19. června 2007

Zpověď novináře

Malý čtenář nás upozornil na zpověď jednoho málo známého novináře. Protože je symptomatická, tak z ní vyjímám: "Jsem jen unavený, protože jsem léta věřil, že politika bude určitě lepší a lepší, stejně jako jsem věřil, že spravedlnost bude spravedlivější a spravedlivější."

Naši novináři nechtějí o realitě referovat, oni ji chtějí měnit. Jenže kvůli tomu nemají chodit do novin, nýbrž do politiky.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>