4. června 2015

Norské válečné děti

Válečné dítě“ je terminus technicus pro dítě, které se narodí matce – občance okupovaného státu – a otci – okupačnímu vojákovi. Eva Simonsen napsala výtečnou komparativní studii o válečných dětech v Norsku a mulatech v Německu (PDF).

V případě Norska je zvláště zarážející odlišnost od Dánska. Připomeňme si, že mezi Dány a Nory není prakticky žádný ethnický rozdíl, že odlišnost mezi dánštinou a norštinou je podobná odlišnosti mezi češtinou a slovenštinou. Přesto byly po válce v Norsku matky cca 10 000 válečných dětí umístěny pod falešnou záminkou do koncentračních táborů, což se v Dánsku nestalo: „Immediately after the war, thousands of these women were interned in large camps, officially in order to prevent the dissemination of venereal diseases.“ V Dánsku místo toho bylo oficiální veřejné i soukromé mlčení; o otcích těchto dětí se nemluvilo. Norky, které se provdaly za Němce, norský stát zbavil norského občanství a vyhnal je do okupovaného Německa, kde strádaly v extrémním nedostatku.

Simonsen dodává, v jakém ovzduší tento systém vznikal: „Had there been suitable institutions for the mentally retarded in Norway before the war, the number of Nazi party members would have been much lower.“ Reakce? „The idea of deporting the children was seen as one alternative, both from a national point of view and one argued for as an action in the best interest of the child.“ (zdůrazněno mnou) Je proto zákonité, že je to právě Norsko, kde vyrostl zrůdný systém Barnevernetu, který v příbuzném Dánsku ani Švédsku nepozorujeme.

2 komentáře:

  1. Buď jste to nedočetl do konce nebo lžete. Jasně se tam píše, že plány na vyhnání do Německa byly opuštěny - nedošlo k tomu. Stejně tak píše :"The Norwegian government, after heated debates, decided that the children were allowed to stay and to be silently and dis-creetly assimilated into society."

    OdpovědětVymazat
  2. Vy starý trolle, umíte číst? „ In order to deport the women, in August 1945 Norwegian authorities issued a provisional law on marriage concerning liaisons between Norwegian women and Germans. By marrying a German, the women lost their Norwegian citizenship and were forced to go to West Germany with their babies, many of them to meet with extreme hardship“ Jste s to pochopit rozdíl mezí „Norky“ a „children“, nebo je to pro Vás příliš obtížné? Příští Váš podobný nesmyslný trolling bude mazán rovnou.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>