13. srpna 2007

Politická korrektnost na wiki

"Romové jsou minorita, která představuje pro české společnost multikulturní obohacení. Pokud se v souvislosti s nimi vyskytují vyskytují nějaké problémy, je třeba je chápat jako důsledek jejich domněle odlišné mentality, kterou jim většinová společnost díky své xenofobii až razizmu přisuzuje a skutečnosti, že se představitelé vládnoucích elit Čechů (Němců, Francouzů, Angličanů) na Romech v minulosti strašlivě provinili a nyní proto musí přijímat taková opatření, aby odstranili sociální hendikep romské minority a pomohli této skupině občanů tento hendikep překonat. Celé dějiny Romů v Evropě jsou o tom, jak tuto skupinu raziztičtí nebo xenofobní Evropané diskriminovali. Marie Terezie, čeští četníci, romský holokauzt, Jiří Čunek. Existují i razizté nebo xenofobové, kteří se jako razizté na první pohled neprojevují, ale své předsudky skrývají za to, že uvádějí o Romech, byť možná pravdivé, údaje, ze kterých plyne, že se často dopouštějí kriminality a jsou čistými přijemci sociálních dávek." Klára K., upraveno podle připomínek Anglose

Celý kontext je na wiki.
Updated.

2 komentáře:

  1. Tady zcela chybí kontext! Klára K tohle nenapsala podle připomínek anglose, ale napsala to v diskusi, aby toho anglose jako část textu, ve kterém tomu anglosovi odporovala.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>