22. dubna 2010

Střízlivý pohled na StB

Jan Frolík (* 1947): "Státní plánovací komise měla ve společnosti daleko větší moc než Státní bezpečnost."