31. července 2007

Rusko a SSSR I

Bohumil Doležal:
"Základní Solženicynovou myšlenkou je vlastně už od dávného otevřeného dopisu Brežněvovi zdůraznění nutnosti rozlišovat mezi „sovětským“, “komunistickým“ na jedné straně a „ruským“ na straně druhé. Toto rozlišení je alibistické. Je nepochybné, že komunismus znamenal přervání spousty významných ruských tradic (například té křesťanské). Ruská imperiální idea zůstala však v základě nedotčena: totiž v představě, že národní bezpečnost lze nejlépe zajistit záborem co největšího nepřátelského území. Toto přesvědčení vyplynulo ze špatných ruských historických zkušeností se svými západními sousedy a Západem všeobecně a Západ má na nich velký podíl viny. Následkem je jakýsi stres. Zabraná území je třeba ovládat terorem, a to poznamenává neblaze i vnitroruské poměry. Zase nejde o žádný dědičný hřích, ale o něco, co je třeba věcně překonat: tento způsob zajišťování národní bezpečnosti se totiž osudově neosvědčil a rozvrat bolševického impéria je toho nejlepším dokladem. Solženicyn si vymýšlí jakési „sovětské“ monstrum, které se sneslo na Rusko zvenčí a ruské tradice jen narušilo a zničilo. Je to bohužel dost pohodlný způsob, jak svést vlastí bídu na jiné."

Solženicyn o tom, proč v Rusku skončila demokracie

"Pro mne jsou nejzajímavější psychologické důvody: v Rusku ani na Západě se iluze nekryjí se skutečností. Když jsem se v roce 1994 vrátil do Ruska, zažil jsem zbožnění západního světa a státního zřízení zcela odlišných zemí. Nespočívalo na skutečné znalosti nebo na vědomé volbě, nýbrž spíš na přirozeném odmítání bolševického režimu a jeho protizápadní propagandy. Tato nálada se změnila poté, co NATO brutálně bombardovalo Srbsko. Byla učiněna silná černá čára, která se už nedá vygumovat, a věřím, že vede všemi vrstvami ruského obyvatelstva." Přeložil Bohumil Doležal.

30. července 2007

Sex nejen ve městě

Na správném mejdanu zažijete leccos. Tak se mi dostala do ruky příručka pro postmoderní ženu à la Cosmopolitan, Sex nejen ve městě Lisy Sussman, kterou v roce 2004 vydalo nakladatelství Metafora. Na Internetu se dá dnes sehnat za 190 Kč.

Lisa Sussman je zkušená autorka manuálů o sexu, napsala jich už 49 (prakticky každý měsíc jednu). Využila popularity seriálu Sex and the City (u nás překládáno jako Sex ve městě) a v roce 2003 vydala knihu Sex in the City. The Essential Guide to Dating and Sex for Modern Women. Čím se liší od starého dobrého Umění milovat (3 př. n. l.), Kamasutry (kolem roku 450) či Dokonalého manželství (1926)? Její přímí předchůdci a vzory jsou Everything You Always Wanted to Know About Sex (But Were Afraid to Ask) (Vše, co jste vždycky chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat, 1969) a The Joy of Sex (Radost ze sexu, 1972) jsou výsledek sexuální revoluce a legalisace pornografie. Kniha je prosáklá místy bizzarrní protestantskou ethikou, např. že soulož během menstruace je to, co muž považuje za nejodpornější, nebo vlastními jmény pro penis. Od podobných příruček, které za kommunismu psali Josef Hynie a manželé Pondělíčkovi, se liší tím, že to skutečná příručka, nikoliv soubor skrytě moralisujících dobrých rad a vědeckých kasuistik. Jako člověka vychovaného za kommunismu mne vždycky překvapovalo, jak Američané a zápaďáci obecně dokážou jít bez velkých cavyků přímo k věci, např. v knižním cyklu Johna Graye Mars a Venuše.

Thematem není jen souložení a polohy (to by dnes málokoho zaujalo, neboť jsou toho plné časopisy), ale hlavně návod, jak si vybrat a získat muže, bez přílišného psychologisování, s důrazem na flirtování a (sexuální) triky: "Covering everything from how to meet a man in the first place - and identify the losers - to dating and sexual etiquette, down-to-earth advice on birth control and STDs, saucy tips for between-the-sheets bliss, satisfaction-guaranteed positions, wild sex, sex with your ex and how to cope with being a born-again virgin". Tato vlna a duch doby se nezávisle na této knize zhmotnil v Deníku Bridget Johnsonové. Kniha má zvláštní grafickou úpravu. Je tištěná na barevném papíře s textem volně prolínajícími 50 postmoderními jednoduchými schematickými illustracemi objednanými speciálně pro knihu. Musím říci, že mne dosti irritovaly nekonečné rádobyvynalézavé názvy pro pohlavní orgány, které spíše připomínaly lacinou pornografii. Jako celek je však kniha zábavná, a proto ji doporučuji všem, kteří se chtějí postmoderně pobavit.

Updated.

29. července 2007

Stručná zpráva o konci jedné diktatury

Prožít si znovu komunistickou diktaturu, ve zrychleném sledu vývojových etap a ve variantě spíše operetní, jako na české Wikipedii, je celkem zábavné a naštěstí neškodné: jediná skutečná újma může vzniknout těm, kteří jsou jejími strůjci a jejichž občanská identita je vesměs známa, takže kromě kosmické ostudy ("Ty jsi byl jedním z těch, kteří kdysi zničili českou wikipedii, že?") jim hrozí i některé nepříjemné důsledky mimointernetové, např. žaloby na ochranu osobnosti pro zásah do osobní integrity šikanovaných wikipedistů.

Mocenský kolos nyní dovrávoral tam, kde byl Sovětský svaz a jeho středoevropské satelity v 80. letech. Heslem bylo "Čím hůř, tím líp!", projevy disentu se stávaly častějšími, troufalejšími a viditelnějšími a totalitní moc postupně ztrácela kontrolu nad těmi oblastmi, které byly pro zachování zdání jednoty klíčové – nad tiskem, rozhlasem a televisí, nad akademickým diskursem a nad komunikací utlačovaných občanů se svobodným světem.

V tomto světle je nutné jen uvítat frašku, kterou Berenova klika, pod falešným zdáním obnovené všemoci, rozpoutala na stránce arbitráže "nad" V. Z.

