18. dubna 2010

Banho tcheco

Podle Golga výraz brasilské portugalštiny "banho tcheco" znamená "mýt se málo", případně "nemýt se vůbec". Podle brasilského slovníku to však znamená něco úplně jiného: "mýt si pouze genitálie" + "mýt si podpaždí". To mi přijde pravděpodobnější. Podle Golgova výkladu ten výraz pochází ze 30. let 20. století. Nesmíme zapomínat na to, že v té době byla v Československu nižší životní úroveň než v Latinské Americe. Tekoucí voda nebyla zdaleka samozřejmostí. Čeští dělníci si tak do Latinské Ameriky přivezli své návyky z domoviny, kdy se mylo v pracně získané vodě ze studny.