20. října 2009

Kindlovy stránky

Milan Kindl si založil vlastní stránky. Ať si o něm myslíte cokoliv, jedno je jisté: Hlupák to není.

2 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>