2. října 2010

Poučení pro Vodníka: Fanatism nikam nevede

Vodník je nejistý ve své víře, a proto je zvyklý poslouchat autority na slovo i tam, kde žádnými autoritami nejsou. Je zajímavé, že tento svůj postoj přisuzuje i ostatním, takže tvrdí, že přísahám na slova Bohumila Doležala, protože ho v mnoha směrech uznávám. Ve skutečnosti ale je to tak, že se Bohumil Doležal často mýlí. Jenže takový kritický postoj je pro Vodníka nepochopitelný. Má černobílé vidění: Člověk má buď ve všem pravdu, nebo se ve všem mýlí. Proto má takový problém s lidmi jako byl Tertullianus nebo Origenes.

Tak Řehoř Bohoslovec není žádnou autoritou na latinskou filologii, i když tvrdí: „We use in an orthodox sense the terms one Essence and three Hypostases, the one to denote the nature of the Godhead, the other the properties of the Three; the Italians mean the same, but, owing to the scantiness of their vocabulary, and its poverty of terms, they are unable to distinguish between Essence and Hypostases, and therefore introduce the term Persons, to avoid being understood to assert three Essences. The result, were it not piteous, would be laughable.“

Ve skutečnosti to bylo právě naopak. Byla to chudoba řečtiny, která ὑπόστᾰσις používala tu jako synonymum οὐσία, tu jako synonymum πρόσωπον (před tím tvář, jméno či přítomnost). Naopak latina vždy uměla odlišit mezi essentia, substantia a persona.

Závěr. Vodník by neměl řešit svou nejistotu ve víře dogmatisováním nepravdivých tvrzení, jako je Řehoře Bohoslovce o latině. Místo toho by měl sám samostatně uvažovat, neboť je člověk a myšlení je podstatou (substantia, ὑπόστᾰσις) lidství. Jinak je z něj obyčejný fanatik, zde schismatické sekty.

36 komentářů:

 1. Tak Vám děkuji, že jste mne razoblačil, promyslím si nějakou tu sebekritiku...

  Theologie není věda o tom, někoho "právnicky" přesvědčit o své pravdě. Vy se můžete (na rozdíl ode mě) domnívat, že tomu rozumíte lépe (nejen problému samému, ale i tomu, kdo je platnou authoritou) a ve své slepotě odejít tam, kde bude pláč a skřípění zubů. Já nepotřebuju nějaké právnické přesvědčování jiných, nějaké "vítězství v debatě"; já jsem Vám předložil pravdu - chcete-li, obohatíte se, nechcete-li, Vaše věc, Váš problém.

  OdpovědětVymazat
 2. Možná pro Vás na doplnění: když jsem byl v r.1986 na Svaté hoře, měl jsem s sebou Losského Mystickou theologii. Jeden z mnichů ve skitu, kde jsem nocoval, to kommentoval slovy: "Yes. It's a modern classic." Takové potvrzení authorovy kvality z úst athonského mnicha váží víc než posudky universitních doktorů.

  OdpovědětVymazat
 3. Já proti Losskému nic nemám. Jenže se obávám, že Vy, protože se spoléháte pouze na něho a některým jeho zkratkám nerozumíte, jste ho nepochopil. Vizte Vaše šílené omyly u sv. Trojice.

  Co se týká právničení, nejde o nějaké přesvědčování, ale o pochopení problému. Vaše tvrzení o "třech podstatách" svědčí o tom, že není valné.

  OdpovědětVymazat
 4. Vizte Vaše šílené omyly u sv.Trojice... Vaše tvrzení o "třech podstatách"
  Napsal jsem Vám jasně, že jsem to naschvál "přeložil" z řečtiny (bohužel zde nejde dát odkaz na kommentář), a taky následně (doufal jsem) vysvětlil, proč. Jenže když nerozumíte ani doslovnému textu, tak to pak takhle dopadá, když se pouštíte do subtilních nuancí...

  OdpovědětVymazat
 5. Jenže to je důvod, proč tak nesmírně nerozumíte sporu nominalismu s realismem. Do češtiny nemůžete jen tak "překládat", jak si vás napadne, protože to považujete za "správné". České pojmy mají jasně dané významy, zde odvozený od přesných latinských, a proto řecké jonglování s ὑπόστᾰσις falšováním jeho významu nemá chanci na úspěch. A stejně tak to dopadne s vaší blahodatí, což je stejně nesmyslný přístup.

  tak to pak takhle dopadá, když se pouštíte do subtilních nuancí...
  Zfalšování významu ὑπόστᾰσις z bytí na osobu není nic subtilního, nýbrž je to bulldozer. A Váš pokus exportovat tuto řeckou nepřesnost ve výrazu ještě do češtiny je krajně odsouzeníhodný.

  OdpovědětVymazat
 6. Do češtiny nemůžete jen tak "překládat", jak si vás napadne
  Byl to pokus jak Vám otevřít oči. Selhal. Nic naplat.

  České pojmy mají jasně dané významy, zde odvozený od přesných latinských
  Proto má český (a stejně tak obecně západní, "latinský") člověk větší problémy tajům pravoslavného bohosloví správně porozumět (i když u těchto věcí je třeba hlavně modlitby). Proto vladyka sv. Gorazd dovoloval pojem "milost", překlad "Zdrávas" a řadu dalších "latinismů" v české pravoslavné terminologii. Bylo to zamýšleno přechodně a já podporuji úsilí těch českých pravoslavných pastýřů, kteří se domnívají, že už je čas s tím zkoncovat.

  Zfalšování významu ὑπόστᾰσις z bytí na osobu není nic subtilního, nýbrž je to bulldozer
  Nikoli. Je to přesná charakteristika, což Vám Váš překlad prostého latinského, poněkud nepřesného termínu persona pro tutéž entitu brání pochopit.

  OdpovědětVymazat
 7. Byl to pokus jak Vám otevřít oči. Selhal. Nic naplat.
  Nelze nikomu otevírat oči tvrzením nesmyslů, které jsou někde dokonce otevřenou heresí.

  Proto má český (a stejně tak obecně západní, "latinský") člověk větší problémy tajům pravoslavného bohosloví správně porozumět
  Pravoslaví jako celek je mnohem primitivnější něž katholictví (čemuž pravoslavní krajně nepřesně říkají "starobylejší"). Jeho poslední intelektuální výkon je ἡσυχασμός; od té doby jen opisují ze Západu. Takže je to přesně naopak.

