13. března 2011

Anonymní kommentáře

Protože někteří kommentátoři nebyli schopni respektovat tento jasný pokyn: „Anonymní kommentáře jsou krajně nežádoucí, a proto budou bez dalšího mazány,“ formální možnost svůj příspěvek nepodepsat jsem zrušil.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>