15. října 2011

Liberalism – jeho druhy

V jednom článku jsem přiblížil základní politické směry. Podívejme se nyní na druhy liberalismu:
 1. klassický – 19. století.
 2. moderní – 20. století. Zrodil se na konci 19. století a říká se mu též sociální. Jeho zlatým obdobím byla 1960s, kdy se k němu hlásil mainstream. V 1980s neokonservativci Reagan a Bush začali používat pojem liberalism jako pejorativní nálepku, takže progressivisté v Demokratické straně se nyní k liberalismu již nehlásí.
 3. neoliberalism – soustředí se na redukci managerského státu pomocí washingtonského konsensu. Hlavní roli dává vlastnictví a ekonomii.
 4. paleoliberalism – vágně definovaný termín. Obvykle se tím myslí liberalism v osobních hodnotách a konservativism v kulturních. Otcem zakladatelem je Friedrich August von Hayek. Původní světový názor Václava Klause v 90. letech, který však pod vlivem Petra Hájka v prvních letech 21. století konvertoval k paleokonservativismu.

1 komentář:

 1. O tom, že liberalismus je něco jiného v USA a v Kanadě jsem již, kdysi v dávnověku, psal na Sprše, ale již si ani pořádně nepamatuju co.

  Tak se radši budu věnovat Vašemu rozlišení druhů liberalismu v kanadské politice. Klasický liberalismus v Kanadě vydržel až do 60. let minulého století, s důrazem na svobodu jednotlivce, demokraticky zvolenou vládu a svobodný trh. Za reprezentativního představitele kanadského klasick0ho liberalismu je považován 7. premiér Kanady a 1. québecký federální premiér Wilfrid Laurier (1841-1919).

  Moderní, jak píšete též zvaný sociální liberalismus, se objevil v Kanadě ne na konci 19. století, ale až v 60. letech 20. století a je spojen s jmény Lester B. Pearson, Pierre Trudeau, Jean Chrétien a Paul Martin. Snad se dá charakterizovat termíny jako "liberální demokracie, sociální sporavedlnost, Třetí cesta, multikulturalismus, environmentalismus, regulovaný svobodný trh" atd. Radši jsem ty honosné termíny dal do úvozovek. Liberální strana Kanady, se svou dlouhou tradicí, představuje střední cestu, mírně nalevo od konzervativců a hodně napravo od socialistů. Myslím, že Haškův termín "strana mírného pokroku v mezích zákona" by se na tuto veledůležitou kanadskou stranu (Liberal Party of Canada / Parti Libéral du Canada) docela dobře hodil.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>