Zobrazují se příspěvky se štítkemKosova. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemKosova. Zobrazit všechny příspěvky

26. prosince 2011

Na protest proti excessivnímu státnímu smutku 2

Zatímco v první části článku jsem se zabýval činností Václava Havla před rokem 1989, v této se budu věnovat jeho působení v obnovené demokracii. Připomínám, že tuto druhou část Havlova života hodnotím positivněji než první, ale abych splnil svůj slib, soustředím se především na negativa.

Zatímco v nekrologu jeden z hlavních novinářů Pravdy a lásky, Jindřich Šídlo, jakoby naznačoval hagiografický týden, který nás čekal, protože na zesnulém nenašel stín kritiky, po těch orgiích jakoby uznal, že toho bylo moc, protože výslovně pochválil Václava Klause. Jenže Pravda a láska překročila Rubikon. Zešílevší hagiografové vytvořili takový intellektuální terror, že jen připomenout, že Václav Havel byl pouhý člověk a jako takový měl mnoho chyb, znamenalo být osočován, že málo truchlí. Je proto nutné udělat vše proto, aby Pravda a láska už nás nemohla takto tyrannisovat.

První velkou Havlovou chybou bylo úsilí o získání úřadu čs. presidenta. Dal dokonce Alexandru Dubčekovi slib, že ho v roce 1990 po volbách nahradí. Správný postup měl být právě opačný: To, že by Dubček nahradil Husáka, by byl velký symbolický políček normalisaci. Havel jako premiér by se mnohem více než v roli hlavy státu mohl soustředit na praktickou politiku a Občanské fórum by mu nesebral Václav Klaus. Slovenský president republiky by mnohem lépe dokázal zastřešovat jednání o novém nastavení federace.

Případ Bartončík. Předseda ČSL byl s největší pravděpodobností agent StB. Presidentu republiky s největší pravděpodobností slíbil, že z kandidátky odstoupí. To nesplnil. Co však nutilo Rumla a Havla toto zveřejňovat před volbami? Navíc v době zákazu jakékoliv předvolební agitace? S naprosto stejným výsledkem mohli tato fakta zveřejnit až po volbách. Je více než obtížné uvěřit, že zákon neporušili s úmyslem ČSL ve volbách poškodit.

Bylo více než sporné, aby se president republiky míchal do hospodářské transformace. Přesto to 21. srpna 1990 udělal:
Dvacet let, které jsme ztratili, má tragické následky. Je to doba růstu celé jedné generace. Dík totalitnímu systému vymizela z našich zemí lidská tvořivost, kterou předchozí režim po léta systematicky potlačoval, podnikavost, vynalézavost a um. Místo stovek a tisíců krámků a dílniček nacházíme v našich ulicích stále jen stažené rolety skrývající prostory, s nimiž čile obchodují mafie mamutích podniků bytového hospodářství. Naši zemědělci, dělníci i řemeslníci jsou stále ještě pokládáni za natolik nesvéprávné, že musí mít nad sebou rozsáhlé administrativní aparáty, které je údajně řídí, ale které jim ve skutečnosti jen komplikují život a práci a které se navíc nechávají jimi živit. Naše restaurace nejsou přívětivými místy pohostinství, pohody a přátelských setkání, ale nebezpečnými džunglemi, kde se naši i cizí hosté setkávají s neochotou a šlendriánem a jsou často i okrádáni. Není tomu tak proto, že by v pohostinství pracovali sami nepoctiví lidé. Restaurace jsou takové proto, že jsou spravovány byrokraty v nesmyslných kolosech Restaurací a jídelen, jejichž hlavním posláním není spokojenost hostů, ale jen vlastní přetrvání. Nad našimi továrnami, zemědělskými kombináty a nejrůznějšími podniky se vznášejí celá mračna zbytečných ředitelství a neschopných byrokratů. Podniky zahraničního obchodu parazitují na výrobě, prodávajíce zboží, které by si podniky dokázaly lépe a rychleji prodávat samy. Za tím vším se skrývají chapadla neviditelných mafií, které se snaží kšeftovat s majetkem, který jim nepatří, ustavují podezřelé akciové společnosti a hledají cesty, jak bezpečně ulít nelegálně získaný kapitál. Krajně temné slušovické žilky nenápadně prorůstají celým naším potravinářstvím.
Výsledek bylo, že krajně temné slušovické žilky byly rozprášeny a místo nich máme Babiše.