Historie věci je prostá: Cinik, bigotní katholík a člověk, který nenávidí všechno a všechny, co jakýmkoli způsobem přesahuje jeho úzký duševní obzor, chtěl vyzkoušet, zda nový ArbCom bude konečně "firing squad" podle jeho gusta, a vyvolal řízení o otevření arbitráže s odůvodněním, které se vymyká dosud všemu, co bylo tomuto pozoruhodnému orgánu předloženo. Arbitráž měla hodnotit jednání wikipedisty, který je mnoho měsíců zablokován, na jeho vlastním blogu, s cílem jej za toto jednání – tedy za výkon nezcizitelného práva na svobodu projevu – trvale zablokovat, resp. změnit režim jeho pravidelně obnovovaných ročních banů na ban doživotní, s možností udělení "milosti" na vlastní žádost v případě, že wikipedista před Výborem poklekne, slíbí mu oddanost a prohlásí, že už nikdy nebude na svém blogu psát, co si myslí.

Marně se snaží soudnější z wikipedistů vysvětlit "arbitrům", že wikipedie není náboženství, takže je nemyslitelné, aby kontrolovala jednání wikipedistů mimo ni, a že je vyloučeno, aby řešila spory existující někde jinde, navíc ve "svobodném světě" blogosféry, protože jurisdikci může mít jen nad oblastí, kterou dokáže přímo mocensky ovlivňovat. Volebním podvodem zvolený arbitr Beren je jiného názoru a tak, stejně jako Brežněvovi geronti v 80. letech, sám přispívá k tomu, že diktatura na české Wikipedii zanedlouho padne.

Sledujme tento kanál: proces pádu totalitního režimu je něčím, co nebývá k vidění každý den.

Updated.

27. července 2007

Ještě k rozhodnutí Miloslava Sládka

Bohumil Doležal píše: "Proti dopisu, který poslal prezident Klaus paní Markétě Smutné, dceři dítěte, jež bylo z rozhodnutí soudu napřed umístěno na psychiatrické klinice motolské nemocnice a poté v dětské léčebně v Říčanech, těžko něco namítat. A kdyby byl Klaus tímhle způsobem reagoval hned poprvé, poté, co paní Smutná podle mého přesvědčení zmanipulovala svou dceru k výrobě dojemného dopisu panu prezidentovi, tak by to vůbec nemělo chybu. Místo toho si potentáti z ODS napřed vyskakovali na soudce Sládka a posléze došli k závěru, že problém je na straně matky. Je mi líto, bylo to vidět od samého počátku."

Ze všeho nejhorší je srážka s Cynikem

Jan Werich kdysi řekl: "Ze všeho nejhorší je srážka s blbcem." Dovolím si jeho výrok opravit na: "Ze všeho nejhorší je srážka s Cynikem."

Kdysi jsem tady vedl diskussi s jakýmsi Eithne (nebyl to Cynik sám? Nebo Egg?) o tom, zda nejsem na Nácka Pospíšila příliš příkrý. Diskusse byla dosti zdlouhavá a nikam nevedla, nicméně mne přiměla k zamyšlení, zda Cynikovi přeci jen nekřivdím. Tak jsem na sk: zkusil editovat heslo o jedné polské sebevražedkyni. Výsledek posuďte sami. Tomu blbci jsou utajeny základní principy nejen wikipedie, ale i reálného života:

Jimbo Wales napsal, že to, co je news worthy (např. Terezka a její zavření do blázince, dodávám já), ještě nemusí být encyclopedia worthy. Reakce Nácka Pospíšilů byla: Jimbo Wales neumí polsky.

Od 21. 10. 2006 uplynulo 3/4 roku. Pro Nácka Pospíšilů je to "více než rok".

Několik článků (obvykle pouhé zpravodajství o tom, co se děje) je pro Nácka Pospíšilů "zaměstnání tisku několika států".

Podle Cynika se jedná o "fenomén, na který v Polsku a okolních státech byla upoutaná pozornost". Polsko sousedí s Německem, ČR, Slovenskem, Ukrajinou, Běloruskem, Litvou a Ruskem. V Polsku samotném článek o sebevražedkyni přesně v souladu s potomním názorem Jimbo Walese smazali jako encyklopedicky nevýznamný. V Německu Cynikův blábol přeložil jeho nechvalně známý kumpán -jkb-. V ČR se o to postaral Cynik osobně, stejně jako na Slovensku. V ukrajinské, běloruské, litevské ani ruské wiki nemají o nějaké sebevražedkyni ani tušení. Opravdu dokonalé "upoutání pozornosti", jen co je pravda. Navíc ještě před nedávnem Nácek hovořil, že "Event is very notable in Slavonian world, I think I made clear it here. --Cinik 15:46, 2 June 2007 (UTC)" Když jsem mu ukázal, že v Bulharsku ani Slovinsku o epochálním významu nějaké polské sebevražedkyně nemají ani tušení, zřejmě svůj nepodložený názor revidoval.

Kapitola sama pro sebe je Cynikův "náhled" na osobní údaje. Nejdřív si myslel, že jméno a příjmení nejsou osobní údaje ("A) nejde o osobní údaje --Cinik 12:34, 20. júl 2007 (UTC)"). Jak na takovou pitomost přišel, Bůh suď. Nikdo po Náckovi nechce, aby byl odborník na osobní údaje. Ale ani ten největší laik nemůže pochybovat o tom, že jméno a příjmení jsou osobní údaje. Pokud by jméno a příjmení nebyly osobní údaje, co jiného by to mělo být? Je vidět, že na rozdíl od Ruma Cynik neumí ani uvažovat, že mu schází i prostý selský rozum.

Později sice uznal svou chybu, ale hned vyrukoval s další pitomostí: "nejsou to však citlivé osobní údaje - takže je lze zveřejnit bez problémů --Cinik 12:45, 20. júl 2007 (UTC)". Tohle už nejde vyvrátit tak jednoduše, k tomu je potřeba znát problematiku ochrany osobních údajů. Z ní vyplývá, že mezi zveřejňováním obyčejných a citlivých osobních údajů je pouze v tom, že u citlivých údajů musí být souhlas se zveřejněním výslovný. Takže Nácek opět skóruje.

Pak si Cynik myslel, že ochrana soukromí se nevztahuje na mrtvé: "Nenapadá mne, jak by tyto principy mohly být aplikovány - u mrtvého už neexistuje účel, pro který je dané pravidlo vyrobeno pro živé a proto se na ně nelze odvolávat. --Cinik 12:59, 20. júl 2007 (UTC)" Jak si takový nesmysl vyspekuloval, když ve skutečnosti je to přesně opačně, raději neuvedl.

Nakonec si popletl poptávku s nabídkou: "Máte-li zájem o doučování v právu, navrhněte cenu a já Vaši poptávku zvážím." x "Děkuji, ale Vaši nabídku musím odmítnout."

Závěr. Cynikové všeho druhu jsou hlavním důvodem, proč se experti Wikipedii obvykle vyhýbají na sto honů. Místo, aby zveřejňovali své texty, museli by se hodiny věnovat tomu, aby pitomcům, kteří si usmysleli, že jejich texty budou "vylepšovat", vysvětlili základy oboru. Dalším důvodem je, že experti obvykle nemají čas vysvětlovat neúspěšným studentům biologických fakult, že právník s mnohaletou praxí asi právu rozumí více než oni a že oni ani nejsou s to úroveň jejich znalostí posoudit. ("pokud bych měl něco z toho oželet, tak bych byl ochoten oželet diplom, znalosti v žádném případě. Což Vás vylučuje.") Takový expert pak zákonitě dá přednost psaní placených právních rozborů pro renomované advokátní kanceláře před doučováním maturantů.

