8. října 2010

Neuvěřitelné bláboly

Jakýsi policejní úředník do interního materiálu napsal: „Vazba Pechan a advokát Tomáš Sokol, kdy oba mají být Židé, informace o jejich podpoře financování společnosti Charouze - bývalého automobilového závodníka, dnes podnikatel.“

Nechme stranou, co si o těchto osobních údajích myslí Sokol. Zaujaly mne tyto paranoidní reakce: „použité označení je v podstatě významovou a výrazovou zkratkou, aby pisatel nemusel složitými opisy charakterizovat negativní vlastnosti sledovaných osob. Svědčí to nejen o Sokolově antisemitismu,  ale především o Kubiceho antisemitismu (jeho zažrané mentální stereotypy).“ a rovněž: „Pokud se o nás někdo zmiňuje pejorativně, nelichotivě a se zjevným despektem (byť způsobem neveřejným ve zprávě označené stupněm utajení – což je v Česku zárukou spolehlivého zveřejnění), můžeme to považovat minimálně za rozpor s požadavkem na zachování lidské důstojnosti. To platí jak o Kubicem, pro kterého pojem „žid“ rovná se KZO (za bolševika zhusta používaný terminus technicus – kriminálně závadná osoba – eo ipso „politisch verdächtig“)“

Situační zpráva není žádná analysa. Shrnuje pouze fakta a nemá žádné složité výkladové zkratky, např. Žid = komplexní negativní vlastnost. Navíc policejní analysa není essay, takže není psána, aby ji čtenář musel složitě dešifrovat.

Představa, že v policejním jargonu je „žid“ zkratka za „kriminálně závadná osoba“, je čistá paranoia. Předně, v policejním jargonu se říká „závadová osoba“. Adverbiale tam není, je zbytečné. Logika toho, proč by k tomuto pojmu bylo zaváděno ještě kryptické a politicky citlivé synonym „žid“, mi uniká. Navíc Gvodrazka s bohorovným klidem přehlédl, že se v policejní zprávě nehovoří o náboženství (tj. „žid“), nýbrž o ethnicitě (tj. „Žid“).

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>