V roce 1991 se Václav Havel naposledy pokusil o silnější a otevřenou politickou iniciativu – prosadit novou federální ústavu. Když to nešlo standardním processem, chtěl k tomu využít tlak ulice Výzvou občanům:
Milí spoluobčané, kdysi jsem řekl na jedné z velkých manifestací, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Dnes bych k tomu rád přidal, že rozum, pokora a odpovědnost musí zvítězit nad krátkozrakostí, pýchou a svévolí. V jistém smyslu jde dnes o víc, než před dvěma lety [1989]. Tehdy šlo jen o to, zda budeme ještě nějaký čas snášet rozkládající se totalitní systém, anebo zda mu řekneme své jasné "ne". Dnes jde o to, zda se staneme civilizovanou evropskou demokracií, anebo opovrhovaným prostorem neustálých konfliktů a zmatků. Denně se přesvědčuji o tom, že jste pro první z těchto dvou alternativ. Žádám vás proto, abyste tuto svou vůli dali jasně najevo.
František Kostlán to tehdy hodnotil takto: „Václav Havel, jeden z těch, kteří při kabinetní politice a dohadování o státoprávním uspořádání zcela pominul Federální shromáždění a tím i on svým dílem napomohl rozpadávání Československa, by dnes nejraději Federální shromáždění (za pomoci opět nemyslícího davu) rozpustil a vládl pomocí dekretů sám.“ Nicméně jelcinisace československé politiky tehdy neprošla; Pravda a láska už nepatřila k mainstreamu.

V roce 1996 začaly Havlovy zdravotní problémy, takže se stáhnul z každodenní politiky. 4. ledna 1997 se znovu oženil. Jeho popularita šla ke dnu. V pátek 28. listopadu 1997 Ruml a Pilip vyzvali Klause k odstoupení z čela ODS. KDU-ČSL a ODA odešly z vlády. Václav Havel měl na sarajevském atentátu lví podíl. Kritisoval jej za to dokonce i Erik Tabery. Vrcholem byl rudolfinský projev 9. prosince 1997.

Na závěr bych se chtěl vyjádřit k humanitárnímu bombardování z 29. dubna 1999:
Dans l'intervention de l'OTAN au Kosovo, je pense qu'il y a un élément que nul ne peut contester: les raids, les bombes, ne sont pas provoqués par un intérêt matériel. Leur caractère est exclusivement humanitaire: ce qui est en jeu ici, ce sont les principes, les droits de l'homme auxquels est accordée une priorité qui passe même avant la souveraineté des Etats. Voilà ce qui rend légitime d'attaquer la Fédération yougoslave, même sans le mandat des Nations unies.
S tím lze naprosto souhlasit. Nebýt bombardování, nebyli by Miloševićem zdivočelí Srbové zastaveni.

7. dubna 2011

Pravda o Kosově

Mistrovský článek Pavla Zahradníka. Výňatky:

„Vznik samostatného Kosova je jenom logickým dovršením tohoto boje nesrbských národů bývalé Jugoslávie za svobodu, jehož se ostatně četní kosovští dobrovolníci v řadách chorvatské armády zúčastnili (byl mezi nimi i bývalý kosovský premiér Agim Çeku, jemuž Srbové na oplátku zavraždili otce, bratra a spolu s nimi ještě několik desítek obyvatel jeho rodné vesnice). U sebe doma však kosovští Albánci poněkud zaváhali a dlouho dávali přednost jakési mírové, „gándhíovské“ rezistenci; ozbrojené povstalecké akce proti srbským ozbrojeným silám vypukly až o několik let později. A znovu to byli stále nepoučitelní srbští politici, jejichž brutalita přivolala na jejich zemi v roce 1999 nálety NATO a následující svěření Kosova pod správu OSN, odkud logicky vedla již jen jedna cesta, totiž cesta k nezávislosti Kosova. I tentokrát tedy můžeme říci, že Washington i Brusel, byly k podpoře kosovských Albánců a k následnému souhlasu se vznikem samostatného Kosova přímo dotlačeny, a to zcela absurdním chováním srbské politické reprezentace, která chtěla všechno, ale nakonec nebude mít téměř nic. Nejen dějiny Kosova, ale i metody, jichž jeho dosavadní vládci užívali k udržení své nadvlády, hovoří tedy spíše pro to, aby nešťastní obyvatelé Kosova byli z jejich péče odebráni.
* * *
Mezi Srby (v Srbsku i v Kosovu) je ovšem náboženská situace mnohem jednodušší – zde bezkonkurenčně vládne schizmatické pravoslaví, jehož „vyznavači“ jsou však z naprosté většiny nevěřící a pravoslaví jim (obdobně jako je tomu v Rusku) slouží pouze jako ideologie, podepírající jejich nacionalismus. U roduvěrného srbského nacionalisty je pak toto „pravoslaví“ spojeno s takřka zoologickou protikatolickou nenávistí, takže postižený touto chorobou nám připomíná Miroslava Grebeníčka, zkříženého se Zdeňkem Mahlerem, přičemž výsledek je ještě obohacen o jistá schizmatická specifika. Tak tomu není jen v dnešní době – připomeňme si například hysterii, rozpoutanou rozkolnickým patriarchou Varnavou v roce 1937, v době, kdy jugoslávský parlament jednal o schválení konkordátu s Vatikánem, jenž měl alespoň trochu zlepšit postavení utlačovaných chorvatských a slovinských katolíků v zemi.
* * *
Samy islámské státy se navíc s Kosovem nijak příliš nepřátelí – ze čtyřiceti států, které do dnešního dne Kosovo uznaly, jsou jen dva (!) státy muslimské, totiž Turecko a Afghánistán.
* * *
Kosovští politici jsou pak samozřejmě spjati s „narkomafií“, na rozdíl od srbských, černohorských či jiných balkánských ministrů, kteří jsou zřejmě zbožnými františkánskými terciáři. Tato i jiná kliše vzbuzují podezření, že autor své informace čerpá, ať již přímo, nebo nepřímo, z četných webových stránek, obsahujících ve svých názvech slovíčka „pravoslav“ či „orthodox“, což je vždy pro čtenáře neomylnou známkou toho, že při jejich četbě bude zaplaven (ať už jde o kosovskou otázku, anebo o libovolný jiný problém) mnohem větším množstvím nestoudných, vpravdě orientálních lží, než bývá v civilizované společnosti zvykem.“

22. července 2010

Těžká rána srbofilům

ICJ uznal legalitu vyhlášení nezávislosti Kosovy: "Addressing the court in The Hague, ICJ president Hisashi Owada said international law "contains no applicable prohibition" of Kosovo's declaration of independence. "Accordingly, [the court] concludes that the declaration of independence on 17 February 2008 did not violate general international law," he said." To zas bude keců fanatických srbofilů o maffiánském státu.

Ukázalo se, že se OS podstatně mýlil, když psal, že v případě Kosovy došlo k porušení mezinárodního práva.

4. prosince 2009

Kosovský ministr zahraničí vyhrožuje "krvavou válkou"

Zdroj: Serbianna

Tady se najmě ukazuje, jaký má současná vláda kosovského území smysl a úctu k mezinárodnímu právu. Zatímco nezávislost Kosova byla vyhlášena mírně řečeno právně dost problematickou cestou (z pohledu kosovských představitelů však byla právní, protože pro-kosovská), ve chvíli, kdy mezinárodní instituce vede pouhé slyšení ve věci kos. nezávislosti, vyhrožuje se násilím (ze subjektivního pohledu představitelů Kosova by případný výrok, že nezávislost je nelegální, byl považován za protiprávní).

10. ledna 2009

Čulíkovo prozření?

Každá analogie kulhá. Některé víc, jiné méně. Čulíkův dnešní článek bych zařadil mezi ty druhé. Škoda, že tyto (téměř identické) souvislosti Čulíkovi nedocházely, když tzv. "mezinárodní společenství" bombardovalo Srbsko v podpoře terroristů a separatistů v Kosovu, na jejichž stranu se tehdy postavil.

