17. května 2010

Mentální propast

Nemaje televisi, film Krev zmizelého jsem neviděl. Nicméně na hodnocení tohoto filmu ukazuje, jak je mezi levicí a ostatními (k pravici se nepočítám) mentální propast, jak je levice amorální.

Schvalovat vyhnání Němců levicové není. Ale už se stalo, že podpora odsunu je poznávacím znakem české levice, tedy prakticky každý český levičák podporuje vyhnání, přičemž přirozeně existuje mnoho stoupenců vyhnání, kteří levičáky nejsou. Jaké jsou důvody bagatelisace obludných českých zločinů? Odmítnutí „relativisace obětí a pachatelů z 2. světové války“. České levici je cizí náboženská morálka, ačkoliv třeba Tony Blair jí prodchnul celou svou kariéru. „Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.“ (Mt 7, 3–5) Je tedy úplně lhostejné, co nám udělali Němci. Podstatné je toliko, co jsme udělali my sami.

Stejně úchylná je theorie příčiny a následku: „jako kdyby řádění Čechů bylo bezdůvodné a nic mu nepředcházelo“. Ano, třeba kadaňský massakr (v tendenčním vylíčení). Ale to je směšné. Takto by bylo možné v domnělých i skutečných křivdách jít donekonečna. Bludný řetěz zla a jeho odplácení je nutno přetnout. „Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.“ (Mt 5, 39)

Dokud levice nenazve zlo zlem beze všech vytáček, lepší to s ní nebude.

Updated: Opraveno nedostatečné vyjádření podmnožiny a nadmnožiny.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>