19. prosince 2010

Shození (whistleblowing)

S nynější affairou, jejímž protagonistou je Libor Michálek, do ČR plnou vahou vtrhl kalvinistický koncept whistleblowingu. Domnívám se, že v rámci jeho akulturace bychom ho měli i česky pojmenovat. Navrhuji neologism shození a whistleblowera překládat jako shazovač.

Prvním příkladem právního předpisu chránícího shazovače je Lloyd-La Follette Act (1912). Celá serie právních předpisů byla přijata v 70. letech. V ČR je pravním vacuum. Jasnou řečí mluví toliko trestní zákoník: neoznámení trestného činu (§ 168 TZ 1961, § 368 NTZ). Na rozdíl od § 168 odst. 2 TZ 1961 již NTZ nestanoví tvrdou oznamovací povinnost udat svého blízkého, pokud se dopustil vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3 nebo genocidia (§ 259). Na druhou stranu, NTZ okruh zločinů, kde je povinnost udat, podstatně rozšiřuje:

TZ 1961 NTZ
trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), ohrožení utajované informace (§ 106 a 107), porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a,124b,124c), porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), padělání a pozměňování peněz (§ 140), porušování mezinárodních sankcí (§ 171e), neoprávněného nakládání s osobními údaji (§ 178 odst. 3), účasti na zločinném spolčení (§ 163a odst. 2 a 3), obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2, týrání svěřené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), genocidia (§ 259) nebo používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262) trestný čin vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), válečné zrady (§ 320), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3

Problém shazování je závažná morální otázka. V české mentalitě, která je svým původem katholická, je udavačství morálně nepřijatelné. A shazování je jen mírnější varianta téhož. Zeptal jsem se jednoho člověka, jehož morální názory vždy beru v potaz, protože je osvědčil svým vlastním životem. Podle jeho názoru má člověk ve vrcholné funkci (a nejen tam, samozřejmě) odolat pokušení sám – na vršku vždy fouká. Od toho je placen. Snaha za každou cenu potrestat pokušitele shozením je mravně pochybná a zavání vigilantismem.

Updated.

28 komentářů:

 1. Někoho "shodit" má vysloveně negativní podtón. Když se budete ucházet o dívku a já řeknu, že se v noci počuráváte, tak jsem "shazovač". Nemůžete ale označit někoho, kdo odhalil pokus o krádež stamillionů, za "shazovače" nebo "udavače".

  OdpovědětVymazat
 2. Však ano, to je schválně. Na rozdíl od udavačství je to však ještě mírné.

  Jste zjevně nakažen kalvinistickou mentalitou.

  OdpovědětVymazat
 3. Tomu nerozumím: podle Vás by bylo mravnější, kdyby Michálek držel hubu (a basu s modrými zloději), a nechal je, aby okrádali dál? Nevyhlásila ironicky právě tahle vláda "boj s korupcí"? Je pak úředníkovo konsekventní dodržování slíbeného vládního programmu (o evt. záchraně peněz daňových poplatníků nemluvě) negativním projevem kalvinistické mentality??? A opak je chvalitebný? Člověče, pro Vás asi platí nadpis Pecinova článku "Normální je krást"!!..:-O

  OdpovědětVymazat
 4. Michálek byl v posici, kdy mohl učinit korrupci účinnou přítrž. Místo toho z toho udělal mediální show.

  Je pak úředníkovo konsekventní dodržování slíbeného vládního programmu (o evt. záchraně peněz daňových poplatníků nemluvě) negativním projevem kalvinistické mentality???
  Čtěte mne prosím pozorněji. Mluvím o shazování, nikoliv o participaci na korrupci.

  Člověče, pro Vás asi platí nadpis Pecinova článku "Normální je krást"!!..:-O
  Co je toto za blábol? Vysvětlete mi, jako údajně pravoslavný, kde Tradice učí, že se má udávat?

  OdpovědětVymazat
 5. Michálek byl v posici, kdy mohl učinit korrupci účinnou přítrž.
  Jste si tím jist? Já mám naopak obavy, že ani mediální show té korrupci přítrž neučiní.

