

Vidíme odpor hlavně k názvům podle jména hlavního hrdiny nebo příliš fantasijnímu názvu. Přesto jsou dva případy, kdy překlad názvu je zřejmě vhodnější než původní název.

První je jeden z nejslavnějších sci-fi filmů Alien, doslova Cizinec. (Ve Francii název není překládán; v Québecu je to L’Étranger.) Ano, je to Vetřelec, anglicky doslova Intruder. Anglický název vystihuje kalvinistické trauma z kolonialismu; český název odráží paradigma znečištění. Proto nám přijde divné, že v originále se film jmenuje úplně jinak.

Druhý je seriál Sex and the City, doslova Sex a Město. To město v názvu je samozřejmě New York, který má jako intelektuální centrum východního pobřeží USA komplex z toho, že audiovisuálním centrem USA jsou Los Angeles. Proto se filmy Woodyho Allena odehrávají v New Yorku, stejně jako většina nezávislých filmů a sitcom Jak jsem potkal vaši matku a mnoho dalších.

Do češtiny je název seriálu přeložen jako Sex ve městě, anglicky doslova Sex in the City. To vyjadřuje cíl seriálu, popsat sexuální život velkoměsta, ale pomíjí poctu tvůrců New Yorku. Podobně sporný je překlad přezdívky hlavního hrdiny – Mr. Big, doslova pan Velký – jako pan Božský. V originále je to sexuální narážka; český překlad je toliko sentimentální.

Updated.

11. prosince 2010

Úroveň angličtiny na Britských listech

„Britské“ listy „překládají“ větu: „You will be assimilated.“ jako „Vaše vůle bude asimilována.“ Což takhle se doučit budoucí čas?

19. září 2010

Proti politickým cliché

Satira Miroslava Petříčka: „Zaznělo tady před chvílí, že tě miluju.“

9. srpna 2010

Filozofie

V názvu článku není překlep. Filozofie skutečně existuje a je to láska k temnotě, neboť ζόφος znamená temnota; přeneseně též díra.

25. července 2010

Nový a nový – absolutní a relativní

Francouzština je jeden z mála jazyků, která umí přímo rozlišit mezi absolutně novým (fr. neuf), tj. čerstvý, a relativně novým (fr. nouveau), tj. aktuální. Naproti tomu když se v češtině řekne nový, tak se tím automaticky myslí absolutně nový, s výjimkou idiomatických spojení typu: "Koupil jsem si nové auto," kde to nové auto klidně může být ojeté. Domnívám se, že je to další z neblahých důsledků antinominalismu, kdy nové může být nové jen absolutně, ačkoliv Nový zákon je nový již 2000 let, nové koření (angl. newspice) je nové 500 let a nový mešní řád (lat. Novus Ordo Missae, NOM) je nový 40 let. Tak proč 6 let starý nový správní řad, 4 roky starý nový zákoník práce a dokonce rok starý nový trestní zákoník najednou nové nejsou?

Tato absolutisace se promítá i do rodiny. V české rodině je například pojem babička absolutní, a to i pro její syny, vyjma oslovení, kde zůstává "mami". Pozor však na překlady. Třeba v angličtině by absolutní pojetí bylo nesmyslné a sousloví our grandmother ve většině kontextů nemožné.

10. července 2010

Nostratština

Nostratický jazyk je sice kontroversní theorie, ale přináší i výsledky. llič Svityč vytvořil celou báseň:

K̥elHä wet̥ei ʕaK̥un kähla
k̥aλai palhʌ-k̥ʌ na wetä
śa da ʔa-k̥ʌ ʔeja ʔälä
ja-k̥o pele t̥uba wete

Language is a ford through the river of time,
it leads us to the dwelling of the dead;
but he cannot arrive there,
who fears deep water.

18. dubna 2010

Banho tcheco

Podle Golga výraz brasilské portugalštiny "banho tcheco" znamená "mýt se málo", případně "nemýt se vůbec". Podle brasilského slovníku to však znamená něco úplně jiného: "mýt si pouze genitálie" + "mýt si podpaždí". To mi přijde pravděpodobnější. Podle Golgova výkladu ten výraz pochází ze 30. let 20. století. Nesmíme zapomínat na to, že v té době byla v Československu nižší životní úroveň než v Latinské Americe. Tekoucí voda nebyla zdaleka samozřejmostí. Čeští dělníci si tak do Latinské Ameriky přivezli své návyky z domoviny, kdy se mylo v pracně získané vodě ze studny.

13. března 2010

Česká jména

Jan Vopice je znám z roku 1619, jména Vít Chlívec a Jan Vošoust z roku 1520, Melhuba, Mrštichlup, Hansobě, Jan Traptěla, Všemurád, Zavříhuba a Močihuba známe z roku 1430. A další.

9. ledna 2010

Žoldák a žoldák

Marxisté typu Kapitána jsou v koncích: Jejich nenávist k professionálním vojákům nesprávného typu (v nekommunistických armádách) jim znemožňuje effektivně popsat, co se vlastně stalo: Bývalý professionální voják AČR se stal žoldnéřem. Věta krátká, jasná a stručná. Marxisticky to však jednoduše popsat nejde. A nic na tom nezmění ani falešné Kapitánovo moralisování.

30. prosince 2009

Nikdy nedrážděte spícího draka

Latinsky: "Draco dormiens nunquam titillandus", v pochybné latině Tydlitátové je "nikdy" *nuncquam (sic!). Je to motto, které J. K. Rowling vymyslila pro kouzelnickou školu v prvním díle Harryho Pottera.

Updated. Tydlitátová to už opravila. Zřejmě je horlivou čtenářkou LW. Gratulujeme.

10. prosince 2009

Praha ve dvou jazycích

Zajímavý effekt nastane, když se slovo Praha napíše ve versálkách – řecky: ΠΡΑΓΑ a rusky: ПРАГА.

24. července 2009

Dysfemism fascism

Wiki: "Fascist (as well as Adolf Hitler, Nazi, etc.) for someone who does not believe in fascism as such yet advocates harsh laws or the exercise of great power by central authorities in a government or other organization."