2. dubna 2011

Papež jako strážce pravověří

V debatě o „čestném“ papežském primátu je nejlepší nechat zaznít fakta. Byzantský učenec Σωκράτης Σχολαστικός (380–440) napsal Η εκκλησιαστική ιστορία (církevní dějiny let 305–439). V nich doslova uvádí: „an ecclesiastical canon commands that the churches shall not make any ordinances against the opinion of the bishop of Rome.“ A s tím ani žádný pravoslavný sektář nehne.

Jak vlastně pravoslaví vzniklo? Založil ho 23. října 858 císař Michael III. Opilec, když sesadil posledního nezpochybnitelně katholického patriarchu Cařihradu, sv. Ignáce, a na patriarchu pak na vánoce během 3 dnů povýšil laika Photia. Není bez zajímavosti, že Opilec se pokusil o imperiální expansi, když na Velkou Moravu poslal Cyrila a Methoděje, aby tam vybudovali pevnější církevní struktury. (Morava již dávno před tím byla katholická.) Photius se pak po Opilcově zavraždění stal vůdcem caesaropapistické sekty, která po jistém intermezzu po roce 867 na Východě zvítězila. Příčiny byly strukturální: Cařihrad byl po 150 letech prakticky nepřetržité herese (s výjimkou let 787–814) věroučně oslaben. Po roce 1453 ztratila pravoslavná sekta raison d'être. Nový si našla ve zdůrazňování rozdílů od katholictví.

Update: Opraven chybný odkaz.

6 komentářů:

 1. an ecclesiastical canon commands that the churches shall not make any ordinances against the opinion of the bishop of Rome.
  Který kánon? Tady opravdu nejsme českých novinách, kde se může vágně plácat a nikomu to nevadí.

  OdpovědětVymazat
 2. Vodníku, 1500 let mrtvý člověk Vám asi neodpoví. Co Vám brání podívat se do pramene, který, na rozdíl od Vašeho neblahého zvyku uvádím a nechci po Vás, ať si ho sám najdete, protože Sókratés žádným jiným dílem tak znám není? Pak si snadno najdete poznámku pod čarou číslo 268: „The word 'canon' here is evidently used in its general sense. There is no record of any enactment requiring the consent of the bishop of Rome to the decisions of the councils before they could be considered valid. There may have been a general understanding to that effect, having the force of an unwritten law. In any case the use of the word by Socrates is quite singular, unless we assume that he supposed there was such an enactment somewhere, as is implied by its use ordinarily.“

  OdpovědětVymazat
 3. The word 'canon' here is evidently used in its general sense.
  To samozřejmě předpokládám! Ostatně užití neurčitého členu to prozrazuje.

  There is no record of any enactment requiring the consent of the bishop of Rome to the decisions of the councils before they could be considered valid.
  Tak proč to uvádíte jako argument? Protože "there may have been a general understanding to that effect..."? O tom není žádné svědectví, o opaku ano.

  OdpovědětVymazat
 4. Tak proč to uvádíte jako argument?
  To je naprosto evidentní, stačí jen trochu uvažovat. Zatímco Vy se nesmyslně točíte na „an ecclesiastical canon commands that“ jako nějaký legalista, podstatné je toliko toto: „the churches shall not make any ordinances against the opinion of the bishop of Rome.“

  A proč, milý Watsone? Inu proto, že pravoslavný ze 4. století potvrdil, že papež měl juridikční pravomoc nad celou církví. To, že to pravoslaví (= caesaropapistická sekta) po svém vzniku 23. října 858 odmítlo respektovat, je sice smutné, ale nic to nemění na faktu, že caesaropapisté si vymysleli novotu: církev rozpadlou na federaci 14 církví.

  OdpovědětVymazat
 5. Smazáno žvanění bez jakékoliv hodnoty.

  OdpovědětVymazat
 6. "Není bez zajímavosti, že Opilec se pokusil o imperiální expansi, když na Velkou Moravu poslal Cyrila a Methoděje, aby tam vybudovali pevnější církevní struktury. (Morava již dávno před tím byla katholická.)"
  Samozřejmě, že šlo o mocenské zájmy jak VM, tak Byzance, ale Vaše tvrzení o katolictví VM je značně přehnané. Ano, pár velmožů bylo pokřtěno bavorskými katolíky, ale jinak VM byla pohanská. A K+M tehdy byli na vyšší úrovni než bavorský klérus.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>