6. listopadu 2010

Bláboly z Internetu

Věra Tydlitátová píše: „Není divu, však valná většina těchto technokratů vyrůstala v době, kdy o významu informací, schopnosti je vyhodnocovat a třídit a budovat hodnoty nejen materiální, ale i etické, nebylo nejen nutné, ale ani vhodné vůbec přemýšlet.“ Dovozuje, že k náležité analyse informací je nutné humanitní vzdělání. Jenže to ve skutečnosti chápe jako vymývání mozků: „Jen velmi pevný hodnotový základ vštípený kvalitním vzděláním může zabránit tomu, aby se člověk nepřimkl k anticikanismu nebo antisemitismu při prvním setkání například s romskou kriminalitou nebo s pohrdáním ze strany Židů. Xenofobie a generalizace vycházejí totiž z instinktivních impulsů a není snadné se od nich oprostit. Je možné je překonávat rozumem a intelektuálními návyky, které se vytvářejí při výchově a vzdělání, vzdělání humanitním, nikoliv technickém.“ Není proto divu, že v tom, co má být podle ní hlavním cílem humanitního vzdělání, tj. vyhodnotit informace, žalostně selhala. Jak informuje Tomáš Pecina, Tydlitátová bez dalšího uvěřila Šamanově blábolu, že vítkovské žháře financoval Witikobund.

Co je Witikobund? Je to duchovní nástupce SdP a národně liberální spolek, jehož paralelou v českém prostředí byli mladočeši a národní demokracie. Je pravdou, že někteří jeho členové a funkcionáři jsou bývalí členové a funkcionáři NSDAP, ale to má stejné příčiny a význam jako účast bývalých členů a funkcionářů KSČ v českém politickém životě.

Witikobund má poměrně blízko k NPD, ale oficiální vazby nejsou. Je vedle křesťansko–demokratického Ackermann-Gemeinde a sociálnědemokratického Seliger-Gemeinde zakládajícím spolkem SL. Od roku 1967 spolkové ministerstvo vnitra Witikobund eviduje jako pravicově extrémistickou organisaci. Důvodem jsou protižidovské postoje, což je v SRN zakázané, a zpochybňování holocaustu, což je v SRN dokonce trestný čin.

Je však nutno uvést, že Tydlitátová v neschopnosti analysy textu není sama. DS na rozdíl od LW nemá žádnou redakční politiku, bláboly tam nikdo nemaže. Takže když „Daniela“ napsal: „Cela ta hysterie o svobode slova se resi, jako by to bylo v padesatych letech, kdyz obzalovaval obcany STAT. Panove, stat nikoho nezazaloval, to byl pan P.Jakes a jeho LPA organizace. Capisto?“ tak mu na to Vodník, zcela neschopen jakékoliv kritické analysy vyřčeného blábolu, bez dalšího skočil: „Tedy je to pan P. Jakeš a LPA, kdo se chová jako bolševik.“

Přitom by každý měl vědět, že v ČR má monopol na obžalobu stát; to patří k základnímu vzdělání. A když to někdo neví, tak nemá být líný jít ad fontes. Jenže to bych chtěl mnoho. Nicméně přesně taková neschopnost kritické analysy vede k šíření spikleneckých theorií o 9/11 nebo neschopnosti porozumět řecké náboženské terminologii.

5 komentářů:

 1. V právu se nevyznám a tak je možné, že se bolševicky chová nejen P.Jakeš a LPA, ale i stát. Ale pokud Vy nahrazování jednoho termínu druhým nazýváte "překladem" a navrch dostáváte záchvaty zuřivosti, odmítám se o řecké náboženské terminologii s Vámi nadále bavit.

  OdpovědětVymazat
 2. Vodníku, Váš problém je, že se nevyznáte v mnoha věcech, mj. v řecké náboženské theorii.

  Jakeš a LPA Stworu udali. Co je na tom bolševického?

  O problém překladu šlo až druhotně. Hlavní problém je v tom, že Řekové pro jednu podstatu a tři osoby používají termín jediný: ὑπόστᾰσις, jehož význam pracně rozlišují podle kontextu. A Vodník, který tomu nerozumí, se pak z nevědomosti a pýchy dopouští herese tritheismu, když tvrdí, že Bůh má tři podstaty, což je blud odsouzený už na I. ekumenickém koncilu.

  OdpovědětVymazat
 3. To si myslíte Vy a já Vám to už opravdu nebudu vyvracet.

  OdpovědětVymazat
 4. Ano, po přečtení textu VT jsem rovněž konstatoval, že humanitní vzdělání je možná podmínkou nutnou, určitě ale ne postačující…

  OdpovědětVymazat
 5. Postačující rozhodně nikoli! Na druhou stranu to ale neimplikuje, že v tom případě ani nutnou, kterýžto chybný závěr jest přečasto unáhleně činěn zejména školskými rádobyreformátory a modernisátory.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>