21. června 2007

Nové volby do českého ArbComu

Stejně jako kremlinologové museli odhadovat trendy na základě pouze těch událostí, které prosákly na veřejnost, tak i znalci wiki musí odhadovat trendy na základě možná nevýznamných jevů despotického régimu. Jednou z nich je, že jeden z nejhorších správců (po Berenovi), Petr K, který se zřekl svých správcovských práv v náhlém záchvatu sebereflexe, neprojde hlasováním o jejich znovuzískání. Že by tedy stalinism na cs: skončil a alespoň členové ÚV mají právo hlasovat podle svého svědomí? Uvidíme až podle toho, jak dopadnou volby do ArbComu. Buď do něj projdou opposiční kandidáti (KláraK a Tomáš Pecina), nebo v něm zůstanou kovaní marxisté jako Che [Guevara]. Jisté je jen jedno: největší hulvát celé wikipedie (ani Cynik se mu nemůže rovnat), o jehož křupanství se vykládají legendy dokonce po pražských saunách, Miraceti, do ArbComu nekandiduje. Nejhorší stalinista v něm tedy nebude. Uvidíme, zda je to dostatečný pokrok, aby i na wiki nastalo období Tání.

Stejně jako Lenin, napsal Miraceti svou politickou závěť. Odmyslíme-li si povinně rituální jazyk ("jsem oddaný věci socialismu" = "pomáhám projektu", "straniční představitelé dosáhli uznání" = "arbitr si vydobyl respekt při tvorbě článků", "objektivní zákony vývoje společnosti" = "arbcom objektivně pomáhal komunitě", "republiku si rozvracet nedáme" = kdo kde o kom řekl a kdy troloval", "škůdce socialismu byl odhalen" = "co vlastně znamenají jeho kličky", "naším cílem je boj za mír" = "arbitři mají v popisu práce rozhodovat tak, aby chránili projekt", "reálný socialismus" = "Myslím, že už v principu se to nedá dělat o moc lépe.", "prvořadá je soudružská kritika a sebekritika" = "Uživatelům radím, aby se snažili osobní problémy opravdu řešit sami a nenechávali to na arbcom.", "soudruzi z SNB musí provádět bezodkladná opatření a mobilizovat skryté rezervy proti rozvracečům lidovědemokratického zřízení" = "Na správce apeluji, aby se nebáli provádět opatření proti nebezpečně se rozrůstajícím sporům.", "za politikou KSČ stojí masy" = "Arbcom by se měl za správce otevřeně postavit stejně tak, jako by se za své správce měla stavět celá komunita.", "agenti imperialismu se vloudili do strany, ale byli odhaleni" = "A to až do okamžiku, kdy daný správce začne projektu jasně škodit.", "svazek dělníků, rolníků a pracující inteligence" = "vzájemná důvěra komunity, správců a arbcomu", "stát na čele pokrokového vývoje není právě snadné" = "Ani správcovství totiž není žádný med.", "když se kácí les, tak lítají třísky" = "Kontroverzní rozhodnutí správci mají před sebou velmi často.", "myslíme to s tebou dobře, soudruhu" = "Zablokování někoho na delší dobu obvykle nebývá aktem nepřátelství.", "je třeba získat nové kádry" = "nová krev je taktéž potřeba", "politbyro je třeba rozšířit" = "Možná by nebylo od věci, kdyby se počet arbitrů mírně zvýšil.", "členové a kandidáti politbyra jsou v prvé řadě oddaní věci socialismu" = "arbitři by měli by mít v prvé řadě vždy na mysli dobro projektu", "na kandidátkách Národní fronty jsou jen občané oddaní věci socialismu" = "vyberte ty, kteří mají na srdci dobro projektu", "straničtí a státní funkcionáři nemají žádné výhody, jsou pracujícím na očích" = "Arbitři proti Vám nemají žádné výhody, nemůžou se před Vámi nikam schovat a tam pracovat.", "komunisté jsou součástí dělnické třídy" = "Arbitři nejsou bozi, ale lidi jako Vy."), říká nám toto: ArbCom fungoval dobře a líp fungovat nemůže.

Jak je to doopravdy? Stejně jako s reálným "socialismem". ArbCom fungoval špatně a hůř fungovat nemůže. Triviální spor Adam Hauner v. Danny B. není ArbCom schopen rozhodnout půl roku. ArbCom stouží jako nástroj IRC kliky pro špinavou práci: k persekuci p. Hedvíčka, Jvana, Aeromixe, Semenáče či Pmp. Jiné nepohodlné wikipedisty odsouvá do kategorie druhořadých wikipedistů (Pastorius) pod permanentní buzerací, nebo se o to aspoň pokouší (Tomáš Pecina).

Jak z toho ven? Na sk: se ukázalo, že jeden gauner (Nácek Pospíšil) dokáže otrávit celkovou atmosféru. Dostane-li se tedy on, Petr K či Che do ArbComu, období Tání skončí stejně rychle jako po XX. sjezdu.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>