5. února 2012

Hodnocení filmů

Rozhodl jsem se standardisovat hodnocení filmů, a to do 2 kategorií: stojí za zhlédnutí a nestojí za zhlédnutí, a do 2 subkategorií: standardní produkt a výjimečně dobrý/špatný. Společně s orientačními procenty to tvoří tuto tabulku:
  1. stojí za zhlédnutí (nad 50 %):
    1. vynikající – 80 %
    2. dobrý – 60 %
  2. nestojí za zhlédnutí (pod 50 %):
    1. nic moc – 40 %
    2. mizerný – 20 %
Updated.

2 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>