12. března 2011

Causa Wolf – 10 let od normalisace theologické fakulty

Před 10 lety (na konci roku 2001) Pravda a láska ukázala, jaké je schopna volit prostředky k dosažení svého, když katholickou theologickou fakultu University Karlovy očistila od tradicionalistů.

Je nutno uvést, že křehké příměří mezi tradicionalisty a modernisty vypověděli tradicionalisté, když v roce 1996 z fakulty vyhodili neomodernisty Štampacha a Halíka. Reakce Pravdy a lásky na sebe nenechala dlouho čekat, přičemž původně se persekuovaných modernistů nezastala. Vlk: „Chápu, že pan doktor Štampach je právem rozhořčen a ztrácí trpělivost kvůli způsobu, jakým byl z fakulty propuštěn, ale nemyslím si, že by ho tato situace opravňovala k tomu, aby označil děkana Wolfa vlastně za exponenta bývalého režimu. To hraničí s právní postižitelností.“

V prosinci 1996 byl Václav Wolf zvolen potřetí děkanem KTF UK. Universita ani arcibiskupství to nehodlalo respektovat. Proto byl novým děkanem zvolen tradicionalista Jaroslav Polc, Wolfův člověk. V prosinci 1999, když mu mělo vypršet volební období, byl novým děkanem opět zvolen Václav Wolf. Dne 28. února 2000 jej Vlk vetoval. Proto byl děkanem znovu zvolen Polc.

Aby se porážka modernistů neopakovala potřetí, zahájil stát 14. prosince 2001 řízení o odejmutí akreditace. Ta byla skutečně pozastavena a 3. ledna 2002 dostala KTF UK nucenou správu. V únoru 2002 byli tradicionalisté z fakulty vyhozeni, Wolfovi Vlk dokonce odebral kanonickou missi. Dne 2. prosince 2002 byla normalisace dokončena a fakultě byla vrácena akreditace. Dne 31. ledna 2003 byl novým děkanem zvolen modernista Ludvík Armbruster, čímž byla normalisace završena i formálně.

Závěr: Křehké příměří porušili intolerantní tradicionalisté, když vyhlásili modernistům válku. Nicméně processy, které rozpoutali, semlely je samotné. Modernistům lze proto vyčítat, že chovají stejně jako oni: Mezi Wolfem a Vlkem nebyl z procedurálního hlediska žádný rozdíl. Wolf: „Připomíná mi to některé události z mé pedagogické praxe, například okolnosti, za nichž jsem musel v době hluboké totality opustit Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Jenomže tehdy jsem měl proti sobě komunistické pochopy a ne lidi, kteří se tváří jako demokraté.“

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>