20. března 2011

Zabrždění vzduchu při výslovnosti souhlásek

podle místa:
 1. labiální (rty – v, f)
 2. dentální (zuby – anglické th)
 3. alevolární (za zuby – s, t, r)
 4. palatálně alevolární (dále za zuby – š)
 5. palatální (na patře – ch)
 6. velární (zadopatrové – k, ng)
 7. uvulární (úplně vzadu v ústech – arabské q)
 8. glotální (v krku – h, ráz)
podle stupně:
 1. plosiva (úplné zastavení proudu vzduchu – p, t, k)
 2. afrikáty (úplné zastavení kombinované s frikativy – kombinace d + ž = dž)
 3. frikativa (zdržují jej do slyšitelného tření – f, s, š)
 4. aproximanta (zbržďují jej jen málo – r, l)
Pramen: Paželv.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>