  Bylo to zamýšleno přechodně
  Opravdu? To by mě krajně zklamalo. Proč by měla být nějaká umělá hatmatilka lepší než přirozený jazyk?

  já podporuji úsilí těch českých pravoslavných pastýřů, kteří se domnívají, že už je čas s tím zkoncovat.
  Aneb herese trojjazyčí v praxi.

  Je to přesná charakteristika
  Jaká přesná charakteristika, proboha? Náhradu biblického pojmu πρόσωπον pojmem ὑπόστᾰσις byl výmysl heretika Origena, kterou od něj převzal Řehoř Bohoslovec. Rozhodně to nebyla nejlepší věc, kterou udělal. Pohoršení Západu se vůbec nedivím.

  poněkud nepřesného termínu persona
  V čem je nepřesný, proboha? Tím chcete říci, že Bible používá nepřesné pojmy? Uvědomte si konečně laskavě, že v trinitární theologii stejně jako v christologii není mezi katholíky a pravoslavnými vůbec žádný rozdíl. (Jediný rozdíl v systematické dogmatice je pneumatologie.) Hledat umělé rozdíly tam, kde nejsou, je definičním znakem sektářství.

  OdpovědětVymazat
 8. Hesychasm - intellektuální výkon?? Mluvíme o tomtéž??

  Tím chcete říci, že Bible používá nepřesné pojmy?
  V nějakém kommentáři jste napsal, že nevíme, o čem vlastně Bible píše. Díky Otcům víme, že Otec, Syn nebo Duch svatý nejsou sabelliánské masky, ale jsoucna, jejichž podstatu vystihli pojmem "hypostasis". Ani Vy, ani já nemůžeme porozumět skutečnosti Boží Hypostase/Osoby. Latinský termín "persona" (do češtiny překládaný jako "osoba") byl přijat, to ale nemění nic na tom, že je nepřesnější a více zavádějící.

  v trinitární theologii stejně jako v christologii není mezi katholíky a pravoslavnými vůbec žádný rozdíl.
  Řeč je o přesnosti a výstižnosti terminologie, nikoli o theologii.

  Jediný rozdíl v systematické dogmatice je pneumatologie.
  Ten je ovšem dost podstatný...:-\

  OdpovědětVymazat
 9. Mluvíme o tomtéž??
  Jistě. Nebo si snad myslíte, že ἡσυχασμός theologii neposunul?

  V nějakém kommentáři jste napsal, že nevíme, o čem vlastně Bible píše.
  Ano. Ale víme přesně, že Bible používá pojem πρόσωπον na 78 místech. Hodláte to respektovat, nebo budete opravovat Písmo? U sektáře by mne to nepřekvapilo. Ten věří více heretikovi Origenovi než Bibli, protože heretik má údajně přesnější pojetí než samotná Bible.

  ale jsoucna, jejichž podstatu vystihli pojmem "hypostasis".
  Neházejte je do jednoho pytle. Byl to výmysl heretika Origena a Západ k tomuto výstřednímu nápadu byl od počátku skeptický.

  Ani Vy, ani já nemůžeme porozumět skutečnosti Boží Hypostase/Osoby.
  Můžeme. Dogmatické pravdy jsou přístupné rozumu, jinak by byly k ničemu. Chápu, že Vy jako agnostik (něcista) o tom pochybujete, ale pravověří tvrdí pravý opak.

  Latinský termín "persona" (do češtiny překládaný jako "osoba") byl přijat, to ale nemění nic na tom, že je nepřesnější a více zavádějící.
  Je to na 78 místech Bible, člověče. Co je na Bibli nepřesného? Naopak nikde Bible nepoužívá ὑπόστᾰσις pro osobu.

  je nepřesnější a více zavádějící
  Lež. Máte vůbec nějaká smysluplná kritéria přesnosti a závaznosti, kromě řeckého usu? Vaše víra, že řečtina je nejpřesnější a nejlepší jazyk na světě nikoho nepřesvědčí.

  Ten je ovšem dost podstatný...:-\
  Ano, protože sektáři vždy dělají z komára velblouda.

  OdpovědětVymazat
 10. Nebo si snad myslíte, že ἡσυχασμός theologii neposunul?
  Nejde ani tak o to, že opravdu neposunul (kam? k "lepšímu"?), ale spíš rozšířil její artikulaci. Jde o to, že to naprosto nebylo nic intellektuálního. Varlaam kvůli tomu konvertoval k římskému katholicismu.

  Hodláte to respektovat, nebo budete opravovat Písmo?
  V žádném případě! Ale prosil bych odkazy.

  Můžeme. Dogmatické pravdy jsou přístupné rozumu, jinak by byly k ničemu.
  Nemůžeme. Ta přístupnost rozumu leží úplně jinak než to chápete vy, racionalisté. Kdyby tomu bylo tak, byl by pro theologii asketický modlitební způsob života naprosto zbytečný a stačilo by studium.

  Naopak nikde Bible nepoužívá ὑπόστᾰσις pro osobu.
  Sám jste jedno takové místo citoval!

  OdpovědětVymazat
 11. Sám jste jedno takové místo citoval!
  Jenže tam je náležitý překlad "podstata".

  OdpovědětVymazat
 12. Jde o to, že to naprosto nebylo nic intellektuálního.
  Aha. Ono se to objevilo samo od sebe, nikdo to nevymyslel.

  OdpovědětVymazat
 13. Jenže tam je náležitý překlad "podstata".
  A jak to víte?

  Ono se to objevilo samo od sebe, nikdo to nevymyslel.
  Ne. Nikdo to nevymyslel. Sv. Řehoř Palama to formuloval, racionalisté jako Varlaam to nepochopili a nepřijali, nýbrž s pohrdáním odmítli coby "zírání na pupek".

  OdpovědětVymazat
 14. A jak to víte?
  Protože Bohem inspirovaná Vulgata má jasně: „qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae eius portansque omnia verbo virtutis suae purgationem peccatorum faciens sedit ad dexteram Maiestatis in excelsis“.

  Sv. Řehoř Palama to formuloval
  Tudíž je autorem.

  racionalisté jako Varlaam
  Kterého máte na mysli? Varlaamů je spousta.

