8. dubna 2011

Pseudoprávník Rychetský

To, že předseda českého ústavního soudu, JUDr. Pavel Rychetský, má jen nekvalitní kommunistické právní vzdělání, je obecně známo. Přesto míra jeho neznalostí někdy opravdu překvapí.

Rychetský se největší část svého professního života živil soukromým právem. Člověk by tedy očekával, že smlouvy zná, jako když bičem mrská. Jenže v pořadu České televise Hyde park dne 6. 4. 2011 (na začátku druhé části pořadu) výslovně prohlásil: „Stačilo ukázat smlouvu o půjčce, nebo je snad možné, že úspěšný podnikatel půjčuje částky bez řádné smlouvy?“

Jak je to doopravdy? Ustanovení § 40 odst. 1 občanského zákoníku zní: „Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný.“ Ustanovení § 657 občanského zákoníku zní: „Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.“ Zákon tedy u půjčky formu nestanoví a dohoda stran na formě zde nebyla. Ústní půjčka je proto naprosto řádná smlouva.

Autor nového občanského zákoníku, prof. Karel Eliáš, k tomu dodává: „Pokud jde o formu smluv a projevů vůle vůbec, poznamenává zdejší právo kult kogentních nařízení písemné formy v míře v evropském kulturním kontextu naprosto nebývalé. Osnova [NOZ] tuto přebujelost odklizuje a povinnost zachovat písemnou formu zachovává jen pro nejnutnější případy (např. zřizování věcných práv k nemovitým věcem, ručitelské prohlášení, uznání dluhu).“

Bývalí kommunisté by měli z justice odejít. Jejich erudice a morálka novým poměrům nestačí.

2 komentáře:

  1. Ten pořad jsem viděl a myslím že jste Rychetského špatně pochopil. Om netvrdil, že musí být uzavřena písemná smlouva. On pouze říkal, že je podivné, když vysoký politický činitel půjčuje bez písemné smlouvy. S tím se dá souhlasit.

    OdpovědětVymazat
  2. Naprostý souhlas s Pepou, vy jste Petersi nepochopil, co Rychetský řekl. Není tam slovo o tom, že by k půjčce byl ze zákona nutná půjčka. Ale ještě jsem neviděl podnikatele, který by půjčoval tímto způsobem. Možná tak maximálně příbuzným, ale systematické půjčky ve vlastní straně, to ne je opravdu podivné.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>