  Čtěte mne prosím pozorněji. Mluvím o shazování, nikoliv o participaci na korrupci.
  Nešlo ale o to neparticipovat na korrupci. Šlo o to učinit jí přítrž a zabránit jí do budoucna (např. potrestáním a vyhozením zkorrumpovaných úředníků).

  Vysvětlete mi, jako údajně pravoslavný, kde Tradice učí, že se má udávat?
  Udávání má vysloveně negativní obsah. Za války udali gestapu souseda, že poslouchá zahraniční rozhlas, za bolševika, že rozmnožuje Chartu, dnes že tvrdí, že jich bylo jen 3 a půl. Ale oznámení trestného činu proti zákonům, jež skutečně slouží na ochranu obyvatelstva, se tak neříká (byť je to možná právnický terminus technicus). Bible nás učí v MT 18: 15-17 o napomínání. Česká společnost ovšem není křesťanská a místo církve je tam justice. Michálek by neudáním zhřešil opomíjením dobrého.

  Nebo máte pocit, že když bych načapal toho našeho pedofila při činu, tak bych měl mlčet jinak budu kalvinistický udavač?

  OdpovědětVymazat
 6. Také se domnívám, že Vodník má pravdu. Představa, že by PČR cokoli vyšetřila, je z kategorie povedeného humoru.

  OdpovědětVymazat
 7. Kromě toho on prokazatelně několik pokusu o to, řešit celou věc se zodpovednymi lidmi a bez účasti medii udělal. Zveřejnění bylo az zoufalý, posledni pokus tomu zabránit. Shazovac?

  OdpovědětVymazat
 8. Vodníku, já sice chápu, že k theorii managementu máte hlubokou skepsi, ale představa, že ředitel instituce tuto instituci neřídí, není z tohoto světa. Takto já diskutovat neumím.

  Já mám naopak obavy, že ani mediální show té korrupci přítrž neučiní.
  Jasně, že ne. Tam jsme v naprosté shodě. Celá ta věc má jediný cíl: zvýšit zisky Mladé fronty.

  Šlo o to učinit jí přítrž
  Článkem v novinách? Nebuďte směšný. Já vím, že si novináři rádi hrají na spasitele lidstva, ale Vy byste měl mít rozum.

  zabránit jí do budoucna (např. potrestáním a vyhozením zkorrumpovaných úředníků).
  Tím se opravdu korrupci zabrání. To je asi tak stejně účinné, jako když měla kommunism v Rusku opravit náhrada Chruščova Brežněvem.

  Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra.
  Již proti tomu se Michálek prohřešil.

  Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní.
  Tedy žádná udání, ale pěkně otevřené jednání. Opět si Michálek slova Písma vyložil pěkně svérázně.

  Michálek by neudáním zhřešil opomíjením dobrého.
  Ještě bych pochopil, kdyby se Michálek obrátil na policii nebo na státní zastupitelství. Ale on se obrátil na noviny. WTF?!

  Nebo máte pocit, že když bych načapal toho našeho pedofila při činu, tak bych měl mlčet jinak budu kalvinistický udavač?
  To si zvažte, Bible mluví jasně. Ani kalvinistický NTZ udání nežádá (§ 187 NTZ: pohlavní zneužití).

  OdpovědětVymazat
 9. Prosím Vás, Vodníku, klikl jsem na Váš odkaz na "pedofila" a vedlo to na Petersův blog. Myslel jste tím, že Peters je pedofil?

  OdpovědětVymazat
 10. Oprava linku pro Starého pána, s omluvou.

  OdpovědětVymazat
 11. Článkem v novinách? Nebuďte směšný. Já vím, že si novináři rádi hrají na spasitele lidstva, ale Vy byste měl mít rozum.
  Vzhledemm k tomu, jak se causa vyvíjí, musím uznat, že článek v novinách to nenapraví. Nicméně o tom všichni vědí. Oni o tom všichni věděli už dřív, ale teď jsou důkazy. Až poletí tihle Drobilové a Knetigové z oken na kopí, nikdo nebude moct říct "Zabíjejí nevinné!"

  To je asi tak stejně účinné, jako když měla kommunism v Rusku opravit náhrada Chruščova Brežněvem.
  Pokud budou lidé smýšlet jako Vy a ostrakisovat Michálky coby "shazovače" tak jistě.

