15. dubna 2011

Sv. Trojice

Anotace části monografie Syntéza dogmatické teologie I: Bůh v Trojici (Praha 2003), jejiž autorem je Jean-Hervé Nicolas (1910–2001).

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>