4. dubna 2010

Ne eas ibi

via Magnus Maximus. Otec Raniero Cantalamessa řekl toto:
"By a rare coincidence, this year our Easter falls on the same week of the Jewish Passover which is the ancestor and matrix within which it was formed. This pushes us to direct a thought to our Jewish brothers. They know from experience what it means to be victims of collective violence and also because of this they are quick to recognize the recurring symptoms. I received in this week the letter of a Jewish friend and, with his permission, I share here a part of it.

He said: “I am following with indignation the violent and concentric attacks against the Church, the Pope and all the faithful by the whole world. The use of stereotypes, the passing from personal responsibility and guilt to a collective guilt remind me of the more shameful aspects of anti-Semitism. Therefore I desire to express to you personally, to the Pope and to the whole Church my solidarity as Jew of dialogue and of all those that in the Jewish world (and there are many) share these sentiments of brotherhood. Our Passover and yours are undoubtedly different, but we both live with Messianic hope that surely will reunite us in the love of our common Father. I wish you and all Catholics a Good Easter.”"
To si dovolil mnoho. Citovat žida vyjadřujícího se solidárně k Církvi otřásané homosexuálními pedofilními skandály. A ještě naznačovat, že nynější církevní pašije by se mohly blížit židovským, alespoň v některých aspektech. "Generální tajemník Ústřední rady Židů v Německu Stephan Kramer řekl agentuře AP, že Cantalamessovy výroky jsou "odporné, nemravné a téměř urážlivé vůči obětem zneužívání i vůči obětem holokaustu"." New York Times: "It’s insulting to liken the tragic death of six million Jews with the appropriate outrage of Catholics at the decades-long cover-up of crimes against children by the very men who were supposed to be their moral guides." "Rabbi Marvin Hier of the Simon Wiesenthal Center, called the remarks "hurtful." They "were made in the presence of the pope and the pope himself should take responsibility and apologize for them," he said."

Jediným racionálním vyjádřením tak zůstává výrok londýnského rabína Davida Goldberga: "Velice mě zaráží, jak jsou někteří činitelé ve Vatikánu odtrženi od reality, což odráží i jejich neschopnost porozumět židovskému myšlení [zdůrazněno mnou] či neschopnost vypořádat se s vlnou kritiky, která se nyní proti církvi po celém světě zvedla." Ano, tak to je.