  Již proti tomu se Michálek prohřešil.
  Jasně. Vy byste chlapa, který znásilňuje dítě, přátelsky napomenul mezi čtyřma očima. Já bych ho docela kalvinisticky udal - a možná předtím bolševicky seřezal.

  OdpovědětVymazat
 12. Michálek: "»Předpokládal jsem, že pokud seznámím ministra s nahrávkami, tak se k tomu postaví čelem a ukončí spolupráci s Knetigem,« řekl Michálek. Největším překvapením pak pro něj byla reakce premiéra. Předpokládal prý, že se pokusí zjistit skutečný stav věcí, než se obrátí na média." (zdůraznění moje)

  OdpovědětVymazat
 13. A ještě Okamura:

  1) Předseda vlády a jeho úřad podezření z plánů na podvody při veřejných zakázkách systémově neřešili a snažili se podezření ututlat. Povinností premíéra totiž bylo ihned informovat příslušné orgány.

  2) Ministr se snažil podplatit ředitele Michálka funkcí náměstka výměnou za zničení důkazů o trestním jednání svých přátel a v opačném případě vyhrožoval okamžitým vyhazovem. Dopustil se tím trestných činů vydírání a zneužití pravomoci úředního činitele. Premiérovi to nepřipadne neetické.

  3) Ministr v nahrávkách rozkryl způsob kvalifikace na jemu podřízených úřadech - tím je "politické krytí" a povinnost loajality vůči "pokrývačům". Premiér se od takového pojetí také nedistancoval.

  ...

  Libor Michálek už jednou za upozornění na finanční machinace z práce letěl. V polovině 90. let kvůli tomu, že jako makléř Fondu národního majetku veřejně upozornil, že ze 140 miliard v investičních privatizačních fondech skončilo 50 miliard neznámo kde.

  Lidé, co fondy rozkradli, si dodnes majetek beztrestně užívají. Libor Michálek, člověk, který přes neblahou zkušenost, na zlodějny zase upozornil, je opět bez práce. A premiér? Nemá etický problém.

  OdpovědětVymazat
 14. Nicméně o tom všichni vědí.
  To je toho.

  Oni o tom všichni věděli už dřív, ale teď jsou důkazy.
  Důkazy o čem? Že jsou papaláši svolní k lecčemus? To víme všichni dávno.

  Až poletí tihle Drobilové a Knetigové z oken na kopí, nikdo nebude moct říct "Zabíjejí nevinné!"
  Já vím, že máte podobné fantasie již dlouho, ale zkuste aspoň někdy žít v reálu. Prosím Vás o to.

  Pokud budou lidé smýšlet jako Vy a ostrakisovat Michálky coby "shazovače" tak jistě.
  I bez té ostrakisace by to dopadlo stejně. Přečte si toho Sokola, na nějž v článku odkazuji.

  Vy byste chlapa, který znásilňuje dítě
  Neplete si náhodou zneužití a znásilnění?

  Já bych ho docela kalvinisticky udal - a možná předtím bolševicky seřezal.
  Aha. A já myslel, že jste v affairach ministrantů na katholické straně.

  Předpokládal jsem
  A proč ho o to nepožádal? Proč nevyvodil on sám zásadní závěry, např. to, že Knetig bude na SFŽP persona non grata?

  Předpokládal prý
  Samé předpoklady. Tohle Vy, Vodníku, vážně obhajujete? Tohle nemužné chování? Neměl předpokládat, ale jednat. Ale on evidentně dal přednost tomu, aby vznikl skandál. Cui bono?

  OdpovědětVymazat
 15. Okamura je totálně mimo. Proč by měl premiér něco dělat na základě svědectví z druhé ruky? V normálním státě je takové svědectví naprosto nepoužitelné. Premiér není soud, aby mohl vyhodnocovat, zda má pravdu Michálek nebo Knetig.

  Drobilovo jednání je podivné, ale odmítám odstřelovat lidi na základě verse jen jedné strany.

  Politické krytí je naprosto normální. Nebo si snad někdo myslí, že by exekutivní funkce měly být obsazovány jinak? Tady si zase někdo plete politická jmenování a státní správu, která musí být odborná.

