10. dubna 2011

Jak to chodí v Blistech

Výpověď Fabiana Golga.

3 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>