8. srpna 2007

Rovněž Chmee2 je expert na všechno

Citace debaty dvou typických wikipedických expertů: "Ale co znamená ...udánlivá zrada... ? Bibliofil 19:01, 21. 1. 2007 (UTC) asi tak na 100% bych tipoval, že to znamená překlep písmenka u za z, jelikož jsou u sebe a má to být zdánlivá zrada :)) Jinak mám pocit, že je tam tedka nezdravě moc literatury a něco by se mělo odmazat, jelikož to nesouvisí s Hitlerem tak moc (Hitlerovo padělatelé atd.) --Chmee2 19:08, 21. 1. 2007 (UTC)"

Tak rozšiřme těmto dvěma znalcům češtiny jejich slovní zásobu:

"Mělo-li být nějak prokázáno Kafkovo radikálně levicové smýšlení a jednání, nabízela se jeho udánlivá spjatost s českým levicovým hnutím předválečných let jako jedna z mála možných cest ke vzniku legendy." Josef Čermák: Franz Kafka v zajetí české řeči.

"Tolik jsem se však dověděl, že udánlivá obvinění spočívají ve výrocích turistického klubu v Jilemnici a jiných českých turistických klubů ze severních Čech." senátor Hanuš Hartl

"K § 126 odst. 2. a 3. Ustanovení, že ručí dopravní prostředky (nesloužící veřejnosti), považováno za příliš kruté v případech, kdy bez vědomí třetí osoby použito bylo jejího dopravního prostředku. Udánlivá krutost vylučuje se právě odstavcem 3." Zpráva k vládnímu návrhu celního zákona

"Nemohlo tedy dodáno býti takové množství mouky, aby udánlivá potřeba byla plně kryta." Vládní odpověď na interpellaci.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>