Jak napsal Rgrg: "Celé to má ešte iný dosah: už nejakú dobu sa snažím propagovať myšlienky slobodnej dokumentácie, obsiahnuté v GFDL (a pod.) licencii. Mal som s tým zopár úspechov, ale aj neúspechov.

Hlavná obava autorov nie je ani tak to, že niekto sa na ich dielach môže obohatiť, ale skôr to, že ich diela sa budú nekontrolovateľne kopírovať a upravovať na internete, známom svojou "zdvorilosťou", a autori budú osočovaní a urážaní, bez možnosti rozumne reagovať."

Patnáctiletý kapitán Timichal rozhodl

Zatímco na všech slušných projektech platí, že pořádkové pravomoci mají toliko vyzrálí lidé (Za všechny cituji např. Citizendium: "Therefore, it has been decided that constables must, of course, have all of the qualifications of Citizendium members, and, in addition, have attained the age of 25 years old and be a college graduate." (zdůrazněno mnou) Tím by zcela přirozeně Cynik nebo Timichal byli diskvalifikováni.), wikipedie se rozhodla inspirovat Kamboždou za Pol Pota, kde genocidu mají na svědomí děti stejné jako je patnáctiletý kapitán Timichal na wiki. Důvod je jasný: děti nemají žádné životní zkušenosti, a proto ani žádné skrupule. Dětští vojáci jsou největší postrachem všech občanských válek. Válku totiž vnímají jako hru a neuvědomují si, že jde o život. Tak i Timichal ve svém majestátu kapitána klidně na týden zablokuje člověka jen proto, že má tu drzost vysvětlit ignorantům, v čem se pletou.

Nedávno jsem vyjádřil naději, že na wiki přišel XX. sjezd. Ukazuje, že jsem si spetl data. Místo roku 1956 se ve skutečnosti jednalo o rok 1975. Po zkušenosti s Radouchovým, Vrbovým, Miracetiho a Berenovým lynchem si proto nedělám illuse, že by jubilejní 5., Cynikův, lynch mohl dopadnout nějak jinak. Jen mne zajímá, zda mne k tomu formálně přizvou, nebo zda se obejdou beze mne. Tipuji to druhé.

I když je výsledek předem jasný, zajímalo by mne, jak ho vykonají. Beren ve své kumulaci funkcí zákonodárce, žalobce, soudce i kata má přeci jen nejradši popravy. Jenže všechny mé účty jsou již na cs: zablokovány na furt (pokud o nich vědí), s výjimkou účtů E-mailování (který používám jen ke kommunikaci se správci, ačkoliv je mi jasné, že gauneři neodpoví. Ale aspoň je jasné, že nic jiného než ZMP mi v obraně před cyniky nezbývalo.) a Z (můj hlavní účet), které naopak nejsou zablokovány vůbec. Co s tím Rum udělá? Spokojí se chudák s napsáním výroku na stránku hamby? Nebo zablokuje též účet Z, ačkoliv neuznává, že mi patří? Je mi ho líto, tak kruté dilemma si vůbec nezaslouží.

25. července 2007

Znásilnění

V jedné diskusi na NP jakýsi Han bořil mýthy: "Ale víte, kdo je ve skutečnosti nejčastější obětí znásilnění, která téměř nikdy útočníka neoznámí? Je to osaměle žijící žena ve věku mezi 45 až 60 lety, vyššího vzdělání, žijící v sídle do 20 000 obyvatel, v příjmové škále 10 000 až 25 000 Kč měsíčně. Nejvýhodnější oběť, uvědomující si už předem, jakou infámii a posměch (dnes snad spíše tajený) by jí přineslo oznámení násilníka (v těchto případech to bývá nejčastěji soused, známý, spolupracovník) . . . Ujišťuji Vás, že pro zjišťování latentní kriminality existují propracované a spolehlivé nástroje (pracuje se s matematickými modely, teorií pravděpodobnosti aj.) proti běžnému přesvědčení většiny laiků jsou starší ženy relativně častým cílem sexuálního násilí. Násilníkovi totiž nejde o žádná estetická, prestižní, citová nebo jaká kriteria, nechce žádný vztah, nevkládá do oběti žádné očekávání, kromě jediného: dosáhnout vlastního uspokojení s minimem rizik ze strany obranyschopného objektu."

Poněkud nadnesené přirovnání

Miloš Čermák napsal: "Situace v Česku je přitom velmi podobná té v Británii. Na trhu deníků máme srovnatelně konkurenční prostředí, které vede k boji o čtenáře a může někdy negativně ovlivňovat i obsah. Blair si správně povšiml, že noviny nepodléhají žádné vnější regulaci – na rozdíl třeba od televize či rádia, a v budoucnu částečně i internetu, na který se bude vztahovat evropská legislativa." Co na tom, že britští novináři patří k těm nejlepším na světě, zatímco čeští k těm nejhorším? Situace je velmi podobná.

Co řekl Tony Blair? "So - for example - there will often be as much interpretation of what a politician is saying as there is coverage of them actually saying it. In the interpretation, what matters is not what they mean; but what they could be taken to mean.

This leads to the incredibly frustrating pastime of expending a large amount of energy rebutting claims about the significance of things said, that bears little or no relation to what was intended.

. . .

But it was started as an antidote to the idea of journalism as views not news. That was why it was called the Independent. Today it is avowedly a viewspaper not merely a newspaper. The final consequence of all of this is that it is rare today to find balance in the media.

Things, people, issues, stories, are all black and white. Life's usual grey is almost entirely absent.

"Some good, some bad"; "some things going right, some going wrong": these are concepts alien to today's reporting. It's a triumph or a disaster. A problem is "a crisis".

A setback is a policy "in tatters". A criticism, "a savage attack" NGOs and pundits know that unless they are prepared to go over the top, they shouldn't venture out at all."

Langer má pravdu

Ivan Langer prohlásil: ""Když jsem nastoupil do funkce, řekl jsem panu řediteli, že očekávám změnu stylu a koncepce. Dočkal jsem se jen dalších Kryštofů. Je ve funkci 14 let a postihla ho hluchota a slepota k problémům policie," dodal ministr. Bambas podle něj nedokázal nic udělat s tím, že lidé dlouhodobě vnímají dopravní policii jako nejzkorumpovanější součást policie."

