9. října 2010

Poturčenec horší Turka

motto: „It has been argued that because the majority of Americans have had no personal experience with the legal system, and because the majority of Americans get their information about the world solely from television, the portrayal of justice on television is extremely important to the continued viability of the legal system and to the individual's understanding of that system.“

Na Janu Čulíkovi je nejhorší jeho omezené vzdělání a rozhled, kombinované s povýšenectvím. Praxe Anglie je posvátná a to, co píše Gurdian, je ztělesněná pravda. Co na tom, že v Anglii jsou někdy těžko pochopitelné zvláštnosti, které mají krajně negativní důsledky, a že Gurdian je levicový deník, takže jeho socialistické názory nejsou jediné možné. Nepochybuji o tom, že Čulík hájil last orders v době, kdy byly zavedeny (jejichž krajně negativním důsledkem je binge drinking) a nyní stejně vehementně hájí pravý opak.

Tak nyní píše: „V Británii má televize zákaz vstupu do soudní místnosti, a případ Natálka ukazuje, že naprosto právem. […] Zajímavé, že tento princip férovosti, tak přísně dodržovaný v jiných zemích, nikomu v ČR ani nepřijde na mysl.“ Jak je to doopravdy?

Absurdní anglický (ve Skotsku neplatí) zákaz fotografovat (a tedy logicky i filmovat) soudní jednání byl v Anglii zaveden v roce 1925. Důsledkem je, že media si najímají zručné hyperrealistické kreslíře. Smysl v tom žádný nevidím.

Advokátka Monica Bhogal svůj článek uzavírá: „The blanket ban that has stood since 1925 contravenes the concept of open justice and fails to take into account that television is now relied on as the source of much information.“ S tím by se měl seznámit i Jan Čulík, aby neprosazoval bigotní neinformované pitomosti. V ČR, kde je obecné právní vědomí prakticky nullové, ho každý televisní process zvyšuje.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>