28. října 2008

Ukázka "srbské propagandy"

Osudy pravoslavných chrámů v KosovuDržitel Nobelovy ceny za mír Ahtissari stanul čestně po boku Arafatově a Beginově. Len ten Havel im tam schádza...

28. září 2008

Seznam darebáckých států

Vodník prohlásil, že stát, který uznává Kosovu, je darebácký. Tak se na ně podívejme (omlouvám, že seznam je anglicky; nechtělo se mi to překládat do češtiny):
 1. Afghanistan
 2. Albania
 3. Australia
 4. Austria
 5. Belgium
 6. Belize
 7. Bulgaria
 8. Burkina Faso
 9. Canada
 10. Colombia
 11. Costa Rica
 12. Croatia
 13. Czech Republic
 14. Denmark
 15. Estonia
 16. Finland
 17. France
 18. Germany
 19. Hungary
 20. Iceland
 21. Ireland
 22. Italy
 23. Japan
 24. Korea, Rep.
 25. Latvia
 26. Liberia
 27. Liechtenstein
 28. Lithuania
 29. Luxembourg
 30. Malta
 31. Marshall Islands
 32. Monaco
 33. Nauru
 34. Netherlands
 35. Norway
 36. Peru
 37. Poland
 38. Samoa
 39. San Marino
 40. Senegal
 41. Sierra Leone
 42. Slovenia
 43. Sweden
 44. Switzerland
 45. Turkey
 46. United Kingdom
 47. United States
Na první pohled je vidět, že tyhle "darebácké" státy patří k tomu nejlepšímu, co na světě je (byť tam jsou i výjimky), a naopak je ostudou patřit k té většině, která Kosovu zatím neuznala.

17. srpna 2008

Dejte válce chanci

Úryvek ze starého úvodníku Thomase L. Friedmana v New York Times: Stop the Music! "Let's at least have a real air war. The idea that people are still holding rock concerts in Belgrade, or going out for Sunday merry-go-round rides, while their fellow Serbs are ''cleansing'' Kosovo, is outrageous. It should be lights out in Belgrade: every power grid, water pipe, bridge, road and war-related factory has to be targeted.
Like it or not, we are at war with the Serbian nation (the Serbs certainly think so), and the stakes have to be very clear: Every week you ravage Kosovo is another decade we will set your country back by pulverizing you. You want 1950? We can do 1950. You want 1389? We can do 1389 too. If we can frame the issue that way, Mr. Milosevic will blink, and we may have seen his first flutter yesterday."
Český překlad: "Umlčte tu hudbu! Pomyšlení, že ti lidé v Bělehradě stále pořádají rockové koncerty, či chodí v neděli na kolotoče, zatímco jejich srbští soukmenovci "čistí" Kosovo, je pobuřující. V Bělehradě musí být zhasnuta světla: každý rozvod elektřiny, vodovodní trubka, most, silnice a továrna musí být zasaženy.

Ať se nám to líbí či ne, vedeme válku proti srbskému národu, a je jasné, co je v sázce: za každý týden, po který pustošíte Kosovo, vás srazíme o desetiletí zpátky, budeme vás drtit na prach. Je libo 1950? Umíme 1950. Je libo 1389? Umíme i 1389...

Dejme válce šanci. Uvidíme, co dokážou měsíce bombardování, než se rozhodneme k pozemní invazi. Pak Balkán obsadíme. Udělejme z této války Miloševičův Vietnam, ne náš!"
Updated.

21. května 2008

Prof. Rajko Doleček výstižně k rozhodnutí vlády uznat nezávislost Kosova

Ačkoli nemá z hlediska postavení ČR na mezinárodně-politické scéně až tak zásadní význam, zda se česká vláda rozhodne pro uznání Kosova, nebo proti, lze středeční krok Topolánkovy vlády, která má slibně nakročeno k tomu, stát se zatím nejhorší vládou v historii ČR, za výraz ostudy a hanebného poklonkování. Profesor Rajko Doleček událost pregnantně okomentoval.