Vratné láhve

Zajímavá recense. Vyjímám: "Herecké obsazení vychází opět ze zaběhaného konceptu, že všechny české filmy jsou vlastně jeden velký seriál a herci jsou jedna velká rodina. Svěrákovic duo lovilo mezi svými osvědčenými dodavateli hereckých výkonů. Oproti minulým dílům seriálu scházel Abrhám a Šafránková, přibyl Budař. Nejlepší dojem na mně udělala Kolářová a Landovský. Vedlejší role připadla automobilce Volkswagen, jakmile se objeví v záběru nějaké auto, je to vždy VW."

Wikimol a jeho hodnocení situace

motto: "Přestal bych s těmi pseudoliberálními názory že na anonymním internetu si každý může co chce. -jkb- (cs.source) 21:52, 22. 7. 2007 (UTC)" (Zarytý trockista (nepřítel svobody slova z definice) promluvil.)

Není pochyb o tom, že Wikimol je ze všech lyncherů ten nejchytřejší. I proto se ti gauneři k němu staví velice reservovaně. Nicméně bohorovnost je mu vlastní jako všem lyncherům. Pro jeho informaci bych mu chtěl sdělit, že jsem se půl roku obracel na správce, aby odstranili Cynikovy osobní útoky proti mé osobě, ničím nevyprovokované. Odpovědí mi pokaždé bylo mlčení, čímž správci porušili svou povinnost mít funkční e-mailou adresu. (Předpokládám, že tímto pravidlem se nemyslí funkční pouze pro příjem, protože takové pravidlo by bylo naprosto k ničemu.) Jedinou výjimkou byl p. Vrba a Dezidor, kteří poctivě odpovídali. Často však pod nějakou výmluvou odmítli Cynikovy osobní útoky odstranit. I proto jsem přerušil měsíce trvající mediaci o přejmenování. Další výjimkou je Che, který svou povinnost plní pouze prostřednictvím ICQ, aby ho neobtěžovali ti, kteří ICQ nemají.

"teď je VZ zjevně naneštěstí opět ve stavu, kdy tím sporem přímo žhne" Je mi líto, ale wiki je příliš důležitá na to, aby se na ní mohli roztahovat různí Wikimolové. Na rozdíl od situace ještě před 2 lety nyní o wiki slyšel každý, kdo se aspoň chvíli pohyboval na Internetu. Jakékoliv pomluvy na wiki Google vyhodí jako první výsledek vyhledávání jména té osoby. Tomáš Pecina má pravdu, wiki si Rum a spol. nevyvlastnili pro sebe. V ČR je to veřejný prostor, z něhož tito gauneři nemají právo nikoho vylučovat. Rum, který odmítá číst Vyšinského, aby se v něm nepoznal, přitom stále více připomíná normalisačního esenbáka: "Jen upravit opatření na základě poznatku, že závadová činnost nepřestala, ba vystupňovala se."

Jak si tedy Wikimol představuje, že jsem se měl zachovat? Zatnout zuby a veškerý cynism snášet bez mrknutí oka? "se na wiki na nějakou dobu na wiki vykašlat" Nechat na wiki všechny cynické nesmysly, jen aby bylo uspokojeno neuspokojitelné ego jednoho maturanta? Je mi líto, ale nočního hlídače Nácka Pospíšilů rozhodně nepovažuji za odborníka na úrovni Jana Sokola.

Wikimol napsal: "Specieleně Cinik s VZ konverzuje prostřednictvím blogů a i na zcela ne-wikipedistická témata". Cynik odpověděl: "Vážený kolego, očekávám od Vás okamžitou omluvu - nebo odkaz na nějaké mimowikipedistické téma, na něž jsem bez předchozího napadení začal s V. Z. konverzovat na jakékoliv téma." (osobní útok refaktorisován) Copak Wikimol mluvil o nějakém "předchozím napadení"? Začínám mít stále větší pochybnosti, zda Ignác Pospíšil umí vůbec číst. Jak někdo takový mohl udělat maturitu? Nějakým podvodem? Domnívám se, že Pospíšilova paranoia ("Chápu, že jste si ze mne udělal osobního nepřítele a neumíte si zachovat nadhled.") už přesahuje všechny tolerovatelné meze. V jeho pokrouceném vnímání reality je vyjádření jeho spojence, které není dostatečně vstřícné, lží a pomluvou: "Nicméně to, co jste tu napsal k mé osobě, to už ani při nejlepší vůli nemohu klasifikovat jinak, než jako úmyslné lhaní a pomlouvání mé osoby. --Cinik 23:31, 20. 7. 2007 (UTC)"

Domnívám se, že pravým důvodem cynické aktivity je to, že si náš malý Cynik přeje mne zastrašit, abych needitoval článek o jedné polské sebevražedkyni na sk:, který tam procpal. Jimbo Wales sice rozhodl, že podobné bláboly na wiki nepatří, ale Cynik to odmítá respektovat. Všem ignorantům připomínám, že Jimbo Wales má pravomoc banovat uživatele na neomezenou dobu ("Jimbo Wales retains the authority to ban users.") a tím spíše má právo rozhodovat, který článek porušuje WP:BLP.

Zůstávám opatrný optimista: "Předpokládám, že cílem této arbitráže, pokud bude znovu otevřena, bude na začátek právě posoudit to, zda se spory, které mezi wikipedisty Cinikem a V. Z. probíhají jinde, dotýkají bezprostředně tvorby Wikipedie. Okino 21:25, 22. 7. 2007 (UTC)" (osobní útok refaktorisován) Chápu, že ArbCom si netroufne úplně ignorovat fašistické pravidlo o celoplanetární působnosti ArbComu, ale toto Okinovo prohlášení zní nadějně: Vypadá to, že ho silně omezí. Trockism neprojde.

24. července 2007

Názory na výstavu Bodies

Přečtěte si názor Jany Dvořákové a opačný Radima Hasalíka na výstavu Bodies.

Aktron a jeho pojetí slušnosti

Aktron napsal: "není nutné dlouho čekat na výsledky arbitráže a navíc v případě, který je zcela evidentní a jasný (tj. hrubé porušování závazných pravidel a všech norem slušného chování). --Aktron (d|p) 18:33, 19. 7. 2007 (UTC)"

Jak se tento pokrytec chová sám? Podívejte se na jeho články a editace: Roman Giertych nebo Ross Hedvíček. Co s tím? Kdyby měl Aktron trochu cti v těle, tak se zablokuje na furt sám. Ale předpokládám, že nemá. Vsadí se někdo se mnou? Hrubé porušování všech norem slušného chování je Aktronův koníček.

Český ArbCom se opět vyznamenal

Pomalu, ale jistě, se naplňuje hypothesa, že nový český ArbCom bude ještě horší než ten minulý. Co taky čekat od ArbComu, jehož členy jsou takoví výtečníci jako je Beren či Milda? Zatímco i starý lyncher Che se prohlásí za podjatého a už správně celou záležitost nekommentuje, pro Ruma nějaká pravidla slušnosti neplatí. Sice také konečně po letech uznal, že je podjatý, ale to mu nijak nebrání vystupovat v dvojjediné roli arbitra a strany a vše hlasitě kommentovat neznámo zda za ArbCom či za Cynikovu stranu.