  V polovině 90. let kvůli tomu, že jako makléř Fondu národního majetku veřejně upozornil, že ze 140 miliard v investičních privatizačních fondech skončilo 50 miliard neznámo kde.
  Pokud slavné Zemanovy Čisté ruce Michálkovo tvrzení nepotvrdily, tak bylo evidentně nepodložené.

  OdpovědětVymazat
 16. Petersi, s takovými občany jako Vy mají Nečasové, Drobilové, Knetigové a jiní prevíti s Íčky za zády zlatou budoucnost. A všichni eventuální Michálkové budou effektivně demotivováni s tím něco dělat.

  V ČR je situace zralá na revoluci, krvavou. Už dávno. Pokud k ní nedojde, je český národ zdegenerované stádo otroků, které si nic jiného než vládce-zloděje nezaslouží.

  OdpovědětVymazat
 17. Za to když Mladá fronta bude psát o Drobilovi, tak korrupce okamžitě skončí. Kam se poděla Vaše skepse k establishmentu? Žerete to Mladé frontě i s chlupama.

  A všichni eventuální Michálkové budou effektivně demotivováni s tím něco dělat.
  Pokud bude méně Michálků a více Pithartů, bude to pro ČR jedině lépe.

  V ČR je situace zralá na revoluci, krvavou.
  Jistě. Aby nám tady další pravoslavní, kteří teda nejsou tak dobří pravoslavní, ale myslí to taky dobře, zase 40 let vnucovali ruštinu a říkali, co máme dělat.

  Pokud k ní nedojde, je český národ zdegenerované stádo otroků, které si nic jiného než vládce-zloděje nezaslouží.
  Nebo spíš mnohem vyspělejší než líní Řekové a aggressivní Rusové, kteří nikdy nikomu nic nevnucovali, jen anektovali celý Kavkaz, střední Asii a Sibiř k tomu.

  OdpovědětVymazat
 18. Zcela souhlasím s Petersem!!!

  V tomto:
  "Až poletí tihle Drobilové a Knetigové z oken na kopí, nikdo nebude moct říct "Zabíjejí nevinné!"
  Já vím, že máte podobné fantasie již dlouho, ale zkuste aspoň někdy žít v reálu. Prosím Vás o to."

  Ano, ty zprávy o kopích nastražených do dráhy dopadu defenestrovaných jsou pravděpodobně skutečně nereálné. Zkuste si to představit ... nejen že byste za takové situace dost možná o to kopí přišel, ale ještě byste, kdybyste to kopí držel, mohl přijít k tělesné újmě, když byste špatně odhadl místo dopadu Drobila nebo Peterse. Lepší by bylo těmi kopími je po dopadu dorazit.

  OdpovědětVymazat
 19. Mluvíte z cesty...
  To je tedy reakce. Lišíte se nějak od starého trolla Starého pána?

  OdpovědětVymazat
 20. Mám pocit, že Vámi vyznávaný morální kodex se nápadně morálnímu kodexu těchto pánů.

  OdpovědětVymazat
 21. Vodníku, s Vámi není rozumná diskusse možná. Vtip má být argument? Zkuste se smířit s tím, že ne každý je z Vašich kalvinistických názorů nadšen a že je dokonce, ó jaká troufalost, nesdílí. A znovu opakuji, že jsem tuto otázku diskutoval s člověkem, o jehož mravní integritě nejsou sebemenší pochybnosti. Zítra se pokusím to udělat znovu. Pro jistotu.

  OdpovědětVymazat
 22. Jestliže je ten člověk ochoten bavit se s někým, kdo chronicky lže a ještě žije z výpalného, pak to s jeho morální integritou tak slavné není.

  OdpovědětVymazat
 23. Starý pane, umíte něco jiného než trolling? Zdá se, že ne. Hodnota Vašich příspěvků je nullová; napříště Vás budu mazat automaticky.

  OdpovědětVymazat
 24. Máte na mysli „superstar racing“? U něj jsem na pochybách, zda je to spam.

  OdpovědětVymazat
 25. Kliknul jsem na jeho blog a nepřijde mi to jako farma.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>