14. dubna 2010

Popíračství zleva

Věra Tydlitátová ostouzí Kommunistický svaz mládeže, protože měl tu drzost, že napsal: tzv. Katyňského masakru, který, jak známo, nespáchala sovětská strana, jak se nyní neustále předhazuje veřejnosti, ale nacistická, tedy reakční armáda kapitalistického světa…

Je strašlivé, že těch pár slov je myšlenkový zločin, za který by měl být někdo potrestán, a to dokonce žalářem. Zároveň je to ironie, protože nacističtí váleční zločinci byli v Norimberku z jeho spáchání skutečně obviněni.