  OdpovědětVymazat
 15. Když to tak překládá Bohem inspirovaná Vulgata, proč ne latinská terminologie? Proč to překládá pojmem tou Tertullianovou "personou"? BTW, všimněte si té poznámky z Mystické theologie: jedná se o rozdíl mezi obecným a jednotlivým (realism vs. nominalism), úsia je podstata obecná, společná, kdežto hypostase je podstata konkrétní, té které jednotliviny (v tomto případě Otce nebo Syna nebo Ducha svatého).

  Tudíž je autorem.
  Autorem té formulace, nikoli té theologie.

  Varlaamů je spousta.
  Hoďte si do googlu "hesychasm" a ten link, ve kterém nebude nic o Varlaamovi, to je špatný link. Možná to bude přepsáno jako Barlaam.

  OdpovědětVymazat
 16. Proč ne latinská terminologie?
  Ale ano. Zde Písmo nehovoří o osobách, ale o podstatě, a proto přesná latinská terminologie použije náležitý pojem: substantia (= podstata).

  úsia je podstata obecná, společná, kdežto hypostase je podstata konkrétní, té které jednotliviny
  Proti tomu nic. Ale jak se Vám už po x-té a pořád marně snažím vysvětlit, kromě bytnosti a podstaty, které má Bůh vždy jen jednu, má ještě 3 osoby. Na to laskavě nezapomínejte.

  Autorem té formulace, nikoli té theologie.
  A kdo je tedy autorem té theologie?

  Hoďte si do googlu "hesychasm" a ten link
  A proč nenapíšete rovnou Βαρλαάμ Καλαβρός (1290–1348)?

  OdpovědětVymazat
 17. Jinak ten Vámi zbožštěný Losskij, na jehož slova přísaháte, jako kdyby to bylo Písmo, rovněž píše o osobách: „Osoba může být přijímána a chápána pouze v jejím vztahu k druhé osobě, proto jedině možný způsob rozlišování hypostasí spočívá ve zpřesnění jejich vzájemného vztahu, zejména jejich vztahu k společnému zdroji Božství, k »Božství - Prameni«, čili k Otci. […] Rozenost Syna a vycházení (pocházení) svatého Ducha jsou vztahy, které nám umožňují rozlišovat Osoby.“ Tak si to laskavě ujasněte.

  OdpovědětVymazat
 18. Zde Písmo nehovoří o osobách, ale o podstatě, a proto přesná latinská terminologie použije náležitý pojem: substantia (= podstata).
  V originále tam přece stojí ὑποστάσεως. To jest specifická podstata jednotliviny "Syn". Nechápu, proč Latiníci nedali přednost Vulgatě před Tertullianovými sabellianismy.

  Proti tomu nic. Ale jak se Vám už po x-té a pořád marně snažím vysvětlit, kromě bytnosti a podstaty, které má Bůh vždy jen jednu, má ještě 3 osoby. Na to laskavě nezapomínejte.
  A já se Vám snažím vysvětlit, že to, co vy (a Latiníci) nazýváte "osoby", jsou právě ty specifické jednotlivé podstaty (Otcova, Synova a Ducha svatého), na rozdíl od podstaty společné, která se v řečtině vyjadřuje jako bytnost, ούσία, a do Latiny překládá "substantio". BTW, co je to podle Vás ta "jedna bytnost a podstata, které má Bůh vždy jen jednu"? Mícháte plurál se singulárem a nechápu, co máte na mysli.

  A kdo je tedy autorem té theologie?
  Duchovní zkušenost mnohých asketiků v průběhu věků. Lze ji vystopovat v Apoftegmatech,u sv. Jana Klimaka, sv. Symeona Nového Bohoslovce a zejména u sv. Řehoře Sinajského - to už je ale Palamův současník.

  A proč nenapíšete rovnou Βαρλαάμ Καλαβρός (1290–1348)?
  Protože se mi nechce klikat řecká písmena kus po kuse, i v tomto kommentáři (nebo v článku) používám copy & paste.

  OdpovědětVymazat
 19. Losskij, na jehož slova přísaháte, jako kdyby to bylo Písmo, rovněž píše o osobách
  Samozřejmě. I Slované přijali toto latinské označení (i když nevím, jak se to řekne v církevní slovanštině). To nemění nic na tom, že je to termín zavádějící, nepřesný, který nevystihuje plně obsah pojmu "hypostasis".
  A kdo Vám řekl, že na jeho slova přísahám, jako kdyby to bylo Písmo? Uznávám jeho authoritu v těchto věcech a to nikoli bez předcházející hluboké reflexe a modlitby.

  OdpovědětVymazat
 20. V originále tam přece stojí ὑποστάσεως. To jest specifická podstata jednotliviny "Syn".
  To je právě nesmysl a důkaz, jak je Vám řečtina na prd. V té epištole to slovo může znamenat jedině bytnost (jak to vykládají některé překlady) nebo podstatu, protože před heretikem Origénem se nikdy ve významu osoba nepoužívalo.

  Nechápu, proč Latiníci nedali přednost Vulgatě před Tertullianovými sabellianismy.
  Ten verš jasně mluví o jednotě Otce a Syna: „On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty“. To nějakým překrucováním významu nedoženete.

  nazýváte "osoby", jsou právě ty specifické jednotlivé podstaty (Otcova, Synova a Ducha svatého)
  Opět ta Vaše herese. Vy s tím nedáte pokoj? Vyznejte, že Bůh má jen jednu podstatu, a to božskou, protože jinou ani mít nemůže.

  na rozdíl od podstaty společné, která se v řečtině vyjadřuje jako bytnost, ούσία, a do Latiny překládá "substantio".
  Neplácejte tady páté přes deváté, tím jen ukazujete svou ignoranci. Bytnost, ούσία, je essentia. Substantia je podstata.

  BTW, co je to podle Vás ta "jedna bytnost a podstata, které má Bůh vždy jen jednu"?
  Bytnost je ούσία (essentia), podstata je ὑπόστᾰσις ve významu substantia. Naproti tomu ὑπόστᾰσις ve významu persona je osoba. Ale to už jsem Vám vysvětlil dávno, proč to nechápete? Co je na tom tak nepochopitelné?

  Duchovní zkušenost mnohých asketiků v průběhu věků.
  No dobře. Ale proč se o tom debatuje až ve 14. století?

  Protože se mi nechce klikat řecká písmena kus po kuse, i v tomto kommentáři (nebo v článku) používám copy & paste.
  Tak snad stačilo Barlaam Calaber.

