3. ledna 2010

Positivism

K jednomu málo reflektovanému důsledku kommunismu patří petrifikace positivismu jako vůdčí ideologie. Jsou tím zasaženi zejména přírodovědci a technici (u Kapitána v extrémní podobě jako sociální darwinism), kteří k marxismu jako antinominalistické ideologii měli přirozenou skepsi (byl příliš absurdní a příliš v rozporu s realitou), vinou absence humanitního vzdělání si proto ponechali jako svůj světový názor hlavní ideologii 19. století.

Jak se to projevuje? Adorací překonaných veličin, např. v historiografii Josefa Pekaře. Pošetilými spory – čeští přírodovědci jsou massově činní v Sisyfovi, což je Západě obskurní spolek. Tam převažují pokročilá studia (v ČR v rámci CTS). Excessivním důrazem na klassifikaci – ad absurdum dovedenou thomistickou scholastiku. Například ve výuce práva je jsou především přednášeny "telefonní seznamy": typy právních skutečností, druhy změn závazku, kategorie trestných činů etc. Převaha normativity nad deskripcí a discoursem. Na Západě postmoderna svou metakritikou správně odhalila positivism jakou pouhé další velké vyprávění.

Avšak nejvíce byla zasažena jazykověda, která celý kommunism nedokázala vstřebat základy semiotiky, takže setrvala na pošetilém názoru: "Fonetický pravopis (tj. zvuková podoba jazyka odpovídá psané) z praktického pohledu je naopak výhoda – člověk se nemusí kvůli psaní skoro učit další jazyk (tj. psanou podobu toho samého), obě varianty jazyka se vyvíjejí společně. Je to jednodušší, systematické." Ve skutečnosti již Saussure v roce 1916 ukázal, že mluvený jazyk a psaný text jsou dva odlišné znakové systémy. Proto je nevhodné je míchat a jeden nadřazovat druhému.

Nicméně Adamu Živnéři vulgo Eddiemu bych rád vzkázal, že svém fanatickém nadšení z wiki jsem se v roce 2004 dopouštěl hříchu proselytismu a skutečně jsem měnil lidem pravopis jejich článků na tradiční. Musel přijít až Pastorius, který mi otevřel oči, že takový fanatism nikam nevede. Pak na wiki panovala tolerance, pravopis nikdo nikomu neměnil (leda omylem), což se změnilo až tím, když se Cynik a jeho tehdejší kamarád Egg přihlásili o slovo a postmodernu na wiki nahradili positivistickým normativismem.

4 komentáře:

 1. CSICOP až tak obskurní organizace není.

  OdpovědětVymazat
 2. To jste to zase namixoval:)

  Od zadu. Primární komunikační metoda člověka je řeč. Psaní je sekundární (viz vývoj druhu i jednotlivce). Lidskou přirozeností je lenost, proto základním trendem je zjednodušování. Ale lidé, kteří se už nějakou gramatiku naučí, nemají zájem se to přeučovat. Nicméně nakonec umřou a i mladší posunou standard k jednoduchosti a ke shodě s fonetickou podobou řeči.

  Sisyfos je poměrně zkostnatělý spolek brzdařů. Nicméně velmi užitečná organizace směrem k lidem s malým (převažující skupina v populaci) či jen humanitárním vzděláním. Sisyfos bude mít v 99% případů pravdu. Jenže právě v tom 1% je budoucnost a posuv vpřed, což však pro výše jmenované skupiny nemá valný význam (raději nebudu spekulovat, kam zařadit sebe:). Stejně by nerozuměly. Držte se ho a neprohloupíte.

  Jestli jsem sociální darwinista neposoudím. Nicméně moje východiska jsou o úroveň níže. V termodynamice.

  OdpovědětVymazat
 3. Co se týká jazyka, nemáte pravdu, ale nechce se mi to teď nějak rozvíjet. Snad časem.

  Byl jsem na jedné akci Sisyfa a připadalo mi to jako jakási černá mše. To svaté nadšení a nenávist mne odpuzovaly. Holt jsem odkojený Zdeňkem Neubauerem (strýc Marka Bendy), nedá se nic dělat.

  Vaše charekteristika: "Sisyfos je poměrně zkostnatělý spolek brzdařů," je přesná. Proto jeho užitečnost vidím jako malou. Na druhé straně jsem byl na jakési přednášce o proutkaření. To bylo zajímavé.

  OdpovědětVymazat
 4. Neubauer: "Kdyby spolek Sísyfos skutečně usiloval o obranu racionality jako koherence a čistoty myšlení, byla by taková péče v současné době zmatení jazyků jen vítaná. Mám ale dobré důvody se domnívat, že jde spíš o prosazování výlučnosti a závaznosti jednoho jediného, "vědeckého" přístupu a potlačování přístupů jiných."

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>