Oč vlastně jde? Úplnou náhodou jsem zjistil, nový český ArbCom rozhoduje o žádosti Nácka Pospíšila. Nikdo se nenamáhal mne o tom jakkoli informovat. Proč taky? Zbytečně bych despoty rušil svými názory. O nepohodlných se přeci nejlépe rozhoduje bez jejich obtěžujících námitek.

To, že neustále odkazují na účet, který už rok nepoužívám, a že správce Vrba jim už dávno řekl, který je aktuální (je tam i redirekt), už beru jako samozřejmost. Co od nich lepšího čekat? Prostou lidskou slušnost? Pche. Lyncheři zkrátka musí své oběti obtěžovat, a to doslova za každou cenu. Liso k tomu napsal: "(mimochodom domnievam sa, ze odmietanim ziadosti premenovat uzivatela prejavuje cs.wiki neskutocnu malost a sikanerstvo) Liso@diskprís 05:36, 18. júl 2007 (UTC)" Ale ani pohled třetí osoby zřejmě lynchery nepřesvědčí.

Jak správně napsal Jan Záruba, na cs: si myslí, že mají jurisdikci nad celým vesmírem. Doslova si stanovili toto:

Osobní útoky mimo Wikipedii

Smyslem zákazu osobních útoků je vytvořit prostředí příznivé k tvorbě encyklopedie. Osobní útoky mezi editory Wikipedie na webových fórech a osobních stránkách mohou toto prostředí narušovat stejně účinně – i ony jsou proto také považovány za škodlivé, zejména je-li jejich účelem obejít tato pravidla. Ačkoli Wikipedie Internet od všech osobních útoků očistit nemůže ani nechce, je nutné bránit se snahám vyhýbat se postihu publikací útoků mimo její stránky.

  • Nedopouštějte se osobních útoků vůči ostatním editorům; to platí za všech okolností.
  • Byl-li jste kvůli osobním útokům již varován nebo zablokován, narušujete pokračováním v tomto chování na jiných místech tvůrčí atmosféru v komunitě; takové chování je považováno za projev zlé vůle.
  • Odkazy na stránky obsahující osobní útoky nebo osobní údaje jiných wikipedistů mohou být v závislosti na kontextu stejně problematické jako osobní útoky přímo na wiki. Nevkládejte takové odkazy; jsou přijatelné jen v případech, kdy jde o upoutání pozornosti komunity kvůli jejich nápravě nebo když přinášíte důkazy v žádosti o komentář nebo v průběhu arbitráže.
  • Přestože takové jednání může být kontroverzní, považují někteří wikipedisté za optimální reakci odstraňování odkazů na osobní útoky.
Naproti tomu na en: podobní fašisté již dávno prohráli. Tamní pravidla stanoví toto:

Off-wiki personal attacks

Wikipedia cannot regulate behavior in media not under the control of the Wikimedia Foundation, but personal attacks made elsewhere create doubt as to whether an editor's on-wiki actions are conducted in good faith. Posting personal attacks or defamation off-Wikipedia is harmful to the community and to an editor's relationship with it, especially when such attacks take the form of violating an editor's privacy. Such attacks can be regarded as aggravating factors by administrators and are admissible evidence in the dispute-resolution process, including Arbitration cases. In some cases, the evidence will be submitted by private email.

External links

Links or references to off-site harassment, attacks, or privacy violations against Wikipedians are not permitted, and should be removed. Such removals are not subject to the three-revert rule. Attacking, harassing, or violating the privacy of any Wikipedian through the posting of external links is not permitted, and those who do so deliberately or repeatedly may be blocked.[2][3] As with personal attacks, extreme cases of harassment by way of external links can be grounds for banning.

Není to úplně optimální (psaní mimo wiki je důkazem špatné víry), nicméně není trestné jako na cs:. Jenže praxe cs: je ještě horší než psaná pravidla: Psaní mimo wiki je podle některých malých českých polpotů trestáno zákazem na furt.

No a co. Aspoň si opět procvičím tvorbu maňásků.

Konkurenční blog

Konkurenční blog zkrachoval. Od 7. června 2007 se tam neobjevil žádný nový příspěvek.

23. července 2007

Výpověď jednoho rasisty

motto: "Když se vám zdá, že se velká část feministické argumentace týká pseudoproblémů, jste – jak už víte – něco jako rasista." Adam Drda

Ženy jsou matky, muži jsou živitelé. A basta! Což se takhle zamyslit nad tím, že by to mohlo být jinak? Radka se mu to pokoušela naznačit: "Ale fakt budu rada i clovekem. A kdyz zakleju od srdce tak nechci slyset, ze se to na zenu nehodi. Kdyz kolem klejou vsichni chapi jak mourovati :o)". Marně. Tihle Cynikové všeho druhu mají jednou pro vždy jasno.

Více na Žábě na prameni.

Když dva dělají totéž, není to totéž II

Na konci 80. let společnost Ocean vyvinula hru Rambo III. Cílem je osvobodit amerického plukovníka v Afghánistánu z ruského zajetí. Nyní Unie islámských studentů vyvinula hru Special Operation 85: Hostage Rescue. Cílem je osvobodit iránské vědce v Israeli z amerického zajetí. Najděte 10 rozdílů. Pro islamofoby je to však událost měsíce.

Větu: "Fakhrian said that the computer game had been inspired by Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei," čeští nedouci přeložili jako: "Hra dokonce je posvěcena nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chameneím". Na Sprše z toho mají vánoce. Ad fontes, Sprchaři, ad fontes.

Updated.

20. července 2007

Názor skutečného filosofa

Na wikipedii, jak známo, Egg prosadil vulgární pravopis. Skuteční odborníci s tím však mají problém:
"V jedné maličkosti mám názor jednoznačný: prosím, filoSofie! Z píší jenom "postkomunistické" jazyky. Srdečně
--Sokoljan 16:37, 15. 4. 2007 (UTC)"

17. července 2007

Reforma wikipedie se odkládá na neurčito

Přestože ještě před časem jsem byl opatrně optimistický, výsledky voleb do ÚV Wikipedie předčily má nejhorší očekávání: "Kandidatury včetně hlasování (pro–proti–zdržel se): /Cinik (13–25–2), /Tompecina (6–35–1), /KláraK (11–31–2), /che (36–12–1), /Mirek256 (28–11–5), /Okino (35–10–0), /Beren (33–16–3), /Timichal (33–6–2), /Milda (30–5–4), /Pastorius (15–24–4).