  OdpovědětVymazat
 21. A kdo Vám řekl, že na jeho slova přísahám, jako kdyby to bylo Písmo?
  Protože se tady ošíváte na pojmem „osoba“, jako kdyby v Písmu nebylo hned 78x (slovy: sedmdesátosmkrát). Jakým právem mistrujete Písmo?

  To nemění nic na tom, že je to termín zavádějící, nepřesný
  V čem je zavádějící? V čem je nepřesný? Leda v tom, že účinně brání vašim 3 podstatám, které se nám pokoušíte vnutit, jako kdyby to nebyla odporná herese.

  pojmu "hypostasis".
  Co furt máte s tou ὑπόστᾰσις? Už jsem Vám několikrát vysvětlil, že je to synonymum hned tří pojmů: essentia, substantia a persona. Ale takový souborný pojem nepotřebujeme, protože máme mnohem lepší: Bůh. Naproti tomu, když chceme o Bohu mluvit analyticky, tak potřebujeme přesné pojmy, a to pojem ὑπόστᾰσις rozhodně není, protože mluví najednou o bytnosti, podstatě a dokonce i o osobách.

  OdpovědětVymazat
 22. V té epištole to slovo může znamenat jedině bytnost...
  Chcete tedy tvrdit, že Bůh má společnou bytnost (úsia) a společnou podstatu (hypostasi), a pak ještě tři hypostase pro tři osoby??? Já bych ten výklad, být Vámi, nechal na církevní Tradici, stejně tak jako používání pojmů úsia a hypostasis.

  Opět ta Vaše herese.
  Opět to Vaše neporozumění: překládám pojem "hypostasis" správně a doslovně jako "podstata".

  Vyznejte, že Bůh má jen jednu podstatu, a to božskou, protože jinou ani mít nemůže.
  To samozřejmě vyznávám. Jen nechápu, proč tuto jednu společnou bytnost (úsia) přkládají Latiníci jako "substantia", což je překlad slova hypostasis. Vy vyznejte, že Bůh má jednu úsia a tři hypostase; latinské strašení sabellianskými náhražkami vynechte, přestože je všichni, včetně Losského, konsensuálně používáme.

  Neplácejte tady páté přes deváté, tím jen ukazujete svou ignoranci. Bytnost, ούσία, je essentia. Substantia je podstata.
  Ignoranci prokazujete Vy. Je-li bytnost essentia a substantia podstata, proč překládají Latiníci "homoúsios" jako "consubstantialis"? A je-li "hypostasis" podstata, proč to nepřekládají správně (substantia), nýbrž jako osoba?

  podstata je ὑπόστᾰσις ve významu substantia. Naproti tomu ὑπόστᾰσις ve významu persona je osoba.
  To jsou naprosté nesmysly! Dáváte svévolně dva významy témuž slovu v situaci, kde by to působila totálně zmatečně. Hypostasis nemůže být jednou podstata, podruhé osoba. Otec se Synem (a Duchem) jsou homoúsios, nikoli homohypostatos. "Hypostasis" je právě ta podstata, pro každého z nich specifická a žádná osoba. Překlad "persona", kterého (opakuji: konsensuálně) používáme, nevystihuje zdaleka obsah pojmu "hypostasis". S takovýmhle porozuměním řečtině se nelze divit, že si Latiníci i po odtržení říkají "katholíci".

  Ale proč se o tom debatuje až ve 14. století?
  Nevím. Proč se o stvořenosti Syna začalo debatovat až kolem Ária, proč se filioque stalo issue až po pár stoletích? Proč římští katholíci prohlásili neomylnost papežovu a Neposkvrněné početí za dogma až v 19. stol.?

  Tak snad stačilo Barlaam Calaber.
  Myslel jsem, že stačí "Varlaam".

  OdpovědětVymazat
 23. Cituji: „Známe Boha jakožto Jednoho právě pro tento důvod: Syn i Duch, jenž z Otce vychází, se podílejí plně a stejně v Jeho jediné podstatě.
  […] "Osoba" ukazuje kdo je Bůh. Na otázku, kdo je Bůh, zní odpověď: "Bůh jsou tři Osoby." "Podstata" ukazuje, co je Bůh. Na otázku, co je Bůh, zní odpověď: "Bůh je jedno Bytí."“
  Jste vůbec pravoslavný?

  OdpovědětVymazat
 24. 78x v Písmu - ještě jste nedodal ty citace.

  Ad hypostasis: nastudujte si ještě jednou tu passage s Losského. Blábolíte nepravdy a jak už jsem řekl, u zkoušky byste u mne propadl!

  OdpovědětVymazat
 25. Jste vůbec pravoslavný?
  :-))

  Hypostasis ukazuje kdo je Bůh. Na otázku, kdo je Bůh, zní odpověď: "Bůh jsou tři hypostase." "Ousia" ukazuje, co je Bůh. Na otázku, co je Bůh, zní odpověď: "Bůh je jedna ousia." - takhle je to v pořádku. Holt ty Osoby jsme přijali, ale takhle to bylo lepší.

  OdpovědětVymazat
 26. Chcete tedy tvrdit, že Bůh má společnou bytnost (úsia) a společnou podstatu (hypostasi), a pak ještě tři hypostase pro tři osoby???
  Ne, to naprosto nechci. Má jednu bytnost a tu samou podstatu. Dále má 3 osoby, kterým Východ od heretika Origéna matoucím způsobem říká ὑπόστᾰσις, což Západ od počátku kritisoval. Ale tohle všechno jsem už psal, proč to mám pořád opakovat?

  Já bych ten výklad, být Vámi, nechal na církevní Tradici
  Nemohu za to, že Vám jsou nejasné dokonce i základy pravoslavné nauky. Ono se není co divit. Je všeobecně známo a už jsem to i psal, trojiční dogmatika je naprosto stejná pro katholíky i pravoslavné. Jenže Vy katholíky fanaticky nenávidíte, tak Vám to není po chuti.

  překládám pojem "hypostasis" správně a doslovně jako "podstata".
  Špatně, protože Origénovy nesmysly do žádného jiného jazyka nepronikly. Vyznejte tedy: "Kdo tvrdí, že Bůh má 3 podstaty, budiž proklet!" Jinak Vás budu považovat i nadále za heretika. Navíc, jak Vám potvrdí, kterýkoliv slovník, slovo ὑπόστᾰσις má 3 významy. Na základě čeho si svévolně vybíráte pouze jeden?

  Jak chcete přeložit Žd 11, 1: „Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.“ v originále: „ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων“?