Podstatu postoje vlády nejlépe charakterizuje výrok Jacques, která navíc prokázala nevědomost a absenci elementárního povědomí o politické sociologii a o povolební sitauaci v Srbsku:

„Po volbách, které proběhly v Srbsku už nestálo nic v cestě. Jdeme s hlavním proudem evropských států a to je dobře, společný postoj je klíčový"

Je to ovšem až výsledek diskuse na základě plurality postojů, co se dá nazvat "společným postojem", nikoli "společený postoj" daný patrně shůry, který by měl formovat názory jednotlivých aktérů, v tomto případě států, to by si Jacques měla uvědomit. Vládní konformismus, absence kritického dialogu a ignorace historických souvislostí, spojená s pošlapáním tradičně dobrých vztahů se Srby, je tragikomickým završením připojení se České republiky k legitimizaci válečných zločinů spáchaných NATO v roce 1999 v Jugoslávii.

3. května 2008

Ruští neonacisté podporují Srby


chorvatské titulky (záznam z koncertu)

Symptomatické jsou verše: "A co ty, Evropo, zavíráš oči? / Vidíš, tvou rukou zabíjejí Slovany."

K tomu též článek Сербия - это форпост России в Европе.

Updated.

28. dubna 2008

Pavel Eichler opět lže

Pavel Eichler opět nachytán při lži. Nebo si snad neumí správně vyložit jednoduchou tabulku s čísly?

2. dubna 2008

Premiér Josef Mengele: vítejte v 21. století!

Zítra se má objevit v knihkupectvích kniha Carly del Ponte Lov: já a váleční zločinci. Uváděné svědectví mnou otřáslo: Kosovští Albánci unesli mladé Srby, aby jim vybrali orgány a prodali je.

Vzhledem k tomu, že zdrojem těchto zpráv je jedna z hlavních loutek NWO v kampani proti Srbům, nelze ji podezřívat z prosrbské zaujatosti.

Sám fakt tohoto zrůdného počínání je pochopitelně otřesný, byť pro mne nikoli překvapující, ale ještě více se mi udělalo na blití z následujícíh řádků:

„Bělehradský tisk uvádí desítky svědectví – mnohé srbské organizace se pokoušely od Haagského tribunálu dosáhnout vyšetřování Albánců v Kosovu a předali tribunálu podrobné mapy s místy, kde byly pohřbeny oběti a označena místa koncentráků na území jak Kosova, tak i severní Albánie. Dodávali svědectví o těchto krutých pokusech a případy likvidace mírumilovných civilistů, a to jak dětí tak i dokonce těhotných žen, se kterými bylo zacházeno s mimořádnou krutostí.

Všechny takové pokusy byly již v zárodku potlačeny a ani jeden z těchto faktů nebyl vyšetřován. Sama del Ponteová ve svém nedávném interview pro italskou La Stampu se přiznala, že vyšetřování válečných zločinců je v současnosti především mimořádně zpolitizovaná záležitost. Kdyby se o zločinech Albánců obecně vědělo, pak by o žádné nezávislosti Kosova nemohlo být ani řeči. Ne náhodou spatřila kniha del Ponteové světlo světa až nyní, až po vyhlášení samostatnosti Kosova.”


Takže hlavní žalobkyně mezinárodního tribunálu prohlašuje, že to je “zpolitisovaná záležitost”? Před tím snad nebyla? Kde je nezávislost soudů? Zejména mezinárodních? Kdo tyto soudy zpolitisoval a proč? Hnulo se v ní svědomí? Až po tom, co bylo víceméně uznáno „nezávislé“ Kosovo?

Jen jedno po mně nechtějte: abych věřil tomu, že Bush, Clinton, Albrightová, Shea, Clark, Havel nebo Vondra o tom nic nevěděli. A jestli o tom nevěděl knížepán a přesto prosazoval uznání státu, který zkonstruovala taková monstra, bylo by slušné, aby odstoupil.

Pouze doufám, že Kosovo neuzná Israel. Taková benevolence vůči moderním Mengeleům by totiž nutně vyvolávala zrůdně antisemitské úvahy na téma, že vrána k vráně sedá. Stačí už tohle:


Blisty a IPS news

8. března 2008

Guy Peters: Uznání Kosova

V současné době Kosovo uznává 29 států.