Z kandidátů Cinik, Tompecina, KláraK a Pastorius nesplnili dvoutřetinové kritérium, ostatní kandidáti byli úspěšní. Vybírá se prvních pět z nich s nejvyšším počtem hlasů pro, zvoleni tedy byli che, Okino, Timichal, Beren a Milda. Mirek256 do pětičlenného výboru zvolen nebyl."

Jediný positivní výsledek je, že neprošel Nácek Cynik. Jinak ale nový ArbCom plný despotů: "che, Okino, Timichal, Beren a Milda". O Cheovi, Timichalovi a Berenovi je škoda slov. O Okinovi jsem ještě nedávno choval illuse, ale bohužel se ukázalo, že je aktivní berenista. Mildu neznám, ale věřím vyjádření Tomáše Peciny, že je to Miraceti light.

Reforma wikipedie se tedy odkládá na neurčito.

Updated.

Známá nemoc

Rum napsal: "Jeho přemýšlení o moci a vlivu (které samozřejmě vidí u jiných a ne u sebe, např. [23]), je varující. Je to známá nemoc u redaktorů, kteří kdysi měli projekt zcela pod kontrolou, kterou s jeho růstem ztrácejí a nemohou se s tím vyrovnat."

Měl jsem kdysi wikipedii pod kontrolou. Pak přišel Egg a tu kontrolu jsem ztratil. Nebylo lehké se s tím vyrovnat, ale odešel jsem středem: přestal jsem do wiki psát. Nebýt Malého čtenáře a p. Pospíšila, do wiki bych se nevracel. Když jsem se vrátil, chtěl jsem jen respekt pro svou odlišnost. Místo toho jsem byl několikrát zlynchován a lynch trvá dodnes. Myslím, že je to více visitka lyncherů než má.

Vzhledem k tomu, že Egg je svou podstatou troll a nikoliv vůdce, měl po mém vyštvání wiki pod neformální kontrolou Beren. Dokonce platilo "wiki, to je Beren". Nedávno začal svou autoritu ztrácet. ArbCom mu dokonce odmítl vyhovět v dalším lynchi (potrestání A za to, co dělá B - typická berenovština), a to ústy Chea, který byl jinak pro každou špatnost.

Beren se svým citem pro moc vyřešil svou nemoc asi nejlépe. Kandiduje do ArbComu a nejvyšší pravděpodobností bude zvolen. Blahopřeji mu, že bude moci účinněji buzerovat ty, kterým vyhlásil válku.

Updated.

16. července 2007

Antisemitism na wikipedii

Jak známo, nenávist k Arabům a Židům je průvodním znakem mnoha čecháčků. Příčinou je nezvladatelná intolerance a xenofobie těchto primitivů. Jak se to projevuje na wikipedii?

Dva wikipedisté (Emír Balduin Hallef Omar Ali al-Adid bin Abú Sharee al-Kerak a Petr K.) měli tu drzost, že se podepisují arabsky. Hned přišel nechvalně známý Egg, že mu to vadí, protože asi neumí arabsky ani písmeno. V diskusi se k němu připojily staré známé firmy, lyncheři neschopní tolerovat jakoukoliv odlišnost. "Arabským písmem ovšem nevládnu a učit se jej nehodlám, tito dva jsou pro mě teď na první pohled nerozlišitelní. --Adam Zivner 10:08, 13. 7. 2007 (UTC)"

Zvlášť absurdním důvodem pro xenofobii je lenost: "Při pohledu na hlasovací stránku není jasné, kdo hlasoval. Zvlášť, když tam ty arabské podpisy jsou 2. --Karakal 07:47, 13. 7. 2007 (UTC)" "Jeho hlas s podpisem v arabštině bych normálně škrtnul, nehlasuje regulérně a nemíní to vážně, tak by se teda ani neměl počítat, navíc nejsme povinni ověřovat v historii, kdo to vlastně hlasuje. --Nolanus ✉ C E 07:59, 13. 7. 2007 (UTC)" Přitom stačí nad odkaz najet myší, což je pro ně zřejmě neskonale obtížný úkon.

Docela by mne zajímalo, kde se v těchto wikipedistech xenofobie bere. Je jim pod 30, takže na kommunism se vymlouvat nemohou. Co je nutká k tomu potlačovat každou odlišnost a účastnit všech lynchů proti lidem s jinou barvou kůže?

13. července 2007

Do blázince patří Cynik

Cynik Ignác Pospíšil nedávno sprostě ostouzel jednoho soudce, protože si dovolil vynést usnesení, které Náckovi nevonělo. Nyní soudce konečně promluvil a ukázalo se, že se citlivě snaží nalézt nejlepší zájem dítěte. Nečekám však, že se Nácek Pospíšil soudci omluví. Od takového hulváta slušnost čekat nelze.

Updated.

Tolerance

Bohumil Doležal napsal: "Tolerance nespočívá v přesvědčení, že i ti ostatní mají stejnou míru pravdy. Tolerance znamená tolerovat nesprávné věci v přesvědčení, že ve svobodné konkurenci se nejlépe prosadí naše pravda. Ani trochu nevěřím tomu, že katolická církev je jedinou skutečnou církví Kristovou, ale chápu, proč tomu věří katolíci."

12. července 2007

Omluva

Omlouvám se za to, že jsem zavedl moderování kommentářů, ale ZMP se staly obětí jednoho zvlášť usilovného trolla. Ostatní se nemusíte bát, že bych Vaše příspěvky nepustil, a to i kritické, jen je třeba mít strpění s tím, než se k tomu dostanu.

A onoho trolla upozorňuji, že mu neprojde ani naprosto neutrální příspěvek, jako že ještě žádný nenapsal. Může to však zkusit pod jinou přezdívkou, třeba dostane druhou chanci.

Věřím však, že nakonec to trolla přestane bavit, a poté moderování opět zruším. Do té doby Vás aspoň může utěšovat to, že se tady na Vás nevrhne kýbl sraček, nýbrž probrané příspěvky.

11. července 2007

Farma zvířat na wikipedii

motto: "Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější." George Orwell

Když jsem před časem napsal, že na wikipedii se zavádějí zvláštní stranické tresty pouze pro členy strany, tak to František Fuka jako nevěřící Tomáš zpochybňoval. Nyní se mu však od soudruhů z wiki dostalo tak názorné demonstrace, že už nemůže pochybovat ani on.

Jan Záruba (člen strany, ale jinak hodný hoch; jako jeden z prvních vystoupil proti lynchům) napsal: "Někdy mi připadá, že [Pastorius, buržuj] je koprolalik." Tomáš Pecina (buržuj) napsal: "Nevím, jak ostatním, ale mně někdy egg s Cinikem připadají jako fašisté :-)" Najděte se 7 rozdílů . . .

