27. srpna 2007

Asimilace a integrace

Opět Martin Fafejta.

2 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>