1. března 2008

Proč došlo v případě Kosova k porušení mezinárodního práva

Guy Peters v poslední době často mluví o "chauvinistických mýtech" v situaci, kdy se vystupuje kriticky, či odmítavě k nedávnému jednostrannému vyhlášení kosovské nezávisloti. Peters často poukazuje na pověstný "žalář národů", kterým Jugoslávie v minulosti byla a často také poukazuje na to, že země, která je sice kolébkou národa, ale v níž už ten národ prakticky nežije, musí patřit novým obyvatelům.

V nedávné době mi proto též v diskusi pod jedním článkem kladně odpověděl na otázku, zda by podporoval snahu kupříkladu francouzských muslimů, kteří by jednoho dne žádali o odtržení části země od Francie.

Ponechám-li stranou tyto otázky, tak dle mého Peters ignoruje fakt, že Jugoslávie (Srbsko) během devadesátých let prodělala politické změny a i když se ani v roce 1999 nedalo hovořit o demokracii "v západním slova smyslu", je nepopiratelné, že určitý (dost značný) posun od autokratického spravování země Miloševičem směrem k demokracii prodělala.

Je proto nekorektní morálním apelem poměřovat nedávné vyhlášení nezávislosti Kosova s postupným osamostatňováním se Chorvatska, Slovinska, Bosny, nebo Černé hory. Už proto, že Peters tak automaticky vsugerovává myšlenku, že Srbové byli k jakýmkoli kosovským požadavkům nekompromisní a odmítaví. Přitom je to právě naopak. Kosovu byla již delší dobu nabízena autonomie. To ovšem představitelé kosovských albánců odmítli.

Rezoluce RB OSN č. 1244 z 10. června 1999 sice nehovoří v tom smyslu, že by explicitně zapovídala vyhlášení kosovské nezávislosti, nicméně garantuje suverenitu a územní celistvost Svazové republiky Jugoslávie:

"Reaffirming the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia and the other States of the region, as set out in the Helsinki Final Act and annex 2"

"Stvrzuje závazek všech členských států respektovat suverenitu a územní celistvost Svazové republiky Jugoslávie a dalších států tohoto regionu v souladu s dodatkem 2 Helsinského závěrečného aktu."

Jednostranné vyhlášení kosovské nezávislosti bez projednání na půdě RB OSN a za současné ignorace nesouhlasu některých států, které se k vyhlášení kosovské nezávislosti staví odmítavě a kriticky (včetně Srbska samotného), tak stěží může být považováno za "kosovský 28. říjen", nýbrž zcela oprávněně za nový Mnichov.

29. února 2008

Srbští barbaři

Vodník mne na Vrbě obviňuje, že mám morální vinu na ničení pravoslavných památek. Nemyslím. Podle mého názoru jsou Srbové a Albánci jeden za 18 a druhý bez 2 za 20. Pravoslaví ani islám totiž nemají úctu k životu, ani k hmotným hodnotám. Posuďte sami:
 1. Ferhat-pašina džamija
 2. mešita v Llapi (PDF)
 3. Foča
 4. etc.
Doporučuji si přečíst článek o srbských zvěrstvech.

24. února 2008

Albánský "problém"

In Memoriam - Paris Belgrade solidarité pour le Kosovo

Operace Podkova

Operace Podkova byl název pro ethnickou čistku v Kosovu, jejíž cílem bylo zbavit oblast albánského obyvatelstva. Jen díky operaci NATO Spojená síla nebyla dokončena.

Německý generál Heinz Loquai ve své knize: Der Kosovo-Konflikt. Wege in einen vermeidbaren Krieg. Die Zeit von Ende November 1997 bis März 1999. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2000, ISBN 3789066818, tvrdí, že nic takového neexistovalo a jako korunní důkaz uvádí jazykovou otázku. Podkova se srbsky řekne potkovica; potkova je to chorvatsky, takže se jedná podvod německých tajných služeb, které neuměly rozlišit mezi srbštinou a chorvatštinou.

Jak je to ve skutečnosti? Chorvaté používají oba tvary stejně často: Google, chorvatská stránka. Srbové tvar potkova nepoužívají, to je pravda. Nicméně poznatky o tajném Miloševićově plánu máme od bulharských tajných služeb. Bulharsky i makedonsky se podkova řekne potkova. Je tedy možné, že překladatel do němčiny omylem považoval bulharský výraz za srbský.