  Jen nechápu, proč tuto jednu společnou bytnost (úsia) přkládají Latiníci jako "substantia"
  Nepřekládají. Jste natvrdlý, nebo co? Překládájí ji jako essentia, opakujte po mně: e-s-s-e-n-t-i-a. Chápete? Nebo budu muset zase napsat znovu?

  což je překlad slova hypostasis.
  Ano, jeden z významů. Essentia je jen jedna. Za to ὑπόστᾰσις ve významu persona, jsou 3. Chválně, test pro Vás: když řeknu ὑπόστᾰσις, myslím tím jednu nebo jednu ze tří? Hic Rhodus, hic salta. Teď se ukáže ta Vaše „přesná“ řečtina. Naproti tomu latina přesně ví, že substantia je 1 a vždy jen jedna, zatímto personae jsou 3 a vždy jen tři.

  Vy vyznejte, že Bůh má jednu úsia a tři hypostase
  Pokud nedodáte, že ὑπόστᾰσις ve významu „osoba“, tak odmítám přísahat na blud, že jsou 3 ὑπόστᾰσις ve významu „podstata“. Váš požadavek je úmyslně kapciosní, zároveň pravověrný a zároveň heretický. Ale ze mne bludaře neuděláte.

  Je-li bytnost essentia a substantia podstata, proč překládají Latiníci "homoúsios" jako "consubstantialis"?
  Protože na rozdíl od nepřesné řečtiny dobře vědí, že Bůh není stejné (homo-) bytnosti, nýbrž bytnosti jediné (mono-). To už jsem Vám ale taky vysvětloval.

  A je-li "hypostasis" podstata, proč to nepřekládají správně (substantia), nýbrž jako osoba?
  Protože ὑπόστᾰσις nemá jeden, ale hned 3 významy. Tam, kde Řekové mají na mysli podstatu, nemohou Češi mluvit o osobě. Tam, kde mají Řekové na mysli osoby, nemohou Češi mluvit o podstatě. To jsou přeci úplné základy předkladu, že jazyky nemají pojmy 1 : 1. Abyste měl něco z Vám blízké oblasti. Když budete překládat slovo "Rus" do ruštiny, tak musíte rozlišit, zda máte na mysli россиянин nebo русский. Pokud to budete míchat, jako se pokoušíte u ὑπόστᾰσις v češtině, tak jen ukážete svou hlubokou neznalost ruštiny a Rusové Vám nebudou rozumět.

  Hypostasis nemůže být jednou podstata, podruhé osoba.
  Ukazujete svou hlubokou neznalost řečtiny, má s Vámi vůbec nějaký smysl diskutovat? „Τοὺς δὲ λέγοντας, ὁτι ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν, καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν, καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι, [ἢ κτιστόν,] τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, [τούτους] ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ [καὶ ἀποστολικὴ] ἐκκλησία.“ Znáte vůbec závěry ekumenických koncilů? Nebo jen tak volně plácáte?

  OdpovědětVymazat
 27. Otec se Synem (a Duchem) jsou homoúsios, nikoli homohypostatos.
  Ale jsou. Je vadou řečtiny, že si tuto nepřesnost neopravila.

  "Hypostasis" je právě ta podstata, pro každého z nich specifická a žádná osoba.
  Jste heretik! Všechny tři Osoby mají jen jednu podstatu – božskou. Žádná specifická podstata neexistuje. To si jen pletete s přirozeností.

  Překlad "persona", kterého (opakuji: konsensuálně) používáme, nevystihuje zdaleka obsah pojmu "hypostasis".
  A proč ne?

  S takovýmhle porozuměním řečtině se nelze divit, že si Latiníci i po odtržení říkají "katholíci".
  Vy jste usvědčený heretik, který tvrdí, že Bůh má 3 podstaty, takže tomu nemůžete absolutně rozumět. Vás proklel hned první ekumenický koncil, jak jsem citoval výše.

  OdpovědětVymazat
 28. 78x v Písmu - ještě jste nedodal ty citace.
  Nechápu, proč jste líný si to najít sám.

  OdpovědětVymazat
 29. Má jednu bytnost a tu samou podstatu.
  Dokonalá ukázka toho, jak ty překlady působí paseku v hlavách těch, kteří tomu nerozumějí. Tedy už opravdu naposledy: to, co Otec, Syn a Duch svatý mají společné, co sdílejí, je ousia, bytnost. Proto je nepřesné překládat "jednobytný" (homoúsios) jako "soupodstatný" (consubstantialis). Hypostase je naopak to, co mají Otec nebo Syn nebo Duch svatý specificky svého; hypostase Syna je JINÁ než hypostase Otce - ta Synova přijala vtělením lidskou přirozenost vedle nestvořené Božské. Hypostase Ducha dlí v Církvi a v Duchu svatém, nikoli v Synu nebo v Otci, poznáváme Boha. Proč tento termín překládali Latiníci jako "osoba", je mi záhadou. Vámi uváděný odkaz na výskyt slova "prosópon" v Bibli referuje pouze k výrazům (v angl.) "face", "countenance", "outward appearance", tedy vnějškovou charakteristiku a NIKDY tu podstatnou charakteristiku. Origenův usus není žádný výmysl, hypo-stasis je doslova pod-stata; pokud se k významu "hypostasis" přidal možný překlad "osoba", je to pouze kvůli tomuto latinskému překladu koncilní terminologie. "Jedna bytnost v třech podstatách" - to bylo na latinskou mysl příliš. Ale aspoň tu ousiu mohli přeložit správně a říkat "coessentialis". Ale Církev to přijala. Nicméně se tím nemění nic na tom, že latinský překlad je nepřesný, sabellisující a nevystihuje problém tak, jako původní řecké termíny.

  Vy si musíte na prvním místě uvědomit, že Boha nelze poznat rozumem. Lze ho poznat pouze v Duchu svatém. Ani Vy ani já nevíme, o čem to tu vlastně mluvíme, i když já k tomu mám nekonečně blíž už proto, že v toho Boha věřím. Kappadočtí Otcové - a najmě sv.Řehoř Bohoslov, jeden ze tří, kterým ten titul Církev udělila - Boha ZŘELI, oni opravdu věděli, co mají na mysli, když říkají ousia a když říkají hypostase. Když peskujete mne za špatnou víru, mohu jen mlčet, ale pokud Vy, atheista, mustrujete sv. Řehoře, vydáváte se posměchu a buďte rád, že to tu nikdo nečte!