Člen strany za svou urážku buržuje pochopitelně žádný trest nedostal, vykořisťovatel dostal 14 dní natvrdo. To už přišlo jinak indolentnímu Mormegilovi, který se probral ze zimního spánku, moc, takže napsal: "Teď se přiznám, že se ve zdejších blokovacích zvyklostech přestávám orientovat zcela. Honza Záruba označil Pastoria za koprolalika. Tompecina na tento osobní útok upozornil, v následné související debatě o tom, zda „X mi připadá jako Y“ je stejně závažný osobní útok jako „X je Y“, použil obdobný výrok jako příklad. Načež Honza Záruba „dal najevo ze to nemyslel zle, cili to neni potreba nejak rozmazavat“, zatímco Tompecina byl „vyřešen banem na 14 dní“. Může mi někdo stručně objasnit 14denní rozdíl mezi tvrzením „Někdy mi připadá, že [Pastorius] je koprolalik.“ a „mně někdy egg s Cinikem připadají jako fašisté :-)“? (Pokud chcete, tak při vysvětlování klidně ignorujte kontext, ve kterém byly obě věty vysloveny; nedaleko umístěné narážky na Pastoriovu paranoiu klidně ignorujte taky.) --Mormegil 11:21, 4. 7. 2007 (UTC)" Pochopitelně mu to nikdo neobjasnil, natož stručně.

Mormegil si holt ještě pamatuje zlaté období wikipedie, kdy pravidlo Žádné osobní útoky znamenalo žádné osobní útoky, nikoliv žádné osobní útoky od buržujů a jakékoliv osobní útoky od členů strany. To však na wiki nyní nikoho nezajímá.

Jak vlastně systém dvou metrů vznikl? To bylo tak: na wiki přišel Egg a brzy poznal, že mu pšenka trollingem v článcích o RKZ a Cimrmanovi nepokvete. Tak si našel kompensaci v trollingu v kandidaturách na funkce. Jeho starý kámoš Beren vulgo Rum vulgo Moonglum to ideologicky zaštítil: "na stránce, kde jsou kritická vyjádření právě vůči té dané osobně jakožto kandidátovi důležitá, nebo naproti tomu v diskusi, kde mají zaznívat věcné a nikoliv osobní argumenty". No a od té doby se bere jako právní obyčej, že členové strany (= IRC kliky) mohou trollovat nepohodlné kandidáty.

Jak pejsek s kočičkou vařili dort

Wikipedisté se vyznačují tím, že všeho nejradši se vyjadřují k věcem, jimž nerozumí. Informatik píše o právu, nedostudovaný biolog o historii. Pokud se na wikipedii náhodou objeví odborník na danou věc, tak ho pro jistotu zablokují.

Teď se pustili do zakládání právnické osoby. Nikdy bych nemyslel, že s tím budou mít větší obtíže, založit nekomerční subjekt je totiž v ČR velice jednoduché. To by však v přípravném výboru nesměli sedět lidé z IRC kliky. Když se jim expert pokusil vysvětlit jejich omyly, tak ho pubertální správce Timichal pro jistotu zablokoval, a to rovnou na týden, aby se příště rozmyslel, zda má nedoukům radit.

Jak se však přirozeně ukázalo, zablokování ničemu a nikomu nepomohlo a lyncheři z wiki ve své krasojízdě pokračují: "Přípravný výbor sepíše stanovy na základě konzultací se zájemci o členství a předloží je ke schválení na ministerstvo. Jejich schválením sdružení vznikne a přípravný výbor má od toho okamžiku pravomoci všech orgánů sdružení. Přijme první členy a bez zbytečného prodlení svolá valnou hromadu. Ta ustaví orgány podle Stanov a Jednacího řádu a schválí program další činnosti." Škoda slov. Komu není rady, tomu není pomoci.

10. července 2007

Masaryk o Rusku

Bohumil Doležal píše: "Masaryk velmi dobře rozuměl rozdílu mezi evropskou a ruskou společností: ta ruská nemá smysl pro kritiku v evropském slova smyslu, tj. pro opatrné a racionální vážení dobrého a zlého. Zná jen buď vášnivé přijímání, nebo vášnivé odmítání. Buď fanatismus, nebo nihilismus, přičemž nihilismus je odrůdou náboženského fanatismu. „Euroamerická civilizace“ disponuje prostředkem, který je schopen víru očistit od fanatismu: tím prostředkem je nezaujatá, racionální kritika."

Proč je vlastně na wiki taková hrůzovláda

Stejně jako v 50. letech. Kommunisti ve své většině nebyli horší než ostatní lidé (i když nějaký Cynik se tam také našel), ale stvořili zrůdný systém. Dílem z blbosti, dílem z ignorance, dílem z nepochopení fungování systémů.

To samé platí pro wiki. Wikimol kupříkladu napsal à conto fungování ArbComu: "by možná pomohlo snažit se tvořit zpravidla co nejmenší pracovní skupinu - 3 člennou (tři tvoří společnost)". Těžko si představit větší omyl. Největší hrůzy ArbCom vyplodil, když o všem rozhodovali 2 arbitři (to je ovšem možné pouze v Kocourkově a v českém ArbComu).

Tomu všemu vládne bezduchý český formalism: "V arbitráži to ale nejde - arbitr si nemůže strany brát stranou a „hučet“ do nich, arbitráž je formální." Wikimol zřejmě nikdy neviděl pre-trial fasi amerického soudního processu. Ale možná je to tak lepší. Mám obavy, že na české části wiki by i mediace vypadala spíše jako její karikatura – paternalistické povyšování se nad "mediované" (v dikci Upravence).

Je pozoruhodné, jak typicky českou vlastností je zakopání se na posicích. Do ArbComu kandiduje 10 lidí a kdyby wiki neovládali komsomolci, bylo by to ještě více, ale pro Wikimola "není zde tolik lidí, není zde tolik potenciálních kandidátů".

Zase ten Beren

motto: "Beren není wikipedista, Beren je náboženství. Bez něj (tj. bez berenismu) by mnozí ztratili na wikipedii svůj smysl existence, a mnozí (a bylo by jich víc) by jej našli. Je to velká osobnost, ideolog par excellence, a autor několika základních thesí, kolem nichž se vše na wikipedii točí (např. o výsadním právu správců rozhodovat o obsahu, o Duchu Projektu, který do správců při rozhodování sestupuje atp.); též je zřejmé, že výsledek posledního "přes závit" tlačeného návrh na obnovení arbitráže s V. Z. ho dosti zasáhl a proto se snaží posílit svou moc takto. Jsem si zcela jist, že pro wikipedii bude bezpečnější, když zůstane běžným uživatelem." Tomáš Pecina

Ačkoliv to tak podle počtu článku nevypadá, nepíšu o Cynikovi rád. Chování Nácka může interessovat maximálně nějakého biologa, protože ten se primitivními organismy zabývá už z professe. Uznejte sami, co může být zajímavého na člověku, který má jednou pro vždy jasno a kdyby se narodil o několik desítek let dříve, tak by místo na wikipedii vyřvával v SA?

