21. června 2014

Tři maďarské postavy

Každý národ má takový charakter, jakých svých představitelů si váží. Proto jsem se nedávno zeptal vzdělaných Maďarů na 3 význačné maďarské osobnosti a dnešní postoj Maďarů k nim:

Lajos Kossuth (1802–1894), představitel maďarské revoluce, který se nikdy nesmířil s její porážkou a nikdy se do Maďarska nevrátil. Jeho českou obdobou je Josef Václav Frič (1829–1890), který byl však o generaci mladší, symptomaticky se v roce 1880 do Prahy vrátil a je v ČR zcela zapomenut. Přes svou nekompromisnost má Kossuth v Maďarsku postavení otce národa, jeho ulice je v každém městě, takže se nakonec podobá spíše Karlu Havlíčkovi (1821–1856), ačkoliv jeho politický charakter i osud byl úplně jiný. Připomeňme si, že pojem Bachových husarů je v Maďarsku stále živý, ačkoliv se už vesměs netuší, že to byli převážně Češi.

Mihály Károlyi (1875–1955) je tím, čím by byl Bohumír Šmeral (1880–1941), kdyby byl v postavení Vlastimila Tusara (1880–1924). Současní Maďaři ho odmítají a levice na něj, stejně jako u nás na Šmerala, raději zapomněla. V podobném postavení na pravici je Miklós Horthy de Nagybánya (1868–1957), kterého by šlo přirovnat ke Karlu Kramářovi (1860–1937) nebo Rudolfu Beranovi (1887–1954). Toho také většina Maďarů nemusí.

Imre Nagy (1896–1958) se nedá přirovnat k nikomu; nejvíce se mu podobá o generaci mladší Josef Smrkovský (1911–1974), který je však na rozdíl od Nagye zapomenut. Jeho percepce byla pro mne nejvíce překvapivá. Antikomunisté jsou v menšině, Nagyově činnosti od roku 1953 se nedá vytknout vůbec nic. Proto je hodnocen kladně.

 

4 komentáře:

 1. Obávám se, že Vaše korelace jsou trochu nerovné. Tázal jste se vzdělaných Maďarů, ale zapomenutí českých osobností jste pravděpodobně hodnotil z hledika masy, Protože kupříkladu já nejsem nijak zvlášť v politice a historii vzdělán, ale Frič ani Smrkovský pro mě rozhodně nejsou neznámé osoby.

  Váš odkaz na Lajose Kossutha je dost strohý, proto bych se rád zeptal, jestli je to ten, který tak plamenně hovořil o emancipaci Maďarů, ovšem stejně plamenně totéž upíral Slovákům, protože nějací bačové z hor přece nemají nárok na vlastní identitu. Já mám sice Slováky nerad, ale pokud je to on, tak by se v jeho profilu mělo kromě "a" objevit i "b"...

  OdpovědětVymazat
 2. Nemyslím. Měl jsem na mysli obecnou percepci. Samozřejmě, že mnoho lidi zná Friče i Smrkovského, ale v obecném povědomí jsou zcela zapomenuti. Naproti tomu Kossutha, Károlyiho i Nagye zná každý Maďar.

  Ano, je to ten samý. Je to samozřejmě sporná postava. Ale mně na tom přišlo nejvíce zajímavé, že je jednoznačně hodnocen kladně. To je podobné, jako kdybychom my kladně hodnotili naše radikály, třeba Prchalu, Mašíny nebo Hučína, i když je samozřejmě s Kossuthem nelze srovnávat. Jde mi o ten radikalismus.

  OdpovědětVymazat
 3. Dobře, to mi právě nebylo jasné, protože jste na počátku odkazoval na vzdělané Maďary. Proto jsem myslel, že nejde o obecnou percepci.

  A jaké jsou podle Vás 3 české postavy (respektive podle Vás v obecné percepci)?

  OdpovědětVymazat
 4. Pokud máte na mysli 3 podobně významné Čechoslováky, tak bych uvedl Palackého jako otce národa, Zápotockého jako odrodilého sociálního demokrata a Dubčeka jako reformního komunistu.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>