  Nepřekládají. Jste natvrdlý, nebo co? Překládájí ji jako essentia, opakujte po mně: e-s-s-e-n-t-i-a. Chápete? Nebo budu muset zase napsat znovu?
  Další důkaz toho, že natvrdlý jste Vy: "homoúsios" je přeloženo jako "consubstantialis". Tečka.

  když řeknu ὑπόστᾰσις, myslím tím jednu nebo jednu ze tří?
  Samozřejmě jednu ze tří, mluvíme-li o Otci nebo Synu nebo Duchu svatém. V češtině používáme překlad nepřesného latinského termínu "osoba", takže konsensuálně víme, o co jde, a nemluvíme o třech "podstatách", což by byl sice přesnější překlad, ale matoucí, jelikož latina přidělila tento termín pojmu "ousia". Ale i římskokatholický theolog ví, že "osoba" ve významu "hypostasis" znamená něco jiného než "osoba" ve významu "prosópon".

  OdpovědětVymazat
 30. Protože na rozdíl od nepřesné řečtiny dobře vědí, že Bůh není stejné (homo-) bytnosti, nýbrž bytnosti jediné (mono-).
  Opakuji: Otec se Synem (a Duchem) jsou homoúsios, nikoli homohypostatos. Opět: nejste zřec, abyste to mohl posoudit, tím byl právě sv. Řehoř. A i kdyby tomu tak bylo, proč nepřeložili "homoúsios" jako "monoessential"? To je jako kdybych se s Vámi začal hádat, že termín "consubstantialis" je herese, protože tvrdí, že Bůh má společnou hypostasis. Najděte si, jak překládá latina Aristotelův pojem ousia. Pokud jako "substantia", tak je to jasné...

  Tam, kde Řekové mají na mysli podstatu, nemohou Češi mluvit o osobě.
  Ale oni mluví. Způsobil to nepřesný latinský ekvivalent "persona", který pak čeština překládá. A ano, souhlasím, že už se holt této nepřesnosti musíme konsensuálně držet a mluvit o jedné podstatě (pravoslaví se naštěstí vrátilo k přesnější "jednobytnosti") a třech osobách, ale jak už jsem řekl, i Duka ví, že "osoba" ve smyslu "hypostasis" není osoba ve smyslu Peters nebo Vodník. Nerad užívám takových obratů vážně (žertem je to něco jiného), ale nemohu si pomoct: víte o tom příliš málo, není to jen otázka linguistická a Vaše ignorování skutečných authorit jako sv. Řehoř (ale i V. Lossky) Vám světlo do problematiky nepřinese.

  Překlad "persona"...nevystihuje zdaleka obsah pojmu "hypostasis".
  A proč ne?

  Protože "persona" znamená spíš ten vnějškový aspekt, to, jak se jeví dotyčná entita okolnímu světu; vskutku má to blíž k pojmu "maska". Naopak "hypostasis", pod-stata, označuje to, čím je dotyčná entita charakterisována vnitřně, co je její podstatou, v tomto smyslu podstatou specifickou, odlišnou od jiných entit (v daném případě Otce nebo Syna nebo Ducha). Otec, Syn a Duch svatý mají jedno společné - ousiu - a jedno, v čem se odlišují - hypostasi. A hypostase sem, hypostase tam, Vy jste mi nedokázal vysvětlit, proč latina překládá řecký pojem pro bytnost jako "podstata"; já myslím, že to bude tím, jak překládali Aristotela, ale nevím to jistě.

  Kurz und gut: máte nedostatečnou, studente. Nastudujte si látku a přijďte v příštím semestru na reparát!

  OdpovědětVymazat
 31. Vodníku, Váš problém je, že jste nenapravitelný a navíc zatvrzelý heretik. Upadl jste do ariánské herese a měl byste se vrátit k pravé víře, dříve než bude pozdě.

  Tedy už opravdu naposledy: to, co Otec, Syn a Duch svatý mají společné, co sdílejí, je ousia, bytnost.
  To je nesmysl a odporná herese. Pokud by Osoby měly toliko společnou bytnost, znamenalo by to, že to jsou 3 oddělená bytí, byť se společnou bytností. Ve skutečnosti mají Osoby bytnost jednu jedinou, nikoliv společnou, jak hereticky tvrdíte.

  Proto je nepřesné překládat "jednobytný" (homoúsios) jako "soupodstatný" (consubstantialis).
  Je právě naopak, jak už jsem x-krát vysvětlil. Kdybyste mne poslouchal a vnímal, tak byste to věděl a nepsal byste blbosti. Pojem ὁμοούσιος sice doslova znamená „stejnobytný“, ale jak jsem vysvětlil výše, takto doslova je to ariánská herese, do níž jste, Vodníku, upadl. Jenže žádný pravoslavný (s výjimkou heretika Vodníka) pojem ὁμοούσιος nechápe jako „stejnobytný“, nýbrž jako soupodstatný. Latina tedy mnohem přesněji, protože doslovně, vyjadřuje to, co katholíci i opravdoví pravoslavní chápou naprosto stejně. Na rozdíl od heretických ariánů jako je Vodník.

  Teprve později začali pravoslavní překládat ὁμοούσιος jako „jednobytný“. Proti tomu nic, to je pravověrné, až na to, že „ὁμο-“ neznamená „jedno-“, nýbrž „stejno-“. Proto by učinili mnohem lépe, kdyby zůstali u „soupodstatný“. Vodník by totiž pak zřejmě neupadl do herese ariánství, což byla způsobeno tím, že tento pravoslavný trik neprohlédl.

  Hypostase je naopak to, co mají Otec nebo Syn nebo Duch svatý specificky svého
  Pouze pokud mluvíte o Osobách. Pokud o podstatách, tak je to Vaše ariánská herese.

  Proč tento termín překládali Latiníci jako "osoba", je mi záhadou.
  Inu proto, protože je to pojem Písma. Zkuste si někdy přečíst, to co píšu. Taky, kdybyste měl alespoň elementární povědomí o svatých Otcech, tak byste věděl, že již sv. Hippolytus Římský (170–236) v Εις αίρεσιν Νοητού (Proti Noetovi) 14 napsal: „Πατήρ μεν γαρ εις, Πρόσωπα δε δύο, ότι και ο Υιός, το δε τρίτον το άγιον Πνεύμα.“ neboli „For the Father indeed is One, but there are two Persons, because there is also the Son; and then there is the third, the Holy Spirit.“

  Vámi uváděný odkaz na výskyt slova "prosópon" v Bibli referuje pouze k výrazům (v angl.) "face", "countenance", "outward appearance", tedy vnějškovou charakteristiku a NIKDY tu podstatnou charakteristiku.
  Lžete: "person 7". Máte toto zapotření, takto primitivně lhát? Mt 22, 16; Mk 12, 14; Lk 20, 21; 2K 1, 11; 2K 2, 10; Gal 2, 6; Ju 1,16.

