28. června 2007

Ať se ArbCom přejmenuje na Gestapo

Nikdy mne nepřestane fascinovat, jakou neuvěřitelnou směsicí bohorovnosti, naivity, dilettantismu a ignorance se vyznačují současní členové českého ArbComu. Naposledy Wikimol napsal doslova toto: "Ale pochybuju, že byste se dál shodli v čem - teoreticky řečeno třeba v hledisku, jestli to má být arbitráž víc arbitrážní (řešit jen o co kdo požádá v rámci co chtějí účastníci řešit) nebo inkviziční (vystupovat za projekt, i když o to nikdo nestojí), a v plno dalších věcech."

Pominu-li, že odborně se říká způsobu vedení processu, který on laicky označuje jako "arbitrážní", kontradiktorní, chtěl bych vidět jediný arbitrážní soud na světě, který se řídí inkvisičním principem. Nepochybuji, že současní arbitři se inkvisičním principem řídili, protože vyhovuje jejich naturelu. Bezelstný -jkb- hovoří dokonce o "arbitrovaných" wikipedistech. Jenže opuštění "arbitrážního" (dle pojmosloví Wikimola) principu arbitrage v ruku v ruce s tajným rozhodováním znamená jen jedno. ArbCom se nepodobá žádnému známému arbitrážnímu soudu, nýbrž spíše Gestapu.

2 komentáře:

  1. A co na to jít opačně, přejmenovat Gestapo na Arbcom? To by teprve upoutalo pozornost světové veřejnosti na vaši perrssekucci.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>