25. července 2007

Znásilnění

V jedné diskusi na NP jakýsi Han bořil mýthy: "Ale víte, kdo je ve skutečnosti nejčastější obětí znásilnění, která téměř nikdy útočníka neoznámí? Je to osaměle žijící žena ve věku mezi 45 až 60 lety, vyššího vzdělání, žijící v sídle do 20 000 obyvatel, v příjmové škále 10 000 až 25 000 Kč měsíčně. Nejvýhodnější oběť, uvědomující si už předem, jakou infámii a posměch (dnes snad spíše tajený) by jí přineslo oznámení násilníka (v těchto případech to bývá nejčastěji soused, známý, spolupracovník) . . . Ujišťuji Vás, že pro zjišťování latentní kriminality existují propracované a spolehlivé nástroje (pracuje se s matematickými modely, teorií pravděpodobnosti aj.) proti běžnému přesvědčení většiny laiků jsou starší ženy relativně častým cílem sexuálního násilí. Násilníkovi totiž nejde o žádná estetická, prestižní, citová nebo jaká kriteria, nechce žádný vztah, nevkládá do oběti žádné očekávání, kromě jediného: dosáhnout vlastního uspokojení s minimem rizik ze strany obranyschopného objektu."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>