  Zvláště si přečtěte to 2K 2, 10, neboť přímo vyvrací Vaše lživé tvrzení: „ᾧ δέ τι χαρίζεσθε κἀγώ καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι εἴ τι κεχάρισμαι δι’ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ“, což má standardní anglický překlad: „To whom ye forgive any thing, I [forgive] also: for if I forgave any thing, to whom I forgave [it], for your sakes [forgave I it] in the person of Christ“. České překlady mají „tvář“, což není právě výstižné.

  přidal možný překlad "osoba", je to pouze kvůli tomuto latinskému překladu koncilní terminologie.
  Ne, je to krajní zatemnění celé problematiky. Jak může jeden termín vyjadřovat zároveň jedno a zároveň tři? Takový pojem je jeden jediný: Bůh. Origenés se tak povýšil na Boha a zákonitě tak poté upadl do herese. Stejně jako Vy, protože úmyslné matení má tyto metafysické důsledky.

  "Jedna bytnost v třech podstatách" - to bylo na latinskou mysl příliš.
  Ne, to je čistá herese: pro katholíky i pro pravoslavné. Znovu a znovu se usvědčujete z herese. Skončíte v pekle.

  OdpovědětVymazat
 32. Ale aspoň tu ousiu mohli přeložit správně
  To učinili: Je to essentia.

  a říkat "coessentialis".
  Tím by upadli do ariánské herese jako Vodník. Osoby nejsou *soubytné, nemají 3 bytí, nýbrž jednobytné, neboť mají jen jedno bytí.

  Nicméně se tím nemění nic na tom, že latinský překlad je nepřesný
  Je naprosto přesný, protože doslovem i význam jasně odlišuje 3 Osoby od 1 podstaty. To řečtina nedokáže, a proto je mnohem chudší a primitivnější. Navíc to není žádný překlad, nýbrž původní latinská Tertullianova these, kterou Řekové toliko rozpracovali. Proč musíte tak ustavičně lhát? To každý heretik lže?

  sabellisující
  Lžete. Modalismu naprosto dostatečně brání biblický pojem Osoba.

  a nevystihuje problém tak, jako původní řecké termíny.
  Lžete:
  a) nejsou původní.
  b) neumějí rozlišit mezi podstatou a Osobou. Tak mi povězte, jak řecky popíšete rozdíl mezi podstatou a Osobou?

  Vy si musíte na prvním místě uvědomit, že Boha nelze poznat rozumem.
  Typicky pravoslavná říkačka. Základní pravdy o Bohu jsou rozumově seznatelné, jinak se nemůžete nazývat křesťanem, když jako agnostik nevíte, o čem mluvíte. A to Vy, jako heretik, opravdu nevíte.

  lze ho poznat pouze v Duchu svatém.
  To nikdo nepopírá. Vlámáváte se do otevřených dveří. Proč nám sdělujete takovéto banality? K odvedení pozornosti od Vaší herese?

  Ani Vy ani já nevíme, o čem to tu vlastně mluvíme
  Ale víme. A víme dobře. Já hovořím o jednopodstatném Bohu, což je pravověří, Vy hovoříte o trojpodstatném Bohu, což je usvědčené kacířství. Usvědčené I. ekumenickým koncilem, jehož závěry neznáte, a proto úmyslně kážete bludy. Skončíte v pekle jako zatvrzelý kacíř.

  když já k tomu mám nekonečně blíž už proto, že v toho Boha věřím.
  V Boha věřilo tolik kacířů… Nebylo jim to nic platné, protože mátly ovečky, naprosto stejně jako Vy s Vaším bludným učením o 3 podstatách.

  jeden ze tří, kterým ten titul Církev udělila
  Doktorů Církve je mnohem více.

  oni opravdu věděli, co mají na mysli, když říkají ousia a když říkají hypostase.
  Jistě. Problém je v tom, že to nevíte Vy. Ve svém výroku: „We use in an orthodox sense the terms one Essence and three Hypostases, the one to denote the nature of the Godhead, the other the properties of the Three; the Italians mean the same, but, owing to the scantiness of their vocabulary, and its poverty of terms, they are unable to distinguish between Essence and Hypostases, and therefore introduce the term Persons, to avoid being understood to assert three Essences. The result, were it not piteous, would be laughable.“ byl sv. Řehoř Bohoslovec pravověrný, nicméně jasně ukázal, že latině naprosto nerozumí. Jenže on v ní, na rozdíl od Vás v češtině, nevyjadřoval dogmata, a proto neupadl do herese, jako Vy, když jste se o to neuměle pokusil.

  ale pokud Vy, atheista, mustrujete sv. Řehoře
  Chcete popřít, že latinsky uměl jen naprosto mizerně? Že latina umí rozlišit mezi bytností a podstatou, mezi bytností a Osobami? Že termín Osoby je již v Písmu, takže ho Latinové nezavedli? Že ho používal sv. Hippolytus, což je i Váš svatý? (Slavíte ho 30. ledna).

  Další důkaz toho, že natvrdlý jste Vy: "homoúsios" je přeloženo jako "consubstantialis". Tečka.
  Protože přeložit to doslova by byla herese. Další důkaz, jak tomu naprosto nerozumíte. Tečka. A co hůř, ve své natvrdlosti tvrdošíjně setrváte. Člověk Vám může horem dolem vysvětelovat latinské pojmy, ale Vy jednoduše nejste s to je pochopit. A ke všemu jste upadl do ariánské herese 3 podstat.

