17. července 2007

Známá nemoc

Rum napsal: "Jeho přemýšlení o moci a vlivu (které samozřejmě vidí u jiných a ne u sebe, např. [23]), je varující. Je to známá nemoc u redaktorů, kteří kdysi měli projekt zcela pod kontrolou, kterou s jeho růstem ztrácejí a nemohou se s tím vyrovnat."

Měl jsem kdysi wikipedii pod kontrolou. Pak přišel Egg a tu kontrolu jsem ztratil. Nebylo lehké se s tím vyrovnat, ale odešel jsem středem: přestal jsem do wiki psát. Nebýt Malého čtenáře a p. Pospíšila, do wiki bych se nevracel. Když jsem se vrátil, chtěl jsem jen respekt pro svou odlišnost. Místo toho jsem byl několikrát zlynchován a lynch trvá dodnes. Myslím, že je to více visitka lyncherů než má.

Vzhledem k tomu, že Egg je svou podstatou troll a nikoliv vůdce, měl po mém vyštvání wiki pod neformální kontrolou Beren. Dokonce platilo "wiki, to je Beren". Nedávno začal svou autoritu ztrácet. ArbCom mu dokonce odmítl vyhovět v dalším lynchi (potrestání A za to, co dělá B - typická berenovština), a to ústy Chea, který byl jinak pro každou špatnost.

Beren se svým citem pro moc vyřešil svou nemoc asi nejlépe. Kandiduje do ArbComu a nejvyšší pravděpodobností bude zvolen. Blahopřeji mu, že bude moci účinněji buzerovat ty, kterým vyhlásil válku.

Updated.

2 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>