To Beren vulgo Moonglum vulgo Rum, to je jiný kádr. Je bezesporu intelligentní, a proto, ačkoliv o právu nemá ani ponětí, na rozdíl od Nácka Pospíšila umí přemýšlet, což je pro každou lidskou činnost to nejdůležitější. Jeho omyly jsou však o to fatálnější. Zatímco Cynik kráčí tam, kam mu velí jeho pudy, Rum není tak snadno vypočitatelný. Jeho nedávná kandidatura do ArbComu mne překvapila; netušil jsem, že jeho touha po moci je tak silná. Je zjevné (vidí to i Nolanus), že poté, co ho Che vyhodil s jeho žádostí, si Moonglum uvědomil, že jeho neformální vliv je dosti otřesen a snaží se ho upevnit. V současném hlasování dostal 20 hlasů proti 15. To znamená, že se reforma wiki odkládá, ale zřejmě již ne na dlouho. Po stalinismu přišel na wiki XX. sjezd.

Fascinuje mne Berenovo švejkovství – spravedlnost je nutná, ale v rozumné míře. Co je to ta "rozumná míra nespravedlnosti"? Zdá se, že je to jasné. Když se Nácek Pospíšil dopustí osobního útoku, není potrestán buď vůbec, nebo jen několika hodinami. Když si Tomáš Pecina neodpustí ironickou poznámku, dostane nejméně týden, aby si ji odvykl. Quod licet Iovi, non licet bovi.

Děsí mne Berenovo hraní na Savonarolu: "No rozpoznávat dobré a zlé se učí už malé děti. Jako arbitr musím totéž dělat pro projekt. Kdybych si myslel, že nedokážu poznat, co projektu škodí a co mu prospívá, tak bych tu jako kandidát na arbitra neměl co pohledávat." Zdá se, Beren, ač už není nejmladší, dosud nepoznal, že se svět neskládá jen z bílé a černé barvy.

Hnusí se mi Berenovo pokrytectví: "K první mé rezignaci (z funkce správce) vedl nesouhlas s řešením jedné krizové situace na wiki." Jak to bylo ve skutečnosti? Beren prohrál hlasování, jehož pravidla sám pomáhal nastavit. Tedy hlasitě a jednoznačně opovrhl rozhodnutím kommunity.

Ubohá je Berenova samolibost: "Ohledně Vyšinského nemohu sloužit, já na rozdíl od Vás podobná "díla" nestuduji." K čemu studium, když všechno vím nejlíp? Domnívám se, že Beren nestuduje Vyšinského hlavně proto, aby nezjistil děsivé podrobnosti mezi jím a Vyšinským. "Položit dotazy zainteresovaným a posoudit důvěryhodnost." = "Přiznání je postačující důkaz viny."

Beren se tak podobá Novotnému: "kdy se zdálo, že všechny podstatné záležitosti byly vyřešeny." = "Socialismus byl v naší vlasti úspěšně dobudován."

Proč byl Beren tak špatný arbitr a proč bude znovu tak špatný? Stačí ocitovat jeho vlastní slova: "Při posuzování případu mají vzít v úvahu nejen podstatu věci, ale i dosavadní snahu o její řešení. Například pokud se jeden účastník případu prokazatelně dopustí nějakého přestupku, ale zároveň projeví příkladnou snahu o smírné řešení, která však není vyslyšena druhou stranou, pak by tato skutečnost měla při arbitráži hrát velkou roli a klidně může i překrýt původní přestupek."

ArbComu vládnou dilettanti. To by možná tolik nevadilo, kdyby fungoval jako porota. Jenže český ArbCom se chová jako soud, navíc jako soud, kterému nezná naprosto základní věci: podjatost. Jsou jen 2 základní druhy podjatosti – podjatost k věci a podjatost k osobě. Podjatost k věci znamená, že soudce má osobní zájem na výsledku, tzn., že uvítá, pokud spor dopadne jedním způsobem a ne opačně. Podjatost k osobě znamená, že soudce má vztah k jednomu z účastníků, ať již positivní nebo negativní, a proto spor nedokáže rozhodovat nestranně. Může být člověk, který napíše: "Bohužel máte pravdu," nepodjatý? Podle Berena ano: "ani ji už nebudu moci jako podjatý rozhodovat, když jsem se do ní takto zapojil. Už vždy v ní mohu vystupovat jen jako strana." Pozdě, ale přece, chtělo by se dodat.

Nestrannost. Rum napsal: "arbitr má být nestranný pouze na počátku případu. Na základě důkazů se má přiklonit v dané věci k nějakému názoru a přestat být nestranný." Větší pitomost si lze stěží představit. Arbitr musí být nestranný od začátku do konce. Spor musí rozhodnout na základě pádnosti argumentů, nikoliv tím, že se přikloní k názoru kamaráda.

Neskončí to Brežněvem? Jak si vlastně stojí síly dobra proti silám zla?

Cynik – 12 : 19 – dobro vítězí.
Mirek256 – 18 : 14 – dobro vítězí.
Okino – 26 : 7 – dobro vítězí.
Tomáš Pecina – 4 : 27 – dobro prohrává.
Klára K. – 8 : 25 – dobro prohrává.
Che – 18 : 9 – dobro prohrává.
Beren – 20 : 15 – dobro prohrává.
Timichal – 24 : 8 – dobro prohrává.
Milda – 19 : 7 – dobro prohrává.
Pastorius – 10 : 24 – dobro prohrává.

Dobro tedy momentálně 3x vítězí a 7x prohrává. To není moc dobrý výsledek, ale 30% úspěch přeci jen znamená jistou naději na obrat k lepšímu a že se Cynikova koncepce ArbComu jako popravčí čety neuskuteční. Agentům StB už napříště možná pšenka nepokvete.

Updated.

9. července 2007

Blbec zůstane blbcem

a Cynik Náckem.

Cynik Ignác Pospíšil si nedávno popletl vraždu a ublížení na zdraví. Pokusil jsem se mu vysvětlit jeho omyl. Jenže pro chronicky nevzdělatelného Cynika je každé poučení jako červený hadr pro býka. Nyní je už jasné, proč není schopen vystudovat libovolnou vysokou školu. Kdykoliv je přistižen při neznalosti, tak se vymlouvá a neúspěšně zatlouká. Tak prý "Zákon to tak možná nenazve" znamená, že si může psát jakékoliv blbosti. Jenže to by nesměl napsat klíčové slovo "možná", protože zákon na choromyslné představy nehledí nikoliv možná, ale určitě.

Navíc výslovně napsal: "Neměl by být spíš souzen jako vrah – na mnohem víc let?" Přesně jak kommunisti: pronásledovat nepohodlné drakonickými tresty, bez ohledu na zákon. P. Hedvíček měl tedy pravdu: Nácek Pospíšil je ztělesnění nemožného – kommunistický katholík.

Updated.