  OdpovědětVymazat
 33. Samozřejmě jednu ze tří
  A jestlipak víte, že podle I. nikájského koncilu má Bůh jen jednu ὑπόστᾰσις? Samozřejmě, že ne, jinak byste nemohl upadnout do tam výslovně odsouzené herese: „And those who say, 'Once He was not,' and 'Before His generation He was not,' and 'He came to be from nothing,' or those who pretend that the Son of God is 'Of other subsistence or essence ,' [tj. hypostasis or ousia, poznámka G. P.] or 'created' or 'alterable,' or 'mutable,' the Catholic Church anathematizes.“

  V češtině používáme překlad nepřesného latinského termínu "osoba"
  Naprosto přesného, neboť biblického. Proč je pro Vás Bible nepřesná? Proč ignorujete sv. Hippolyta? Zřejmě ze stejných důvodů, jako ignorujete sv. Theodora Studitu.

  a nemluvíme o třech "podstatách", což by byl sice přesnější překlad
  Byl by heretický: „A ti, kteří říkají, že … Syn Boží je jiné podstaty nebo bytnosti…, Katholická církev proklíná.“

  ale matoucí, jelikož latina přidělila tento termín pojmu "ousia".
  Jste tuplovaný ignorant. Ztrácím s Vámi čas: „Překládají ji jako essentia, opakujte po mně: e-s-s-e-n-t-i-a. Chápete? Nebo budu muset zase napsat znovu?“ Takže opravdu to bylo nutné znovu. A to mne opravdu nebaví. Budete-li ještě jednou opakovat tuto lež, odeberu Vám přístup do LW. Lhát se nemá, budiž to pro Vás poučení.

  Ale i římskokatholický theolog ví, že "osoba" ve významu "hypostasis" znamená něco jiného než "osoba" ve významu "prosópon".
  Co je toto za nesmysl? To znamená naprosto to samé, není v tom sebemenší rozdíl. Je zjevné, že jste nepochopil sv. Řehoře Bohoslovce: „they are unable to distinguish between Essence and Hypostases, and therefore introduce the term Persons, to avoid being understood to assert three Essences“ Tak si ho přečtěte v klidu a ještě jednou.

  Otec se Synem (a Duchem) jsou homoúsios, nikoli homohypostatos.
  Jsou. Důvod, proč to řečtina nedělá, je, že by upadla do sabelliasmu, když by ὑπόστᾰσις někdo uchopil jako Osobu.

  Opět: nejste zřec, abyste to mohl posoudit
  Na to bohatě stačí si přečíst a respektovat závěry I. ekumenického koncilu. Proč je odmítáte respektovat? Nebo si snad myslíte, že k tomu je nutné mít vidění?

  A i kdyby tomu tak bylo, proč nepřeložili "homoúsios" jako "monoessential"?
  Protože to nebylo třeba, taková trivialita byla každému jasná, že Bůh, když má jen jednu podstatu, že nemá více bytí.

  OdpovědětVymazat
 34. To je jako kdybych se s Vámi začal hádat, že termín "consubstantialis" je herese, protože tvrdí, že Bůh má společnou hypostasis.
  To by byla blbost, jaké se nedopustil ani sv. Řehoř Bohoslovec se svou chabou znalostí latiny.

  Najděte si, jak překládá latina Aristotelův pojem ousia. Pokud jako "substantia", tak je to jasné...
  „Překládají ji jako essentia, opakujte po mně: e-s-s-e-n-t-i-a. Chápete? Nebo budu muset zase napsat znovu?“ Ale varoval jsem Vás naposledy.

  Ale oni mluví.
  Kde? Lež.

  Způsobil to nepřesný latinský ekvivalent "persona", který pak čeština překládá.
  Je přesný, biblický.

  A ano, souhlasím, že už se holt této nepřesnosti musíme konsensuálně držet a mluvit o jedné podstatě
  To Vám ukládá I. ekumenický koncil, který jako správný kacíř ignorujete.

  pravoslaví se naštěstí vrátilo k přesnější "jednobytnosti"
  Ne, pouze si vymyslelo trivialitu. Každému je jasné, že Bůh, když má jen jednu podstatu, že nemá více bytí. Jen čeští pravoslavní tuto banalitu potřebují na trvdo a ještě se radují, jakou Ameriku objevili.

  i Duka ví, že "osoba" ve smyslu "hypostasis" není osoba ve smyslu Peters nebo Vodník.
  No jistě. Lidé nemají božskou podstatu. Kam na ty triviality chodíte?

  víte o tom příliš málo
  Mnohem více než Vy, protože jsem na rozdíl od Vás neupadl do ariánské herese, která, bohužel, byla v Byzanci pravidlem. Zřejmě to má na Vás metafysický vliv.

  Vaše ignorování skutečných authorit jako sv. Řehoř (ale i V. Lossky)
  Já je neignoruji, ale plně respektuji – na rozdíl od Vás. Netvrdím, že Bůh má 3 podstaty – na rozdíl od Vás.

  Protože "persona" znamená spíš ten vnějškový aspekt
  To je Váš nesprávný dojem. Ve skutečnosti Osoba má vnější i vnitřní aspekt. V opačném případě by tento biblický pojem znamenal heresi sabellianismu. Ale to neznamená, na rozdíl od Vašeho nesprávného tvrzení, v rozporu se sv. Řehořem Bohoslovcem.

  Naopak "hypostasis", pod-stata, označuje to, čím je dotyčná entita charakterisována vnitřně, co je její podstatou, v tomto smyslu podstatou specifickou, odlišnou od jiných entit (v daném případě Otce nebo Syna nebo Ducha)
  Vinou Vaší herese tady mícháte jablka a hrušky. Jednotlivé entity od sebe liší essence, podstata nikoliv. V daném případě Otce nebo Syna nebo Ducha je podstata stejná, tj. božská. Váš názor je ariánství – odsouzený blud.

  a jedno, v čem se odlišují - hypostasi.
  Pouze ve významu Osoba, nikoliv podstata.

  Vy jste mi nedokázal vysvětlit, proč latina překládá řecký pojem pro bytnost jako "podstata"
  „Překládají ji jako essentia, opakujte po mně: e-s-s-e-n-t-i-a. Chápete? Nebo budu muset zase napsat znovu?“ Opravdu naposledy. Jste jako kolovrátek a dosti ubohý.

  OdpovědětVymazat
 35. Nejen, že jste nic nepochopil, ale ještě pozoruji, že začínáte šílet! Nejvyšší čas tuto debatu ukončit. Já si nad Vaší zaslepeností myju ruce.

  OdpovědětVymazat
 36. Jak je ctěná libost. Ukazuje se, že pravoslavní škrtli jako nepohodlného nejen sv. Ignáce a sv. Theodora Studitu, ale též sv. Hippolyta. Zajímalo by mne, který ze svatých je jim ještě v jejich schismatu nepohodlný.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>