10. července 2007

Proč je vlastně na wiki taková hrůzovláda

Stejně jako v 50. letech. Kommunisti ve své většině nebyli horší než ostatní lidé (i když nějaký Cynik se tam také našel), ale stvořili zrůdný systém. Dílem z blbosti, dílem z ignorance, dílem z nepochopení fungování systémů.

To samé platí pro wiki. Wikimol kupříkladu napsal à conto fungování ArbComu: "by možná pomohlo snažit se tvořit zpravidla co nejmenší pracovní skupinu - 3 člennou (tři tvoří společnost)". Těžko si představit větší omyl. Největší hrůzy ArbCom vyplodil, když o všem rozhodovali 2 arbitři (to je ovšem možné pouze v Kocourkově a v českém ArbComu).

Tomu všemu vládne bezduchý český formalism: "V arbitráži to ale nejde - arbitr si nemůže strany brát stranou a „hučet“ do nich, arbitráž je formální." Wikimol zřejmě nikdy neviděl pre-trial fasi amerického soudního processu. Ale možná je to tak lepší. Mám obavy, že na české části wiki by i mediace vypadala spíše jako její karikatura – paternalistické povyšování se nad "mediované" (v dikci Upravence).

Je pozoruhodné, jak typicky českou vlastností je zakopání se na posicích. Do ArbComu kandiduje 10 lidí a kdyby wiki neovládali komsomolci, bylo by to ještě více, ale pro Wikimola "není zde tolik lidí, není zde tolik potenciálních kandidátů".

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>