Hlavní důkaz ale je, že operace Podkova nebyla nic jiného než realisace starého plánu, jehož autorem byl Vaso Čubrilović, na "odsun" Albánců.

23. února 2008

Česká ultralevice

V české ultralevici dlouho dominovali stalinisté, trockisté a pouliční anarchističtí násilníci a rváči, ale nyní už to neplatí. Ultralevice se začíná etablovat i v establishmentu. Ačkoliv panslavistické a rusofilské tendence jsou v české veřejnosti silné, Kavanovu a Schnurovu pro-srbskou iniciativu mnoho lidí nepodpořilo. Z těch známějších uvádím:
 1. Jan Keller
 2. Vladimíra Levá
 3. Milan Nápravník
 4. Josef Pokštefl
 5. Miroslav Polreich
 6. Jan Tesař
 7. Vlastimil Aubrecht
 8. Čestmír Císař
 9. Anna Čurdová
 10. Ivan David
 11. Kosta Dimitrov
 12. Richard Dolejš
 13. Jaroslav Foldyna
 14. Vítězslav Jandák
 15. Jaromír Jermář
 16. Zdeněk Jičínský
 17. Jiří Jírovec
 18. Miloslav Kaláb
 19. Kateřina Konečná
 20. Stanislav Křeček
 21. Vladimír Laštůvka
 22. Karel Machovec
 23. Ivan Ohlídal
 24. Rudolf Převrátil
 25. Miroslav Ransdorf
 26. Jakub Rolčík
 27. Martin Škabraha
 28. Ladislav Skopal
 29. Karel Šplíchal
 30. Martin Tesařík
 31. Petr Uhl
 32. Milan Valach
 33. Miloš Zeman
 34. Dagmar Žaludová
Na této iniciativě je znepokojivé, kolik sociálně demokratických politiků je ochotno ji podepsat. Hodlá snad ČSSD dělat protievropskou, protiamerickou a proruskou politiku? To si pak ale hraje s ohněm.

To iniciativa Ne základnám je jiné kafe. Podporují ji zvučné a jinak obvykle apolitické osobnosti.
 1. Noam Chomsky
 2. Miroslav Hroch
 3. Václav Pavlíček
 4. Jan Rataj
 5. Jan Keller
 6. Erazim Kohák
 7. Luboš Kropáček
 8. Radim Valenčík
 9. Ivan Odilo Štampach
 10. Jaroslav Šabata
 11. Petr Uhl
 12. Jan Tesař
 13. Radovan Suchánek
 14. Petr Bělovský
 15. Zdeněk Bárta
 16. Jan Kavan
 17. Věra Chytilová
 18. Zdeněk Troška
Otázkou je, zda přesně vědí, kdo za ní stojí.

Srbské zločiny

Britské listy v roce 1999 uveřejnily výtah z vynikajícího článku v Sunday Times: "To, že k některým masakrům došlo po bombardování, nesnímá z jejich pachatelů břemeno morální odpovědnosti ani o jediný milimetr. Jen to potvrzuje hluboký nihilismus srbského politického vedení. Stejně jak jako se zrychlila likvidace evropských židů, když začalo spojenecké bombardování proměňovat Německo v rumiště, tak v Kosovu režim dál prováděl svůj plán terorizování a likvidace kosovských Albánců i v situaci, kdy směřovalo Srbsko k drtivé porážce. Srbové si mysleli: jestliže prohrajeme, ať to dopadne špatně i s našimi nepřáteli . . . Mýtus Kosova Pole stojí na počátku historie srbské sebelítosti a sebelítost byla používána po dlouhá staletí jako nástroj pro ospravedlňování zločinů. Vyhnali nás z našich domovů v chorvatské Krajině, řeknou vám Srbové. Je to pravda, ale k tomu došlo teprve až poté, co se pokusil Slobodan Miloševič uškrtit chorvatskou nezávislost při jejím zrodu. Vyhnali nás v roce 1996 ze Sarajeva. Ano, ale teprve poté, co srbští střelci obléhali město a stříleli na ženy, které se snažily nabírat vodu pro domácnost u hydrantů v ulicích. V jádru temného maelstromu, který proměnil obyčejné Srby v Kosovu ve vrahy, je sebelítost a popírání skutečnosti."